چگونه بدون کنکور سراسری معلم شویم؟ خرید کتاب "مهارت معلمی" با تخفیف ویژه حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 16500 ریال تاریخ بروزرسانی: بیش از شش ماه پیش

توضیحات

برخي معتقدند دانش و آگاهي درباره رفتار مطلوب سلوك پسنديده را نيز در فرد موجب مي گردد جمعي عامل اراده و حائز اهميت داشته عده اي فرد را در درجه نخست لذت طلب مي پندارند، و برخي ديگر اناسن را ذاتاً نيكوسرشت و تعدادي نيز او را زشت طينت قلمداد مي كنند. به عقيده جمعي رفتار انساني ذاتي و از ديدگاه گروهي مكتسب از محيط است و گروهي رفتار فردي را تنها يك وسليه و جمعي آن را يك هدف مستقل و معتبر بشري مي دانند. دسته اي عوامل ناخودآگاه را نيز چون متغيرهايي خود آگاه در ساخت سلوك انسان مي بينند و سرانجام جمعي معتقدند كه انسان خود به خود به سوي نوعي تعادل و توازن پيش مي رود.

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

مقدمه
فصل اول: كليات
1. تعريف سازمان و رفتار سازماني
2. فايده دانش رفتار سازماني
3. رابطه فرد و جامعه
4. روح جمعي و تأثير آن بر افراد
5. شبكه روابط اجتماعي
1-5. گروه
2-5. ويژگيهاي عام گروه
3-5. تأثيرات متقابل عضو و گروه
4-5. پيروي از مقررات گروه
5-5. يگانگي در گروه
6-5. گروهها مرجع
7-5. گروه رسمي
8-5. گروه غير رسمي
9-5. سودمنديها و دشواريهاي احتمالي گروه‌ها و سازمانهاي غير رسمي
6. نتايج علوم رفتاري حول رفتار سازماني
1-6. روان شناسي
2-6. جامعه شناسي
3-6. روان شناسي اجتماعي
4-6. مردم شناسي
5-6. علوم سياسي
7. بررسي رفتار سازماني
فصل دوم: فرد
1. مباني رفتار فردي
2. ادراك و تصميم‌گيري فردي
3. نقش ادارك و تصميم‌گيري فردي در رفتار سازماني
4. ارزشها، نگرشها و رضايت شغلي
1-4. ارزشها
2-4. نگرشها
3-4. عوامل مؤثر در رضايت شغلي
5. شخصيت
1-5. تعريف شخصيت
2-5. رشد
3-5. ويژگيهاي شخصيتي
4-5. تأثير ويژگيهاي شخصيتي بر رفتار‌ سازماني
6. فشار رواني
1-6. نشانه‌هاي فشار رواني
2-6. عوامل فشار رواني
3-6. پي‌آمد‌هاي فشار رواني
4-6. راههاي مقابله با فشار رواني
فصل سوم: ادراك گروهي
1. ادارك گروهي يا اجتماعي
1-1. تفاوت‌ مقام اثبات و مقام ثبوت
2. چگونگي فرهنگ و معتقدات اجتماعي
3. عوامل تحريف ادارك
1-3. جلوگيري از تضاد ميان گروهها
4. تغيير قالب ادراكي
فصل چهارم: سازمان
1. مباني ساختار سازماني
1-1. تقسيم كار
2-1. گروه‌بندي كار‌ها
3-1. زنجيره‌ فرماندهي
4-1. حوزه كنترل
5-1. تمركز و عدم تمركز
6-1. رسميت
2. بافت و تركيب طراحي سازماني
1-2. بافت و تركيب سازماني
2-2. ويژگيهاي عملياتي
3-2. طرح سازماني انعطاف‌پذير
4-2. چگونگي طراحي طرح سازماني
3. تكنولوژي، طراحي و شغل و تنش‌كاري
1-3. تكنولوژي
2-3. طراحي شغل
4. منابع انساني
1-4. روش‌هاي گزينش
2-4. برنامه‌هاي آموزشي
3-4. ارزيابي عملكرد
4-4. سيستم پاداش
5. فرهنگ سازماني
فصل پنجم: اختيار و مسئوليت
1. تعريف اختيار
1-1. شرايط پذيرش دستور از سري مرئوسين
2. تفويض اختيار
3. رابطه اختيار، مسئوليت و نظارت
1-3. ازدياد علاقه به انجام وظيفه
فصل ششم: كاركرد مديريت در رفتار سازمان
1. برنامه‌ريزي
1-1. تعريف
2-1. مراحل برنامه ريزي
2. هماهنگي
1-2. تعريف
2-2. چگونگي تداوم هماهنگي
3-2. ابزار‌هاي هماهنگي
3. هدايت و رهبري
1-3. تئوريهاي رهبري
2-3. ويژگيهاي رهبري
4. مديريت نيروي انساني
1-4. جذب و گزينش
2-4. آموزش و بهسازي
3-4. نگهداري
4-4. به كار گماري
5. تصميم‌گيري و مشورت
1-5. تدابير لازم در تصميم گيري
2-5. عناصر مهم اتخاذ تصميم
3-5. افات تصميم‌گيري
6. ارتباطات
1-6. تعريف
2-6. دلايل ضرورت تقويت ارتباطات
3-6. اطلاعات پسگير
4-6. ارتباط مؤثر
5-6. مهارتهاي ارتباطي
6-6. وسعت مدار ارتباطات
7-6. بهبود ارتباطات سازمان
8-6. صور ارتباط متخصصات با مديران اجرايي
9-6. شيوه‌هاي بهبود روابط متخصصان و مديران
10-6. عوامل بهبود روابط صف و ستاد
7. نظارت و كنترل
1-7. شرايط تحقق نظام ارتباطات
2-7. حد مطلوب حبطله نظارت
3-7. محدود سازي جنبه‌هاي نامطلوب نظارت
4-7. معيار‌هاي نظارت
5-7. شيوه‌هاي نظارتي اسلام
6-7. نظارت غير مستقيم
7-7. اهداف اصلي مديريت اسلامي سازمان
8-7. رهبري و مديريت
9-7. ويژگيهاي بايسته مدير
فصل هفتم: انگيزش
1. تعريف
2. انواع انگيزه‌ها
3. اجزاي تشكيل دهنده انگيزش
1-3. انگيزه رقابت
4. عوامل مؤثر در انگيزش
1-4. تعيين هدف
2-4. تشويق و تنبيه
3-4. ناهماهنگي شناختي
4-4. انگيزه‌هاي عقلي و عاطفي
5-4. نقش استشاره در انگيزش (و دلايل عدم ابراز نظر)
6-4. انتخاب طرح
7-4. دقت در برخورد
8-4. اهميت نيروي انساني سازمان
9-4. رابطه توانايي، شغل و انگيزش
10-4. انتظارات زير دستان
5. محيط كار و انگيزش
1-5. خط مشي‌ها محكم و ثابت
2-5. سرپرستي شايسته
3-5. همكاران
4-5. شرايط كاري
5-5. ساعات كاري متغير
6-5. فرهنگ سازمان
6. نظامهاي شغلي و انگيزش
7. ارزشيابي و تعيين هدف
1-7. ارزشيابي
2-7. تعيين هدف
فصل هشتم: تغيير و مقاومت
1. تغيير در سازمان
1-1. تعريف
2-1. فراگرد تغيير
3-1. سطوح تغيير
4-1. دور تغيير
5-1. موارد تغيير
2. چگونگي اجراي تغيير در سازمان
1-2. طرح آزمايشي
2-2. شيوه مطرح كردن تغييرات
3. مقاومت در مقابل تغيير
1-3. انواع مقاومت
2-3. دلايل مقاومت
3-3. راههاي پيشگيري

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس