خرید انواع کتاب قرآن و مفاتیح الجنان با بالاترین تخفیف + طراحی یادبود رایگان حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارت


درسنامه مفردات قرآن مجید

مولف (پدیدآور) :

همایی غلام علی


قیمت پشت جلد: 640000 ریال تاریخ بروزرسانی: دوشنبه 29 فروردين 1401

توضیحات

كتاب حاضر (مفردات قرآن مجيد) نام دارد كه براي دوره كارشناسي بصورت درسنامه تهيه شده است. مطالب كتاب به صورت كلي و در سطح عمومي مطرح شده است. آنچه در اين كتاب آمده، شيوه اي نو و كاربردي است كه به دانش پژوهان اين توان را مي دهد كه بتوانند پس از تمام كردن كتاب، با مراجعه به كتاب هاي لغت ، واژه هاي قرآني را بررسي كنند، به عبارت ديگر، اين كتاب سعي دارد با ارائه ديدگاه هاي اهل لغت، درباره ي واژه هاي قرآني و نقد و بررسي آنها، روش معنا كردن واژه هاي قرآني به دانش پژوهان معرفي شود. اين نوشتار با نام مفردات قرآن مجيد با تلاش جناب آقاي غلامعلي همايي آماده استفاده شده حاصل تلاش چند ساله در زمينه تدريس واژه شناسي الفاظ قرآن كريم است كه چندين با در مراكز مختلف آموزشي، تدريس شده و بازخوردهاي آن مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است.

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

 

پيش گفتارشيوه نامهالف) محتوايي كتابب) روش كتابج) مخاطباند) ويژگي هاي كتابهـ) منابع اصلي كتابو) روش ارائه مطالبز) نكاتي جهت تدريس1. كلياتي پيرامون دانش غريب القرآنمقدمهتعريف علم مفردات قرآنشاخه هاي علم مفرداتمفردات يا غريب القرآنآغاز كنكجاوي در شناخت واژه هاي قرآنكتاب هاي تأليف شده در علم مفرداتجايگاه و تأثير كتاب هاي غريب القرآنترتيب هاي هاي گوناگون در تنظيم فرهنگ هاي قرآنمعرفي برخي منابع جهت واژه هاي شناسيمعناي اصلاصل واحد يا اصول متعدد2. نقش مفردات در فن ترجمهمقدمهتعريف ترجمهامكان ترجمه قرآناهميت ترجمهترجمه قرآن يك رسالت استشيوه ترجمه1. ترجمه تحت اللفظي2. ترجمه آزاد3. ترجمه تفسيريشرايط مترجمنقش واژه شناسي در ترجمه قرآن3. نقش مفردات در تفسيرمقدمهتعريف تفسيرعلوم مورد نياز مفسرديدگاه هاي مختلف درباره نيازهاي يك مفسرنقش مفردات در تفسيرچند آيه از قرآن4. ارتباط مفردات با ديگر شاخه هامقدمهغريب القرآنمعرب القرآناعراب القرآنمجاز القرآنوجوه و نظاير5. بررسي واژه هاي: «اله»، «فطر» و «سبح»مقدمهمعنا و ساختار لغوي واژه «اله»مشتق با جامد بودن واژه «الله»ماده اشتقاق واژه «الله»واژه «اله» در قرآنواژه «اله» در نهج البلاغهمعنا و ساختار لغوي واژه «فطر»واژه «فطر» در قرآنواژه «فطر» در نهج البلاغهمعنا و ساختار لغوي واژه «سبح»واژه «سبح» در قرآنواژه «سبح» در نهج البلاغه6. بررسي واژه هاي «حقق»، «غني» و «عزز»مقدمهمعنا و ساختار لغوي واژه «حقق»واژه «حقق» در قرآنواژه «حقق» در نهج البلاغهمعنا و ساختار لغوي واژه «غني»واژه «غني» در قرآنواژه «غني» در نهج البلاغهمعنا و ساختار لغوي «عزز»واژه «عزز» در قرآنواژه «عزز» در نهج البلاغه7. بررسي واژه هاي «اجرا»، «حشر» و «برزخ»معنا و ساختار لغوي واژه «اجر»واژه «اجر» در قرآنواژه «اجر» در نهج البلاغهمعنا و ساختار لغوي واژه «حشر»واژه «حشر» در قرآنواژه «حشر» در نهج البلاغهمعنا و ساختار لغوي واژه «برزخ»واژه «برزخ» در قرآنواژه «برزخ» در نهج البلاغه8. بررسي واژه هاي «ثوب»، «شفع» و «خلد»معنا و ساختار لغوي «ثوب»واژه «ثوب» در قرآنواژه «ثوب» در نهج البلاغهمعنا و ساختار لغوي واژه «شفع»واژه «شفع» در قرآنواژه «شفع» در نهج البلاغهمعنا و ساختار لغوي ماده «خلد»واژه «خلد» در قرآنواژه «خلد» در نهج البلاغه9. بررسي واژه هاي «بشر»، «روح» و «نفس»معنا و ساختار لغوي ماده «بشر»واژه «بشر» در قرآنواژه «بشر» در نهج البلاغهمعنا و ساختار لغوي واژه «روح»واژه «روح» در قرآنواژه «روح» در نهج البلاغهمعنا و ساختار لغوي واژه «نفس»واژه «نفس» در قرآنواژه «نفس» در نهج البلاغه10. بررسي واژه هاي «عقل»، «قلب» و «عرف»معنا و ساختار لغوي ماده عقلواژه «عقل» در قرآنواژه «عقل» در نهج البلاغهمعنا و ساختار لغوي واژه «قلب»واژه «قلب» در قرآنواژه «قلب» در نهج البلاغهمعنا و ساختار لغوي واژه «عرف»واژه «عرف» در قرآنواژه «عرف» در نهج البلاغه11. بررسي واژه هاي «رسل»، «نبأ» و «بلغ»معنا و ساختار لغوي ماده «رسل»واژه «رسل» در قرآنواژه «رسل» در نهج البلاغهمعنا و ساختار لغوي واژه «نبأ»واژه «نبأ» در قرآنواژه «نبأ» در نهج البلاغهمعنا و ساختار لغوي واژه «بلغ»واژه «بلغ» در قرآنواژه «بلغ» در نهج البلاغه12. بررسي واژه هاي «عجز»، «هدي» و «نذر»معنا و ساختار ماده «عجز»واژه «عجز» در قرآنواژه «عجز» در نهج البلاغهمعنا و ساختار لغوي ماده «هدي»واژه «هدي» در قرآنواژه «هدي» در نهج البلاغهمعنا و ساختار لغوي ماده «نذر»واژه «نذر» در قرآنواژه «نذر» در نهج البلاغه13. بررسي واژه هاي «توب»، «صدق» و «خلص»معنا و ساختخار لغوي ماده «توب»واژه «توب» در قرآنواژه «توب» در نهج البلاغهمعنا و ساختار لغوي ماده «صدق»واژه «صدق» در قرآنواژه «صدق» در نهج البلاغهمعنا و ساختار لغوي ماده «خلص»واژه «خلص» در قرآنواژه «خلص» در نهج البلاغه14. بررسي واژه هاي «زكو»، «سرف» و «خوف»معنا و ساختار لغوي ماده «زكو»واژه «زكو» در قرآنماده «زكو» در نهج البلاغهمعنا و ساختار لغوي ماده «سرف»واژه «سرف» در قرآنواژه «سرف» در نهج البلاغهمعنا و ساختار لغوي ماده «خوف»واژه «خوف» در قرآنواژه «خوف» در نهج البلاغه15. بررسي واژه هاي «ظلم»، «عدل» و «صلح»معنا و ساختار لغوي ماده «ظلم»واژه «ظلم» در قرآنواژه «ظلم» در نهج البلاغهمعنا و ساختار لغوي ماده «عدل»واژه «عدل» در قرآنواژه «عدل» در نهج البلاغهمعنا و ساختار لغوي ماده «صلح»واژه «صلح» در قرآنواژه «صلح» در نهج البلاغه16. بررسي واژه هاي «ولي»، «حجج» «نكث»معنا و ساختار لغوي ماده «ولي»واژه «ولي» در قرآنواژه «ولي» در نهج البلاغهمعنا و ساختار لغوي ماده «حج»واژه «حجج» در قرآنواژه «حجج» در نهج البلاغهمعنا و ساختار لغوي ماده «نكث»واژه «نكث» در قرآنواژه «نكث» در نهج البلاغهكتابنامه

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس