خرید انواع کتاب قرآن و مفاتیح الجنان با بالاترین تخفیف + طراحی یادبود رایگان حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 1600000 ریال
قیمت برای شما: 1,424,000 ریال 11 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: سه شنبه 21 آذر 1402

توضیحات

معرفت شناسي به دليل بررسي معيارهاي دانش بشري، علم درجه يك به شمار مي رود. نوشتار حاضر در نوزده درس براي تدريس در مقطع كارشناسي ارشد فلسفه و مرحله دوم معرفت شناسي تنظيم شده است. در اين كتاب ابتدا به مباحث مقدماتي از جمله: تعريف، موضوع، روش و ضرورت معرفت شناسي؛ سپس معرفت شناسي در يونان باستان، فلسفه جديد و فلسفه اسلامي پرداخته مي شود و در ادامه، مباحث مربوط به معرفت حقيقي و امكان آن، علم حضوري و حصولي و آن گاه كيفيت دست يابي به مفاهيم كلي، اصالت حس يا عقل در تصور انواع تصديقات، وجود ذهني و معرفت ديني بيان گرديده است.

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

 

پيش گفتارمباحث مقدماتيتعريف معرفت شناسيموضوع معرفت شناسيروش معرفت شناسيرابطه معرفت شناسي با علوم ديگرضرورت معرفت شناسيمعرفت شناسي در يونان باستان و قرون وسطيدرآمدسير معرفت شناسي در فلسفه غربمعرفت شناسي در يونان باستانمعرفت شناسي در قرون وسطي (از صفر ميلادي تا قرن 15)كلياتمعرفت شناسي در فلسفه جديددرآمددكارتاسپينوزالايب نيتزفلاسفه تجربي انگلستانلاكباركليهيوم (1711 ـ 1776)معرفت شناسي در فلسفه اسلاميكنديفارابي (329 ـ 257 ق)ابن سينا (370 ـ 428)غزالي (450 ـ 505)فخررازي (543 ـ 606)شيخ اشراق (549 ـ 587)خواجه نصيرالدين طوسي (597 ـ 672)ملاصدرا (979 ـ 1050)ملاهادي سبزواريعلامه طباطبايي (1281 ـ 1360 هـ . ش)شهيد مطهري (1298 ـ 1358)جمع بنديمنابع براي مطالعه بيشترمعرفت حقيقيدرآمدتعريف معرفت حقيقي1. يقينمطابقتالف) وجود و عدمب) صفات وجود و عدمج) ماهيات عيني و خارجيد) ويژگيها و صفات مفاهيم ذهني3. واقع و نفس الامرالف) عالم عقل يا عقل فعالب) شي ء في حد ذاتهج) علم الهيد) قلب انسان، نفس كلي، لوح محفوظ و عالم مثالهـ) مراتب وجود، عالم اعلي و عالم مجرداتو) خارج ظرف انعقاد قضيهز) ثبوت مطلق (اعم از وجود، ماهيت، معقولات ثاني و فلسفي و منطقي)ك) واقع هر شيء به حسب خودشل) ظرف ثبوت عقلي محكياتم) واقع و نفس الأمر اعم از وجود و عدم، وجودي و عدمي، ذهني و خارجيدروني و بيروني، مادي و غير مادي استامكان معرفت حقيقيدرآمدانواع شك و يقينانواع شكانواع يقينشبهات شكاكاننقد و بررسي شكاكيتعلم حضوريدرآمدتعريف علم حضوري و علم حصوليتفاوتهاي حصولي و حضوريمصاديق علم حضوريملاك علم حضوريعلم حضوري 2خطاناپذيري علم حضوريشبهات در باب علم حضوريپاسخ شبهاتارجاع علوم حصولي به علوم حضوريحقيقت علم حضوريعلم حصولي 1درآمداقسام علم حصوليتعاريف تصور و تصديقاقسام تصوراتكلي و جزيياقسام مفاهيم و تصورات جزييمنابع جهت مطالعه بيشترعلم حصولي 2 (تصورات كلي)درآمدنظريات مختلف در باب مفهوم كليلوازم باطل انكار مفاهيم كليمنابع جهت مطالعه بيشترعلم حصولي 3درآمداقسام مفاهيم كليمنابع جهت مطالعه بيشتركيفيت دست يابي ذهن به مفاهيم كليدرآمد1. كيفيت دست يابي ذهن به مفاهيم ماهوي2. كيفيت دست يابي ذهن به مفاهيم فلسفيكيفيت دست يابي ذهن به مفاهيم منطقياصالت حس يا عقل در تصوراتدرآمد1. حس گراييالف) حس گرايي افراطي (پوزيتويسم)ب) حس گرايي معتدل2. عقل گرايي3. نظريه فلاسفه اسلاميانواع تصديقات 1درآمدتعريف قضيهاجزاي قضيهانواع تصديقات 2درآمداقسام قضاياقضاياي تحليلي و تركيبياصالت حس يا عقل در تصديقاتارزش شناختدرآمدتعريف معرفت حقيقيمطابقت در انواع قضايا (در فلسفه اسلامي)اشكالهاي نظريه مذكورارزش شناخت در فلسفه غرب1. عقل گرايي2. تجربه گرايي3. پراگماتيسم4. انسجام گرويوجود ذهنيدرآمدجهات مختلف در بحث وجود ذهنيسير تاريخي بحث وجود ذهنيدعواي فلاسفه در بحث وجود ذهنيادله وجود ذهنيمعرفت ديني1درآمدواژه شناسيتغييرات ممكن در دينتغييرات ممكن در معرفت دينيمعرفت ديني 2دعاوي تحول فهم ديندلايل اقامه شده بر اثبات تحول عام معرفت ديني1. استقرا2. برهان فرد بالذات3. پارادوكس تأييد4. قانون عليت5. همبستگي سيستم يگانه معارف بشريارزيابي ادلهلوازم باطل نظريه مذكورمنابع جهت مطالعه بيشتركتاب نامه

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس