خرید انواع کتاب قرآن و مفاتیح الجنان با بالاترین تخفیف + طراحی یادبود رایگان حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارت


اعجاز قرآن و مصونیت از تحریف

مولف (پدیدآور) :

اسکندرلو مجمد جواد


قیمت پشت جلد: 1680000 ریال
قیمت برای شما: 1,495,200 ریال 11 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: سه شنبه 21 آذر 1402

توضیحات

علوم قرآن اصطلاحي است درباره ي مباحث برون قرآني كه به بررسي مسائل گوناگوني مي پردازد كه در فهم معرف و محتويات قرآن بسيار موثر است بحث از اعجاز قرآن و مصونيت قرآن از تحريف در زمره مهم ترين اين سلسله مباحث قرار گرفته است. محورهايي كه در اين درسنامه مورد بررسي قرار گرفته عبارتند از: مفهوم شناسي اعجاز، پيشينه پژوهشي آن، وجوه اعجاز آن، تحريف تحدي و مراحل آن، دامنه تحدي و ابعاد اعجاز قرآن كريم. در زمينه مصونيت قرآن از تحريف، پس از بيان تعاريف لغوي و اصطلاحي، دلايل نفي تحريف مطرح شده و در پايان دلايل معتقدين به تحريف مورد نقد وبررسي قرار گرفته است. شايان ذكر است كه بيشتر مطالب كتاب، بيان كننده نظرات مرحوم آيت الله معرفت مي باشد.

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

 

پيشگفتارسخني با دانش پژوهان عزيزسخني با اساتيد محترمبخش اول: اعجاز قرآن1. كلياتتعريف اعجاز قرآناهميت و جايگاه اعجاز قرآنالف) اعجاز قرآن و وجود خداوندب) اعجاز قرآن و نبوت پيامبر اكرم صلي الله عليه و آلهج) اعجاز قرآن و عدم تحريف آند) اعجاز قرآن و معارف آنكتاب شناسي اعجاز قرآنآثار پيشينيان درباره اعجاز قرآنچكيدهپرسشمنابع مطالعه و پژوهش2. تعاريف و مفاهيممقدمهتاريخچه كاربرد واژه معجزه و اعجازاعجاز در لغتكاربرد قرآني اعجازاعجاز در اصطلاحشرايط و ويژگي هاي اعجازبرترين معجزهويژگي هاي ديگر قرآنچكيدهپرسشمنابع مطالعه و پژوهش3. تحدي قرآنتحدي در لغتتحدي در اصطلاحايات تحدي و سير نزول آنهاالف) تحدي در مكهب) تحدي در مدنيهتحدي در برتري سخنجاودانگي تحدي قرآن در كنار اعجازنقد نظريه بنت الشاطيچكيدهپرسشمنابع مطالعه و پژوهش4. اعجاز قرآن از نگاه معصومين عليهم السلاممقدمهپيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و قرآناعجاز قرآن از منظر علي عليه السلامقرآن از منظر حضرت زهرا عليه السلامقرآن از منظر امام حسن مجتبي عليه السلامامام حسين عليه السلام و قرآنامام سجاد عليه السلامامام باقر عليه السلامامام صادق عليه السلامامام كاظم عليه السلامامام رضا عليه السلامامام جواد عليه السلامامام هادي عليه السلامامام عسكري عليه السلامامام عصر عجل الله تعالي فرجه الشريفچكيدهپرسشمنابع مطالعه و پژوهش5. اذعان مشركان نسبت به اعجاز قرآنمقدمه1. وليد بن مغيره2. طفيل بن عمروالدوسي3. نضر بن حارث4. عتبة بن ربيعة5. انيس بن جنادهچكيدهپرسشمنابع مطالعه و پژوهش6. اعجاز قرآن از نگاه دانشمندان شيعهمقدمه1. شيخ مفيد2. شيخ طوسي3. محمد باقر مجلسي4. علامه بلاغي5. علامه طباطبايي رضي الله عنه6. اية الله خوئي رضي الله عنه7. امام خميني رحمه اللهچكيدهپرسشمنابع مطالعه و پژوهش7. اعجاز قرآن از نگاه علماي اهل سنت1. خطابي2. باقلاني3. جرجاني4. فخر رازي5. زركشي6. سيوطي7. رافعيچكيدهپرسشمنابع مطالعه و پژوهش8. وجوه اعجاز قرآن (شخصيت پيامبر صلي الله عليه و آله)مقدمهويژگي امي بودن پيامبرامي بودن پيامبر از منظر رواياتنقد و بررسيجريان حديبيهچكيدهپرسشمنابع مطالعه و پژوهش9. وجوه اعجاز قرآن (اعجاز بياني)مقدمهابعاد اعجاز بياني قرآنمهم ترين بخش هاي اعجاز بيانيالف) گزينش كلماتب) سبك و شيوه بيانج) نظم آهنگ قرآند) وحدت موضوعي (تناسب معنوي آيات)هـ) نكته ها و ظرافت هاچكيدهپرسشمنابع مطالعه و پژوهش10. وجوه اعجاز قرآن (معارف عالي)مقدمهمعارفقداست مقام انبياء عليه السلاماحكامجامعيت احكام اسلاميچكيدهپرسشمنابع مطالعه و پژوهش11. وجوه اعجاز قرآن (خبرهاي غيبي)مقدمه1. خبر پيروزي روميان بر ايرانيانشأن نزول2. خبر پيروزي مسلمانان در جنگ بدر3. وعده بازگشت پيروزمندانه به مكه4. وعده ي حفاظت از قرآن5. پيروزي دين اسلام بر ديگر اديانچكيدهپرسشمنابع مطالعه و پژوهش12. وجوه اعجاز قرآن (هماهنگي و عدم وجود اختلاف)موجبات اختلافچكيدهپرسشمنابع مطالعه و پژوهش13. وجوه اعجاز قرآن (اعجاز علمي)نمونه هايي از اشارات علمي در قرآن1. رتق و فتق امور آسمانها و زمين2. نقش كوه ها در استواري زمين3. دشواري تنفس با افزايش ارتفاع4. آب؛ منشأ حيات5. پوشش هوايي حافظ زمينچكيدهپرسشمنابع مطالعه و پژوهش14. وجوه اعجاز قرآن (نظريه صرفه)مقدمهدليل قرآني قائلين به «صرفه»تفسيرهاي سه گانه در تبيين ديدگاه «صرفه»«صرفه» از نگاه ابن حزمنقد رأي ابن حزمديدگاه سيد مرتضينقد رأي سيد مرتضيدلايل مخالفان ديدگاه «صرفه»زملكانيتفتازانيشهرستانيقاضي ابوبكرچكيدهپرسشمنابع مطالعه و پژوهش15. معارضان اعجاز قرآنمقدمه1. مسيلمه كذاب2. عبدالله بن مقفع3. سجاح بنت حارث تميميه4. ابو العلاء معري5. ابوالطيب متنبيتحليلچكيدهپرسشمنابع مطالعه و پژوهشبخش دوم: صيانت قرآن از تحريف1. كلياتمقدمهمنشأ پيدايش شبهه تحريفكتاب شناسي تحريفكتاب شناسي خاص تحريفچكيدهپرسشمنابع مطالعه و پژوهش2. تعاريف و مفاهيمتحريف در لغتتحريف در اصطلاحاقسام تحريفنكته اولنكته دومچكيدهپرسشمنابع مطالعه و پژوهش3. ديدگاه عالمان شيعهمقدمهشيخ صدوقشيخ مفيدشيخ طوسيعلامه طبرسيعلامه حلي رحمه اللهمحقق اردبيليسيد ابن طاووسشيخ بهائيملا محسن فيض كاشانيشيخ الفقهاء كاشف الغطاءمحقق تبريزيعلامه طباطبايياية الله خوئيامام خمينيچكيدهپرسشمنابع مطالعه و پژوهش4. ديدگاه عالمان سني درباره مسئله تحريفمقدمهابوالحسن اشعريعبدالله دراز (معاصر)محمد مدني (معاصر)تيجاني سماوي (معاصر)رحمت الله هنديتهمت هاي نارواچكيدهپرسشمنابع مطالعه و پژوهش5. ادله نفي تحريف (دلايل عقلي)مقدمهحكم بديهي عقلدليل تواتر (ضرورت تواتر متن قرآن)ناسازگاري تحريف با اعجاز قرآنشبههپاسخ شبهه ي مذكورچكيدهپرسشمنابع مطالعه و پژوهش6. ادله نفي تحريف (دلايل قرآني)مقدمهآيه تحفيظ (حفظ، ذكر)اشكال اولاشكال دومآيه نفي باطلاشكالآيات تنزيه كننده قرآن از ريب و ترديدچكيدهپرسشمنابع مطالعه و پژوهش7. ادله نفي تحريف (دلايل روايي)مقدمه1. روايت امام باقر عليه السلام2. روايت امام صادق عليه السلام3. ترتيب مصحف در زمان ظهور حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف4. روايات عرض بر قرآن5. حديث ثقلين6. روايات دال بر كامل بودن سوره ها7. رواياتي كه از «شأن نزول» تعبير به «تنزيل» كرده اندچكيدهپرسشمنابع مطالعه و پژوهش8. مستشرقان و مسئله تحريفمقدمهادعاي بلاشر، مبني بر عدم ثبت آيات مكي در قرآنالف) عدم آگاهي پيامبر صلي الله عليه و آله از رسالتشب) فقدان امكانات مادينقد ديدگاه بلاشرادعاي «كازانوفا»؛ مبني بر افزايش دو آيه در «قرآن» توسط ابوبكرنقداتهام «بول» (Buhl) به شيعيان، درباره اعتقاد به تحريفنقدجنجال گلدزيهرنقدنقدچكيدهپرسشمنابع مطالعه و پژوهش9. تحريف در عهدينمقدمهكتاب «عهدين» از نگاه محدث نورينقدتحريف در نحوه گويشنگاهي گذرا به تاريخ عهديناشكالپاسخهمگوني رويدادها در گذشته و حالچكيدهپرسشمنابع مطالعه و پژوهش10. تحريف نزد «حشويه» (1)مقدمه1. آيه «رجم»نقد2. آيه رغبت (اعراض)تحليل3. آيه فراش4. آيه جهاد5. اشتمال قرآن بر يك ميليون و بيست و هفت هزار حرف!نقد6. افزايش در مصحف عايشهنقد7. كاسته شدن دو ايه از سوره بينه!نقد8. حذف دو ايه از مصحفنقد9. سوره احزاب، بزرگ تر از سوره بقره!نقد10. سوره اي به اندازه سوره «برائت» و سوره اي ديگر، همانند «مسبحات»نقدچكيدهپرسشمنابع مطالعه و پژوهش11. تحريف نزد حشويه (2)11. از بين رفتن «قرآن» با كشه شدن حاملان آننقد12. حذف دو سوره «خلع» و «حفد» از مصاحفي غير مصحف أبينقد13. اجتهاد نابجانقدنقد14. تبديل يك حرفتحليل15. افزودن يك «كلمه»نقد16. چهار كلمه نادرست!چكيدهپرسشمنابع مطالعه و پژوهش12. تحريف نزد اخباري ها (1)مقدمهنقدنقدبررسيبررسيبررسيبررسيبررسيچكيدهپرسشمنابع مطالعه و پژوهش13. تحريف نزد اخباري ها (2)مقدمه1. روايات تفسيري2. روايات مربوط به تحريف معنوي3. روايات حاكي از افتادگي برخي آيات4. روايات مربوط به ظهور حضرت حجت عجل الله تعالي فرجه الشريف و آوردن «قرآن» جديد، برخلاف «قرآن» موجود5. روايات بيانگر فضايل اهل بيت عليهم السلام در قرآنچكيدهپرسشمنابع مطالعه و پژوهش14. مهم ترين منابع قائلان به تحريف (1)مقدمه1. رساله اي ناشناس2. كتاب «سقيفه» سليم بن قيس هلالي3. كتاب «القرائات» احمد بن محمد سياري4. تفسير ابوالجارود زياد بن منذر مرحوب5. تفسير منسوب به علي بن ابراهيم قمي6. كتاب «استغاثه» علي بن احمد كوفي7. كتاب احتجاج طبرسيچكيدهپرسشمنابع مطالعه و پژوهش15. بررسي مهم ترين منابع قائلان به تحريف (2)مقدمه8. تفسير منسوب به امام عسگري عليه السلام9. تفاسير مقطوع الاسناد10. كتاب الفرقاننقدچكيدهپرسشمنابع مطالعه و پژوهشكتابنامهالف) منابع اصليب) منابع فرعي (مهم ترين منابع فرعي)

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس