مجموعه جذاب دانستنی های شگفت انگیز همراه با 40 % تخفیف حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 840000 ریال
قیمت برای شما: 798,000 ریال 5 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: سه شنبه 20 دي 1401

توضیحات

خانواده يكي از نظام هاي اوليه جوامع بشري است كه با وجود تحولات اساسي در اهداف و كاركردهاي خود ثابت مانده و هنوز در جوامع اهميت اساسي دارد. خانواده مهم ترني و مناسب ترين نظام براي تامين نيازهاي مادي، رواني و معنوي بشر بوده و بهرتين بستر را براي تامين امنيت و آرامش رواني اعضا، پرورش نسل جديد و اجتماعي كردن فرزندان و برآورده ساختن نيازهاي عاطفي افراد فراهم نموده است. تعاليم اسلام درباره چگونگي روابط اعضاي خانواده توصيه هاي الزامي و اخلاقي فراواني دارند. در اني كتاب مباحث خانواده را با تعريف خانواده، ازدواج، و مقدمان آن و... روابط خويشاوندي تعيين كرده و پس به اركان خانواده پرداخته است. در فصول چهارم و پنجم و ششم نقش باورهاي ديني توجيه هاي اخلاقي و رفتاري اسلا را بررسي كرده و به عوامل مشكلات خانوادگي و راهكارهاي اسلامي براي پيشگري و حل آنها اشاره نموده است. همچنين انواع خانواده در اسلام و قوانين اقتصادي خانواده در اسلام را از نگاه روان شناسي بررسي كرده و در پايان با شاراه به خانواده الگو در اسلام، طرحي كلي از نظام خانواده در اسلام ارائه نموده است.

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

فصل اول: نگاه اسلام به ازدواجمقدمه1. سير تاريخي مباحث خانواده از ديد‌گاه اسلامي2. تعريف خانواده3. مراحل تحول خانواده4. تعريف ازدواج از ديد‌گاه اسلام5. زمان مناسب ازدواج از ديد‌گاه اسلام6. شرايط گزينش همسر از ديد‌گاه اسلام1-6. ملاك‌هاي عرفي گزينش همسر2-6. صفات همسر مناسب از ديد‌گاه اسلام3-6. اوليت‌بندي و وزن ملاكهاي مختلف4-6. اهداف گوناگون و گونه‌هاي مختلف ازدواجفصل دوم: آثار روان بشناختي ازدواج1. ارضاي نياز‌ها جنسي2. آرامش رواني3. رشد و تكامل شخصيت4. زمينه سازي براي تربيت فرزند5. گسترش روابط اجتماعي از طريق خويشاوندي1-5. اهميت روابط خويشاوندي2-5. گونه‌هاي روابط خويشاوندي3-5. روابط خويشاوندي پس از ازدواج4-5. تأثير‌هاي روابط خويشاوندي5-5. اثار قطع روابط خويشاوندي6-5. مراتب خويشاوندي در اسلام7-5. آسيب‌شناي روابط خويشاونديفصل سوم: اركان خانواده1. مسئوليتهيا متقابل زن و شوهر1-1. سازگاري اوليه2-1. استمرار روابط مطلوب2. مسئوليتهاي والدين3. مسئوليتهيا فرزندان1-3. وظايف فرزندان نسبت به والدين2-3. وظايف فرزندان نسبت به يكديگر4. سلسله مراتب در خانواده5. مرز‌ها در خانواده1-5. مرز‌ها در خانواده از ديد‌گاه مكتب ساخت‌نگر2-5. مرزها در خانواده از ديد‌گاه اسلامفصل چهارم: راهكار‌هاي اسلام براي كارايي و رشد مطلوب خانواده1. نقش بينشهاي ديني در خانواده1-1. اعتقاد به خدا2-1. اعتقاد به رسالت و امامت3-1. اعتقاد به زندگي پس از مرگ2. توصيه‌هيا اخلاقي براي كارايي بيشتر خانواده1-2. صداقت2-2. خوش‌بيني3-2. قناعت4-2. صبر5-2. سخاوت3. آموزه‌هاي رفتاري اسلام براي كارايي مطلوب خانواده1-3. روابط كلامي2-3. روابط غير كلامي3-3. محيط خانه4-3. اداره امور خانواده5-3. عبادت در خانوادهفصل پنجم: تعاليم اسلام و مشكلات خانوادگي1. عوامل مؤثر در تعارضهاي و اختلافات خانوادگي1-1. عوامل روان شناختي2-1. عوامل اجتماعي و فرهنگي3-1. عوامل اقتصادي4-1. عوامل جسماني و بدني5-1. عوامل ديني2. راههاي پيشگيري از اختلاف‌هاي خانوادگي در‌آموزه‌هاي اسلام1-2. توجه به گزينش همسر مناسب2-2. اموزش زوجين3-2. آموزش ديني4-2. رعايت حدود و مرز‌ها در خانواده5-2. توجه به اصل مشورت و كسب توافق در خانواده3. راهكار‌هاي حل اختلافات خانوادگي براساس تعاليم اسلامي1-3. پذيرش و تعهد نسبت به سلسله مراتب در خانواده2-3. حل مشكلات عاطفي و جنسيقرآن و حل اختلافات خانوادگي3-3. مشاوره و حكميت4-3. جدايي زن و شوهرفصل ششم: نظام خانواده در اسلام1. انواع خانواده از ديد‌گاه اسلام1-1. خانواد‌ه‌هاي تك همسري2-1. خانواده چند همسري3-1. خانواده ازدواج موقت2. اثار روان شناختي قوانين اقتصادي اسلام در خانواده1-2. مهريه2-2. نفقه3-2. ارث3. خانواده‌هاي الگو در اسلام1-3. رويارويي با ازدواج2-3. برخورد پيامبر(ص) با همسران3-3. برخورد پيامبر(ص) با فرزندان4-3. روش زندگي حضرت علي(ع) و فاطمه(س)5-3. سيره خانوادگي ساير ائمه (ع)4. طرحي كلي از نظام خانواده در اسلا م1-4. جامعيت ديد‌گاه اسلام درباره خانواده2-4. مهم‌ترين راهبرد‌هاي سلامتي و كاركرد مناسب خانواده از ديد‌گاه اسلام3-4. سخن پايانيمنابعنمايه اشخاص و اماكن

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس