مجموعه 5 جلدی قهرمان من / قهرمانان این خاک را به کودکان معرفی کنیم + مسابقه و جوایز فراوان حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارت


آثار فردی و اجتماعی گناه از دیدگاه قرآن کریم و روایات

چاپخانه :

نگین

مولف (پدیدآور) :

مولوی احمد


قیمت پشت جلد: 18150 ریال تاریخ بروزرسانی: بیش از شش ماه پیش

توضیحات

اين مجموعه سعي در معرفي برخي از گناهان و آثار و پيامدهاي آنها دارد و تلاش است براي جمع آوري ، سازماندهي و ارائه برخي از روايات و اياتي كه در خصوص مسايل اخلاقي در قرآن كرمي و كتب حديث آمده است. يكي از ابعاد شخصيتي انسان به بعد اخلاقي اوست و اين يكي از مهمترين ابعاد و شخصيتي او به شمار مي آيد . به لحاظ تجربي ثابت شده كه در مسأله جرم و گناه ، تنها مبارزه با مجرم و گناهكار موجبات فلاح و رستگاري جامعه و انسان را فراهم نخواهد كرد بلكه بايد عوامل سازنده را جايگزين عوامل مخرب ساخت.

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

مقده
بخش اوّل
فصل اول- معناشناسي گناه در قرآن و روايات
اثم
الف- تعريف لغوي اثم
ب. تعريف اصطلاحي اثم
ج- كاربرد اثم در قرآن كريم
ذنب
الف- ترعيف لغوي و اصطلاحي ذنب
كابرد ذنب در قرآن كريم
حنث
الف. تعريف لغوي حنث
ب. تعريف اصطلاحي حنث
ج. كاربرد حنث در قرآن كريم
حوب
الف. تعريف لغوي حوب
ب. تعريف اصطلاح حوب
ج. كاربرد حوب در قرآن كريم
لمم
الف. تعريف لغوي لمم
ب. تعريف اصطلاحي لمم
ج. كاربرد لمم در قرآن كريم
جناح
الف. تعريف لغوي جناح
ب. تعريف اصطلاحي جناح
ج. كاربرد جناخ در قرآن كريم
فصل دوم- معنا شناسي گناه در روايات
جريرة
الف. تعريف لغوي جريرة
ب. كاربرد جريرة
جناية
الف. تعريف لغوي جناية
ب. تعريف اصطلاحي جناية
ج. كاربرد جناية در روايات
فصل سوم: معنا شناسي گناه مشترك بين آيات و روايات
عثرة
الف. تعريف لغوي عثرة
ب. كاربرد عثرة در قرآن وروايات
زلل
الف. تعريف لغوي زلل
ب. كاربرد زلل در قرآن و روايات
بخش دوم: علل و انگيزه گناه از نظر قرآن و روايات
فصل اول: ريشه‌ها و زمينه‌هاي دروني گناه
زمينه‌ها و ريشه‌هاي ارثي
خصوصيات فطري
مشكلات رواني
1. ناكامي و محروميتها
2. احساس پوچي و حقارت
فصل دوم: ريشه‌ها و زمينه‌هاي بيروني گناه
زمينه‌هاي اجتماعي
1. رابطه‌ي محيط طبيعي با جرم و گناه
2. تأثير همنشين بر بزهكاري و گناه
زمينه‌هاي خانوادگي
زمينه‌هاي سياسي و حكومتي
عوامل اقتصادي
علل و عوامل فرهنگ
تقليد و شخصيت گرايي
عوامل آب و هوايي
بخش سوم- گناهان كبيره از نظر قرآن و روايات
فصل اول- ملاك ها و معيار‌هاي گناهان كبيره
1. تأثير جسماني آب و هوا
تأثير جسماني بيروني آب و هوا
تأثير جسماني دروني آب و هوا
2. تأثير رواني آب و هوا
1. وعده‌ي عذاب آتش براي گناهان كبيره
2. نهي خداوند تعالي از آن گناهان كبيره
3. مجازات بيشتر از پاداش براي گناهان كبيره
4. شرط فاعلي گناهان كبيره
5. نظر اهل شرع درباره‌ي گناهان كبيره
6. نسبي بودن گناهان كبيره
فصل دوم- معرفي گناهان كبيره
1. شرك و كفر نسبت به خدا
2. خود‌داري از پرداخت زكات
3. رباخواري
4. قطع رحم
5. عاق والدين
6. خوردن ظالمانه ي مال يتيم
7. شرب خمر
8. فرار از جنگ«الفرار من الرحف»
9. يأس و نااميدي از رحمت خدا
10. ايمني از مكر خدا
11. اشتغال به ملاهي(سرگرم شدن به آلات لهو و لعب)
12. شهادت دروغ و كتمان شهادت
13. خيانت در امانت
14. تعرب بعد از هجرت
15. ترك عمدي نماز
16. زنا
17. سحر و جادو
18. تهمت زنا به بانوان
بخش چهارم: آثار فردي و اجتماعي گناه از نظر قرآن و روايات
فصل اول - آثار فردي گناه
1. محروميت و فقر
2. قساوت و تيرگي قلب
3. تعجيب در فنا و نيستي
4. حبط و باطل كردن اعمال
5. رسوايي در جامعه
6. ايجاد ندامت و پشيماني
7. ايجاد كفر
8. از بين رفتن خيرات و خوبي‌ها
9. نااميدي(سلب اميد)
فصل دوم: آثار اجتماعي گناه
1. ويراني شهر‌ها و آبادي‌ها
2. ايجاد ترس و وحشت در جامعه
3. خواري و ذلت در جامعه
4. ايجاد خصومت در جامعه
5. سلب اعتماد جامعه از گناهكار
6. ايجاد فساد در جامعه
بخش پنجم: علل و عوامل مؤثر در آمرزش گناهان از ديد‌گاه قرآن و روايات
1. توبه
تعريف لغوي توبه
شرايط توبه‌ي كامل
توبه و نقش آن در آمرزش گناه از ديد‌گاه قران كريم
توبه و نقش آن در آمرزش گناه از ديد‌گاه روايات
2. شفاعت
شفاعت و تأثير آن در آمرزش گناهان از ديد‌گاه قرآن كريم
شفاعت و تأثير آن در آمرزش گناهان از ديد‌گاه روايات
3. اعما صالحه
نقش نماز در آمرزش گناهان
نقش صدقه (انفاق) در تكفير گناهان
4. اجتناب از گناهان كبيره
منابع و مآخذ

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس
-->