مسابقه کتابخوانی (عسل مثل یه قصه) + همراه با جوایز نقدی حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 60500 ریال تاریخ بروزرسانی: بیش از شش ماه پیش

توضیحات

اين اوراق به درخواست چند ساله برخي از دوستان نويسنده در تلخيص فارسي محاضرات في الاهيات،‌اثر علامه محقق و ذوالفنون، آية الله جعفر سبحاني نوشته شده است. به اين وسيله، يك دوره از عقايد عالي اسلامي، نيز به زبان فارسي، روان و دسته بندي در اختيار خوانندگان قرار مي گيرد.

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایتمقدمه
باب اوّل: بحث خداشناسي و توحيد
فصل اوّل: هدف از بحث درباره خدا
فصل دوم: براهين وجود خدا
1. برهان نظم
شكل برهان نظم
برهان نظم در قرآن
2. برهان امكان و وجوب
تقرير برهان
برهان امكان در قرآن
3. برهان حدوث
تعريف و اقسام حدوث
مسأله حدوث حيات در عالم مادّه
تقرير برهان حدوث
اشكال راسل
فصل سوم: توحيد و مراتب آن
1. توحيد در ذات
برهان بساطت ذات خداوند
دلائل وحدانيّت
توحيد ذاتي در قرآن
نظريه تثليث مسيحيان
2. توحيد در صفات
استدلال اشعري بر تفاوت ذات و صفات
3. توحيد در خالقيت
قانون علّيت در قرآن
تفسير درست از توحيد در خالقيت
ردّ سه شبهه
4. توحيد در ربوبيّت (و تدبير عالم)
دلائل توحيد در ربوبيّت
1. تدبير و اداره عالم از خلقت و آفريدن آن جدا نيست
2. انسجام و ارتباط كامل بين اجزاي عالم
جوانب مختلف توحيد در ربوبيّت
1. توحيد در حاكميت
2. توحيد در اطاعت
3. توحيد در تشريع
5. توحيد در عبادت
باب دوم: اسماء و صفات الهي
فصل اوّل: چگونگي شناخت صفات الهي
تشبيه و تعطيل
عقيده درست
نظريه تعطيل در لباس جديد
راههاي درست در شناخت صفات خدا
1. راه عقل
2. مطالعه در آفاق و انفس
3. مراجعه به كتاب و سنّت صحيح
4. كشف و شهود عرفاني
فصل دوم: اقسام صفات خداوند
1. تقسيم اوّل: صفات جمال و جلال
2. تقسيم دوم: صفات ذات و صفات فعل
3. تقسيم سوم: صفات حقيقي و نسبي (اضافي)
4. تقسيم چهارم: صفات خبريّه و غير خبريّه
توقيفي بودن اسماء خداوند
بررسي آيه مورد استدلال
جواز ناميدن خداوند به اسامي كمال
فصل سوم: صفات ثبوتيّه ذاتيّه
1. علم خداوند
علم خداوند به اشياء قبل از خلقت آن ها
دليل عمل الهي قبل از خلقت اشياء
دليل علم خداوند به اشياء پس از ايجاد آن ها
علم خداوند به جزئيات
نقد و بررسي شبهات منكرين
1. مستلزم تغيير در علم خداوند است
2. نيازمند آلت و وسيله مادّي است
2. قدرت خداوند
استدلال بر قدرت خداوند
حوزه قدرت خداوند
برهان عقلي بر عموميّت قدرت
دفع شبهات
3. حيات خداوند
درك و فعل دو ركن حيات
معناي حيات در خداوند
دلائل حيات خداوند
مطلب پاياني
4. اراده خداوند
1. همان علم او به نظام اصلح براي عالم است
2. ابتهاج و رضايت او به ذات و به فعلش است
3. اراده عبارت است از اعمال قدرت
4. خداوند مختار بالذّات است
اراده در روايات اهل بيت (عليهم السلام)
فصل چهارم: صفات ثبوتيّه فعليّه
1. تكلّم
الف ـ تفسير تكلّم
كلام خدا در قرآن و حديث
ب ـ حادث يا قديم بودن كلام خدا
نظريّات دانشمندان
سخن قرآن
نظريه اهل بيت (عليهم السلام)
مطلب پاياني
2. حكمت
1. دقّت در نظام عالم
2. ضرورت وجود تناسب بين فعل و فاعل
فصل پنجم: صفات خبريّه
اقوال علماء در تفسير اين صفات
1. مجسّمه و مشبّه
2. شيخ اشعري
3. برخي از اشاعره
4. عدليه
5. نظريه شيعه
فصل ششم: صفات سلبيّه
1. خداوند جسم نيست
2. خداوند در چيزي حلول ندارد
3. خداوند با چيزي متّحد نيست
4. خداوند محل حوادث و تغييرات نيست
5. لذت و درد در ذات خدا راه ندارد
6. خداوند ديده نمي شود
الف ـ موضوع نزاع چيست؟
ب ـ دلائل استحاله رؤيت خداوند
ج ـ دلائل قائلين به جواز رؤيت
باب سوم: مباحث عدل و حكمت
فصل اوّل: حسن و قبح عقلي
معاني حسن و قبح و ملاك آن ها
نظريّات موجود در ملاك هاي حسن و قبح
محلّ نزاع در كدام است؟
دلائل طرفداران حسن و قبح
دلائل منكرين حسن و قبح عقلي
مسأله حسن و قبح در قرآن
فصل دوم: عدل الهي
حقيقت عدل و اقسام آن
اقسام عدل
استفاده عدل از حسن و قبح عقلي
عدل و اقسام آن در قرآن
فصل سوم: وجود غرض براي كارهاي خدا
دليل منكرين (اشاعره)
افعال خداوند در قرآن
نظريّه حكما
فصل چهارم: حكمت الهي و وجود شرور
جواب اشكال
آثار تربيتي مصائب
فصل پنجم: تكليف به مالا يطاق قبيح است
نظريّه اشاعره
دلائل اشاعره
فصل ششم: وجوب لطف بر خداوند
تعريف لطف
دليل وجوب لطف
شرايط وجوب لطف
اقسام لطف
فصل هفتم: جبر و كسب
آراي متكلمين در اين بحث
1. نظريه جبر محض
2. نظريّه كسب
فصل هشتم: معتزله و تفويض
عامل به خطا رفتن معتزلي ها
بطلان تفويض در كتاب و سنّت
فصل نهم: نظريّه الامر بين الامرين
مباني نظريّه
فصل دهم: جواب شبهات وارده
فصل يازدهم: قضاء و قدر
1. تعريف قضاء و قدر
2. مراتب فضاء و قدر
فصل دوازدهم: حقيقت بداء
اعتقاد به بداء نزد ائمه (عليهم السلام)
حققت بداء نزد اماميّه
باب چهارم: نبوّت عامّه
مقدمه
فصل اوّل: دلائل لزوم بعثت انبياء
دليل اوّل: نياز جامعه بشري به قانون كامل
شرايط قانون گذار
دليل دوم: نياز انسان به شناخت
فصل دوم: بررسي دلائل منكرين بعثت
فصل سوم: راه تشخيص صداقت انبياء
1. اعجاز
تعريف معجزه
مسأله اعجاز و حسن قبح عقلي
رابطه منطقي بين اعجاز و ادّعاي نبوّت
تفاوت معجزه و كارهاي خارق العادة
معجزه و قانون علّيّت و برهان نظم
2. تصديق پيامبر جديد توسط پيامبر قبلي
3. اجتماع قرائن و شواهد مختلف
فصل چهارم: حقيقت وحي و نبوّت
آيا وحي ناشي از نبوغ است؟
آيا وحي نتيجه تجلّي حالات
روحي است؟
وحي و شخصيت باطني پيامبر
فصل پنجم: عصمت انبياء
تعريف لغوي و اصطلاحي
عصمت انبياء در پذيرش و نشر وحي
دلائل عصمت انبياء از گناه
1. اطمينان فرع عصمت است
2. تربيت انسانها متوقّف بر رفتار مربي است
عصمت انبياء در قرآن
مقدّمات حصول عصمت
عصمت و اختيار
عصمت از خطا در امور ديني و معمولي
دور بودن آنها از چيزهاي مورد تنفّر
باب پنجم: نبوّت خاصّه
مقدّمه
ويژگي هاي دعوت پيامبر (صلي الله عليه و آله)
فصل اوّل: بشارت رسول اكرم (صلي الله عليه و آله) در عهدين
فصل دوم: شواهد رسالت
رسول اعظم (صلي الله عليه و آله)
الف. منش و اخلاق رسول اكرم (صلي الله عليه و آله)
ب. اوضاع و شرائط خاصّي كه رسول اكرم (صلي الله عليه و آله) ادّعاي نبوت كردند
ج. مباني اعتقادي و دعوت رسول اكرم (صلي الله عليه و آله)
د. شيوه هاي دعوت
ه. تغييراتي كه در محيط
پيامبر (صلي الله عليه و آله) پيدا شد
فصل سوم: اعجاز ادبي قرآن كريم
اعتراف بزرگان بلاغت عرب به اعجاز ادبي قرآن
شيوه هاي اعجاز قرآن
فصل چهارم: نقد مذهب صرفه
فصل پنجم: جنبه هاي ديگر اعجاز قرآن
1. نبودن تناقض و اختلاف در ميان آيات قرآن
2. وجود خبرهاي غيبي در قرآن
3. وجود خبرهايي پيرامون قوانين عالم طبيعت
4. جامعّيت در قانون گذاري و قوانين موجود در قرآن
5. امّي بودن پيامبر (صلي الله عليه و اله) كه حامل رسالت و ورنده قرآن بود
فصل ششم: خاتميّت از ديدگاع عقل و وحي
پاسخ به يك پرسش مهم
باب ششم: امامت و خلافت
فصل اوّل: ضرورت بحث از امامت
فصل دوم: امامت از ديدگاه شيعه و سنّي
تعريف امامت
صفات و شرايط امام
فصل سوم: اثبات امامت يك اما از نظر اهل سنّت
آيا شوري منشاء حكومت و خلافت است؟
تصوّر پيامبر (صلي الله عليه و اله) از خلافت پس از خود
فصل چهارم: دلائل لزوم نصب امام از نظر شيعه
دلائل منصوب بودن امام
دليل اول: مسئوليت پيامبر (صلي الله عليه و آله) تنها گرفتن وحي و ابلاغ آن به مردم نبوده است، بلكه اين وظائف را هم داشته است
دليل دوم: وجود مثلّث خطر آفرين و نابود كننده
دليل سوم: نصب امام از باب لطف بر خداوند لازم است
فصل پنجم: لزوم عصمت در امام
دلائل لزوم عصمت در امام
فصل ششم: تصريح به نصب امام نصوص ديني
حديث منزلت
حديث غدير
چرا صحابه عملا از اين حديث روي برگرداندند؟
فصل هفتم: سنّت نبوي و ائمه اثنا عشر (عليهم السلام)
فصل هشتم: امام دوازدهم در كتاب و سنّت
چگونه مي شود امامي غائب باشد؟
چرا امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) غايب شد؟
طولاني بودن عمر امام مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف)
علائم ظهور امام (عجل الله تعالي فرجه الشريف)
مقدّمات ظهور
باب هفتم: معاد
فصل اوّل: براهين اثبات معاد
دلائل عقلي معاد در قرآن
1. براي اين كه خلقت انسان عبث و بيهوده نباشد
2. معاد ثمره عدل الهي است
3. معاد محلّ ظهور وعده هاي الهي است.
فصل دوم: براهين تجرّد نفس انسان
براهين عقلي تجرّد نفس
تجرّد نفس در قرآن
فصل سوم: معاد جسماني و روحاني در قرآن
شبهه آكل و مأكول
فصل چهارم: براهين بطلان تناسخ
مختصري از رجعت
فصل پنجم: قبر و برزخ
اوضاع قبر
نفخ صور
فصل ششم:‌ حساب و شهود
غرض از حساب قيامت
شاهدان روز قيامت
فصل هفتم: ميزان و صراط
الف) مسأله ميزان
ب) صراط
فصل هشتم: شفاعت در قيامت
شفاعت در كتاب و سنّت
شفاعت مطلق و محدود
شرايط شفاعت
نتيجه شفاعت
درخواست شفاعت
بررسي دلائل منكرين طلب شفاعت
فصل نهم: احباط و تكفير
اقوال متكلمين
فصل دهم: پاسخ به برخي از پرسش ها
پرسش اول
پرسش دوم
پرسش سوم
پرسش چهارم
پرسش پنجم
پرسش ششم
پرسش هفتم
خاتمه
1. ايمان و احكام آن
2. شيعه و اتّهامات بي اساس
1. از جمله اين اتّهامات اين است كه شيعه قائل به تحريف قرآن است
2. نظر شيعه درباره عدالت صحابه
بررسي حديث انّ أصحابي كالنّجوم
3. تقيّه بين وجوب و حرمت
حقيقت و غايت تقيّه
تقيّه در قرآن
تقيّه حرام

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس
-->