فروش ویژه کتاب «ترجمه الغارات» با مقدمه استاد پناهیان حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارت


مبانی مطالعات سیاسی ـ اجتماعی (2 جلدی)

مولف (پدیدآور) :

حافظ نیا محمد رضا


تاریخ بروزرسانی: بیش از شش ماه پیش

توضیحات

سازمان حوزه ها و مدارس علميه ي خارج از كشور، با بهره گيري از پژوهش هاي گسترده ي پژوهشگران و مولفان به منظور آشنايي با اطلاعات سياسي ـ اجتماعي اهتمام به تدوين اين كتاب نمودند كه با رعايت اهداف آموزشي هر درس، بر اساس برنامه پيش بيني شده براي هر واحد درسي و رعايت سطح علمي دانشجويان و همچنين رعايت پيوستگي وتناسب بين كتابهاي درسي يك ترم و با حفظ اصول تدوين و تاليف، انجام شده و مطالب تاليف شده در كتاب حاضر به ترتيب، مباني علم سياست، سياست خارجي مباني روابط بين المللي در اسلام، جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك، در جلد اول گنجانده شده است كه در هر سه فصل زير مجموعه هاي هر موضوع به طور مفصل با استناد به منابع و مآخذ معتبر ارائه شده است. و بر اين اساس جلد چهارم با موضوعات، اصول روابط بين الملل، سازمانهاي بين المللي؛ نهضتهاي اسلامي و بحرانهاي كنوني جهان اسلام، تدوين وارائه شده.

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایتفصل اول
مباني علم سياست
مفهوم و تعريف علم سياست
رابطه علم سياست با علوم ديگر
علم سياست و تاريخ
علم سياست و جامعه شناسي
علوم سياسي و اقتصاد
سياست و جغرافيا
سياست و روانشناسي
دولت و ساختار آن
عناصر ساختاري دولت
منشأ دولت (به مفهوم حكومت)
سازمان حكومت
قوه مقننهه يا قانونگذاري
قوه مجريه
قوه قضائيه
احزاب و نيروهاي سياسي
احزاب سياسي
دسته ها و فرقه ها
گروههاي فشار
روابط دولتها
فهرست منابع و مآخذ
فصل دوم
سياست خارجي مباني روابط بين الملل در اسلام
تاريخچه روابط بين الملل در اسلام
روابط قبايل
روابط با دولتها
روابط دو امپراتوري ايران و روم در عصر پيامبر 9
عصر خلفا و روابط بين الملل اسلام
انحراف مسملين در سياست بين المللي
عصر امپراتوري عثماني و روابط بين المللي
عصر حاضر و روابط بين الملل جهان اسلام
اصول كلي حاكم بر روابط بين المللي اسلامي
اصل همزيستي مسالمت آميز (تفاهم بين الملل)
اصل رسالت جهاني
اصل اعتزال يا اصل عدم مداخله
اصل مقابله به مثل
اصل وفا به تعهدات
اصل برابري دولتها در استيفاي حق آزادي، استقلال و حاكميت
اصل حمايت از مبارزات حق طلبانه و جنبش هاي رهايي بخش
قرآن و روابط بين الملل
اصل دعوت به اسلام
اصل منع مداخله قهرآميز براي تحميل عقيده از ديدگاه قرآن
اصل روابط دولتي و مودت با بيگانگان از ديدگاه قرآن
اصل نفي سلطه از ديدگاه قرآن
اصل شناسايي ملتهاي بيگانه از ديدگاه قرآن
اصل صلح و اتحاد در روابط بين الملل از ديدگاه قرآن
اصل روابط قراردادي از ديدگاه قرآن
آداب جنگ و جهاد از ديدگاه قرآن
اصول سياست خارجي ايران از ديدگاه قانون اساسي
منابع و مآخذ
فصل سوم
جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك
پيش گفتار
جغرافياي سياسي
مفهوم و تعريف جغرافياي سياسي
ناحيه سياسي
ويژگيهاي ناحيه سياسي
انواع نواحي سياسي
ناحيه سياسي مستقل يا كشور
انواع دولت ملي يا ناحيه سياسي مستقل
مباني جغرافيايي تنش و تعارض در روابط بين الملل
فهرست منابع
ژئوپليتيك
تعريف و مفهوم ژئوپليتيك
عوامل ژئوپليتيك
نظريه هاي ژئوپليتيكي قرن بيستم
قدرت ملي
اهداف و منافع ملي
استراتژي ملي
فهرست منابع
فصل چهارم: اصول روابط بين الملل
روابط بين الملل
قواعد حقوقي حاكم بر روابط بين الملل
اصول سياسي در روابط بين الملل
نظريه هاي روابط بين الملل
فرايند همگرايي و واگرايي بين دولتها
كارگزاران روابط و سياست خارجي
فصل پنجم: سازمانهاي بين المللي
سير تحول سازمانهاي بين المللي
ضرورتها و مباني شكل گيري نهادها و سازمانهاي بين المللي
اينده سازمانهاي بين المللي
انواع سازمانهاي بين المللي
معرفي نمونه هايي از سازمان هاي بين المللي
نمونه هايي از سازمان هاي بين المللي سياسي و عمومي
نمونه سازمانهاي بين المللي اقتصادي
نمونه سازمان بين المللي نظامي
نمونه سازمان فرهنگي بين المللي
فصل ششم: نهضتهاي اسلامي
جنبش وهابيت در عربستان
جنبش سنوسي در ليبي
جنبش مهدي سوداني
نهضت اخوان المسلمين
جنبشها و جريانهاي اسلامي در اندونزي
بررسي نهايي
نهضت انقلاب اسلامي ايران
فصل هفتم: بحرانهاي كنوني جهان اسلام
قلمرو و مشخصات جغرافيايي جهان اسلام
بحرانها در جهان اسلام
بحث نهايي درباره بحرانهاي جهان اسلام

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس