خرید انواع کتاب قرآن و مفاتیح الجنان با بالاترین تخفیف + طراحی یادبود رایگان حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 77000 ریال تاریخ بروزرسانی: بیش از شش ماه پیش

توضیحات

پديده آندلس اكنون از تاريخ به صحنه ذهن و خاطره پيوسته است. اين حادثه شگفت قرون وسطي، روايت ظهور و سقوط فرهنگ و تمدن دولت هايي با شكوه است كه هشت قرن بر جنوب اروپا حكومت كردند. اين منطقه از جهان قرون وسطي هنوز به بركت ميراث با عظمت اسلامي ثروتمند است و منبع ارزشمند تحقيقات تطبيقي اسلامي و مسيحي و يهودي است.

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایتمقدمه مؤلف
1. واژه آندلس
محدوده جغرافيايي
شهرهاي اسلامي در آندلس
اشبيليه
قرطبه
قرمونه
استجه
طليطله
بلنسيه
مرسيه
سرقسطه
تطيله
لارده
طركونه
طرطوشه
قسطلونه
دانيه
لقنت
ألش
اوريوله
قرطاجنه
قرناطه
وادي آش
جيان
بياسه و ابده
لورقه و بسطه
ارشدونه
مالقه
حصن جبل فاره
مربله
المنكب
المرية (مرآة البحر)
رنده
طريف
الجزيره الخضراء يا جزيره ام حكيم
جبل الطارق
شريش
بنبلونه
برغش
بلد الوليد
شقوبيه
وادي الحجاره (مدينة الفرج)
مجريط (مادريد)
شنت يافت (شنت ياقو)
ليون
سموره
أوقييدو
كودانجا
بطليوس
مارده
لبله (لبلة الحمراء)
شنتمريه يا فارو
شلب
باجه
يابره
أشبونه
شنتره
شنترين
برشلونه (بارسلون)
جزاير آندلسي مديترانه
ميورقه
شقر
شلطيش
نگاهي اجمالي به تاريخ اسپانيا پيش از فتح
انحطاط گوت ها
2. ورود اعراب به آندلس
موسي بن نصير
دوره واليان اموي آندلس : (92 هـ ـ 138 هـ / 711 م ـ‌756 م)
تشنج در انتخاب واليان آندلس
لشگر يزيد در آندلس
ابوالخطار و اتحاد موقت اعراب
چكيده
نتايج «فتح آندلس»
پرسش
منابع، براي مطالعه بيشتر
3. سياست امويان در آندلس
صميل زمينه ساز استقرار امويان در آندلس
عبدالرحمن اموي از شام تا آندلس
چكيده حوادث دوره واليان در آندلس
نتايج دوره واليان در آندلس
سؤالات دوره واليان
منابع بيشتر دوره ولاة
4. عبدالرحمن و انحصار قدرت
5. شورش هاي دوره عبدالرحمن اول
تصفيه خونين اعراب اشبيليه
6. عمليات نظامي در شمال آندلس
دولت عباسي ـ شارلماني و امويان آندلس
7. هشام بن عبدالرحمن الرضا (172 ـ 180 هـ / 788 ـ 796 م)
بحران جانشيني
صوائف زمان هشام
سومين عادل بني اميه !!
8. حكم بن هشام (حكم اول) (180 ـ 206 هـ / 726 ـ 821 م)
تصفيه خونين طليطله : (واقعه حفره)
حكم ربضي
غزوات خارجي حكم
9. عبدالرحمن بن حكم بن هشام (الاوسط)
اوج خلافت اموي
شورش هاي ثغر الاوسط
غزوات خارجي عبدالرحمن اوسط (صوائف)
10. محمد بن عبدالرحمن (238 ـ 273 هـ‌/ 852 ـ 886 م)
شورش ابن مروان جليقي
شورش ابن حفصون
11. خلافت منذر بن محمد (273 هـ ـ 275 هـ)
12. خلافت عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن حكم (275 ـ 300 هـ)
شيوع اضطراب آندلس
13. خلافت عبدالرحمن بن محمد (الناصر لدين الله) (300 ـ 350 هـ)
شيوه نفاق و فتنه در آندلس
جنگ هاي الناصر
غزوه پنپلونه
ناصر و ادريسيان
14. روابط خارجي دولت امويان آندلس
الف) مناسبات با دولت هاي اروپايي و شمال آندلس
ب) روابط دولت اموي با بيزانس
ج) روابط دولت اموي اندلس با فاطميان
15. حكم بن عبدالرحمن (المستنصر بالله (350 / 366 هـ)
حكم و سلطه امويان بر مغرب اقصي
16. هشام بن حكم و آغاز انحطاط دولت اموي
منصور
دولت بني عامر
17. محمد بن هشام بن عبدالجبار
18. آشوب بربرها
بازگشت مهدي به خلافت
خلافت دوم هشام (المؤيد) بن حكم بن عبدالرحمن
دومين دوره حكومت سليمان بن حكم
19. فروپاشي دولت اموي
مرتضي مرواني
20. فرهنگ و تمدن اسلامي در دوره امويان
سازمان دولت
تأسيسات در دوره اموي در آندلس
علوم و معارف در آندلس
1. حساب و رياضيات و نجوم
2. طب
3. علم آبياري و كشاورزي
4. ادبيات آندلسي در دوره اسلامي
5. هنر اسلامي در آندلس
6. تفسير قرآن
7. فقه
8. فلسفه و كلام و تصوف
9. تصوف
10. تاريخ و جغرافيا
استمرار علوم و معارف اسلامي در دوره ملوك الطوايف
چكيده دوره امويان آندلس (138 ـ 422 هـ)
نتايج «دوره حكومت امويان در آندلس»
پرسش
منابع، براي مطالعه بيشتر
21. ملوك الطوايف؛ جنگ احزاب
دولت بني حمود
دولت علي بن حمود در قرطبه
يحيي بن علي بن حمود
بازگشت امويان
ادريس بن علي بن حمود و سقوط بني حمود
دولت بني جهور در قرطبه: (422 ـ 462 هـ)
سقوط بني جهور
22. بزرگ ملوك الطوايف؛ بنوعباد
جانشينان ابن عباد
دولت بني هود در سرقسطه (481 ـ 504 هـ)
سليمان بن هود
دولت بني افطس، بنو مسلمه (413 ـ 478 هـ)
دولت بربري غرناطه (403 ـ‌483 هـ ) در جنوب آندلس
دولت بين ذوالنون در طليطله (400 ـ 478 هـ) در نغر اوسط
دولت بني رزين (403 ـ 497 هـ)
چكيده دوره اول ملوك الطوايف در آندلس
الف) ملوك الطوايف از طبقه اشراف عرب
ب) ملوك الطوايف از طبقه موالي امويان
ج) ملوك الطوايف از موالي بني عامر در شرق آندلس
د) بربرها مستقر در آندلس از زمان فتح
نتايج دوره اول ملوك الطوايف در آندلس
پرسش
منابع، براي مطالعه بيشتر
23. مرابطين
سقوط طليطله
استمداد ملوك الطوايف از مرابطين
نبرد زلاقه
پايان دوره اول ملوك الطوايف
جنگ اقليش
شورش مريدين
شورش قرطبه
دوره دوم ملوك الطوايف
چكيده دوره مرابطين در آندلس
نتايج دوره حكومت مرابطين در آندلس
پرسش
منابع، براي مطالعه بيشتر
24. موحدين و استمرار وحدت سياسي مغرب و آندلس
پيروزي الارك و شكست العقاب
آغاز دوره سوم ملوك الطوايف آندلس
چكيده دولت موحدين در آندلس
نتايج حكومت موحدين در آندلس
پرسش
منابع، براي مطالعه بيشتر
25. علوم، فرهنگ و تمدن اسلامي در دوره مرابطين و موحدين
1. علوم ديني
2. فلسفه و كلام
3. تصوف
4. ادبيات
5. تاريخ و جغرافيا
هنر خوش نويسي
چكيده علوم، فرهنگ و تمدن اسلامي در عصر مرابطين و موحدين
نتايج عصر مرابطين و موحدين
پرسش
منابع، براي مطالعه بيشتر
26. آخرين دوره حكومت مسلمين در آندلس
دولت بني نصر در غرناطه
بني الاحمر و هجوم دولت هاي مسيحي
محمد فقيه و جهاد با قشتاله
انحطاط دولت غرناطه
الايسر
سقوط غرناطه
چكيده دولت بني نصر در غرناطه 636 ـ 897 هـ / 1238 ـ 1492 م
نتايج حكومت غرناطه در آندلس
پرسش
27. فرهنگ و تمدن اسلامي در دوره بني احمر
معارف اسلامي
چكيده فرهنگ و تمدن در دوره بني احمر (آخرين ايام آندلس)
نتايج
پرسش
منابع، براي مطالعه بيشتر
28. علل سقوط آندلس
الف) علل اصلي سقوط آندلس
1. پيامدهاي منفي ناشي از فشار جمعيت
2. انحراف اعراب شامي اموي از اهداف اعراب فاتح
3. استبداد و فساد امويان
4. مقابله با تشيع
5. دخالت مسيحيان و يهوديان در حوادث داخلي مسلمان
6. فروپاشي هيمنه خلافت اسلامي
7. فساد مرابطين
8. پيدايش دولت استشراقي پرتغال
9. ضعف دريايي مسلمين و پيدايش قدرت دريايي اروپايي ـ پرتغالي
10. جنگ داخلي در مغرب و افريقيه
11. ركود تجارت و فروپاشي و سقوط اقتصادي جهان اسلام و دولت مماليك
12. جنگ استشراقي
13. سقوط علمي مسلمانان
ب) سقوط نهايي آندلس
مراحل جنگ هاي صليبي بر مبناي باز پس گيري آندلس
بازپس گيري گيري آندلس
پس از باز پس گيري
منابع، براي مطالعه بيشتر
29. تاريخ تشيع در آندلس
30. سقوط خلافت در قرطبه و ظهور دولت بني حمود، نخستين دولت شيعي در آندلس
علي بن حمود
علي بن حمود، خليفه حاكم قرطبه
قاسم بن حمود
بازگشت دوباره قاسم به قرطبه
پايان سرگذشت قاسم بن حمود
خلافت المستظهر
المستكفي بالله
ابن شهيد و ابن حزم در دربار بني حمود
ادريس اول
حسن بن يحيي حمودي و يحيي بن ادريس
ادريس دوم
محمد اول
محمد بن قاسم
ادريس سوم
خلافت دوباره ادريس دوم
محمد دوم
محمد بن قاسم بن حمود
قاسم بن محمد حمودي
فهرست منابع
مجلات
منابع لاتين
ضمائم
تصاوير

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس