خرید انواع کتاب قرآن و مفاتیح الجنان با بالاترین تخفیف + طراحی یادبود رایگان حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارت


320 داستان از معجرات و کرامات امام علی علیه السلام

چاپخانه :

صدر

مولف (پدیدآور) :

عزیزی عباس


قیمت پشت جلد: 30800 ریال تاریخ بروزرسانی: بیش از شش ماه پیش

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایتفصل اوّل
معجزات امام علي (عليه السلام)
بخش اوّل: اعجاز امام علي (عليه السلام)
1. دعاي باران
2. نشان دادن بهشت و دوزخ
3. مسخ شدن به دست علي (عليه السلام)
4. حفظ مال و عيال
5. درآوردن دينار از زمين
6. استوار نگاه داشتن ديوار
7. حجت خدا بر زمين و آسمان
8. نيروي بدني علي (عليه السلام)
9. تبديل سنگ به طلا
10. پنجاه در هم سود در برابر پنج درهم
11. يا علي، جبرييل كجاست؟
12. علي (عليه السلام) و رد امانات
13. دعاي علي (عليه السلام) در حق زاذان
14. تعليم قرآن
15. علي (عليه السلام) در ميان قوم عطرفه
16. بازگو كردن كرامات و معجزات به امام حسن (عليه السلام)
17. كشف حجاب از چشم عمر
18. ابر، مركوب علي (عليه السلام)
19. گواهي جنيان بر وصايت علي (عليه السلام)
20. ظهور چشمه آب
21. چشمه مريم
بخش دوم: تكلّم امام علي (عليه السلام) با خورشيد و اشياء
22. معجزه رد شمس
23. تكلم خورشيد با علي (عليه السلام)
24. سبب تأخير نماز عصر
25. بازگشت خورشيد در بابل
26. خورشيد هفت بار با علي (عليه السلام) سخن گفت
27. تبديل كوه به نقره
28. شهادت سنگيريزه
29. سلام كردن ملك موكل آب
30. گفت و گو با سنگ
31. وقوع زلزله شديد
32. سخن گفتن زمين با امام (عليه السلام)
33. طيّ الارض نمودن علي (عليه السلام)
بخش سوم: تكلّم امام علي (عليه السلام) با حيوانات
34. تكلّم با شير
35. شهادت جامه يهوديان
36. آشكار شدن توطئه
37. آگاهي از بطن شتر
38. مسخ شدن ماهي جري
39. تكلّم با فيل
40. تكلم اژدها با علي (عليه السلام)
41. گفت و گو علي (عليه السلام) با افعي
42. شهادت فرات بر وصايت علي (عليه السلام)
43. گفت و گو با ماهيان
44. سلام پرندگان
45. پرندگان علي (عليه السلام) را مي شناختند
46. شهادت شتر
47. سليمان بني هاشم
بخش چهارم: تكلّم امام علي (عليه السلام با مردگان)
48. تكلم علي (عليه السلام) با كشتگان جمل
49. گفت و گوي علي (عليه السلام) با جمجمه انوشيروان
50. تكلم علي با مردگان يهود
51. گفتگوي علي (عليه السلام) با اصحاب كهف
52. ارواح مؤمنين در وادي السلام
53. گفت و گو با وصي موسي (عليه السلام)
54. ملاقات راهب با اميرالمؤمنين (عليه السلام) در راه صفين
55. مخاض كجاست؟
56. تكلم با ارواح
بخش پنجم: احياي اموات
57. زنده شدن ام فروه
58. ردكننده علي مانند رد كننده خدا
59. زنده كردن پرندگان
60. احياي كشته
61. علم سام بن نوح را زنده مي كند
62. نشان دادن عالم قبر
63. زنده كردن مردگان
64. احضار ابليس ابليسان و فرعون فراعنه
65. علي (عليه السلام) مرده را زنده مي كند
66. جزاي دشمنان علي (عليه السلام)
بخش ششم: معجزات امام علي (عليه السلام) براي اهل كتاب
67. مسلمان شدن برخي نصارا
68. همچون كوهي سخت
96. وصي محمّد
70. راهب شهيد
71. مسلمان شدن هرمزان
72. اسلام يوناني
73. غش كردن طبيب يوناني
بخش هفتم: طعام هاي غيبي
74. نعمت هاي بهشتي از آن شيعيان علي
75. دريافت آذوقه غيبي در صفين
76. تبديل نان خشك به مرغ بريان
77. سبز شدن درخت گلابي
78. ديوار به سبب علي (عليه السلام) طلا مي شود
79. ياري به دهندگان علي (عليه السلام)
80. طغيان فرات و انار بهشتي
81. سلمان و تقاضاي معجزه
82. سبز شدن درخت خشكيده
83. در طلب انار براي زهرا (سلام الله عليها)
فصل دوم اخبار غيبي امام علي (عليه السلام)
بخش اوّل: خبر دادن امام علي (عليه السلام) از شهادت ياران
84. توسل علي (عليه السلام)
85. شهادت عمرو بن حمق
86. خبر شهادت رشيد هجري
87. صدق گفتار امام در مورد شهادت رشيد هجري
88. پيش گويي شهادت قنبر
89. شهادت كميل
90. شهادت مزرع
91. خبر دادن علي (عليه السلام) از شهادت ميثم تمار
92. كيفيت شهادت ميثم تمار
93. پيشگويي علي از شهادت ميثم تمار
94. پيش بيني علي (عليه السلام)
95. ده قدم از مدينه تا مداين
96. بيعت اويس با علي (عليه السلام)
بخش دوم: خبر دادن امام علي (عليه السلام) از واقعه كربلا
97. نوحه حيوانات وحشي بر حسين (عليه السلام)
98. گريه علي (عليه السلام) در نينوا
99. اشك هر مؤمن
100. خبر شهادت حسين (عليه السلام)
101. تعزيت علي (عليه السلام) در كربلا
102. خبر دادن از قاتل امام حسين (عليه السلام)
103. گذر علي (عليه السلام) از كربلا
104. پرچم داري حبيب بن جماز
105. افسوس براء بن عازب
106. گريه امام هنگام ولادت زينب
107. (گريه علي (عليه السلام) بر شهادت حسين (عليه السلام
108. زينب، مفسّر قرآن
109. علي (عليه السلام) از واقعه كربلا مي گويد
110. بوسيدن دست هاي عباس (عليه السلام)
111. گريه بر دست هاي عباس
112. سفارش علي (عليه السلام) به عباس (عليه السلام) در واقعه كربلا
113. خبر از آينده عباس (عليه السلام)
114. مهتر شهيدان
115. علي از كربلا گذر مي كند
116. زوّار امام حسين (عليه السلام)
بخش سوم: خبر غيبي از حوادث آينده
117. پيش بيني شهادت امام رضا (عليه السلام)
118. بشارت تولد زين العابدين (عليه السلام)
119. شايعه مرگ معاويه
120. پيشگويي از مصايب اهل بيت (عليه السلام) در كتاب اميرالمؤمنين (عليه السلام)
121. سوسمار امامشان است
122. جنگ نهروان
123. پيشگويي قتل مرد خثعمي
124. خبر از مردي شكم پاره
125. احاطه به علوم غيبي
126. تبعيد قاضي با سابقه
127. علي (عليه السلام) و مروان
128. مسلمان شدن جوان يهودي
129. پيش بيني از بين رفتن خوارج
130. برخورد علي (عليه السلام) با اشعث
131. پيش بيني هفتاد سال بلا
132. وحشت يكي از ياران در جنگ صفين
133. خبر علي (عليه السلام) از آينده
134. توجه به دوستي با اولادش
135. علي (عليه السلام) در ذي قار
136. حديث حبابه
137. چشم بيناي خداوند
138. سلام شير به علي (عليه السلام)
139. كشف راز مسجد عدن
140. مسلمان شدن راهب
141. مرگ جاسوس خوارج
142. آنجا را بشكافيد
143. ادعاي دوستي با علي (عليه السلام)
144. آشكار نمودن مال مخفي
145. رام شدن شتران
146. نفرين علي (عليه السلام) بر عبدالرحمان عوف
147. خبر از علم غيب
148. هزاران باب علم اميرالمؤمنين (عليه السلام)
149. نام اهل سعادت و شقاوت نزد اميرالمؤمنين (عليه السلام)
بخش چهارم: خبر امام علي (عليه السلام) از ضمير افراد
150. خبر از باطن افراد
151. آگاهي بر دل زن بي تقوا
152. خبر از باطن خزانه دار معاويه
153. علي (عليه السلام) در رحبه
154. مالك قوي تر است يا علي (عليه السلام)؟
155. وقوف بر ضمير افراد
156. اژدها شدن قوس
157. آگاهي از نام افراد
158. وقوف بر ضمير افراد
159. ناميدن غلام به اسم واقعيش
160. خبر علي (عليه السلام) از غيب
161. اعراف كيست؟
162. ماجراي حرقوص بن زهير
163. آگاهي علي (عليه السلام) از نيت مردم
164. اتصال معنوي شيعيان با علي (عليه السلام)
165. يافتن بار يهودي
166. رهنمود امام (عليه السلام) به خدّاش
167. اسلام آوردن نصراني
168. سكرات مرگ به حق آمد
بخش پنجم: خبر دادن علي (عليه السلام) از شهادت
169. اگر مي دانستم كه تو قاتل مني تو را نمي كشتم
170. خبر دادن علي (عليه السلام) از شهادت خود
171. بيچارگي ابن ملجم
172. قاتل من، شخصي بي نسب و نام
173. قاتل علي (عليه السلام) از يهود
174. قاتل من هموست!
175. نظر كنيد به قاتل من
176. مرگ در كمين من است
177. قاتل من، ابن ملجم فاجر و ملعون
178. شقي ترين اشقيا
179. آگاهي علي (عليه السلام) از شهادت خود
180. بدبخت ترين مردم
181. خبر دان از آخرين پليد
182. شكايت از سستي ياوران
183. شناختن قاتل خود
184. نزديك شدن امر الهي
185. دادن خبر شهادت
186. بستن پيمان شهادت با خدا
187. خبر علي (عليه السلام) از شهادت جويريه
188. خبر دادن از شهادت به دخترش
189. خبر از نوحه گري ها
190. «رجال صدقوا» كيانند؟
191. شايعه قتل علي (عليه السلام)
فصل سوم كرامات امام علي (عليه السلام) در زمان حيات
بخش اوّل: شفا و درمان بيماران
192. لطف علي (عليه السلام)
193. عاقبت ترك بسم الله
194. شفاي مريضان
195. خط مشي دوستان علي (عليه السلام)
196. شفاي فلج
197. ترحم علي (عليه السلام)
198. شفاي زهرا (سلام الله عليها) به دست علي (عليه السلام)
199. انار بهشتي
200. شفاي زخم
201. بينا كردن كور
202. بينايي چشم
بخش دوم: نفرين امام (عليه السلام)
203. سزاي دشمن علي (عليه السلام)
204. نفرين علي (عليه السلام) بر زيد ابن ارقم
205. مجازات منكر وصيّ پيامبر (صلي الله عليه و آله)
206. نفرين بنده صالح
207. نفرين علي (عليه السلام) بر انس بن مالك
208. نفرين علي (عليه السلام) بر انس بن مالك
209. سزاي كتمان كنندگان حق
210. نفرين علي (عليه السلام)
211. كور شدن غيزار
212. عاقبت تكذيب كردن اميرالمؤمنين
213. ديوانه شدن مرد عبسي
214. آه از كينه و مخالفت با علي (عليه السلام)
215. ديوانگي بسر بن ارطات
بخش سوم: كرامات ديگر امام علي (عليه السلام) در زمان حيات
216. دوستدار حقيقي
217. فروشنده جبرييل، خريدار ميكاييل
فصل چهارم كرامات امام علي (عليه السلام) پس از شهادت
بخش اوّل: شفا يافتگان علي (عليه السلام)
218. توسل شيفته علي (عليه السلام) به آن حضرت
219. افتخار دوستي علي (عليه السلام)
220. مشاهدات در حال مردن
221. بيدار علي باش
222. شفا به بركت دست علي (عليه السلام)
223. خضر (عليه السلام) يار علي (عليه السلام)
224. ضريح علي (عليه السلام)
225. شفاي چشم درد
226. دوستي با اميرالمؤمنين (عليه السلام)
227. خادم مسجد علي (عليه السلام) و دنيا دوستي
228. شفاي شير
229. نادرشاه و كور درب صحن
230. علي (عليه السلام)، شفا دهنده حصبه
231. شفاي دختر
232. تلقين «بسم الله» و نجات از كند فهمي
233. گرفتن لقب «علم الهدي» از علي (عليه السلام)
234. بينايي مرد كور
235. سفر نجف و شفاي فرزند
بخش دوم: كرامات علي (عليه السلام) در برزخ و قيامت
236. علي (عليه السلام) در پل صراط
237. علي فريادرس است
238. بهشتي شدن به بركت نام علي (عليه السلام)
239. حبّ علي (عليه السلام)
240. دست بوسي
241. عتاب مداح حسين (عليه السلام)
242. انتقام از قاتلان حسين (عليه السلام)
243. ذكر يا علي (عليه السلام)
بخش سوم: كرامات علي (عليه السلام) نسبت به علماء
244. الهامي از اميرالمؤمنين (عليه السلام)
245. يك فنجان عسل
246. جواب صحيح
247. پيغام علي (عليه السلام)
248. باطن ولايت و محبت علي (عليه السلام)
249. رابطه مقدس اردبيلي با حضرت علي (عليه السلام) و امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف)
250. كرامتي عجيب
251. مرا به اين و آن محتاج مكن
252. اخلاص در تأليف
253. توسل به اميرالمؤمنين (عليه السلام)
254. كرامت علي (عليه السلام) بر امام خميني (رحمه الله)
255. علي (عليه السلام) سراغ از علما مي گيرد
256. فضيلت اميرالمؤمنين (عليه السلام)
257. تولد ميرداماد از كرامات علي (عليه السلام)
258. عتاب اميرالمؤمنين (عليه السلام)
259. الهام غيبي
260. اداي قرض
261. پرداخت اجاره خانه
262. اعطاي طعام غيبي
263. كرامت علي (عليه السلام) به شيخ ابوالقاسم قمي
بخش چهارم: كرامات علي (عليه السلام) به شاعران اهل بيت (عليه السلام)
264. شاعر مشمول رحمت
265. عتاب شاعر
266. قصيده حميري در مدح علي (عليه السلام)
267. حق ميهمان
268. علي اي هماي رحمت!
269. شاعر اهل بيت
بخش پنجم: انتقام علي (عليه السلام) از دشنام دهندگانش
270. نبش قبر علي (عليه السلام)
271. كيفر مرّة قيس
272. فرجام سوء لعن علي (عليه السلام)
273. مجازات در عالم رؤيا
274. جزاي تخطئه به علي (عليه السلام)
275. سبّ علي (عليه السلام)
276. مجازات سب كنندگان علي (عليه السلام)
277. انتقام علوي
278. سزاي دشمني با علي (عليه السلام)
279. داستان حاج موصلي
280. وادي مقدس
281. تقليد از علي (عليه السلام)
282. كيفر مخالف علي (عليه السلام)
283. علي (عليه السلام) چشمم را كور كرد
284. زنجير بر گردن جنازه
285. عذاب دشمن علي (عليه السلام)
286. با آل علي (عليه السلام) هر كه در افتاد ورافتاد
بخش ششم: كرامات ديگر امام علي (عليه السلام) پس از شهادت
287. كشف راز
288. پناهنده به قبر علي (عليه السلام)
289. عشق و محبت مولاي متقيان
290. اداي وام علي (عليه السلام)
291. وفاي به نذر
292. لطف علي (عليه السلام)
293. حلال مشكلات
294. حمايت از پناهندگان
295. مسلمان شدن مرد نصراني
296. لاشه مردار و جيفه دنيا
297. الهام علي (عليه السلام)
298. علي (عليه السلام) جاودانه قرون
299. قبه منوره علي (عليه السلام)
300. حق بودن علي (عليه السلام)
301. اداي قرض
302. شاهد علي (عليه السلام) است
303. شيعه علي (عليه السلام) شدن
304. آگاهي امام (عليه السلام) بر وضع شيعيانش
305. بازكننده درب ها
306. كشف كيسه
307. سپردن امامت به علي (عليه السلام)
308. رؤياي صادقه
309. نتيجه توسل به علي (عليه السلام)
310. نورافشاني ضريح حضرت امير (عليه السلام) و باز شدن دروازه نجف
311. شفاعت علي (عليه السلام) از غاصب
312. نوراني شدن شب از وجود علي (عليه السلام)
313. قباي گلگون
314. شفاعت علي (عليه السلام)
315. مدح علي (عليه السلام)
316. وضو بر نام علي (عليه السلام)
317. لطف علي (عليه السلام) بر مرد مسيحي

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس