فروش ویژه کتاب «ترجمه الغارات» با مقدمه استاد پناهیان حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 66000 ریال تاریخ بروزرسانی: بیش از شش ماه پیش

توضیحات

اين مجموعه به انضمام كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي، تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده، قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاه برداري و مواد ناسخ قانون حمايت خانواده منتشر شده است. كتاب حضار تدوين مهري موسوي مقدم و مربوط به قانون مجازات اسلامي جديد مصوب 1392 مي باشد.

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایتفصل اول ـ تعاريف
فصل دوم ـ قلمرو اجراي قوانين جزائي در مكان
فصل سوم ـ قلمرو اجراي قواين جزائي در زمان
فصل چهارم ـ قانوني بودن جرائم، مجازات ها و دادرسي كيفري
بخش دوم ـ مجازات ها
فصل اول ـ مجازات هاي اصلي
فصل دوم ـ مجازات هاي تكميلي و تبعي
فصل سوم ـ نحوه تعيين و اعمال مجازات ها
فصل چهارم ـ تخفيف مجازات و معافيت از آن
فصل پنجم ـ تعويق صدور حكم
فصل ششم ـ تعليق اجراي مجازات
فصل هفتم ـ نظام نيمه آزادي
فصل هشتم ـ نظام آزادي مشروط
فصل نهم ـ مجازات هاي جايگزين حبس
فصل دهم ـ مجازات ها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان
فصل يازدهم ـ سقوط مجازات
مبحث اول ـ عفو
مبحث دوم ـ نسخ قانون
مبحث سوم ـ گذشت شاكي
مبحث چهارم ـ مرور زمان
مبحث پنجم ـ توبه مجرم
مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ
بخش سوم ـ جرائم
فصل اول ـ شروع به جرم
فصل دوم ـ شركت در جرم
فصل سوم ـ معاونت در جرم
فصل چهارم ـ سردستگي گروه مجرمانه سازمان يافته
فصل پنجم ـ تعدد جرم
فصل ششم ـ تكرار جرم
بخش چهارم ـ شرايط و موانع مسؤوليت كيفري
فصل اول ـ شرايط مسؤوليت كيفري
فصل دوم ـ موانع مسؤوليت كيفري
بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور كيفري
فصل اول ـ مواد عمومي
فصل دوم ـ اقرار
فصل سوم ـ شهادت
فصل چهارم ـ سوگند
فصل پنجم ـ علم قاضي
بخش ششم ـ مسائل متفرقه
كتاب دوم ـ حدود
بخش اول ـ مواد عمومي
بخش دوم ـ جرائم موجب حد
فصل اول ـ زنا
فصل دوم ـ لواط، تفخيذ و مساحقه
فصل سوم ـ قوادي
فصل چهارم ـ قذف
فصل پنجم ـ سب نبي
فصل ششم ـ مصرف مسكر
فصل هفتم ـ سرقت
فصل هشتم ـ محاربه
فصل نهم ـ بغي و افساد في الارض
كتاب سوم ـ قصاص
بخش اول ـ مواد عمومي
فصل اول ـ اقسام و تعاريف جنايات
فصل دوم ـ تداخل جنايات
فصل سوم ـ شرايط عمومي قصاص
فصل چهارم ـ راه هاي اثبات جنايت
فصل پنجم ـ صاحب حق قصاص
فصل ششم ـ شركت در جنايت
فصل هفتم ـ اكراه در جنايت
بخش دوم ـ قصاص نفس
بخش سوم ـ قصاص عضو
فصل اول ـ موجب قصاص عضو
فصل دوم ـ شرايط قصاص عضو
بخش چهارم ـ اجراي قصاص
فصل اول ـ مواد عمومي
فصل دوم ـ اجراي قصاص نفس
فصل سوم ـ اجراي قصاص عضو
كتب چهارم ـ ديات
بخش اول ـ مواد عمومي
فصل اول ـ تعريف ديه و موارد آن
فصل دوم ـ ضمان ديه
فصل سوم ـ راههاي اثبات ديه
فصل چهارم ـ مسؤول پرداخت ديه
فصل پنجم ـ مهلت پرداخت ديه
فصل ششم ـ موجبات ضمان
فصل هفتم ـ تداخل و تعدد ديات
بخش دوم ـ مقادير ديه
فصل اول ـ ديه نفس
فصل دوم ـ قواعد عمومي ديه اعضاء
فصل سوم ـ ديه مقدر اعضاء
مبحث اول ـ ديه مو
مبحث دوم ـ ديه چشم
مبحث سوم ـ ديه بيني
مبحث چهارم ـ ديه لاله گوش
مبحث پنجم ـ ديه لب
مبحث ششم ـ ديه زبان
مبحث هفتم ـ ديه دندان
مبحث هشتم ـ ديه گردن
مبحث نهم ـ ديه فك
مبحث دهم ـ ديه دست و پا
مبحث يازدهم ـ ديه ستون فقرات، نخاع و نشيمنگاه
مبحث دوازدهم ـ ديه دنده و ترقوه
مبحث سيزدهم ـ ديه ازاله بكارت و افضاء
مبحث چهاردهم ـ ديه اندام تناسلي و بيضه
مبحث پانزدهم ـ ديه پستان
فصل چهارم ـ قواعد عمومي ديه منافع
فصل پنجم ـ ديه مقرر منافع
مبحث اول ـ ديه عقل
مبحث دوم ـ ديه شنوايي
مبحث سوم ـ ديه بينايي
مبحث چهارم ـ ديه بويايي
مبحث پنجم ـ ديه چشايي
مبحث ششم ـ ديه صوت و گويايي
مبحث هفتم ـ ديه ساير منافع
فصل ششم ـ ديه جراحات
فصل هفتم ـ ديه جنين
فصل هشتم ـ ديه جنايت بر ميت
كتاب پنجم ـ تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده
فصل اول ـ جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور
فصل دوم ـ اهانت به مقدسات مذهبي و سوء قصد به مقامات داخلي
فصل سوم ـ سوء قصد به مقامات سياسي خارجي
فصل چهارم ـ تهيه و ترويج سكه قلب
فصل پنجم ـ جعل و تزوير
فصل ششم ـ محو يا شكستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته ها از اماكن دولتي
فصل هفتم ـ فرار محبوسين قانوني و اخفاي مقصرين
فصل هشتم ـ غصب عناوين و مشاغل
فصل نهم ـ تخريب اموال تاريخي، فرهنگي
فصل دهم ـ تقصيرات مقامات و مامورين دولتي
فصل يازدهم ـ ارتشاء و ربا و كلاهبرداري
فصل دوازدهم ـ امتناع از انجام وظايف قانوني
فصل سيزدهم ـ تعديات مامورين دولتي نسبت به دولت
فصل چهاردهم ـ تمرد نسبت به مامورين دولت
فصل پانزدهم ـ هتك حرمت اشخاص
فصل شانزدهم ـ اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم
فصل هفدهم ـ جرايم عليه اشخاص و اطفال
فصل هجدهم ـ جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي
فصل نوزدهم ـ جرايم بر ضد حقوق تكاليف خانوادگي
فصل بيستم ـ قسم و شهادت دروغ و افشاء سر
فصل بيست و يكم ـ سرقت و ربودن مال غير
فصل بيست و دوم ـ تهديد و اكراه
فصل بيست و سوم ـ ورشكستگي
فصل بيست و چهارم ـ خيانت در امانت
فصل بيست و پنجم ـ احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات
فصل بيست و ششم ـ هتك حرمت منازل و املاك غير
فصل بيست و هفتم ـ افتراء و توهين و هتك حرمت
فصل بيست و هشتم ـ تجاهر به استعمال مشروبات الكلي و قمار بازي و ولگردي
فصل بيست و نهم ـ جرايم ناشي از تخلفات رانندگي
قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري
مقررات كيفري از قانون حمايت خانواده

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس