مسابقه کتابخوانی (عسل مثل یه قصه) + همراه با جوایز نقدی حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 500000 ریال
قیمت برای شما: 475,000 ریال 5 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: دوشنبه 13 تير 1401

توضیحات

مجموعه ي تفسيري حاضر به نام تفسير حيات آماده و ارائه شده است، نسيم حيات در قطع كوچك رقعي و جزء جزء پيش مي رود تا به عنوان تفسير همراه و قابل حمل در سفرها با محل كار باشد. كم حجم بودن اين تفسير به اين معنا نيست كه از شرح ضروري مطالب قرآن صرف نظر شده، بلكه آنچه مربوط به هدايت انسان است شرح گرديده و حتي نكته هاي علمي كه در آن مطرح شده همه به خاطر پيام هاي هدايتي بوده است و در ارائه مطالب از تفاسير مأخذ مختلفي استفاده گرديده كه از جمله تفسير الميزان، مجمع البيان، الكاشف، آثار شهيد مطهري، تفسير فخررازي ، كشاف، تفسير محي الدين عربي، مفردات راغب اصفهاني، نثر طوبي، اصول كافي، وسائل الشيعه، آداب الصلاة امام خميني و... مي توان نام برد. اينك كتاب حاضر جلد 26 از مجموعه ي تفسير، نسيم حيات است كه براي تفسير جزء26 قرآن كريم، آماده و ارائه شده است.

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

 

سوره احقاف / 1-6اگر معاد نباشد آفرينش ناقص استاحقاف / 7-10احقاف / 11-14احقاف / 15-16احسان به والدين حكمي در كنار توحيد استعثمان گفت اين زن را سنگسار كنيداحقاف / 17-20عاقّ والديناگر امكانات دنيا مانع ذكر الله شد آفت استاحقاف / 21-25سرنوشت هلاكت بار قوم عاداحقاف / 26-28احقاف / 29-32بخشش گناه حساب و كتاب داردطايفه جن ديدني هستندسخني كوتاه و با ديرباوراناحقاف / 33-35صبر پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله)، صبر برتر بودصاحبان عزم يعني چه؟سوره محمد / 1-3مقايسه دو گروه حق و باطلسنت حمايت از حقعمل صالح عملي است به جاچرا در اين آيات كفار را مقدم داشت؟محمد / 4سنت خدا در برابر حق و باطلويژگي جهاد و فلسفه آنجهاد سه مرحله داردنفي برده داريسرنوشت شهيدمحمد 5-10شهيد را هدايت مي كند يعني چه؟اين معرفي كجا صورت گرفتنصرت خدا خلوص مي خواهدپس از پيروزي، تازه بحران لغزش هاستنصرت واقعيچرا كيفر مخالفان پيابر اسلام عظيم است؟محمد / 11-14كلمه مولي از كلمات متضاد استزندگي حيوانيدو خط مشي زندگيعمل زشت چگونه زيبا جلوه مي كندمحمد / 15انسان يك موجود دو بعديآخرت و مسئله ثبات و تغييررنج و لذت هاي ناخالصمحمد / 16-19موضع گيري هاي منافقانعطاي تقواي لازم، عطيه الهي استشنوندگان حرفه اي يا علم آموزانبر دانش و معرفت بيفزالا اله الا الله شعار حكومت اسلاميآيا توحيد يك سخن اعتقادي است يا يك عمل اجراييعاملان اختلاف در ديناختلافات ايدئولوژيكي و شركمگر پيامبر نمي دانست؟پيامبر از چه بايد استغار كند؟محمد / 20-23شعارهاي بي منطقدل هاي بيمارمحمد / 24-29تدبر در قرآنراه هاي نفوذ شيطانآنجا كه اعمال انسان حبط مي شودمحمد / 30-34تو آنها ار در زهر كلامشان خواهي شناختاعلان خطر به مخالفان اسلامخيال نكنيد كه فاش نخواهيم كردمحمد / 35-38شما برتريد اگر مؤمن باشيدخلاصه شدن در دنيا بازي و سرگرمي استافشاگري الهيسوره فتح / 1-3اسلام هيچ وقت شكست نخواهد خوردفتح / 4-7شأن نزول سوره و ماجراي صلح حديبيّهآيا شناخت اسلام دليل ايمان است؟فتح / 8-10پيامبر بهترين الگو براي امتفتح / 11-14فتح / 15-17فتح / 18-23ماجراي بيعة الرضوانفتح خبيرفتح / 24-25فتح / 26-28عده اي از انگيزه الهي و عده اي را انگيزه شيطانيرؤياي پيامبر عامل اصلي نزول سوره فتح بوددين جهاني فقط اسلام استغلبه پيامبر بر آيين خود يا بر همه آيين هافتح / 29سوره حجرات / 1-2يك قاعده كلّي در سنت پيامبرپيام مهم آيه به جوامع اسلامي به ويژه جوانان ماعدالت صحابه از نظر اهل سنت و پيام آيهرابطه اين آيات با ولايت فقيه و رهبري جامعهحجرات / 3-5حقوق پيامبر (صلي الله عليه و آله) و امت، دو طرفي استحجرات / 6-8نكات ظريف عرفاني آياتتفاوت كاربرد محبوب با معقولحجرات / 9-10قتال اهل بغي و سركوب اشرارمراحل منطقي حلّ اختلافبرادري و حزب گرايياختلاف در صفوف مسلمانانحجرات / 11فرهنگ طعنه بدترين فرهنگحجرات / 12-13بيماري روحيتجسس در اسرار مردمغيبت چيست؟غيبت، بهتان، افكچگونه مي توان با اعتياد به غيبت مبارزه كرد؟درمان سريع اين بيماريمستثنيات غيبتهر چيزي با ضدش بهتر شناخته مي شودحجرات / 14-15فرق اسلام و ايمانحجرات / 16-18سوره ق / 1-5اگر اعتقاد به معاد نباشد همه چيز جايز مي شودماركسيسم و اگزيستانسياليزم دو مكتب بي معادق / 6-11كتاب طبيعت را قرائت كنيدمحاسبات رياضي و هندسي در آسمان هاق / 12-18تكذيب معاد، انكار رسولان استاصحاب ايكه ـ احصاب رس ـ قوم تبعقانو مماثلت در اثبات معاداشتباه كار ذهن استهمه رفتارهاي گفتاري و عملي ما ضبط مي كنندق / 19-26ترتيب صفات مجرمان قابل توجه استخداوند چه احتياجي به فرشتگان كاتب اعمال دارد؟ق / 27-30خدا بسيار ظلم كننده نيست يعني چه؟ق / 31-38رسيدن به حق دو راه داردق / 39-45سوره ذاريات / 1-14هنر زيباسازي صفحه آسمانذاريات / 15-23منزلت شب زنده داراناستغفار يعني كراهت ها را ديدنمحروم چه كسي است؟در طبيعت نشانه هاي قدرت خدا ديدني استذاريات / 24-30مهمانان ابراهيم، فرشتگان مأمور كيفر بودند

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس
-->