مسابقه کتابخوانی (عسل مثل یه قصه) + همراه با جوایز نقدی حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 500000 ریال
قیمت برای شما: 475,000 ریال 5 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: دوشنبه 13 تير 1401

توضیحات

مجموعه ي تفسيري حاضر به نام تفسير حيات آماده و ارائه شده است، نسيم حيات در قطع كوچك رقعي و جزء جزء پيش مي رود تا به عنوان تفسير همراه و قابل حمل در سفرها با محل كار باشد. كم حجم بودن اين تفسير به اين معنا نيست كه از شرح ضروري مطالب قرآن صرف نظر شده، بلكه آنچه مربوط به هدايت انسان است شرح گرديده و حتي نكته هاي علمي كه در آن مطرح شده همه به خاطر پيام هاي هدايتي بوده است و در ارائه مطالب از تفاسير مأخذ مختلفي استفاده گرديده كه از جمله تفسير الميزان، مجمع البيان، الكاشف، آثار شهيد مطهري، تفسير فخررازي ، كشاف، تفسير محي الدين عربي، مفردات راغب اصفهاني، نثر طوبي، اصول كافي، وسائل الشيعه، آداب الصلاة امام خميني و... مي توان نام برد. اينك كتاب حاضر جلد 24 از مجموعه ي تفسير، نسيم حيات است كه براي تفسير جزء24 قرآن كريم، آماده و ارائه شده است.

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

 

مقدمهلعلّ در قرآنتدبر و جوابزمر / 32ـ37منكران سخن صدق بدترين افرادندگروه دوم مصدقان صدق و حق انداين آيه برنامه امروزي استكبار را مي گويدزمر / 38ـ40غير خدا نمي تواند حل مشكل كندزمر / 41ـ44تفسير حقيقي مرگ و خوابخواب چه حادثه اي است؟مرگ مؤمن به آساين خواب استزمر / 45ـ48آنها به توحيد حساسيت منفي داشتندزمر / 49ـ52فاعل اوتيت چيست؟زمر / 53ـ59چگونه قبول كنيم كه خدا همه گناهان را مي بخشد؟آيه اميدواريزمر / 60ـ64زمر / 65ـ68اعمال مشرك بر باد استقدر و منزلت خدانفخ صور و دو نتيجه متضادزمر / 69ـ72در آن روز زمين به نور پرورگارش روشن مي شودگواهان قيامت چه كساني هستند؟گروه گروه وارد جهنم مي شوندزمر / 73ـ75معرفي سوره غافرغافر / 1ـ6مجادله به چه معناستغافر / 7ـ9استغفار حاملان عرش براي مؤمنانغافر / 10ـ15كافران و گناهكاران دشمن خود هستنددوبار مرگ و دوبار حيات و عالم برزخهمگان درخواست بازگشت به دنيا مي كنندغافر / 16ـ20روز تلاقي، روز افشاگري استچه كسي سؤال مي كند و چه كسي پاسخ مي دهد؟روزي كه جان ها به گلوگاه برسدغافر / 21ـ22غافر / 23ـ27انگيزه مشاوران از منع قتل موسي چه بود؟غافر / 28ـ31آيا داعي حق را مي كشند؟مؤمن آل فرعون چه كسي بود؟غافر / 32ـ35همديگر را براي چه صدا مي زنند؟با تقيه صحبت كردن مؤمن آل فرعونغافر / 36ـ40بي دين ها غالبا خل هستندآيا او احمق بود و يا عوام فريبي مي كرد؟غافر / 41ـ46غافر / 47ـ50مجادله ضعفا با مستكبرانهر كسي با قرين خود محشور مي شودغافر / 51ـ56ياري خدا با مؤمنان استغافر / 57ـ61سماوات مهم تر استمرا بخوانيد تا اجابت كنمرواياتي در شرايط دعاموانع استجابت دعاغافر / 62ـ66چه كسي واجد اسم الله اكبر است؟غافر / 67ـ74مراحل آفرينش جنينيظرف وجودشان را از آتش پر مي كنندغافر / 75ـ78جمود فكري و حق ناپذيري آفت سعادت استپيامبران الهي چند نفر بوده اندغافر / 79ـ82غافر / 83ـ85چگونگي برخورد مخالفان با انبياي الهيعلم زدگي و پرستش بت هاي علوممعرفي سوره فصّلتفصّلت / 1ـ6آيات قرآن واضح و روشن استهميشه، كفارند كه بر قلب خود مهر مي زننداهميت زكات در اسلامدوران آفرينش زمين و دوران خلقت آسمانآسمان ها و زمين در چند دوره خلق شدفصّلت / 13ـ16از صاعقه آسماني بترسيداستكبار جهاني و آمريكا همين سخن قوم عاد را تكرار مي كنندفصّلت / 17ـ21شورش اعضاي بدن عليه انسانشاهدان روز قيامتفصّلت / 22ـ25وقتي كه افراد زشت خو بر انسان مسلط شوندفصّلت / 26ـ29جنجال كنيد تا صداي قرآن خاموش گرددسر و صدا براي خاموش كردن قرآنترويج قرآن بهترين عمل و محدود كردن آن بدترين عملمجرمان در قيامت دنبال مسبب اصلي مي گردندفصّلت / 30ـ35چگونه فرشتگان به حمايت مؤمنان مي آيند؟خوف و حزن چه تفاوتي دارند؟بگوييد كدامين ولايت را پذيرفته اند تا بگويم چه خواهد شدنعمت هاي مادي و مواهب معنوي، از هر دو مي خواهيمخوش سخن تري از داعيان الهي نيستمسلمان با شخصيت و مسلمان نماي بي كفايتدفع بدي با نيكي هر كس را رام مي كندآدمي بنده احسان و نيكي استپيام آيه به رهبران، مربيان و والدينفصّلت / 36ـ39نصيحت هاي شيطانيسجده اين آيه سجده واجب استفصّلت / 40ـ43تحريف كنندگان آيات خدافصّلت / 44ـ46ظلاّم بسيار ظلم كننده

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس
-->