خرید انواع کتاب قرآن و مفاتیح الجنان با بالاترین تخفیف + طراحی یادبود رایگان حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارت


رویارویی تمدن اسلام و مدرنیته؛ بررسی نظریات مختلف

چاپخانه :

توحید

مولف (پدیدآور) :

حسینی سید محمد عارف


قیمت پشت جلد: 12100 ریال تاریخ بروزرسانی: بیش از شش ماه پیش

توضیحات

مواجهه ي دو تمدن اسلام و غرب در قرون اخير مسأله اي است كه ذهن بسياري از سياستمداران، صاحبنظران و محققان را به خود مشغول داشته است. اثرات و نتايج اين رويارويي در موجوديت و حيات هر يك از اين دو تمدن موثر است. نويسنده نيز با مهم شمردن اين مساله در پي آن است كه با برشمردن مهم ترين راهكارها در مواجهه ي تمدن اسلام و مدرنيسم و نقد و بررسي و بيان نقاط ضعف و قوت هر يك به طرح راهكاري عقلاني، موثر و عملي بپردازد. در مباحث كتاب حاضر به بررسي همه ي راه ها و تئوري ها مي پردازد و نقاط ضعف و غير قابل اغماض هر يك را به وضوح بيان مي كند كه در چهار فصل ارائه شده است و در نهايت راه كارهايي درباره ي بازسازي تمدن اسلامي ارائه شده است.

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایتمقدمه مركز
پيشگفتار
مقدمه
بخش يكم: كليات (تعاريف، تمدن اسلامي، مدرنيته)
فصل اول: تعاريف، تمدن اسلامي
دين
تعريف تمدن
عناصر تمدن
1. قوانين جبري موجود در متن زندگي اجتماعي
2. قرارداد اجتماعي
3. تدافع و تهاجم
1. معرفت ديني
2. خرد ورزي
3. پيشرفت دانش
4. امنيت
تمدن آفريني اسلام
تمدن اخلاقي اسلام
خاستگاه و تاريخچه ي تمدن اسلامي
اثر غير عرب در تمدن اسلامي
شكل گيري، درخشش، ضعف و افول تمدن اسلامي
پي نوشت ها
فصل دوم: تعاريف تاريخچه و ويژگي هاي مدرنيته
تعريف مدرنيته
تاريخچه و عناصر مؤثر در مدرنيسم
حوزه هاي متأثر از مدرنيسم
الف. حوزه ي اجتماعي
ب. حوزه ي اقتصاد
ج. حوزه ي فرهنگي
ضعف ها و نارسايي هاي مدرنيسم
1. مفاسد اخلاقي و جنسي، ثمره ي تلخ مدرنيسم
2. ضعف علم در مدرنيسم
1. سكولاريسم و دين زدايي، مظهر مدرنيسم
4. تقدس زدايي در مدرنيسم
5. اومانيسم و انسان محوري، مقوم مدرنيسم
پي نوشت ها
فصل سوم: نگاه اسلام به تمدن و مدرنيته
عدم تضاد اسلام با دانش و تمدن
فراخوان اسلام به علوم، فنون و تمدن
نگرش واقع گرايانه به بنيادگرايي
هماهنگي اسلام با تمدن و مدرنيسم
هدف مدرنيته ي اسلامي
1. ارزيابي
2. پذيرش كامل
3. پذيرش يا محدوديت
4. طرد و رد
پي نوشت ها
بخش دوم
فصل اول: تاريخچه، واكنش هاي ملي
ادوار تاريخي رابطه ي تمدن اسلام و غرب
1. تهاجم اسلام به مسيحيت و غرب
2. تهاجم غرب به اسلام
3. تهاجم اسلام به غرب
4. تهاجم غرب به اسلام
5. تهاجم دوباره ي اسلام به غرب
واكنش هاي اسلام در برابر تمدن غرب و مدرنيته
نوگرايان و اصلاح طلبان خرد گرا
تخريب تمدن اسلامي در اثر نوگرايي و اصلاح طلبي
مقاومت اسلام سنتي در برابر تخريب
تجدد طلبي، سنت گرايي، واقع گرايي
پي نوشت ها
فصل دوم:‌ واكنش سنت گرا
«تحجر»، سبب انحطاط مسلمانان
ويژگي ها و علل ابتلاي تمدن اسلامي به تحجر علمي
سنت گرايي عقلاني
پي نوشت ها
فصل سوم: واكنش تجدد طلب
هجوم فرهنگي غرب، زمينه ي تجدد طلبي
تهاجم فرهنگي
تبادل و تهاجم فرهنگي
عوامل پيدايش تهاجم فرهنگي
1. علل دروني تهاجم فرهنگي
يك. غفلت از ميراث فرهنگي خودي
دو. خودباختگي فرهنگي
سه. بي لياقتي سياستمداران
چهار. القاي روحيه ي رفاه طلبي و تجمل گرايي
پنج. عقب ماندگي علمي و صنعتي
شش. عدم شناخت درست از دين و بي توجهي در عمل به آن
2. علل بيروني تهاجم فرهنگي
يك. تبليغ عليه تعاليم الهي
تبليغ ديني در محيط تهاجم فرهنگي
الف. استفاده از امكانات
ب. توجه به زمينه سازي
دو. برتري نژادي
سه. رشد صنعت و تكنولوژي
چهار. شكست شيوه ي استعمالي كهنه
پنج. پس از شكست استعمار به شيوه ي مستقيم
اهداف تهاجم فرهنگي
1. سلطه ي فرهنگي
الف. نابودي تمدن اسلامي
ب. مبارزه با اصالت هاي فرهنگي و ارزش هاي انساني
ج. كنترل نظام آموزشي
2. سلطه ي سياسي
3. سلطه ي اقتصادي
شيوه ها و آثار تهاجم فرهنگي
پي نوشت ها
فصل چهارم: واكنش واقع گرا
امكان تفكيك مدرنيسم و غربي شدن
امام خميني (ره) و دو رويه ي تمدن غرب
راهكارها در رويارويي با رويه ي منفي تمدن غرب
1. تلاش در جهت بيداري و رشد سياسي
2. ايستادگي در برابر سلطه ي استعماري غرب
3. همبستگي و اتحاد در برابر سلطه جويي تمدن غرب
4. تلاش براي ايجاد دولت اسلامي
5. تلاش در جهت خود كفايي ملي
6. ساده زيستي و پرهيز از تجملات
7. تربيت صحيح نسل جوان و نوجوان
راه كارها در رويارويي با رويه ي مثبت تمدن غرب
الف. سلطه ي سياسي
ب. از خود بيگانگي
ج. فساد و انحرافات اخلاقي
الگوي كلي براي واكنش جوامع مسلمانان به تمدن غرب
طرح الگوي كلي
پي نوشت ها
بخش سوم: نوزايي و احياي تمدن اسلامي
فصل يكم: نوزايي
عوامل و نمونه هاي نوزايي در سطح جهان
نوزايي در تمدن اسلامي
امام خميني (ره) و نوزايي اسلامي
1. آزادي اسلامي
2. تقدم مردم و جامعه بر دولت
3. گسستن از حافظه ي جمعي «سنت»
طرح بحث «احياي دين»
پي نوشت ها
فصل دوم: احياي دين و تمدن
لزوم احياي مجدد تمدن اسلامي
عوامل احياي تمدن اسلامي
1. نقش نخبگان در احياي تمدن اسلامي
2. نقش قدرت در احياي تمدن اسلامي
3. تحول پذيري و نوگرايي جامعه
4. عوامل اقتصادي احياي تمدن اسلامي
5. عوامل رواني احياي تمدن اسلامي
6. عوامل فرهنگي احياي تمدن اسلامي
انديشه ي احياگران
1. سيد جمال الدين اسد آبادي (افغاني)
سيد جمال و احياي تمدن اسلامي
اصول كار سيد جمال در احياي انديشه ي ديني
1. خردگرايي
2. نفي تقليد
3. خرافه زدايي
4. تصفيه ي انديشه ي ديني
5. پرهيز از تك نگري در دين
6. اجتهاد مستمر
آرمان سيد جمال
2. شيخ محمد عبده
عبده و عوامل احياي اسلام
1. ارايه ي دين اسلام به صورت ايدئولوژيك
2. تغيير و اصلاح تحصيلات ديني
3. اصلاح تدريجي
4. اجتهاد
3. علامه اقبال لاهوري
اقبال و عوامل احياي حيات اسلامي
1. فلسفه ي خودي
2. امت اسلامي
3. تلفيق خرد غربي با عشق شرقي
4. اجتهاد و تعينات اجتماعي
5. احياي معرفت ديني
6. مبارزه با استعمار
4. حضرت امام خميني (ره)
مفهوم «بازگشت به اسلام» از ديد امام
امام خميني (ره) و بيداري مسلمانان
«وحدت»، عامل احياي اسلام اصيل
برخي موانع و عوامل احياي اسلام
پي نوشت ها
فصل سوم‌: «اسلامي سازي علم»
«ترانس مدرنيسم» (بستر ديني سازي علم)
الف. مدرنيسم (پيشرفت)
ب. پسامدرنيسم (پوچ گرايي)
ج. وراي پسامدرنيسم (بازگشت به مذهب)
چيستي اسلامي سازي علم
امكان اسلامي سازي علم
«نصر» و اسلامي كردن علوم
پي نوشت ها
بخش چهارم: گفت و گو و برخورد تمدن اسلامي و غرب، جامعيت اسلام
فصل يكم: «گفت و گوي تمدن ها»
تفاوت هاي بنيادين اسلام و غرب، مانع اساسي گفت و گو
گفت و گوي تمدن ها راه كار تمايز فرهنگي
گفت و گوي تمدن ها راه كار صلح و ثبات جهاني
«انحصار گرايي تمدني» و ادعاي برتري غرب، مانع گفت و گو
ركود تمدن اسلام، مانع گفت و گو
موانع ديگر در راه گفت و گو
پي نوشت ها
فصل دوم: «برخورد تمدن ها»
طرح تئوري برخورد تمدن ها
نقد و رد تئوري برخورد تمدن اسلام و غرب
تضاد دروني نظري برخورد تمدن ها
دو اشكال ديگر تئوري برخورد تمدن ها
پي نوشت ها
فصل سوم: جامعيت اسلام؛ چرافي فراراه برتري تمدن اسلامي
جامعيت اسلام
مدرنيسم در تمدن اسلامي
اسلام مدرن در جنبه ي فرهنگ
الف. پويايي فرهنگ
ب. غنا بخشي فرهنگ
ج. تكيه بر تحول باطني
پي نوشت ها
خاتمه

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس