مجموعه جذاب دانستنی های شگفت انگیز همراه با 40 % تخفیف حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارت


صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست (3 جلدی)

مولف (پدیدآور) :

جعفریان رسول


قیمت پشت جلد: 1730000 ریال
قیمت برای شما: 1,643,500 ریال 5 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: دوشنبه 19 دي 1401

توضیحات

ايران به عنوان يك واحد سياسي متسقل، در دوره صفوي صورت پيش از اسلام خويش را بازيافت، انكار نمي توان كرد كه در كنار خاندان شيخ صفي الدين اردبيلي، بسياري از تركان آناتولي كه مريدان دلباخته اين خاندان بودند در تشكيل دولت صفوي و طبعاً ايران مستقل سهيم بودند. دراين دوره هويت ايراني طراحي جديدي يافت كه مي توان از آن با عنوان مسلمان شيعه ايراني فارسي زبان ياد كرده و آنها را بر بيشتر ساكنان ايران زمين تطبيق كرد. چه حتي سنيان ايران، نيز گرايش شيعي داشته و دارند.

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

 

فهرست مطالبپيشگفتارمقدمه مؤلفدولت صفوي و رسميت مذهب تشيع در ايرانزمينه بحثبه قدرت رسيدن صفويانشاه اسماعيل و اقدام به رسمي كردن مذهب اماميهشيعيان استر آباد و دولت صفويوضعيت مذهبي قزوين دو اوايل دوره صفويتبرائيانكشتار شيعيان در عثماني و كوج آنان به ايرانگيلان و تغيير آيين زيدي به امامي در اوايل قرن يازدهمتشيع و تسنن در خراسان روزگار صفويمباحثه علماي مشهد با علماي ماوراء النهرماوراء النهر و خراسات عرصه منازعات فرقه‌ايكشتن به اتهام تشييعد خراساناشعار عبيدالله خان ازبك در هجو قزلباشانراقم سمرقندياشعار شاعران شيعيادبيات رديه نويسي در روزگار نخست صفويفضل بن روز‌بهان در برابر شيعهقاضي نور الله شوشتري و مير مخدوم شريفيبرخورد‌هاي ديگراحكام الدينية في تكفير قزلباشمقدمهمؤلف رسالهمتن رسالهساختار حكومت در ايران صفوي و نقش علماء در آننظريه سياسي شيعه پيش از دوره صفويپيشينه همكاري شيعيان با سلاطين و مباني فقهي آنپذيرش منصب در ظاهر از طرف سلطان جائزدر باطن براساس ولايت از سوي امام معصومدولت صفويه و مشاركت علما در آنمنتقدان، مخالفان و منزوياتشرح شاردن از نظريه سياسي شيعه در دوره صفويديد‌گاه‌ها ديگر ناظران خارجيروي كار آمدن دولت شيعي صفويه و خرسندي علماگزيده منابع فكر و فقه سياسي شيعه در دوره صفويمقدمهمروري بر روضة الانوارروضة الانوار عباسيدر ضرورت وجود حاكم و سلطانعوامل زوال پادشاهيگزارش مباحث اصلي روضة الانوارسلطان و رسالت امر به معروف و نهي از منكرسلطنت و عدالتنقش علما و «اهالي شرع» در حكومترساله‌هاي خراجيهخراجيه محقق كركيخراجيه محقق كركيخراجيه شيخ ابراهيم قطيفيخراجيه مقدس اردبيليخراجيه شيبانيآئينه شاهيعهد‌نامه مالك و شرح آننظم الغرر و نضد الدورآثار ديگرمشاغل اداري علما در دولت صفويدرآمدعناوين شغلي علما در دوره صفويمنصب صدارتكليان وظائف صدرصدر موقوفات اماكن متبركه و مدارس و مساجدديوان صدارت و تعيين قضاتمنصب شيخ الاسلامي در دوره آغازين صفويمنصب شيخ الاسلامي در دوره مياني و دوره اخير صفوينمونه‌هايي از فرامين شيخ الاسلامي و اداره امور شرعيهوكيل حلالياتامامت جمعهمنصب جديد ملاباشي در دوره شاه سلطان حسينالقاب و مناصب ديگرمنصب خليفه الخلفاحقوق صاح منصبان دينينماز جمعه در دوره صفويدرآمدبخش اول: زمينه‌هاي تاريخي1. مسائل و مشكلات اقامت نماز جمعه براي شيعيان2. پيشينه اقامه نماز جمعه در ميان شيعيان3. نماز جمعه در عهد صفوي4. مشكلات اقامه نماز جمعه در دوره صفوي5. نماز جمعه در دوره قاجار6. رساله‌هاي نماز جمعه بيانگر عقايد سياسي- فقهي شيعه7. انتقاد‌هافيض كاشاني و دشواري‌هاي اقامه نماز جمعه9. رساله‌هاي نماز جمعه و اخباري‌ها10. نهضت رساله نويسي درباره نماز جمعه11. رساله محقق كركي12. رساله شهيد ثاني13. رساله نماز جمعه فيض كاشانيبخش دوم: آگاهي‌ها كتابشناسي1. كتاب‌هاي تأليف شدن از قرن دهم تا دوازدهمالف. رساله‌هاي وجوب عيني اقامه نمازب. رساله‌هاي وجوب عيني اقامه جمعهج- رساله‌هاي حرمت اقامه نماز جمعه د عصر غيبتد- رساله‌هايي كه عقيده مؤلفان آن براي ما روشن نيست2. كتاب‌هاي تأليف شدن از قرن12 تا 153. كتاب‌هاي مشتمل بر خطبه‌هاي نماز جمعهرساله عبدالحي رضوي در نفي وجوب عيني نماز جمعهمقدمهمتن رسالهامر به معروف و نهي از منكر در دوره صفويدرآمدسلاطين صفوي و مسأله امر به معروفتوبه شاه طهماست و فرمان امر به معروف و ...فرمان شاه طهماسب در مسجد مير‌عماد كاشانگزارش توبه طهماسب به روايت صدر جهان طبسيشاه عباس اول و دوم و فرمان منع شرابخوارياقشاي قدغن شراب از آقا حسين در امر به معروفوثيقه علما در حمايت از فرمان شاه در امر به معروفگواهي علما بر وثيقهفرمان شاه به ايالات مختلفتاريخ مذهب، فرهنگ و كتاب در دوره صفوي گزارش كتاب تحفه فيروزيه افنديتأليفات افنديگفتار علامه روضاتي درباره رياض العلماءپدر و خاندان افنديعنوان و تاريخ تأليف كتاب فيروزيهموضوع كتابنسخه‌هاي كتابارزش نكات حاشيه‌اي كتابمآخذ كتابگزارش كتاب تحفه فيروزيهانگيزه تأليف كتاب و نام دقيق آنفصل‌هاي كتابنقش كركي در عصر نخست صفويحقوق ملوك صفويه در تقويت مذهب شيعهتشيه بحرين و سبزوارتشيع كاشانتسنن اصفهاني‌هاپيشينه اصفهانتشيع در ايران پيش از صفوي و بعد از آنابولؤلؤ، مسلمان، نصراني يا زرتشتي!حكم اراضي ايران و مسأله خراجدزديده شدن نسخه منحصر به فرد يكي از تأليفات افنديدنباله بحث از فيروز و اسارات اوكشتن هرمزان و همسر ابولؤلؤ و فتواي يك قاضي حني و چند حكايتخاطراتي از سفر‌هاي افنديمير مخدوم شريفي و كتاب نواقض الروافضديد‌گاه‌هاي مير‌مخدوم و يوسف اعول درباره جشن بابا شجاع الدين كاشانتشيّع مردم كاشانگفتار مير مخدوم در تخطئه عزاداري شيعهپاسخ ياوه‌هاي ميرزا مخدومزيب و زينب سنيان در دهه اول محرمخواجه مقدس اردبيلي درباره عزاداري امام حسين عليه السلامروايت كشته شدن خليفه دوم در منابعملاجلال رومي سني استحكايت كشته شدن خليفه از منابه داستاني شيعهروز نهم ربيع الاولآيا روز نهم ربيع اعمالي دارد؟بسياري از آثار شيعه از بين رفته استاحباي آثار علمي شيعه در دوره صفويخاتمه كتابصائب تبريزي و مشروعيت سلطنت صفوي1. صفويان مدافع تشيع دوزده امامي2. سيادت صفويان و توجيه مشروعيت3. شاه سايه خدا4. تابعيت شاه از شرع5. صفويان و مسأله تأمين عدالت و امنيت6. شاهان صفوي و دفاع از ايران7. مرشد كاملديد‌گاه‌هاي سياسي عبدي بيك شيرازي درباره شاه طهماسب صفويدرآمد بحث1. دولت طهماسب و دولت امام زمان عليه‌السلام2. تكيه بر سيادت شاه طهماسب3. شاه طهماست و رواج مذهب تشيع4. شاه طهماسب و رواج شرع5. شاه طهماسب سايه خدا6. حضور فقيهان در دربار شاه طهماسبرويارويي فقيهان و صوفيان در دوره صفويمقدمهعلماي شيعه در قرن دهم و مسأله تصوفعارفان فقيه ضد صوفيمحمد تقي مجلسي و تصوفنجيب‌الدين رضا تبريزي و تصوففيض كاشاني و تصوفشرح حال فيض به قلم خودشفيض و تصوف در رساله شرح صدرفيض و تصوف در رساله المحاكمهفيض و تصوف در رساله الانصافاوج‌گيري مبارزان ضد تصوف در دوره اخير صفوي1. سيد محمد مير‌لوحي و تلاش بر ضد تصوف2. ملا محمد طاهر قمي و تلاش بر ضد تصوفملا محمد طاهر قمي و تلاش بر ضد تصوف3. شيخ علي عاملي و تصوف4. شيخ حر هاملي و تصوف5. آقا رضي قزويني و صوفيه6. الاربعين في مطعن المتصوفين7. عبدالحي رضوي و وصف صوفيانشاردن و گزارش برخورد با صوفيان8. علامه مجلسي و صوفيهرساله مجلسي درباره حكيمان، اصوليان و صوفيانمكافات نامه و گزارش مبارزه با تصوف9. علي قلي جديد الاسلام و تصوفرساله اصول فصول التوضيحمناظره علمي- نوشتاري محمد تقي مجلسي و محمد طاهر قميدر باب تصوفرساله در ردّ جماعت صوفياناساطير يوناناز حيله‌هاي صوفيهدوري طالبان علم از حديث اهل بيت عليهم‌السلاماصل حكمت از فرنگ استپولس و نظريه حلول خدا در وجود عيسي و ذات انسانيتاريخ مسأله غنا در دوره صفويدرآمد بحثبحث از غنا در دوره صفويمحمد باقر سبزواري و مسأله غنافيض كاشاني و مسأله غناموضع‌گيري بر ضد ديد‌گاه تقسيم غنا به حرام و حلالرساله شيخ علي عاملي در ردّ محقق سبزاوريرساله شيخ حر عامليرساله محمد هادي مير‌لوحيرساله شاه محمد داراييرساله سيد ماجد بحرانيحيات فرهنگي و سياسي ايران در قرن دوازدهم هجريدرآمدتتميم امل الآملدانش‌هاي اسلامي رايج در قرن دوازدهممسائل علمي بحث انگيزگرايش‌هاي فكري انحرايعالمان و پادشاهانموقعيت اداري علماعالمان شهر‌هاي مختلفبرخي از رخداد‌ها و نكته‌هااشاراتي در باب كتاب و كتابخانه در دوره صفويوضع كتاب و كتابخانه در دوره صفويمدرسه چهار باغ اصفهاني و كتابخانه آنمتن وقفنامه كتابخانه مدرسه چهار باغكتابخانه‌هاي شخصيوقف براي استنساخكتابخانه شخصي فاضل هنديكتاب‌‌هاي ديگرتذكره نصر آبادي و اصفهان عصر صفويآْگاهي‌هاي اجتماعي و تاريخي در آثار سيد نعمت الله جزائريدرآمد بحثقلندران و صوفياندرباره طيرهشيوع طاعون در عصر ويدرباره هويزهسيد علي خان حاكم هويزهنقش علما در جامعهقهوه‌خانه مدارس شيطان با قصه‌خواناندرباره شوشتركارهاي شعبده‌بازانه در عصر ويتوتون و تنباكووضعيت شيعه در بلاد سنياطلاعات پراكنده ديگراصفهان و ايران دوره اخير صفوي در نوادر ملا صالح قزوينياصفهان دوره اخير صفويخانه‌هاي اصفهانفرنگياناصفهان و ري برخي شهرهاي ديگردرباره علماحيله‌هاي شرعيتوبه فاسقانحكايت قلندرانچند طنز درباره سفر حجكنيزكان گرجي و هنديدرباره خليفه سلطان يا سلطان العلماءاختلاف فقها درباره غناتفاوت مضمون در شعر عربي و فارسيطيبيان بيمار‌كششگهاي فرهنگي و ايرانياين زماننسخه‌هاي مهاجر از بلاد عربي به ايران صفويدرآمد بحثانتقال نسخه‌هاي آثار شيعي از مناطق عربي به ايراننمونه‌هايي از جبل عاملنمونه‌هايي از عراقنمونه‌هايي از بحرينعلامه مجلسي و استفاده از نسخه‌هاي قديميپاره‌اي از مسائل حجاج شيعه و شيعيان مقيم حرمين شريفين در دوره صفويدرآمد بحثوضعيت حجاج ايراني در سفرنامه عياشيحج اكبر و مشكلات شيعيانكشتن علماي شيعه به جرم تلويث كعبهسياست دولت صفوي درباره حجمجاورت علما شيعه در مكه و مدينهقصه‌خواني در ايران عصر صفويقصه‌خواني در دوره صفوي و موضع علماي شيعهعلما و قصه خوانيمخالفان و موافقان قصه ابو‌مسلم پس از كركيعلامه مجلسي و قصه خوانيكربلا و قصه خوانيوقف‌نامه نظر آقااز خواجگان روزگار صفويتوضيحاتي درباره وقف نامهمتن وقف‌نامه‍[وقبات وقفي]‍[تعيين واقف]‍[تعيين ناظر]‍[تعيين متصدّي]‍[موارد مصرف]وقف‌نامه ديگر‍[موارد مصرف]‍[وقف وقبات ديگر ]‍[توليت، نظارت و موارد مصرف]‍[وقف يك رتبه براي كاتب وقفنامه]موقوفه شاه سلطان حسين براي سوگواريمقدمهروستاهاي وقف شدهجهت وقفگواهان وقف‌نامهمتن وقف‌نامه‍[رقبات وقفي]‍[موارد مصرف]گواهانوقف‌نامه مدرسه سلطان حسينيه با مدرسه آقا كمالشرح حال آقا كمالمتن وقف‌نامه‍[نسخه‌هاي تهيه شده از وقف‌نامه]‍[درخواست واقف از متولي براي واگذاري اداره امور زتبات]‍[دو تغيير درباره متصديان اداره رقبات وقفي]‍[فرامين شاه در بخشودگي رقبات]‍[گواهي علما بر وقف‌نامه ]‍[فهرست چند كتاب وقفي مدرسه ]وصف عمارت دولت خانه شاه سلطان حسين صفويميرزا محمد عليا نصر‌آباديصفت ايوان رفيع بنيانتعريف آينه و آينه خانهتعير گچكار و توصيف گچصفت جدولصفت حوض‌ها و آب آنتعريف نقاضي و نقاض كه شبيه هر چيزي را به چه نحو كشيدهوصف شبيه بزم قلمبيان شبيه عاشقتفضيل شبيه عر عضوي از اعضاي معشوق از سر تا پا كه نقاش كشيدهوصف شبيه عاشق و معشوق با عمتجديد تعريف عمارتصفت سر كار و معمارتفضيل كار فرمودن سر كار به هر صنفيكارفرمايي سر كار به بنا و تعريف بناصفت گچكار و تعير گچتعريف نجّاري و تجّارتفضيل شبيه آنچه سر كار سفارش فرموده، به چه كيفيت كشيدهصفت اهتمام سر كار به عمله عمارتمدح و ثناي بندگان شاهنشاهي ظل اللهيادبيات ضد مسيحي در دوره صفويشاه عباس و فعاليت‌هاي مذهبي مسيحيانمير سيد احمد علوي و ردّيه نويسي بر مسيحيتادبيات ضد مسيحي در دوره شاه سليمانظهير‌الدين تفرشيادبيات ضد مسيحي در دوره شاه سلطان حسينسيد محمد باقر خاتون آبادي مترجم اناجيل اربعهتأليفات خاتون آباديعلي قلي جديد الاسلام كشيش پرتغالي مسلمان شدهمروري بر فضاي حاكم بر علوم اسلامي در دوره اخير صفويپدر آنتونيو دوژزو يا عي قلي جديد الاسلامآثار علي قليگرايش‌هاي مذهبي مؤلف پس از مسلمان شدنحكمت خواني در ايراني و فرنگدرباره كتاب سيف المؤمنين«جروم» يا «جرانيم»فليپ پادري و رديه علي قلي بر ويآگاهي‌هاي وي از فرنگ، مسيحيت و مسيحيانمؤلف و جزيره خضراءنثر فارسي كتانسخه‌هاي سيف المؤمنينپاره‌اي مسائل ديني- فرهنگي روزگار صفوي در آثار محمد تقي مجلسيمقدمهلوامع صاحبقراني و انگيزه تأليف‌آنآگاهي‌هاي‌ تاريخي، مذهبي و اجتماعي در لوامعخاطرات سفر حجخاطره‌اي از سفر مشهد مقدسخواندن زيارت جامعه و رياضيات و مكاشفاتمؤلف، عرفان و تصوّف و حكمتتشيع در دمشق و جل عاملزهد مقدس اردبيليدرباره اصفهاندرباره استانبولاخبار‌گرايي و اصول‌گرايينماز جمعه در دوره صفويدرباره شهادت ثالثهدرباره شيخ بهائيتعيين قبله براساس چه زيجي استدرباره غولمباحثه با علماي اهل سنتمؤلف و مجوسي يزدي يا كرمانيمؤلف و كتب يهودمؤلف و تفسير مجمع البحرينشيخ طوسي و اهل سنتتشيع اولجايتو و آثار تاريخي بر جاي مانده از آنملا حسين كاشفي و اتهام تسنن در سبزوارشيخ صفي الدين اردبيليسيد مرتضي و تلاش براي رسمي كردن مذهب شيعهحكايت مير مخدومتشيع تيموركودكي مؤلفمؤلف و صفويهانتقال جئائز به مشاهد مرفهنصارات و يهود مقيم اصفهانعبدالحي رضوي كاشاني منتقد جامعه دين مدار ودوره صفويدرباه حديقة الشيعه و مؤلف آنائمه جمعه و جماعاتسفر حج شيعيان و دشواري رؤيت هلالحكم غنا و تعليم و تعلم دانش نجومطبقه‌بندي عالمان و فقيهانطبقه‌بندي صوفيانگروه‌هاي فريب‌خوردهدر باب قليانسوء عاقبتجنبش ترجمه متون ديني به پارسي و نقش‌آن در ترويج تشيع در دوره صفويدرآمدمعرفي تفضيلي چند ترجمهمعرفي كوتاه ترجمه‌هاي ديگرترجمه‌هاي ديگرتقديم‌نامه نويسي در دوره صفويگزيده آثار تقديم شده به شاه سلطان حسين صفويگزيده كتاب‌هايي كه به نام شاه سلطان حسين صفوي تأليف شدهتوتون و تنباكو در دوره صفويدرآمدسيد نعمة الله جزائري و توتون‌كشيافندي و رساله كمره‌ايرساله‌هاي علما درباره توتون‌كشيرساله شيخ حر عامليبحث از قهوه در ميان اهل سنترساله شيخ حر عاملي دربارهاستعمال توتون و گفتگوي وي با شاه سليمان[الكلام في -حرمة القهوة]گزارش انديشه‌هاي سياسي يك عالم شيعي صاحب منصب در دولت صفويدرآدآثار كمره‌ايانديشه‌ها و افكار كمره‌اي در همم الثواقبعلما و مجتهدان تنها مرجع علمي مردم در عصر غيبتلزوم مصاحبت شاه با علمامفاسد ترك مصاحبت علما از سوي شاهضرورت حمايت مالي از علما و سپردن كارها به دست مجتهدان عادلاستمداد مؤلف از علما و شاه در برخورد با يك انحرافكمره‌اي و مخالفت با دستور شاه به ملاصدرا در ترجمه احياء العلوممكافات نامه در شرح چگونگي برافتادن صفويانسراينده مكافات نامهتاريخ نگارش مكافات نامهعلل زوال دولت صفويمكافات نامه و علل زوال دولت صفويمتن مكافات نامهفتنه افغان و آشفتگي‌ها ايراندرآمد بحثاشعار نديم درباره فتنه افغانرساله طب الممالك در علل و اسباب سقوط صفويانقطب الدين تبريزي شيرازي ذهبقطب الدين و تصوف سياسيدرباره رساله طب الممالكجايگاه رساله طب الممالك در متون سياسيمروري بر رساله و تحليل آنمتن عربي رساله طب الممالكترجمه فارسي رساله طب الممالكانديشه‌هاي سياسي قطب الدين تبريزي در فصل لخطابتعارض فقيهان و عارفان و تحليل فتنه افغان و شكست ايرانقطب الدين در جريان فتنه افغان از منظري ديگرنامه قطب الدين به شاهزاد‌گان صفوي در آستانه فتنه افغانعلماي اصفهان در فتنه افغانكتابنامهنام اشخاصنام مكان‌ها

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس