خرید انواع کتاب قرآن و مفاتیح الجنان با بالاترین تخفیف + طراحی یادبود رایگان حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 25300 ریال تاریخ بروزرسانی: بیش از شش ماه پیش

توضیحات

بدون ترديد شناخت دقيق يك مكتب و يا فلسفه اي سياسي، مشروط به آشنايي با مباني واصول فكري آن مي باشد، هم چنان كه نقد و ارزيابي يك مكتب وانديشه، بدون شناخت عميق از مباني و شاخصه هاي آن مقدور نيست. رساله حاضر در صدد بررسي اصول و زير ساختهاي ليبرال دموكراسي از منظر اسلام است و اصول و مولفه هاي دموكراسي ليبرال را از دريچه انديشه سياسي اسلام تحليل و بررسي مي كند. فلذا در جهت پاسخ گويي به اين پرسش است كه«آيا اسلام، دموكراسي ليبرال را مي پذيرد يا خير؟» كه در اين راستا با توجه به تعاريف و تفاوت هاي اين دو مكتب در انسان محوري يا خدا محوري و همچنين مشروعيت، با هم دارند. مباحث و موضوع بحث شده را در چهار بخش ارائه كرده است. بخش اول: مفاهيم و كليات كه تعاريف و مدلهاي گوناگون دموكراسي و مفاهيم مرتبط مورد بحث قرار گرفته بخش دوم: مباني و اصول دموكراسي ليبرال: كه مباحثي چون:اومانيسم، سكولاريسم، پلوراليسم و فردگرايي و همچنين تعاريفي از آزادي و مشروعيت مردمي، و مشاركت مردمي مطرح شده بخش سوم: مباني و اصول انديشه سياسي اسلام، مباحثي چون خدا محوري، عينيت ديانت و سياست معرفت شناسي و انسان شناسي و مسائل مربوطه طرح شده بخش چهارم: ارزيابي دموكراسي ليبرال از منظر انديشه اسلامي، كه اصول و مباني دموكراسي ليبرال مورد نقد قرار گرفته.

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایتسخن ناشر
چكيده
پيشگفتار
1. مفاهيم و كليات
مقدمه
1) دموكراسي
الف) معناي لغوي دموكراسي
ب) معناي اصطلاحي دموكراسي
ج) تاريخچه دموكراسي
د) انواع دموكراسي
2) ليبراليسم (آزادي خواهي)
3) ليبرال (آزادي خواه)
4) دموكراسي ليبرال (ليبرال دموكراسي
پيشگامان انديشه دموكراسي
5) اسلام
نتيجه گيري
2. مباني و اصول دمكراسي ليبرال
مقدمه
1. مباني
الف) اومانيسم
1. مفهوم و تعريف اومانيسم
2. انواع اومانيسم
3. مؤلفه هاي اومانيسم
عقل گرايي و تجربه گرايي
آزادي
سكولاريزيم
ب)‌سكولاريسم
1. ريشه يابي لغوي و تعريف
2. معادل هاي فارسي واژه سكولاريسم
3. مسيحيت بستر سكولاريسم
4. مباني سكولاريسم در مسيحيت
مباني ديني
مباني تاريخي و اجتماعي
الف)‌ فساد مالي كليسا
ب) فساد اخلاقي
مباني نظري و معرفتي
ج) پلوراليسم
1. ريشه يابي لغوي و تعريف
2. سير تاريخي
3. پلوراليسم در عرصه هاي مختلف
4. پلوراليسم اجتماعي ـ سياسي
5. زمينه ها و علل پيدايش پلوراليسم سياسي
6. پلوراليسم معرفتي
7. پلوراليسم ديني
د) فردگرايي يا انديويدوآليسم
1. تعريف و سابقه فرد گرايي
2. سير تاريخي بحث فرد گرايي
3. عرصه هاي مختلف فرد گرايي
2. اصول حاكم بر دموكراسي ليبرال
الف) آزادي
1. تعريف آزادي
2. وجوه و گونه هاي مختلفي آزادي
ب) مشروعيت مردمي
1. مفهوم مشروعيت
2. مشروعيت از ديدگاه فلاسفه سياسي و جامعه شناسان
3. مشروعيت در دموكراسي
ج)‌ اصل برابري
1. برابري سياسي
2. برابري حقوقي
3. برابري اجتماعي
د) اصل رضايت مردم
و) اصل مشاركت
هـ) اصل حاكميت قانون
ي) اصل حاكميت مردم (حاكميت اكثريت)
ن) اصل شهروندي
نتايج بحث بخش دوم
3. مباني و اصول انديشه سياسي اسلام
مقدمه
1) مباني
1. خدا محوري
حاكميت خدا
ويژگي هاي حاكميت خدا
ب) همبستگي دين و سياست (سياست ديني)
1. مفهوم دين
2. مفهوم سياست
3. همبستگي دين و سياست در اسلام
4. ارزيابي انديشه تفكيك دين و دولت در ميان مسلمانان
5. عوامل و زمينه هاي انديشه تفكيك
استبداد داخلي
استعمار خارجي
جريان روشنفكري
ج) معرفت شناسي
ديدگاه هاي شناختي
ابزارهاي معرفت و شناخت
1. حس (تجربه)
2. عقل
3. شهود و مكاشفه
4. وحي و الهام
5. تجربه ديني و مرجعيت
د) انسان شناسي
1. تعريف انسان شناسي
2. وجوه اهميت انسان شناسي
3. انواع انسان شناسي
4. ويژگي هاي انسان شناسي ديني
جامعيت انسان شناسي ديني
اتقان و خطاناپذيري
توجه به مبدأ و معاد
2) اصول
الف) عدالت محوري
ب) مشروعيت الهي
مشروعيت در اسلام
لزوم تفكيك مشروعيت و مقبوليت
ج)‌ آزادي
د) مشاركت مردمي
مشاركت سياسي
2. خاستگاه سياسي مشاركت
3. محورهاي مشاركت سياسي مردم در حكومت اسلامي
نتيجه
4. ارزيابي دموكراسي ليبرال از منظر انديشه اسلامي
مقدمه
1) مباني دموكراسي ليبرال از منظر انديشه اسلامي
الف) ارزيابي نظريه اومانيسم
1. تفريط در نظريه اومانيسم
2. افراط در نظريه اومانيسم
3. نبود دلائلي عقلي و نقلي جهت توجيه اومانيسم
4. افراط در عقل گرايي و حس گرايي
5. آزادي لجام گسيخته اومانيسم
6. خودبنيادي انسان
7. ناسازگاري تكريم و تجليل انسان با بزرگداشت و تكريم خداوند
8. اصالت انسان و عدم ارتباط آن با مبدأ و آفريننده
ب) ارزيابي سكولاريسم
1. تحريف همه جانبه آيين مسيحيت
2. تعارض بين دنيا و آخرت
3. عملكرد ارباب كليسا
4. تفاوت ديدگاه مسيحيت و اسلام در مورد انسان، عقل و دنيا
5. اسلام دين فرد و اجتماع
6. پيوند دين و زندگي اجتماعي در نگاه ديني
7. علم پرستي
8. عقل محوري و عقل بسندگي
ج) نقد و بررسي پلوراليسم
گفتار استاد مصباح يزدي در مورد پلوراليسم
ارزيابي و نقد پلوراليسم ديني
د) نقد و بررسي فردگرايي
1. فرد پرستي افراطي
2. تأكيد بر بعد نفساني و ناديده گرفتن بعد روحاني انسان
3. انحطاط اخلاقي
4. نقش فرد در اسلام
2) اصول دموكراسي ليبرال در منظر انديشه اسلامي
الف) آزادي
1. آزادي عقيده، انديشه و تفكر در اسلام
2. تفاوت ديدگاه اسلام و ليبراليسم در ملاك محدوديت آزادي
3. آزادي سياسي در نگاه ليبراليستي و اسلام
4. آزادي فردي ليبراليستي
ب) مشروعيت مردمي
1. مشروعيت ليبرال دموكراسي فاقد مبناي نظري و ايدئولوژيك
2. عدالت و تقوا شرط اساسي و مكمل مشروعيت در اسلام
3. اسلام و مردم سالاري واقعي
ج)‌ مشاركت مردمي
محورهاي مشاركت سياسي در اسلام
1. اراده جمعي
2. امر به معروف و نهي از منكر
3. نصيحت رهبران جامعه
د) برابري
ناسازگاري برابري با سرمايه داري (كاپيتاليسم)
اختلاف دموكراسي و نظام سرمايه داري درباره توزيع قدرت
خلاصه و نتيجه گيري
5. ملاحظات نهايي
1) نتيجه گيري
2) مطالعه علمي و عميق موضوع و احساس مسؤليت
فهرست منابع
منابع فارسي
منابع عربي

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس