مجموعه 5 جلدی قهرمان من / قهرمانان این خاک را به کودکان معرفی کنیم + مسابقه و جوایز فراوان حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 1000000 ریال
قیمت برای شما: 900,000 ریال 10 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: پنج شنبه 9 تير 1401

توضیحات

مجموعه ي تفسيري حاضر به نام تفسير حيات آماده و ارائه شده است، نسيم حيات در قطع كوچك رقعي و جزء جزء پيش مي رود تا به عنوان تفسير همراه و قابل حمل در سفرها با محل كار باشد. كم حجم بودن اين تفسير به اين معنا نيست كه از شرح ضروري مطالب قرآن صرف نظر شده، بلكه آنچه مربوط به هدايت انسان است شرح گرديده و حتي نكته هاي علمي كه در آن مطرح شده همه به خاطر پيام هاي هدايتي بوده است و در ارائه مطالب از تفاسير مأخذ مختلفي استفاده گرديده كه از جمله تفسير الميزان، مجمع البيان، الكاشف، آثار شهيد مطهري، تفسير فخررازي ، كشاف، تفسير محي الدين عربي، مفردات راغب اصفهاني، نثر طوبي، اصول كافي، وسائل الشيعه، آداب الصلاة امام خميني و... مي توان نام برد. اينك كتاب حاضر جلد 12 از مجموعه ي تفسير، نسيم حيات است كه براي تفسير جزء12 قرآن كريم، آماده و ارائه شده است.

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

 

امام حسن عسگري عليه السلاممكه و مدينهروش ما در اين تفسيرتفسيرهاي ماترياليستيفرق تفسير به رأي با تفسير اصيلسوره هود / 1ـ5فرق «احكمت» با «فصّلت»حساسيت قرآن درباره شركمفهوم عبادت غير خداهود/ 6ـ8هر جنبنده اي روزي خاصي داردمستقر و مستودع كجاست؟مسئله عرش و ماءاصل در عمل كيفيت است يا كميت؟هود / 9ـ11ذوق، اكل قليل استهود / 12ـ14چگونه ممكن است پيامبر ابلاغ آيات را ترك كند؟اعجاز قرآن از چه لحاظ است؟هود / 15ـ17مجرد صالح بودن عمل كارايي ندارديك خاطره از اخلاصشاهد چه كسي است؟چرا تنها به تورات اكتفا شده؟هود / 18ـ22افترا بر خدا چيست؟هود / 23ـ24هود / 25ـ28سرگذشت قوم نوحهود / 29ـ31مؤمنان را از خود دور نمي كنممقصود از ملاقات ربّ چيست؟استخارههود / 32ـ35خدا چگونه گمراه مي كند؟هود / 36ـ39حضرت نوحتقصير كودكان در اين توفان عذاب چه بوده؟كشتي نوحهود / 40ـ43توبه ديرهنگامهود/ 44ـ47كوه جوديچرا نوح نجات فرزند ناصالح را خواستار شدهمنشيني با بدانهود / 48ـ49كشتي نجات به سلامت پهلو گرفتنعمت زدگيهود / 50ـ52هود پيامبر و قوم عادنقش توبه در وفور نعمتسخن اول و مشترك هر پيامبري توحيد استنخست همين را اعلام كرده اندهود / 53ـ57هود / 58ـ61خشك و تر هميشه با هم نمي سوزندمخالفت با يك پيامبر، عصيان بر همه پيامبران استآيا جبّار صفت خداست يا طاغوت؟قوم عاد،‌ دو قوم اندصالح پيامبر و قوم ثموداستعمار در لسان قرآنهود / 62ـ65هود / 66ـ68سرنوشت قوم ثمودآيا بلاها در مقابل گناه است؟هود / 69ـ73فرازي از زندگاني حضرت ابراهيمهود / 74ـ76هود / 77ـ80انحراف ننگين قوم لوطهجوم قوم به خانه حضرت لوطمهاجمين همه كور شدندهود / 81ـ83پايان زندگي قوم لوطحكم فقهي همجنس گراييبدبخت ترين مردمهود / 84ـ86شغل كاذبخريداران مجبوربقيّت اللههود / 87ـ90چرا نماز را مطرح كردند؟اين سخن ماكياول استآزادي بي بندوباربه خاطر هواي نفس حق كشي نكنيدماجراي شعيب پيامبرهود / 91ـ93اين بردباري قابل تحسين استهود / 94ـ99حوزه مأموريت پيامبرانتجسّم اعمالهود / 100ـ104هود / 105ـ109سعادت و شقاوت به انتخاب ماستآيا كسي حق سخن گفتن مي يابد؟اشتباه بزرگ فخر رازي و جبريونما مجبوريم كه مختار باشيمهود/ 110ـ113تكيه بر مستكبران، خودفريبي استاطاعت از سلطان جابرهود / 114ـ119نماز و صبرانواع صبرهاعلماي رباني و هدايت جامعهعادت به گناهمردم صالح يا مصلححكم اختلاف آراءهود / 120ـ123برگشت امور به خدا يعني چه؟سوره يوسف / 1ـ3تئوري در ميدان عمليوسف / 4ـ6يوسف / 7ـ10طرح توطئه اي خطرناكولايت و سرپرستي خدانقش حسد در مفاسد اجتماعييوسف / 11ـ14صحنه سازي شوماز ظاهرسازي ها بترسيديوسف / 15ـ20دروغ گفتن سخت تر از راستگويي استپيراهن پرماجرافروشندگان يوسف چه كساني بودند؟يوسف / 21ـ24فراز ديگري از ماجراي سرگذشت يوسفابن سيرين و تعبير خوابعشق نامشروعمشكله «همّ بها»برهان رب چيست؟مگر درها بسته نبود؟مناظره يوسف و زليخايوسف / 25ـ29شاهد يوسف چه كسي بود؟عزيز مصر چرا سختگيري نكرد؟يوسف / 30ـ34يوسف / 35ـ38يوسف زنداني مي شودعبرت و تفكريوسف / 39ـ42در رؤيا خواب آزادي مي بينند ولي در بيداري چه؟آيا شيطان به يوسف راه يافت؟يوسف / 43ـ49خداوند به سبب خوابي يوسف را نجات دادخوابگزاران چرا اظهار بي اطلاعي كردند؟تعبير سه خوابمن غلام قنبرميوسف / 50ـ53ادب را نگر؛ كرم را تماشا كن!

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس
-->