مسابقه کتابخوانی (عسل مثل یه قصه) + همراه با جوایز نقدی حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتتاریخ بروزرسانی: بیش از شش ماه پیش

توضیحات

انديشه ها و عقايد بنيادي اسلام ك از آنها به عنوان اصول عقايد ياد مي شود پايه و اساس آئين حياتبخش اسلام را تشكيل مي دهند و در شكل گيري رفتار مسلمانان اثر مي گذارنند، زيرا به طور كلي رفتار انسان ها ، تحت تأثير باورها و بينش ها و به عبارت ديگر جهان بيني قرار دارد. به عبارت ديگرهر انساني نگرش خاصي به جهان آفرينش دارد و بر اساس آن ، باورها و بينش هاي خود را شكل مي دهد و به اقتضاي اين باورها و بينش ها ، بايسته ها و نبايسته ها متناسب با آن مطرح و مورد عمل قرار مي گيرد.

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

پيشگفتار
مقدمه
بخش اول: جهان‌بيني و خداشناسي
درس اول: دين، جهان‌بيني و ايدئولوژي
1. دين
اركان اساسي دين
نقش سازنده تكليف
ملاك دين
2. جهان‌بيني
فرق جهان‌بيني با جهان احساسي و جهان‌شناسي
3. ايدئولوژي
فرق جهان‌بيني و ايدئولوژي
مسائل اصلي جهان‌بيني
درس دوم: رابطه جهان‌بيني با ايدئولوژي
تحليل نظريه اول
تحليل نظريه دوم
تحليل نظريه سوم
رابطه جهان‌بيني با ايدئولوژي در قرآن
درس سوم: جهان‌بيني الهي و جهان‌بيني مادي
وجوه اشتراك جهان‌بيني الهي و مادّي
الف. ايمان به واقعيت‌ها
ب. اعتقاد به روابط علّي و معلولي ميان پديده‌ها
اصول جهان‌بيني الهي
1. تقسيم هستي به مادّي و مجرّد
2. حكومت و طرح و تدبير جهان
3. وجود علت فاعلي در كنار ساير علل
اصول جهان‌بيني مادّي
1. وجود مساوي با ماده است
2. در نظام افرينش طرح و تدبير در كار نيست
3. در پيدايش هستي، علت مادي كافي است
درس چهارم: شناخت خدا(1)
لزوم شناخت خدا
1. ارضاي حس حقيقت جويي
2. لزوم شكر منعم
3. جلب منفعت و دفع ضرر محتمل
اهميت شناخت خدا
فضيلت سناخت خدا
1. شناخت، هدف خلقت
2. شناخت، معيار فضيلت
3. شناخت خدا، برترين دانش
درس پنجم: شناخت خدا(2)
راه‌هاي شناخت خدا
1. مطالعه طبيعت و آثار خلقت
2. راه عقلي و فلسفي
3. شناخت قلبي و شهودي
درس ششم: اثار شناخت خدا
1. تصحيح جهان بيني
2. درك عظمت خدا و كرنش در برابر او
3. زدودن دلهره و اضطراب
4. اطاعت و عبادت
پاداش عارفان و موحّدان
1. آمرزش گناهان
2. ايمني از عداب الهي
3. بهشت جاودان
بخش دوم: انسان شناسي
درس هفتم: كليات
اهميت انسان شناسي
ارتباط انسان شناسي با مسائل اصولي و اعتقادي
مدعيان انسان شناس
مكاتب الهي و انسان شناسي
درس هشتم: آفرينش انسان
آفرينش انسان از ديد‌گاه قرآن
وجه جمع
نظريه تطور و تكامل انواع
نقد اين نظريه
درس نهم: ابعاد وجودي انسان
حقيقتي به نام روح
روحي در‌آيات و روايات
تجرد روح و دلايل آن
الف. تجرّد ادراك
ب. ظرفيت علمي انسان
رابطه روح با بدن
درس دهم: علم و ادراك انسان
امكان شناخت
ابزار شناخت
حس
عقل
قلب
درس يازدهم: كرايش‌هاي دروني انسان
1. فطرت
سناخت فطري
گرايش‌هاي فطري
2. غرايز
فرق فطرت با طبيعت و غريزه
انواع غرايز
عواطف و احساسات
احساس مذهبي
درس دوازدهم: منزلت انسان(1)
جانشيني خدا در زمين
معناي خلافت
ملاك خلافت
برخوردار از روح خدايي
مسجود فرشتگان
حامل امانت الهي
درس سيزدهم: منزلت انسان(2)
كرامت تكويني
كرامت اختياري
تقوا و كرامت
ضدّ ارزش‌ها در انسان
درس چهاردهم: آزادي، اختيار و مسئوليت انسان
انسان، موجودي آزاد و انتخابگر
شبهه جبر و پاسخ آن
شبهه تفويض و پاسخ آن
اراده حق تعالي و آزادي انسان
توسل به زور و آزادي انسان
درس پانزدهم: قضا و قدر
مفهوم درست قضا و قدر
نقش عوامل مادي و معنوي در قضا و قدر
نتياجه
درس شانزدهم: آينده انسان
انسان، موجودي جاودانه
نقش ايمان و عمل در آينده انسان
فهرست منابع

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس
-->