مجموعه 5 جلدی قهرمان من / قهرمانان این خاک را به کودکان معرفی کنیم + مسابقه و جوایز فراوان حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 500000 ریال
قیمت برای شما: 475,000 ریال 5 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: دوشنبه 13 تير 1401

توضیحات

مجموعه ي تفسيري حاضر به نام تفسير حيات آماده و ارائه شده است، نسيم حيات در قطع كوچك رقعي و جزء جزء پيش مي رود تا به عنوان تفسير همراه و قابل حمل در سفرها با محل كار باشد. كم حجم بودن اين تفسير به اين معنا نيست كه از شرح ضروري مطالب قرآن صرف نظر شده، بلكه آنچه مربوط به هدايت انسان است شرح گرديده و حتي نكته هاي علمي كه در آن مطرح شده همه به خاطر پيام هاي هدايتي بوده است و در ارائه مطالب از تفاسير مأخذ مختلفي استفاده گرديده كه از جمله تفسير الميزان، مجمع البيان، الكاشف، آثار شهيد مطهري، تفسير فخررازي ، كشاف، تفسير محي الدين عربي، مفردات راغب اصفهاني، نثر طوبي، اصول كافي، وسائل الشيعه، آداب الصلاة امام خميني و... مي توان نام برد. اينك كتاب حاضر جلد 21 از مجموعه ي تفسير، نسيم حيات است كه براي تفسير جزء21 قرآن كريم، آماده و ارائه شده است.

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

 

توكل در اسلام و قرآنبررسي مسئله توكلآراء مختلف درباره توكلتوكل در متن قرآنتحليلي كوتاه درباره توكلخداوند چگونه به سبب توكل به ما كمك مي كند؟تحليل گران سياسي و نظامي جهان چه مي گويند؟عوامل غيبينقش عوامل روحي در پيروزي انساندر غزوه احدتوكل در امر رزق و روزييك تحليل كلي از فراخي روزي و تنگي معاشتوكل عرفي، توكل عرفانيتفاوت هاي مفهوم توكل عرفي و توكل عرفانيمتعلقات توكلعنكبوت / 46ـ49اسلوب بحث و جدل قرآنييك نمونه از مجادله احسنحريت و آزادي عقل از نظر قرآنآيا پيامبر بعد از رسالت خواندن و نوشتن مي دانستعنكبوت / 50ـ53معجزه زنده و هوشمندخداوند چگونه بر محمد صلي الله عليه و آله گواه استعنكبوت / 54ـ59هجرت براي عبوديتدو تلقّي متفاوت از مرگعنكبوت / 60ـ63عنكبوت / 64ـ69تفاوت حيات اخروي با حيات دنيويمراد از جهاد در اين آيه چيست؟در چه صورتي خدا انسان را از ظلمات بيرون مي آوردسوره روم / 1ـ7خسرو پرويز و جنگ روميانروم / 8ـ10روم / 11ـ19حيات نخستين چگونه بوده استروم / 20ـ22روم / 23ـ25آنچه در خواب اتفاق مي افتدروم / 26ـ29چرا شرك ظلم عظيم استروم / 30ـ36فطري بودن دين چگونه استيأس و اميد به رحمت خداوندروم / 37ـ40اين ربا كدام ربا است؟روم / 41ـ45بلاهاي اجتماعي معلول اعمال انسان هاستجهانگردي و شناخت فرهنگ هاآيا بازگشت به دنيا محال است يا ممكنروم / 46ـ49روم / 50ـ54روم / 55ـ60محل توقف مردم، دنيا بود يا برزخسوره لقمان / 1ـ7رابطه ايمان به معاد با ترك گناهلهو الحديث و سرگرمي هاي حرامحكم سرگرمي هايي كه از آموزش معارف دين باز داردلقمان / 8ـ11چرا همه صالحاتلقمان / 12ـ15شرح حال لقمانچند نمونه از سخنان نغز اين حكيم الهيمقايسه فرهنگ شرك و توحيدارتباط سفارش والدين با امر توحيد چيست؟شكر رمز توحيد استپيشنهادهاي مشكوك و نكته ظريف ما ليس لك به علمخانه سالمندانلقمان / 16ـ19نظارت عمومي بر عملكردهاآداب سخن گفتنلقمان / 20ـ24علم و هدايت و كتاب منيرالگوگيري از فيلم ها و مكتب هاي بشريمؤمن و محسن، دو صفت توأملقمان / 25ـ28چرا تنها خداوند شايسته حمد استجهان كلمات خداوند است يعني چهاين تمثيل قرآني بهت آور استسخت و آسان در عالم امري موردي نداردلقمان / 29ـ32آدمي وقتي گرفتار مي شود خدا را ياد مي كندلقمان / 33ـ34گستره علم و آگاهي خداسوره سجده / 1ـ5منظور از روز هزار ساله چيست؟يك هزار سال يا پنجاه هزار سالسجده / 6ـ11مراحل آفرينش انساناصل وجود ما روح است و بدن ابزار موقتسجده / 12ـ16خطر خوف خالص و رجاي خالصسجده / 17ـ20فاسق مفهومي بالاتر از گناهكار داردسجده / 21ـ25عذاب هاي بيدار كنندهتحليل نهايي در مورد اين آيهسجده / 26ـ30سوره احزاب / 1ـ5اصول و فروع اسلام سازش پذير نيستاحزاب / 6ـ8مفهوم اولويت پيامبر بر مؤمنان چيست؟اين كدام پيمان است كه از پيامبران گرفته شد؟صادقين در قرآن چه كساني هستنداحزاب / 9ـ13اتحاد قبايل و احزاب براي نابودي اسلامعلي (عليه السلام) مهم ترين پيروز ميدان جنگ احزابمنافقان و مسلمانان ضعيف الايماناحزاب / 14ـ18احزاب / 19ـ22بهترين الگو براي مسلمانان شخص رسول الله استچگونه اقليتي بر اكثريت احزاب پيروز شدندخدمات نعيم بن مسعود به عنوان عامل اطلاعاتياحزاب / 23ـ27كساني كه به عهد خود وفا كردند چه كساني هستند؟سركوب يهود بني قريظهاحزاب / 28ـ31

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس
-->