فروش ویژه کتاب «ترجمه الغارات» با مقدمه استاد پناهیان حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 410000 ریال
قیمت برای شما: 389,500 ریال 5 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: دوشنبه 21 تير 1400

توضیحات

از مباحث مهم در حوزه ي معرفت اسلامي كه ريشه در دو شاخه از دانش هاي اسلامي دارد، بحث از «قرآن الأحكام» و به تعبير ديگر «فقه القرآن» است، كه از يك سو، چون بررسي آيات قرآن است، جزو معارف قرآن و از سوي ديگر سخن از احكام عملي اسلام است، بخشي از فقه اسلامي به شمار مي رود. قرآن كه غني ترين منبع علوم و معارف اسلامي است در كنار بيان عقايد، اخلاق تاريخ و... به عنوان اصيل ترين و اصلي ترين مصدر تشريع اسلامي در خلال آيات خود به بيان كلياتي از فقه اسلامي نيز پرداخته و نمونه هايي از احكام عبادي، اجتماعي، قضايي، حقوقي و... را ارايه نموده است، مجموعه حاضر با عنوان «آيات الاحكام تطبيقي» بر اساس سرفصل هاي اين درس در مباحث طهارت، صلاة، صوم، حج و خمس، جهت تدريس در رشته علوم قرآن و حديث تدوين شده است.

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

 

مقدمهمقدمه مولفدرس اول: كتاب شناسي آيات الاحكامالف) معرفي چند اثر از دانشمندان شيعهب) معرفي چند اثر از اهل سنتدرس دوم: نكات تمهيدي1. امكان فهم قرآن2. نياز به بيان نبي و امام3. تقسيم محتوايي آيات قرآن4. تعريف آيات الاحكام5. اقسام آيات الاحكام6. تعابير قرآن در بيان احكام7. كيفيت بيان احكام8. روح حاكم بر آيات الاحكام9. حجم آيات الاحكام در قرآن10. عناوين احكامپرسش و پژوهشبحث اول: طهارتدرس اول: طهارت (1)وضواشتراك مؤمن و كافر در تكاليفتفصيل احامديدگاه هاالف) شستن صورتب) شستن دست هاپرسش و پژوهشدرس چهارم: طهارت (2)مسحالف) مسح سراشكال ابن العربيب) مسح پامعني كعبين؟مسح بر خفينپرسش و پژوهشدرس پنجم: طهارت (3)غسل و تيممالف) غسل جنابتنماز يا مسجد؟ب) تيممرأي عمرلزوم علوقرأي برگزيدهپرسش و پژوهشبحث دوم: صلاةدرس ششم: صلاة (1)وقت نمازوقت موسعوقت هر نمازپرسش و پژوهشدرس هفتم: صلاة (2)نماز مسافرانواع سفراشاره به چند مطلبپرسش و پژوهشبحث سوم: صومدرس هشتم: صوم (1)وجوب روزه و احكام آنكدام بيماري سبب افطار روزه است؟تفاوت مريض و مسافرپرسش و پژوهشدرس نهم: صوم (2)بقيه احكام روزهقاعده نفي حرجنماز عيدمباحث فقهيخوردن و آشاميدن تا طلوع خورشيدپرسش و پژوهشدرس دهم: صوم (3)ادامه احكام روزهپايان روزهاحكام اعتكافتقييد مساجدپرسش و پژوهشبحث چهارم: حجدرس يازدهم: حج (1)اقسام حجوجوب عمرهاتمام حج باطلديدگاه هااطلاقات آيه و تقييدات آنپرسش و پژوهشدرس دوازدهم: حج (2)دامه احكام حج و اقسام آننقد و نظراقسام حجتعيين يا تخييراكتفا به ميسورصيام بدل از هديپرسش و پژوهشبحث پنجم: خمسدرس سيزدهم: خمس (1)شرح واژگان آيهتصوير اجمالي آيهاستدلال فريقينتوسعه فقهيتوسعه و تضييق تفسيريپرسش و پژوهشدرس چهاردهم: خمس (2)تقسيم خمسمصرف خمسمراد از ذي القربيسهام غانمينپرسش و پژوهشمنابعفهرست كتاب

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس