مجموعه جذاب دانستنی های شگفت انگیز همراه با 40 % تخفیف حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 4400 ریال تاریخ بروزرسانی: بیش از شش ماه پیش

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت1. قانون مجازات اسلامي
كتاب اول- كليات
باب اول: مواد عمومي
باب دوم: مجازتها و اقدامات تأميني و تربيتي
فصل اول: مجازتها و اقدامات تأميني و تربيتي
فصل دوم: تخفيف مجازات
فصل سوم: تعليق اجراي مجازات
فصل چهارم: ازادي مشروط زندانيان
باب سوم: جرائم
فصل اول: شروع به جرم
فصل دوم: شركاء و معاونين جرم
فصل سوم: تعدد جرم
فصل چهارم: تكرار جرم
كتاب دوم: حدود
باب اول: حد زنا
فصل اول: تعريف و موجبات حد زنا
فصل دوم: راههاي ثبوت زنا در داد‌گاه
فصل سوم: اقسام حد زنا
فصل چهارم: كيفيت اجراء حد
باب دوم: حد لواط
فصل اول: تعريف و موجبات لواط
فصل دوم- راههاي ثبوت لواط در داد‌گاه
باب سوم: مساحقه
باب چهارم: قوادي
باب پنجم: قذف
باب ششم: حد مسكر
فصل اول: موجبات حد مسكر
فصل دوم: شرايط حد مسكر
فصل سوم: كيفيت اجراء حد
فصل چهارم: شرايط سقوط حد مسكر زا عفو از آن
باب هفتم: محاربه و افساد في الارض
فصل اول: تعاريف
فصل دوم: راههاي ثبوت محاربه و افساد في الارض
فصل سوم: حد محاربه و افساد في الارض
باب هشتم: حد سرقت
فصل اول: تعريف و شرايط
فصل دوم: راههاي ثبوت سرقت
فصل سوم: شرايط اجراي حد
فصل چهارم: حد سرقت
كتاب سوم: قصاص
باب اول: قصاص نفس
فصل اول: قتل عمد
فصل دوم: اكراه در قتل
فصل سوم: شركت در قتل
فصل چهارم: شرايط قصاص
فصل پنجم: شرايط دعوي قتل
فصل ششم: راههاي ثبوت قتل
فصل هفتم: كيفيت استيفاء قصاص
باب دوم: قصاص عضو
فصل اول: تعاريف و موجبات قصاص
فصل دوم: شرايط و كيفيت قصاص عضو
كتاب چهارم: ديات
باب اول: تعريف ديه و موارد آن
باب دوم: مقدار ديه قل نفس
باب سوم: مهلت پرداخت ديه
باب چهارم: مسؤول پرداخت ديه
باب پنجم: موجبات بضمان
باب ششم: اشتراك در جنايت
باب هفتم: تسبيب ئدر جنايت
باب هشتم: اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع چند سبب
باب نهم: ديه اعضاء
فصل اول: ديه مو
فصل دوم: ديه چشم
فصل سوم: ديه بيني
فصل چهارم: ديه گوش
فصل پنجم: ديه لب
فصل ششم: ديه زبان
فصل هفتم: ديه دندان
فصل هشتم: ديه گردن
فصل نهم: ديه فك
فصل دهم: ديه دست و پا
فصل يازدهم: ديه ناخن
فصل دوازدهم: ديه ستون فقرات
فصل سيزدهم : ديه نخاع
فصل چهاردهم: ديه بيضه
فصل پانزدهم: ديه دنده
فصل شانزدهم: ديه استخوان زير گردن
فصل هفدهم: ديه نشيمن گاه
فصل هجدهم: ديه استخوانها
فصل نوزدهم: ديه عقل
فصل بيستم: ديه حس شنوائي
فصل بيست و يكم: ديه بينائي
فصل بيست و دوم: ديه حسن بينائي
فصل بيست و سوم- ديه چشائي
فصل بيست و چهارم- ديه صورت و گويايي
فصل بيست و پنجم: ديه زوال منافع
باب دهم: ديه جراحات
فصل اول: ديه جراحت سر و صورت
فصل دوم: ديه جراحتي كه به درون بدن انسان وارد شود
فصل سوم: ديه جراحتي كه در اعضاء انسان فرو مي‌رود
باب يازدهم: ديه جنايتي كه باعث تغيير رنگ پوست يا تورم مي‌شود
باب دوازدهم: ديه سقط جنين
باب سيزدهم: ديه جنايتي كه بر مرده واقع مي‌شود
كتاب پنجم- تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده
فصل اول: جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور
فصل دوم: اهانت به مقدسان مذهبي و سوء قصد به مقامات داخلي
فصل سوم: سوءقصد به مقامات سياسي
فصل چهارم: تهيه و ترويج سكه قلب
فصل پنجم: جعل و تزوير
فصل ششم: محو يا شكستن مهر و پلمپ و سرقت از نوشته‌ها از اماكن دولتي
فصل هفتم: فرار محبوسين قانوني و اخفاي مقصرين
فصل هشتم:غصب عناوين و مشاغل
فصل نهم: تخريب اموال تاريخي، فرهنگي
فصل دهم: تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي
فصل يازدهم: ارتشاء و ربا و كلاهبرداري
فصل دوازدهم: امتناع از انجام وظايف قانوني
فصل سيزدهم: تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت
فصل چهاردهم: تمرد نسبت به مأمورين دولت
فصل پانزدهم: هتك حرمت اشخاص
فصل شانزدهم: اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم
فصل هفدهم: جرايم عليه اشخاص و اطفال
فصل هجدهم: جرايم ضصد عفت و اخلاق عمومي
فصل نوزدهم: جرايم ضد حقوق تكاليف خانوادگي
فصل بيستم: قسم و شهادت دروغ و افشاء سر
فصل بيست و يكم: سرقت و ربودن مال غير
فصل بيست و دوم: تهديد و اكراه
فصل بيست و سوم: ورشكستگي
فصل بيست و چهارم: خيانت در امانت
فصل بيست و پنجم: احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات
فصل بيست و ششم: هتك حرمت منازل و املاك غير
فصل بيست و هفتم: افتراء و توهين و هتك حرمت
فصل بيست و هشتم: تجاهر به استعمال مشروبات الكلي و قمار بازي و ...
ولگردي
فصل بيست و نهم: جرايم ناشي از تخلفات رانندگي
2. قانون چك
3. ايين نامه تعيين ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري
4. موارد مربوط به چك در قانون تجارت
5. نظريه‌هاي فقهاي شوراي نگهبان در خصوص خسارت تأخير تأديه
1. نظريه تفسيري شوراي نگهبان در مورد ملاك ترجيح يكي از دو قانون معارض
2. نظريه تفسير فقهاي شوراي نگهبان در خصوص تفسير قوانين

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس