خرید انواع کتاب قرآن و مفاتیح الجنان با بالاترین تخفیف + طراحی یادبود رایگان حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 137500 ریال تاریخ بروزرسانی: بیش از شش ماه پیش

توضیحات

در عرصه پژوهش هاي ديني، بررسي هايي كه در حوزه هاي عرفان مقايسه اي صورت گرفته، نشان مي دهد كه در اينجا مي توان همدلي كه سهل است هم سخني را نيز مشاهده كرد. نوشتار حاضر گواهي بر بخشي از اين حكايت بي پايان است كه گوشه هايي از دو سنت عرفاني اسلامي و هندويي را در دو حزوه مباني نظري و روش سلوكي مورد توجه داده است. در اين سو مكتب و دانته به مثابه ي مهم ترين نماينده ي حكمت هندو و در سويي ديگر حكمت عرفاني ابن عربي به نمايندگي از عرفان اسلامي. پيروان مكتب ودانته به ويژه در روش سلوكي خود به دو طريقت اصلي وابسته اند: طريقت معرفت يا جنانه كه نماينده ي برجسته ي آن شنكره است و ديگر، طريقت عشق و خلوص يا بهكتي كه مهم ترين سخنگوي آن را مانوجه است. ابن عربي از سويي با شنكره و از سويي ديگر با راما نوجه قابل مقايسه است كوشش اين نوشتار، كنار هم نهادن برخي ديدگاه هاي شاخص اين سه حكيم به منزله ي گواهي بر مدعاي فوق است.

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایتمقدمه
بخش اول: پيشينه آموزه هاي اصلي
1. از ودا تا ودانته
مقدمه
الف: ويژگي هاي مكاتب فكري هندي
ب: مراحل اصلي تحول انديشه هندي
1. وداها
مقدمه
آموزه هاي اصلي
الف: پرستش خدا در وداها
ب: جهان شناسي وداها
ج: مفهوم مايا در وداها
د: آتمن و زندگي پس از مرگ
2. اوپنيشدها
مقدمه
آموزه هاي اصلي
الف: برهمن يا حقيقت غايي
ب: آتمن يا خود حقيقي فرد
ج: هماني آتمن و برهمن يا خود و خدا
د: مراتب حقيقت و يا نظام سلسله مراتبي موجودات
هـ برهمن و آفرينش
و: مفهوم مايا
ز: تناسخ و كرمه
3. برهمه سوتره
2. از آيات قرآني تا حكمت عرفاني
مقدمه
الف: نگاهي به خاستگاه و مراحل اصلي تاريخ تصوف اسلامي تا ابن عربي
ب: پيشينه انديشه هاي اساسي ابن عربي
بخش دوم: مروري بر زندگي، آثار و آموزه هاي اساسي سه انديشمند
3. شنكره
الف: زندگي
ب: آثار
ج: روش و هدف
د: انديشه هاي اساسي
1. برهمن، حقيقت غايي يا امر يگانه
2. آتمن
3. هماني برهمن ـ آتمن
4. برهمن و جهان
5. دو سطح معرفت
6. مايا و اويديا
4. رامانوجه
الف: زندگي
ب: آثار
ج: روش و هدف
د: انديشه هاي اساسي رامانوجه
1. مطلق يا برهمن
2. روح يا «چيت»
3. جهان مادي يا «اچيت»
4. رابطه برهمن با ارواح و جهان مادي
5. رامانوجه و نقد نظريه «مايا» ي شنكره
5. محي الدين ابن عربي
الف: زندگي
ب: آثار
ج: انديشه هاي اساسي
1. هستي شناسي
2. خداشناسي
3. جهان شناسي
بخش سوم: تشريح و مقايسه آموزه هاي اصلي
مقدمه
6. معرفت و منابع آن
جمع بندي
7. «هستي»: ارزش و اصالت
الف:‌ارزش ذاتي هستي
ب: هستي و رهايي
ج: هستي و آگاهي
د: هستي، اصل همه چيز
هـ : هستي و حق
جمع بندي
8. ست؛ هستي؛ حقيقت: وحدت يا كثرت؟
مقدمه
الف: وحدت
ب: كثرت
ج. مايا و خيال: چيستي و ويژگي ها
د. كثرت انديشي
جمع بندي
9. خدا و جهان
الف: مفهوم آفرينش
ب: آفرينش و هدف
جمع بندي
10. خدا و خود
الف: دريافت يا اثبات خود
ب: برهمن،‌الله و خود
ج: ويژگي هاي اصلي خود
مراتب وجود خود
جمع بندي
11. رهايي (مكشه، فنا)
مقدمه
الف: چيستي مكشه و فنا
ب: روش وصول
ج: آثار و نتايج
جمع بندي
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسي و عربي
منابع انگليسي
نمايه

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس