مجموعه جذاب دانستنی های شگفت انگیز همراه با 40 % تخفیف حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارت


تهیه و ساخت آزمون جهت گیری مذهبی باتکیه بر اسلام

چاپخانه :

زیتون

مولف (پدیدآور) :

آذربایجانی مسعود


قیمت پشت جلد: 11000 ریال تاریخ بروزرسانی: بیش از شش ماه پیش

توضیحات

تهيه و ساخت آزمون جهت گيري با اين كه بر اسلام، موضوع اصلي و هدف اصلي اين پژوهش مي باشد، در ابتدا براي تهيه پرسشنامه، بررسي اجمالي اديان جهان و بررسي تفصيل دين اسلام با روش توصيفي مورد توجه قرار گرفت. براي بررسي پاياني و اعتبار سازه گروه هاي نمونه انتخاب گرديد و در ادامه نتيجه پژوهش، پرسشنامهف را نويسنده محترم در دو مقياس عقايد و مناسك به R يا (R1 و R2) در نظر مي گيرد. در مجموع جهت گيري مذهبي بر اساس اسلام را در سه حوزه عقايد، مناسك و اخلاق نشان مي دهد و در آخر اعتبار ساز آزمون بر اساس تفاوت معنا دار ميان طلاب حوزه علميه قم با دانشجويان دانشگاهاي تهران و آزاد و در مورد R1 و R ثابت مي شود.

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

سخن پژوهشگاه
مقدمه
فصل اول: كليات
1-1. موضوع پژوهش
2-1. بيان پرسش‌هاي اصلي پژوهش
3-1. ضرورت و اهميت پژوهش (فوايد و كنش‌هاي اساسي دين در زندگي)
حوزه شناختي
حوزه عاطفي
حوزه رفتاري و آمادگي جسمي و رواني
مذهب و مسائل اجتماع
مذهب، مشاوره و درمانگري
مذهب و تحول شخصيت
حمايت اجتماعي مذهب از انسان
ضرورت تهيه ابزار سنجش منطبق بر فرهنگ ايراني و دين اسلامي
4-1. اهداف پژوهش
5-1. تعريف عملياتي واژه‌هاي اصلي پژوهش
جهت‌گيري مذهبي
گزيده مطالب
فصل دوم: مباني نظري
1-2. دين
1-1-2. تاريخچه اديان
اديان ابتدايي
اديان باستان (تمدن‌هاي ابتدايي)
اديان پيشرفته
جمع‌بندي
2-1-2. تعريف دين
ريشه لغوي دين
تعريف دين از ديد‌گاه صاحب‌نظران
جمع‌بندي
3-1-2. ساختار دين و حيات ديني
ديد‌گاه ويليام جيمز
ديد‌گاه ويليام پي‌الستون
ديد‌گاه وينسون كينگ
جمع بندي
4-1-2. اسلام
تاريخچه اسلام
منابع معتبر اسلام
تعاليم اسلام
ساختار اسلام
2-2. آزمون‌هاي رواني
1-2-2. تاريخچه آزمون و سنجش در روان‌شناسي
2-2-2. انواع آزمون‌هاي رواني
طبقه‌بندي از نظر ماهيت يا محتواي ظاهري
طبقه‌بندي از نظر كنش
طبقه‌بندي از نظر هدف عملي
طبقه‌بندي از نظر شيوه اجرا
طبقه‌بندي از نظر فن تهيه
3-2-2. تعريف آزمون رواني و مفاهيم نزديك به آن
آزمون رواني
اندازه‌گيري
سنجش
ارزش‌يابي
4-2-2. اصور تداركات آزمون رواني
قابليت اعتماد يا پاياني
اعتبار
3-2. آزمون و مذهب
1-3-2. روش‌هاي دين پژوهي
دين‌پژوهي در عهد باستان، قرون وسطا پس از اسلام
دين پژوهي تطبيقي
مردم شناسي
پديدار شناسي
جامعه شناسي دين
2-3-2. روان شناسي دين
لوبا
ويلهم وونت
جرچ كو
ويليام جيمز
رفتاري نگرها
زيگموند فرويد
كارل گوستاو يونگ
گوردون آلپورت
ويكتور فرانكل
آبراهام مزلو
ژان پياژه
3-3-2. آزمون‌هاي مذهبي
روش غير مستقيم
پرسش‌نامه‌ها ابتدايي
ازمون ترستون
تحليل عاملي و چند محوري با يك محوري بودن عقايد مذهبي
آزمون آلپورت
مدل‌هاي چند بعدي آزمون باورها و رفتارهاي مذهبي
برخي روش‌هاي ديگر
ازمون‌هاي مذهبي در ايران
گزيده مطالب
فصل سوم: روش تحقيقي و اجراي پژوهش
1-3. روش تحقيق
1-1-3. جامعه آماري
2-1-3. گروه‌هاي نمونه
2-3. اجراي پژوهش
فيش‌برداري و جمع‌آوري داده‌‌ها
الف. مطالعه اديان
ب. مطالعه آيات و روايات
ج. ادبيات تحقيق در زمينه روان‌شناسي
تدوين پرسش‌نامه
الف. تهيه مقوله‌ها
ب. تهيه پرسش‌‌هاي هر مقوله
ج. تدوين پرسش‌نامه 90 پرسشي
د. ارزيابي اعتبار محتوا
ه. بررسي پاياني پرسش‌نامه
و. اجراي پرسش‌نامه70 پرسشي
گزيده مطالب
فصل چهارم: ارائه و تحليل آماري داده‌هاي پژوهشي
1-4. توصيف داده‌ها
2-4. تحليل داده‌ها
1-2-4. بررسي پاياني پرسش‌نامه
2-2-4. بررسي اعتبار آزمون
3-2-4. متغير‌هاي ويژگي
گزيده مطالب
فصل پنجم: تحليل نهايي و تفسير داده‌ها
1-5. پاسخ به پرسش‌ اصلي پژوهش
2-5. نتايج جنبي
3-5. تفسير نتايج
1. مراكز علمي
2. جنس
3. وضعيت تأهل
4. وضعيت اقتصادي
5. نتايج ديگر
4-5. كار بست
5-5. محدوديت‌ها
6-5. پيشنهاد‌ها
منابع
الف. فارسي
ب. انگليسي
پيوست‌ها
پيوست شماره 1: پرسشنامه خود‌شناسي براساس جهت‌گيري مذهبي اسلامي
پيوست شماره 2: نظرات كارشناسات در مورد اعتبار محتوايي آزمون
پيوست شماره 3: پرسشنامه خود‌شناس براساس جهت‌گيري مذهبي اسلامي

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس