مجموعه 5 جلدی قهرمان من / قهرمانان این خاک را به کودکان معرفی کنیم + مسابقه و جوایز فراوان حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 500000 ریال
قیمت برای شما: 475,000 ریال 5 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: دوشنبه 13 تير 1401

توضیحات

مجموعه ي تفسيري حاضر به نام تفسير حيات آماده و ارائه شده است، نسيم حيات در قطع كوچك رقعي و جزء جزء پيش مي رود تا به عنوان تفسير همراه و قابل حمل در سفرها با محل كار باشد. كم حجم بودن اين تفسير به اين معنا نيست كه از شرح ضروري مطالب قرآن صرف نظر شده، بلكه آنچه مربوط به هدايت انسان است شرح گرديده و حتي نكته هاي علمي كه در آن مطرح شده همه به خاطر پيام هاي هدايتي بوده است و در ارائه مطالب از تفاسير مأخذ مختلفي استفاده گرديده كه از جمله تفسير الميزان، مجمع البيان، الكاشف، آثار شهيد مطهري، تفسير فخررازي ، كشاف، تفسير محي الدين عربي، مفردات راغب اصفهاني، نثر طوبي، اصول كافي، وسائل الشيعه، آداب الصلاة امام خميني و... مي توان نام برد. اينك كتاب حاضر جلد 27 از مجموعه ي تفسير، نسيم حيات است كه براي تفسير جزء27 قرآن كريم، آماده و ارائه شده است.

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

 

ظنّ در استعمال قرآنظنّ در قرآن در شش معنا به كار رفته استقيامت كه روز كشف و شهود است، ظنّ چه مفهومي دارد؟يك نتيجه گيري از استعمال ظن به مفهوم علمذاريات / 31-42شهرهاي زير و رو شده قوم لوطدرس عبرت در تاريخ گذشتگانباد عقيم يعني بادهاي نازاذاريات / 43-51جهان پيوسته در حال گسترش استمراد از زوجيت در قرآنذاريات / 52-60هدف خلقت، بندگي و عبوديت استهدف خداوند از آفرينش انسانمنكر معاد و هدفداري خلقت در واقع منكر خداستخداوند كجا مي خواهد جمال خود را نشان دهد؟هر گناهي سبب نوعي از بلاهاستطور / 1-16به خدا سوگند عذاب قيامت قطعي استصاحبان مكتب ها و عقايد انحرافيچه ذلت بار و تحقيرآميز است اين رفتارطور / 17-24چرا به جاي مؤمنين، متقين گفته شد؟همه آرزوها برآورده مي شوداطفال مؤمنان كجا برده مي شوند؟خانواده بهشتيان كجا برده مي شوند؟تفريحات اهل بهشتطور / 25-34نگراني از فاميل هاي لادينطور / 35-43نه فقره سؤال است كه پاسخي نداردطور / 44-49لذت خطاب و احساس اينكه خدا مرا مي نگردمشغوليت هاي بي ثمر استغفار داردنجم / 1-12پيامبر صلي الله عليه و آله را به جنون و شاعري و كهانت متهم مي كردندمعراج پيامبرپيامبر صلي الله عليه و آله را به شاعري و به كهانت متهم مي كردندمسئله كهانت و كاهننجم / 13-18جزئيات معراج از متشابهات استاگر وحي علم باشد معراج شهود علم استمختصري درباره معراجسفر معراج در دو مرحله بودمعراج او جسماني استنجم / 19-26خوش خيالي و خام انديشينجم / 27-30تكيه بر اطلاعات ظنّييك قاعده كلي در ترجمه ظنّنجم / 31-32گناه از روي قصد و عمد و گناه اتفاقيمعيار گناه كبيرهنجم / 33-47هر كسي در گرو اعمال خود استهمه چيز به خدا منتهي مي شودغم و شادي حواله خداوند استنجم / 48-62ستاره شعريفاصله شعري با زميناگر بدانيد چه در پيش داريد خنده تان نمي آيدقمر / 1-8شق القمر معجزه پيامبرهيچ فعلي و سخني از بين نمي رودآن روز همه از قبرها بيرون مي زنندچرا قيامت براي مجرمان سخت نباشد؟قمر / 9-17سرگذشت قوم نوح درس عبرتي استادبيات تكان دهنده قرآنطوفان نوح كشتي هاي عظيم امروزي را هم مي بلعدقمر / 18-28آيا اعتقاد به سعد و نحس ايام شرك است؟قمر / 29-40كف زدن براي چه كاريسرنوشت شوم قوم لوطبا يك اشاره چشم هايشان آب شد و ريخت!قمر / 41-46قمر / 47-55در دنيا صدقي نيست زيرا نيش در كنار نوش استالرحمن / 1-13چرا تعليم قرآن قبل از خلقت انسان آمدههر چيزي در اين عالم ميزان و اندازه داردعالم هستي بر مركب ميزان سوار استانسان تكوينا قدرشناس استالرحمن / 14-25آفرينش اولين انسان از خاك سفال گونهالرحمن / 26-36همگان فاني هستند جز اوالرحمن / 37-45آيا از مجرمان بازخواست مي شود يا نه؟موقف هاي قيامت طولاني استاين خطاب به چه كسي است؟الرحمن / 46-55الرحمن / 56-69همسران بهشتينيكي را با نيكي پاسخ دهيددو بهشت ديگر با توصيف ديگراگر در بهشت مقام زن بالاتر بودالرحمن / 70-78همسران ديگر در دو باغ ديگرواقعه / 1-14قيامت يك حادثه عظيم استمراد از سبقت چيست؟مقربان امت هاي ديگرتحليل ما از مقام امامان چيست؟مراد از اولين و آخرين چه كساني هستند؟بهترين تحليلهشداري سنگين به مردمان اين عصرهاشما فكر مي كنيد كه از كدام گروهيد؟و اما مقربين و سالكانسير و سلوك و عرفان از كجا شروع مي شود؟واقعه / 15-26نعمت هايي كه ويژه مقربان استواقعه / 27-40ثلة، جمعيت كثير استواقعه / 41-50واقعه / 51-62مرگ و مير شما در دست ماستقانون مماثلتيا هر دو را با هم قبول كنيد و يا با هم رد كنيدواقعه / 63-74زارع حقيقي خداستواقعه / 75-87سند تمام مسائل معاد و حقايق در اين قرآن استجاسازي ستارگان در آسمان، مهم تر از آفرينش آنهاستاطلاعات صحيح فقط در قرآن استمراد از مسّ كتاب چيست، قرآن يا لوح محفوظقرآن كتاب هدايت و قابل فهم همه عموم مردم استوقتي جان محتضر به گلوگاه مي رسدواقعه / 88-96حال احتضار گروه سه گانهوضع حال گمراهان در حال احتضارحديد / 1-6تسبيح موجودات قولي است يا فعليخدا باطن است يعني چه؟فكر انسان به جايي نمي رسدبرگشت امور به خداست، يعني نهايت امور يا آغاز آنهاحديد / 7-10شما مالك موقت اموال هستيدانقلابي قبل از پيروزي يا بعد از پيروزيحديد / 11-13هر انفاقي نوعي ثواب دارداي مؤمنان از ما دستگيري كنيدچرا فقط منافقان دنبال مؤمنان مي افتندحديد / 14-18آيا در دنيا با هم نبوديم، چرا ياريمان نمي كنيدفضيل بن عياض آزاده شده اين آيه استحديد / 19-20مقام صدّيقينفرق صادق و صدّيقپنج مرحله عمرحديد / 21-24چرا مغفرت بر جنّت مقدم شده است؟مصيبت هايي كه بر سر انسان مي آيد دو گونه استبه يزيد فرمود اين آيه در مورد ما نمي باشدحديد / 25-27هدف از ارسال رسولاناگر طبيب متخصص نشده طبابت نكندنخست زبان منطق و برهان و با طاغيان زبان زوررهبانيت در اسلام نيستحديد / 28-29مخاطب اين آيه اهل كتاب است يا اهل قرآن؟

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس
-->