مجموعه جذاب دانستنی های شگفت انگیز همراه با 40 % تخفیف حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارت


روان شناسی و تبلیغات (با تاکید بر تبلیغ دینی)

چاپخانه :

جعفری

مولف (پدیدآور) :

کاویانی محمد


قیمت پشت جلد: 1600000 ریال
قیمت برای شما: 1,520,000 ریال 5 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: سه شنبه 20 دي 1401

توضیحات

دانش تبليغات در ذيل ارتباطات و نيز روان شناسي اجتماعي جايگاه مستقي يافته است اهميت شگرف تبليغات را مي شود با زبان سياست، تجرات، آمار و دهكده جهاني نگاشت. اين دانش براي موفقيت بيشتر از رشته هاي مختلف علوم انساني از جمله روان شناسي سود مي جويد. در اين كتاب قوانين مختلف روان شناختي كه در تبليغات كاربرد دارند از شاخه هاي مختلف روان شناسي استخراج شده و به كيفيت كاربرد در قانون اشاره اي شده است. اين كتاب براساس اركان تبليغات شكل گرفته و به هر ركن فصل هايي اختصاص يافته است. ويژگي هاي شخصيتي پيام دهنده روي آوردهاي شناختي او و تكنيك هاي كاربردي مورد استفاده در تبليغات از مباحث ركن دوم است.

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

مقدمهفصل اول: كليات1. تعريف تبليغات2. نگاهي تاريخچه‌اي به تبليغات3. ضرورت و جايگاه تبليغات4. مؤلفه‌ها، مراحل، و ارزيابي تبليغات5. انواع تبليغات از جهت ساختار و روش6. انواع تبليغات از جهت محتوا و موضوع تبليغاتيبينديشيدفصل دوم: ابزار‌هاي تبليغات (رسانه‌ها و كانال‌ها )1. چند تقسيم براي رسانه‌ها2. اهميت رسانه‌‌ها3. فرآيند‌هاي اثر‌گذاري رسانه‌ها4. كاربرد فعال و غير فعال رسانه‌ها5. رسانه‌‌هاي مكتوب6. رسانه‌هاي ديداري7. رسانه هاي شنيداري8. رسانه‌ها شنيداري و ديداري9. كانال‌هاي ارتباطيبيندشيدفصل سوم: ويژگي‌هاي روان شناختي مبلغ1. انگيزه2. اعتماد به نفس3. كم رو نبودن4. ارامش رواني5. انتقاد‌پذيري و خلاقيت6. ارتباط قوي7. نگرش به تربيت الگويي8. توجه به جايگاه عواطف9. گشتالت‌نگري و كليت بيني10. شناخت ويژگي‌هاي مخاطب11. مهارت‌هاي اجتماعي12. برداشت13. ياد‌گيريبيندشيدفصل چهارم: تكنيك‌هاي روان شناختي كاربردي1. قانون تكرار و تمرين2. قانون تعلق‌پذيري3. قانون تدريج4. پرهيز از قاعده غفلت جمعي و پخش مسئوليت5. غرقه سازي6. حساسيت زدايي منظم7. درمان‌هاي بيزاري آور8. شرطي سازي كلاسيك9. شرطي سازي كنشگر10. مهار‌ت مشاهده گري خوب11. مهارت شنونده خوب بودن12. انعكاس محتوا13. انعكاس احساسات14. خلاصه كردن15. قاب‌گيري مجدد16. مواجهه17. واقعيت‌نگري18. پس خوراند19. تداعي آزاد و خود افشاگري20. قصه‌گويي21. لطيفه‌‌‌‌گوييبيندشيدفصل پنجم: قانون‌مندي‌هاي روان شناختي پيام گيرنده(جنبه‌هاي تحولي)1. كودكي و شكي‌گيري سبك زندگي2. كودك و ظرفيت عاطفي3. كودك و ظرفيت‌هاي شناختي4. كودك و ظرفيت‌هاي اخلاقي و اجتماعي5. نقش بازي در دوران كودكي6. اهميت دوران نوجواني7. نوجواني و ظرفيت‌هاي شناختي، اخلاقي و اجتماعي8. بحران هويت9. بزرگ‌سالي10. سالمنديبيندشيدفصل ششم: قانون‌مندي‌هاي روان شناختي پيام گيرنده(جنبه‌هاي غير تحولي )1. هوش عاطفي2. توجه به سلسله مراتب انگيزه‌ها3. تأثير پذير در سطح ناهشيار4. پيش‌داوري و تصورات قالبي5. تيپ هاي شخصيتي مخاطبان6. ادراك و عوامل مؤثر بر آن7. مخاطبان زن يا مرد8. تبليغ زير آستانه9. عادت‌پذيري و عادت‌شكني10. گروه‌هاي مخاطب11. متابعت12. تسهيل اجتماعي و بطالت اجتماعي13. قانون اثر14. اثر پذيري از مصاحبه‌هاي جهت‌دار15. قفسه بايگاني ذهنبيندشيدفصل هفتم: زمينه‌هاي ارسال و دريافت پيام1. نقش افراد و نهاد‌هاي اجتماعي- تربيتي2. ياد‌گيري اجتماعي3. افكار عمومي4. جهاني شدن5. توجه به هويت‌هاي قومي6. بحران در آموزش و پرورش7. هماهنگي نخبگان حوزه و دانشگاه8. انواع شبكه‌ها ارتباطي9. روان شناسي رنگ‌ها10. پيوستگي مطلوب11. تشبيه جامعه به يك ارگانيزم زندهبيندشيدفصل هشتم: قانون‌منديهاي روان شناختي مربوط به پيام1. موقعيت سوگ2. موقعيت عزاداري مذهبي3. موقعيت شادي4. موقعيت بحران5. عزت نفس6. عزت نفس در متون ديني7. ويژگي‌هاي شكلي پيامبيندشيدفصل نهم:جنگ رواني1. تعريف2. انتقال رابطه‌ها به صورت كاذب3. توده‌‌هاي بي‌تزوير4. سفسطه‌هاي منطقي5. نام‌گذاري7. حسن تعبير8. تعميم‌هاي درخشنده9. توصيه نامه10. پرواز تبليغاتف‌توقف تبليغات، يا قطره چكاني؟11. شايعه پراكني12. ارائه دسته‌بندي ‌هاي جديد13. مظلوم نمايي14. بزرگ‌نمايي و كوچك‌نمايي15. قاعده همراهي متن و زمينه16. ايجاد نياز كاذب در جامعه17. شستشوي مغزيبيند‌يشيدفصل دهم: مدل‌ اسلامي تبليغات1. تعريف تبليغ اسلامي2. ضرورت مدل‌سازي3. مدل منبع معني4. مدل فرايند تصميم‌گيري5. مدل پرويگاندا6. مدل اسلامي تبليغات7. اصول تبليغات اسلامي8. بعضي ويژگي‌هاي مدل اسلامي تبليغات9. نمونه‌هايي از تبليغات موفق10. تبليغ با زبان جوانانبيند‌يشيدمنابع و مآخذنمايه

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس