مجموعه جذاب دانستنی های شگفت انگیز همراه با 40 % تخفیف حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 770000 ریال
قیمت برای شما: 731,500 ریال 5 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: يکشنبه 8 آبان 1401

توضیحات

معلم ركن اساسي نظام آموزشي و تربيتي است كه موفقيت يا ناموفقي اين نظام در دستيابي به اهداف خود تا حد زيادي به او بستگي دارد. در اني كتاب نقش معلمان (معلمان قرآن و ديگر معلمان) در تربيت ديني (عبادي و اعتقادي) بررسي شده است. معلمان در تربيت ديني چه نقشي دارند؟ آيا هم اكنون در مقام عمل نقش هاي خود را به خوبي ايفا مي كنند؟ و ... محور اصلي اين كتاب رسيدن به پاسخ قابل قبولي براي پرسش هاي فوق است.

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

سخن پژوهشگاهمقدمهبخش اول: كلياتمفهوم شناسينقش معلمتربيت دينيپرسشها و چهارچوب كلي كتاببخش دوم: ساختار اسلام، دين‌دراي مطلوب، مراتب و درجات آن و ويژگي‌هاي دانش‌آموز مسلمانفصل اول: ساختار اسلامساختارتعريف اسلاممنابع اسلاممعارف اسلامياجزا و مؤلفه‌هاي اسلامخلاصهفصل دوم: دين‌دراي مورد قبول اسلام و مراتب و درجات آنانواع دين‌درايدين‌داري مورد قبول اسلاممراتب و درجات دين‌داريمراتب و درجات دين‌داري در قرآنمراتب و درجات دين‌داري در رواياتخلاصهفصل سوم: ويژگي‌هاي دانش‌آموز مؤمنمقدمهويژگي‌هاي معرفتي و شناختي دانش‌آموز مؤمنويژگي‌هاي اعتقادي دانش‌آموز مؤمنويژگي‌هاي عبادي دانش‌آموز مؤمنويژگي‌هاي اخلاقي دانش‌آموز مؤمنخلاصهبخش سوم:‌ عوامل مؤثر بر تربيت ديني و جايگاه معلم در اين عرصهفصل اول: عوامل مؤثر بر تربيت دينياراده و تربيت دينيفطرت الهيعوامل مافوق طبيعي و تربيت دينيوراثت و تربيت دينيمحيط طبيعي و تربيت دينيخانواده و تربيت دينيمدرسه و تربيت دينيگروه همسالان و دوستان و تربيت دينيمؤسسات ديني و فرهنگيرسانه‌هاي جمعي و تربيت دينيميزان تأثير‌گذاري عوامل تربيتيخلاصهفصل دوم: جايگاه معلم در تربيت دينيجايگاه معلم در نظام تربيتي سنتيجايگاه معلم در نظام جديد آموزشي در ايرانخلاصهبخش چهارم: نقشهاي معلم در تربيت دينيفصل اول: نقش معلم در فرهنگ اسلاميمقام و منزلت معلم در متون اسلامينقشها معلم در متون اسلامينقش تربيتي برخي معلمان برجستهخلاصهفصل دوم: نقشهاي معلم در تربيت اعتقادينقشهايي كه معلمان در حال حاضر در تربيت اعتقادي ايفا مي‌كنندنقشهايي كه معلم مي‌تواند در تربيت اعتقادي ايقا كندنقش آموزشيچگونه مي‌توان نقش آموزش عقايد را ايفا كرد؟1. جدا كردن گزاره‌هاي اسلامي از غير اسلامي2. جدا كردن باور‌هاي صادق موجه3. كمك به ايجاد تصوري صحيح از موضوع، محمول و نسبت در قضاياي اعتقادي4. بيان دلايلنقش ايمان آفريني(تبديل باور‌هاي ذهني به باور‌هاي قلبي)چگونه مي‌توان باور‌هاي ذهني را به باور‌هاي قلب تبديل كرد؟1. تقويت روحيه حق‌گرايي(بيدار كردن فطرت الهي)2. تقويت قدرت تفكر و تشخيص حق از باطل3. مقبوليت و اعتبار معلم4. محبوبيت معلم5. انتخاب رويكرد مناسب در بيان آموزه‌هاي ديني6. عدم افراط و تفريط در بيان آموزه‌هاي ديني7. هماهنگي و مشاركت تمام كادر مدرسه در تربيت اعتقادي8. پاسخ به پرسشها و شبهه‌ها9. مقاوم سازي اعتقادات دانش‌آموزانخلاصهفصل سوم: نقشهاي معلم در تربيت عبادينقشهايي كه معلمان در حال حاضر در تربيت عبادي ايفا مي‌كنندنقشهايي كه معلمان مي‌توانند در تربيت عبادي ايفا كنندنقش آموزشينقش الگويينظارت و مراقبتايجاد فضاي اسلامي در مدرسهمشاركت ساير معلمان در تربيت عباديفراهم آوردن زمينه مشاركت دانش‌آموزان در برگزاري مراسم عباديهماهنگي خانه و مدرسهخلاصهفصل چهارم: خلاصه و نتيجه گيريخلاصهنتيجه‌گيري و پيشنهاد‌هامنابعمنابع فارسي و عربمنابع لاتيننمايه اشخاصنمايه آياتنمايه روايات

موارد بیشتر arrow down icon

درود...پی دی اف این کتاب برای خرید موجود نیست؟ پاسخ مدیریت: درود بر شما سایت کتاب قم مرکز فروش کتاب های چاپی می باشد و نسخه پی دی اف و... در حیطه کاری ما نیست موفق باشید

کاربر مهمان
سوالی داری بپرس