فروش ویژه کتاب «ترجمه الغارات» با مقدمه استاد پناهیان حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 49500 ریال تاریخ بروزرسانی: بیش از شش ماه پیش

توضیحات

اثر حاضر دربردارنده مقالات برگزيده همايش « حكومت ديني» است. اين همايش به همت معاونت پژوهشي مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي ودر بهمن ماه سال 1385 برگزار گرديد. نويسندگان مقالات، به تبيين برخي از مولفه ها و اصول حكومت ديني همت گماشته اند، اين مقالات در مجموع شامل دو بخش اساسي است: 1. حقوق سياسي و آزادي هاي فردي كه حكومت ديني ملزم به شناخت و رعايت آن مي باشد. 2. حقوق جزا و كيفري كه بر افراد ساكن در قلمرو حكومت ديني، احترام و رعايت آن ها لازم و ضروري است. «مفهوم بيعت و شورا» «نقش مردم در حكومت ديني»«مردم سالاري ديني» «حقوق سياسي در حكومت ديني» و «آزادي هاي فردي در حكومت ديني» را مي توان در زمره مقالات سياسي همايش و «دفاع از دارالسلام»،«بغي در حكومت ديني» و«حدود و اختيارات حاكم اسلامي» را جز مقالات حقوقي همايش بر شمرد كه در مجموعه حاضر چاپ شده اند.

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایتسخن ناشر
مفهوم بيعت و شوري
مقدمه
چكيده
1. واژه شناسي
1. بيعت
الف) بيعت در لغت و اصطلاح
ب) علت ناميده شدن اين نوع تعهد به «بيعت»
ج) كيفيت بيعت در اسلام
د) ماهيت بيعت
2. شورا
3. اهل حل و عقد
4. صفقه
5. نكث
6. فلته
7. خروج و بغي
8. امام
9. بيعه
2. تاريخچه بيعت
1. بيعت عقبه اولي
2. دومين بيعت بزرگ عقبه
3. بيعت رضوان يا بيعت شجره
4. بيعت غدير
5. بيعت سقيفه بني ساعده
الف) اجماع و خلافت
لزوم اجماع در خلافت
عدم لزوم اجماع
اهميت اجماع
ب) علت تأخير امام علي عليه السلام در بيعت
ج) بيعت حضرت علي عليه السلام با خليفه اول
6. بيعت عمر
7. بيعت عثمان
8. بيعت علي بن ابي طالب عليه السلام
الف) متخلفين از بيعت با امام علي عليه السلام
ب) بيعت اجباري و جواب آن
ج) آيا بيعت، نصوص امامت را رد نمي كند؟
تفاوت بيعت خلفاي راشدين با بقيه خلفا
9. امام حسين عليه السلام و بيعت يزيد
10. بيعت امام زمان
3. جايگاه و اهميت بيعت
1. جايگاه بيعت در قرآن
2. جايگاه بيعت در روايات
الف) روايات نبوي
وجوب بيعت
حرمت نكث بيعت
بيعت، ضمانت اجراي احكام اسلام
موضوعات بيعت در روايات
ب) روايات ائمه عليه السلام
فضيلت دو بيعت
بيعت حضرت علي و امام حسن و امام حسين عليه السلام در كودكي
عدم بيعت امام عليه السلام زمان با افراد
فرار معاويه از بيعت با علي عليه السلام
وفاي به بيعت از حقوق امامت
بيعت شكني؛ مجوز جنگيدن
3. جايگاه بيعت نزد اهل سنت
الف) امامت ساز
ب) وجوب بيعت
ج) بيعت دراويش
4. جايگاه بيعت در نزد شيعه
الف) بي ارزش بودن بيعت
ب) مهم بودن بيعت در مورد ديگر
كاربردهاي بيعت
4. شرايط و اركان بيعت
1. شرايط بيعت
الف) عمل نمودن حاكم اسلامي به حق
ب) قربة الي الله بودن بيعت
ج) شورايي بودن بيعت
د) اختياري بودن بيعت
و) همگاني و عمومي بودن بيعت
2. اركان بيعت
الف) صيغه بيعت
ب) موضوع بيعت
ج)‌ بيعت كننده
د) بيعت شونده (حاكم اسلامي)
شرايط خليفه و حاكم اسلامي
پايان ولايت خليفه و حاكم اسلامي
خلع امام به خاطر نقص بدني
نقص حواس
نقص اعضا
نقص تصرف
خلع امام به سبب زوال عدالت
فوت حاكم اسلامي
استعفاي امام
3. وظايف حاكم اسلامي
وظايف ديني حاكم اسلامي
وظايف سياسي حاكم اسلامي
5. احكام بيعت
1. از نظر تشيع
الف) بيعت واجب
ب) بيعت جايز
ج) از نظر اهل سنت
د) حرمت نقض بيعت
2. از نظر اهل سنت
الف) بيعت مستحب
ب) بيعت واجب
ج) حرمت نقض بيعت و حكم خروج بر حاكم ظالم
فهرست منابع
نقش مردم در حكومت اسلامي
مقدمه
اهميت و ضرورت حكومت
مفهوم حكومت
انواع حكومت
نقش مردم در انواع حكومت
1. نقش مردم در نظام هاي پادشاهي
2. نقش مردم در نظام هاي دموكراتيك
3. نقش مردم در حكومت ديني
4. نقش مردم در تأسيس حكومت
آزادي
شورا
رضايت
امانت
5. نقش مشورتي مردم
شورا
نفي ديكتاتوري
رضايت
مسئوليت همگاني
ولايت مؤمنان
مصلحت عمومي
الف) امر به معروف و نهي از منكر
ب) انتقاد
ج) نصيحت (نصيحة للائمة المسلمين)
د) ظلم ستيزي
نتيجه گيري
فهرست منابع
مردم سالاري ديني
چكيده
واژگان كليدي
مقدمه
خاستگاه و سير تكاملي مردم سالاري
1. مردم سالاري در غرب
الف) موج اول
ب) موجب دوم
ج)‌ موج سوم
د) مردم سالاري در ايران
طرح رويكردها
2. تعريف دين و دموكراسي
الف) دموكراسي (مردم سالاري)
دموكراسي مستقيم
دموكراسي نمايندگي (غير مستقيم)
دموكراسي لائيك
ب) دين
دين در نظر غربي ها
دين در نگاه مسلمانان
ارزيابي رويكردها
3. نقش مردم در حكومت ديني
الف) قدرت و مشروعيت
ب) مقبوليت و مشروعيت
4. ديدگاه ها درباره مشروعيت
الف) نظريه قرارداد اجتماعي
ارزيابي نظريه
ب) نظريه عدالت
ج) نظريه وراثت
د) نظريه حكومت الاهي
5. نقش مردم در حكومت پيامبر
6. نقش مردم در حكومت اولوالامر
7. نقش مردم در نظام ولايت فقيه
8. نمادهاي عيني «مردم سالاري» در نظام جمهوري اسلامي ايران
الف) همه پرسي تأسيس نظام جمهوري اسلامي
ب) انتخابات خبرگان قانون اساسي
ج) همه پرسي قانون اساسي
د) انتخابات مجلس خبرگان رهبري
و) انتخابات رياست جمهوري
هـ) انتخابات مجلس شوراي اسلامي
ي) انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا
نتيجه گيري
فهرست منابع
آزادي هاي فردي در حكومت ديني
چكيده
مقدمه
1. تعريف واژگان
الف) آزادي
ب) حكومت ديني
2. تفاوت هاي دولت ديني و سكولار
3. سير تاريخي آزادي فردي در غرب
4. سير تاريخي آزادي فردي در شرق و اسلام
5. اسلام؛ منادي آزادي
6. منشأ آزادي
7. حدود آزادي
8. آزادي هاي فردي در حكومت ديني
الف) آزادي معنوي
ب) آزادي عقيده
ج) آزادي تفكر و انديشه
د) آزادي بيان
و) آزادي اقتصادي
آزادي تصرف
آزادي مبادله
آزادي در كار و انتخاب شغل
آزادي در مسكن
هـ) آزادي سياسي
آزادي در انتخاب حكومت
نظارت مردم بر حكومت
شكايت مردم از حكومت
اظهار نظر مردم در امر حكومت
انتقاد مردم از حاكمان
نصيحت حاكمان
نتيجه گيري
فهرست منابع
دفاع از دارالاسلام (قلمرو حكومت اسلامي)
مقدمه
1. بررسي مفهومي دارالاسلام
2. بررسي مسئله دفاع
ادله جهاد تدافعي
قرآن كريم
روايت ها
عقل
اجماع
ادله خاص دفاع از دار الاسلام
قرآن كريم
سنت
سخنان فقها
نتيجه گيري
فهرست منابع
بغي در حكومت ديني
چكيده
پيشگفتار
1. كليات
گفتار اول: تعريف بغي و باغي
تعريف لغوي
تعريف اصطلاحي
گفتار دوم: شرايط امام از ديدگاه اهل سنت
شرايط امام
گفتار سوم: حكم بغاة از حيث كفر و اسلام
نظر شيعه
نظر اهل سنت
گفتار چهارم: شرايط باغي
گفتار پنجم: علت برخورد شديد با بغاة
گفتار ششم: ادله قتال با اهل بغي
گفتار هفتم: تفاوت باغي با ساير افراد مخالف
تفاوت باغي و محارب
تفاوتي باغي و محارب با مرتد
2. حكم بغاة در فقه
حكم بغاة در فقه
گفتار اول: ديدگاه فقيهان شيعه
قواعد شروع جنگ
شيوه جنگ
الف) ذي فئه
ب) غير ذي فئه
حكم زنان و فرزندان بغاة
حكم اموال بغاة
گفتار دوم: ديدگاه فقيهان اهل سنت
قواعد شروع جنگ
شيوه جنگ
حكم زنان و فرزندان بغاة
حكم اموال بغاة
گفتار سوم: حكم شركا و معاونين بغاة
3. بغي و شورا در قوانين ايران
بغي و شورش در قوانين ايران
گفتار اول: قيام مسلحانه يك تشكل و جمعيت منسجم عليه حكومت اسلامي
گفتار دوم: اقدام مسلحانه يك فرد عليه حكومت
گفتار سوم: ريختن طرح براندازي حكومت
گفتار چهارم: نامزد شدن براي تصدي يكي از پست هاي حساس حكومت كودتا
گفتار پنجم: تحريك
گفتار ششم: آتش زدن اموال به قصد مقابله با حكومت
گفتار هفتم: حد محاربه و افساد في الارض
فهرست منابع
حدود اختيارات حاكم اسلامي (اجراي مجازات هاي اسلامي)
چكيده
مقدمه
1. كليات
1. حكومت
الف) مفهوم حكومت
ب) منشأ مشروعيت حكومت
ج)‌ انواع حكومت از حيث منشأ مشروعيت
د) حاكم كيست؟
2. مجازات
الف) مفهوم مجازات
تعريف لغوي
تعريف اصطلاحي
ب) فرق مجازات و اقدامات تأميني
ج) منشأ مشروعيت مجازات ها
د) اهداف مجازات ها
اصلاح و تربيت مجرم
تطهير و آمرزش گناهان مجرم
ارعاب عمومي و خصوصي (هدف بازدارندگي)
عدالت كيفري (هدف اخلاقي)
دفاع از كرامت انساني
2. انواع مجازات هاي اسلامي
انواع مجازات هاي اسلامي
1. حدود
الف) حد در لغت
ب) حد در قرآن و روايات
ج) اقسام حد
2. قصاص
الف) تعريف قصاص
ب) قصاص در قرآن
3. ديات
الف) تعريف ديه
ب) ديه در قرآن
ج) ماهيت ديه
دلائل مسئوليت مدني بودن ديه
دلائل كيفر و مجازات بودن ديه
ماهيت دوگانه ديه
جنايت خطاي محض
جنايت شبيه به عمد
جنايت عمد محض
4. تعزيرات
الف) تعريف تعزير
تعزير در لغت
تعزير در كلام فقها
ب) تعزير در قرآن و روايات
ج) جرايم تعزيري
د) اقسام تعزير
و) فرق حد و تعزير
5. مجازات هاي بازدازنده
الف) مجازات هاي بازدارنده و تعزيرات
ب) حكم حكومتي
ماهيت احكام حكومتي
قلمرو احكام حكومتي
6. كفارات
الف) تعريف كفاره
ب) ماهيت كفارات
3. اجراي مجازات هاي اسلامي
اجراي مجازات هاي اسلامي
1. اقامه حدود
الف) ادله مخالفين اقامه حدود
اصل عدم ولايت
اجماع منقول از ابن ادريس
روايت اشعثيات يا جعفريات
ضعف دلالت مورد قبول نبودن متن حديث
لزوم شرايطي ويژه براي اجراي حدود
ب) ادله موافقان اقامه حدود
مطلق و عام بودن ادله حدود
روايات
فلسفه و مصلحت تشريع حدود
اختلال نظام
موارد جواز در كلام فقها
استناد به ولايت حسبه
2. اجراي قصاص
الف) اشكالات از نظر فلسفي
ب) اشكالات از نظر سياست جزايي
ج) اشكالات از نظر احساسي
3. استيفاي تعزير
4. استيفاي ديه
فهرست منابع
المقدمه
1. الكيان السياسي للحكومة
الحكم و السياسة في اللغة و الاصطلاح
ضرورة تشكيل الحكومة
الأصل الأولي في الحكومة
الدين و السياسة
2. أشكال الحكومة
تمهيد
الحكومة الاستبدادية
الحكومة الديمقراطية
الحكومة الإسلامية
3. النظريات السياسية لتعيين الحكم
الوصية و النص
البيعة
أ) بيعة الدعوة
ب) بيعة الأمر و الولاية
ج)‌ بيعة القتال و الجهاد
العهد
نظرية أهل الحل و العقد
نظام الشوري
4. الديمقراطية و حق الانتخاب
المراحل التاريخية لتطورات نظرية الديمقراطية و الانتخاب
النظرية الديمقراطية و مدارسها
المبادي الأساسية للديمقراطية
أبعاد أزمة ‌المشاركة السياسية في الوطن العربي و آثارها
الانتخاب في العصر الحاضر بين النظرية و التطبيق
5. صور التعامل مع الديمقراطية
التجربة المصرية
التجربة‌ اللبنانية
غياب الديمقراطية في العراق
أزمة الديمقراطية في الجزيرة العربية
الديمقراطية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية
خاتمة
مصادر البحث

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس