مجموعه 5 جلدی قهرمان من / قهرمانان این خاک را به کودکان معرفی کنیم + مسابقه و جوایز فراوان حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 500000 ریال
قیمت برای شما: 475,000 ریال 5 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: دوشنبه 13 تير 1401

توضیحات

مجموعه ي تفسيري حاضر به نام تفسير حيات آماده و ارائه شده است، نسيم حيات در قطع كوچك رقعي و جزء جزء پيش مي رود تا به عنوان تفسير همراه و قابل حمل در سفرها با محل كار باشد. كم حجم بودن اين تفسير به اين معنا نيست كه از شرح ضروري مطالب قرآن صرف نظر شده، بلكه آنچه مربوط به هدايت انسان است شرح گرديده و حتي نكته هاي علمي كه در آن مطرح شده همه به خاطر پيام هاي هدايتي بوده است و در ارائه مطالب از تفاسير مأخذ مختلفي استفاده گرديده كه از جمله تفسير الميزان، مجمع البيان، الكاشف، آثار شهيد مطهري، تفسير فخررازي ، كشاف، تفسير محي الدين عربي، مفردات راغب اصفهاني، نثر طوبي، اصول كافي، وسائل الشيعه، آداب الصلاة امام خميني و... مي توان نام برد. اينك كتاب حاضر جلد 13 از مجموعه ي تفسير، نسيم حيات است كه براي تفسير جزء13 قرآن كريم، آماده و ارائه شده است.

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

 

شرك حال نرگس خاتونمقدمهيوسف / 54ـ57يوسف وزارت دارايي را عهده دار شديوسف چند سال داشت كه زليخا از او تكليف خواست؟در حكومت تخصص لازم است يا تعهد؟هر كه را خواست هدايت مي كند يعني چه؟پذيرش پست براي رفع ظلميوسف / 58ـ62به يوسف گفتند ماه ده برادر بوديمچرا يوسف پدر را از حال خود مطلع نساخت؟يوسف / 63ـ66يوسف / 67ـ68يوسف / 69ـ76نقشه اي براي نگاه داشتن بنياميندر اين آيات چند سؤال استيوسف / 77ـ80بازگشتي سرافكندهبرادر بزرگ تر متعهدتر بوديوسف / 81ـ86من از خدا چيزي مي دانم كه شما نمي دانيداز عزرائيل پرسيد آيا روح يوسفم بر تو گذشته؟يوسف / 87ـ93يأس از رحمت خدا خداكفر استهمگي نزد من آييديوسف چگونه پيش بيني كرد كه خدا آنها را مي بخشد؟چه كسي پيراهن را ببرد؟غلام زر خريد پيامبر زاده بوده استپيام دوستي، پيام اميد و يأس مزاحم!يوسف / 94ـ98چرا بوي يوسف را از مصر شنيد ولي ... ؟وعده استغفار چرا؟محال چگونه ممكن مي شود؟يوسف / 99ـ101ديدار يعقوب و يوسفحكم سجده براي غير خدايوسف ماجراي تلخ را براي يعقوب بازگو مي كنديوسف / 102ـ107علت عمده گمراهي هايوسف / 108ـ111وحدت رويه در تربيت جامعه اسلاميرعد / 1ـ4نظريه بطلميوسزوجيت در نباتاترعد / 5ـ7چرا نفرين مي كنيد؟منذر و هادي چه تفاوتي دارند؟رعد / 8ـ11زمان هاي سه گانه رحمآثار تربيتي توجه به آگاهي خداوندمراقبان غيبيفرشتگان حافظ يا كاتب اعمال؟تغيير سرنوشت بر عهده ماسترعد / 12ـ15نقش رعد و برق در بارانرعد / 16ـ18حق و باطل در تصوير مثالدر اين مثال سه تشبيه استچرا بايد حق به باطل آميخته شود؟سرنوشت حق پذيراندو گونه حسابرسيرعد / 19ـ24خط و خطوط الهيرعد / 25ـ29دنيا داران عهد شكنمصاديق فساد و مفسد في الارضرعد / 30ـ32رعد / 33ـ36رعد / 37ـ40محو و اثبات و ام الكتابرعد / 41ـ43ابراهيم / 1ـ3شرك عينيخاطره حجّابراهيم / 4ـ6ابراهيم / 7ـ10نقش گناه و ثواب در مقدار عمرهاابراهيم / 11ـ12معنا و مفهوم توكلابراهيم / 13ـ17ابراهيم / 18ـ21مسئوليت پيروان ظلمهابراهيم / 22ـ23اين از آن شيخ مرتضي استدنبال شريك جرمابراهيم / 24ـ27ابراهيم / 28ـ31ابراهيم 32ـ34كشتي به امر بشر حركت مي كند يا به امر خدا؟ابراهيم / 35ـ41ابراهيم پيامبرقوم جرهممسئله توجه به دين و ايمان ذرّيّهقوانين وام گرفتهابراهيم / 42ـ45ابراهيم / 46ـ52

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس
-->