فروش ویژه کتاب «ترجمه الغارات» با مقدمه استاد پناهیان حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارت


درآمدی بر ساختار اداری حکومت اسلامی

چاپخانه :

توحید

مولف (پدیدآور) :

محمدی عبدالعلی


قیمت پشت جلد: 14300 ریال تاریخ بروزرسانی: بیش از شش ماه پیش

توضیحات

دولت به عنوان بزرگترين و وسيعترين سازمان سياسي و اجتماعي كه وظيفه حفظ نظم، تامين امنيت و ارائه خدمات عمومي را برعهده دارد، نيازمند سيستم قوي و كارآمد اداري است كه بتواند از پس اين مسئوليت سنگين برآيد،ايجاد چنين سيستمي از سوي دولت به وجود عناصر گوناگون و مولفه هاي مختلفي بستگي دارد كه برخي از آنها در گذر زمان، دچار تغيير و تحول مي گردند و همين امر ايجاب مي نمايد تا در ترتيب و چينش اجزا و عناصر يك سيستم، تجديد نظر صورت گيرد و حتي ساختار يك سازمان دگرگون شود بر اين اساس كتاب حاضر با نام درآمدي بر ساختار اداري حكومت اسلامي، طي چهار بخش تنظيم گرديده است كه در بخش اول: مفاهيم و مابحث نظري و در بخش دوم:‌منطق شكل گيري سيستمهاي اداري در سه محور فلسفه سياسي، عوامل فرهنگي اجتماعي و محيط طبيعي، مورد بحث قرار گرفته. در بخش سوم ساختار اداري حكومت اسلامي و در بخش چهارم پس از بررسي سيستم ها سيستم مطلوب اداري براي حكومت اسلامي ترسيم ارائه گرديده است.

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایتپيش گفتار
بخش اول: مفاهيم و مباحث نظري
واژه ها و مفاهيم
1. دولت
2. ملت
3. اداره
4. ساختار
5. ساختار اداري
6. حكومت
7. حكومت اسلامي
مباحث نظري
1. كشورهاي بسيط
الف) تمركز اداري
مزايا و معايب تمركز اداري
ب) عدم تراكم اداري
ج) عدم تمركز اداري
اقسام عدم تمركز
مزاياي سيستم عدم تمركز
معايب عدم تمركز
د) وحدت انضمامي
2. كشورهاي مركب يا چند پارچه
الف) كنفدراسيون يا اتفاق دول
ب) فدراليسم
بخش دوم: منطق شكل گيري سيستمهاي اداري
درآمد
فلسفه سياسي
طبقه بندي نظامهاي سياسي
1. ليبراليسم
دموكراسي
1. مشروعيت مردمي با قرارداد اجتماعي
2. سوسياليسم
3. فلسفه سياسي اسلام
رويكرد اقتضايي و رهيافت ديني در عصره مديريت
عوامل فرهنگي ـ اجتماعي
اهميت و جايگاه عوامل فرهنگي ـ اجتماعي
رابطه شكافهاي اجتماعي با نظام سياسي و اداري
كثرت گرايي، راهي به سوي همگرايي
محيط طبيعي
محيط طبيعي و زندگي انسان
جغرافيا، جمعيت و ساختار اداري
نتيجه
بخش سوم: رويكرد تاريخي به ساختار اداري حكومت اسلامي
درآمد
از نخستين دولت، تا كابينه پنجم
1. دولت رسول اكرم صلي الله عليه و آله
توسعه سازماني
الف) سازمان اداري
ب) سازمان مالي
سازمان تعليم و تربيت
تعديل ساختاري
2. دولت ابوبكر
سازمان دولت
ساختار اداري
3. دولت عمر
سازمان دولت
ساختار اداري
4. دولت عثمان
انقلاب پابرهنگان
سازمان دولت
ساختار اداري
5. دولت اميرالمؤمين عليه السلام
چالشها و موانع
سازمان دولت
ساختار اداري
جمع بندي
از سلطنت اموي تا سقوط عثماني
1. سلطنت بني اميه
الف)‌ آل سفيان
ب)‌ آل مروان
سازمان دولت
ساختار اداري
2. حكومت بني عباس
الف) دوران طلايي (137 ـ 228 هـ)
ب) دوران افول
سازمان دولت
ساختار اداري
3. امپراتوري عثماني
سيماي كلي
سازمان دولت
ساختار اداري
جمع بندي
بخش چهارم: بررسي تطبيقي ساختار اداري حكومتهاي اسلامي معاصر و ترسيم سيستم مطلوب اداري
سيستمهاي موجود اداري
1. پادشاهي مطلقه عربستان سعودي
ساختار سياسي
ساختار اداري
2. پادشاهي مشروطه فدراسيون مالزي
استقلال
ساختار سياسي و اداري
3. جمهوري عربي مصر
ساختار سياسي
ساختار اداري
4. جمهوري اسلامي ايران
ساختار سياسي
ساختار اداري
جمع بندي
سيستم مطلوب اداري
1. دولت اسلامي بسيط
الف) دولتهاي اسلامي موجود
ب) دولت جهاني مطلوب
2. دولت اسلامي مركب
امت واحده و جهان كنوني
الف) كنفدراسيون اسلامي
ب) فدراليسم اسلامي
خلاصه و نتيجه گيري
پيشنهادات
كتابنامه براساس نام كتاب
كتابنامه براساس نام نويسنده

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس