مسابقه کتابخوانی (عسل مثل یه قصه) + همراه با جوایز نقدی حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 500000 ریال
قیمت برای شما: 475,000 ریال 5 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: دوشنبه 13 تير 1401

توضیحات

مجموعه ي تفسيري حاضر به نام تفسير حيات آماده و ارائه شده است، نسيم حيات در قطع كوچك رقعي و جزء جزء پيش مي رود تا به عنوان تفسير همراه و قابل حمل در سفرها با محل كار باشد. كم حجم بودن اين تفسير به اين معنا نيست كه از شرح ضروري مطالب قرآن صرف نظر شده، بلكه آنچه مربوط به هدايت انسان است شرح گرديده و حتي نكته هاي علمي كه در آن مطرح شده همه به خاطر پيام هاي هدايتي بوده است و در ارائه مطالب از تفاسير مأخذ مختلفي استفاده گرديده كه از جمله تفسير الميزان، مجمع البيان، الكاشف، آثار شهيد مطهري، تفسير فخررازي ، كشاف، تفسير محي الدين عربي، مفردات راغب اصفهاني، نثر طوبي، اصول كافي، وسائل الشيعه، آداب الصلاة امام خميني و... مي توان نام برد. اينك كتاب حاضر جلد 20 از مجموعه ي تفسير، نسيم حيات است كه براي تفسير جزء20 قرآن كريم، آماده و ارائه شده است.

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

 

نمل / 54ـ59جاهلان آگاهخطر عادت به گناهنمل / 60ـ62در ماندگي شرط استجابت دعاآيا واقعا دعاي مضطر مستجاب مي شودنمل / 63ـ68نمل / 69ـ75نمل / 76ـ81نمل / 82ـ85ماجراي رجعتمنظور از دابّة من الارض چيست؟چند حديث درباره رجعتموضوع رجعتنمل / 86ـ88نمل / 89ـ93امان نامه از فزع اكبرسوره قصص / 1ـ6جدايي انداز و حكومت كنبازي با تقدير الهي پيروزي نداردهدف از ذبح پسراندو اصطلاح، مستضعف و مستكبرقصص / 7ـ9و چنين است قدرت نمايي خداقابله ها مأموران اطلاعاتي بودندلغات عربي را با لغات فارسي اشتباه نكنيدمحبت ورزي به اولياي الهي نجات دادقصص / 10ـ13خدا موسي عليه السلام را به مادر برگردانداز تدبير الهي غافل نباشيدقصص / 14ـ17موسي ناخواسته مرتكب قتل يك درباري شدقصص / 18ـ19ماجراي قتل قبطي در شهر پيچيدقصص / 20ـ22حكم اعدام حضرت موسي عليه السلام صادر شدمؤمن آل فرعون عامل نفوذي بودقصص / 23ـ25ورود موسي عليه السلام به شهر مدينگاهي نتيجه نيكي ها عجيب استبراي عمل آخرتي مزد نمي گيريمقصص / 26ـ28موسي در سراي شعيبپيشنهاد ازدواجمهريه اي نه چندان سبكقصص / 29ـ31شعله آتش بود يا نور وحياين مار، هرگز يك مار معمولي نبوداگر مار بزرگي تحرك سريعي داشته باشد چه مي شودقصص / 32ـ35قصص / 36ـ39آيا برج سازي فرعون صورت گرفت؟قصص / 40ـ45پيشواي هدايت مي شوي يا رهبر ضلالتهمين دليل وحي بودن قرآن استقصص / 46ـ48قرآن به دليل بيان دقيق تاريخ، وحي استقصص / 49ـ53دل هاي آماده حق را مي پذيرندقصص / 54ـ57چرا روي رزقنا تكيه شده استاصل هدايت به دست خداستخدا چه كساني را براي هدايت اعطايي انتخاب خواهد كردچرا بهترين محصولات جهان در مكه و مدينه استقصص / 58ـ60ماكان و ما كنّا علامت سنت و قانون مداري خداستآن ها كه به خاطر دنيا اسلام خود را مخفي مي كنندقصص / 61ـ64قصص / 65ـ70قصص / 71ـ75گواهان چه كساني هستندحساسيت قرآن در مسئله شركشرك به صورت خزنده اي در ما لانه كردهقصص / 76ـ78قارون سرمايه دار سرمستمجادله مردم با قارونقصص / 79ـ82قارون هنوز هم زنده استقصص / 83ـ84قصص / 85ـ88وعده بازگشت پيروزمندانه به مكههمه چيز فاني است و او باقينظر وهابيت و شيعه در مورد شركسوره عنكبوت / 1ـ7آزمايش بندگان يك سنت جاريه استاما حرف مقطعهآزمون هاي الهي در عصر كنونياين اميرمؤمنان عليه السلام است كهعنكبوت / 8ـ11اسلام از پدر و مادر هم عزيزتر استمجهول واقعي چيستانسان هاي برتر چه كساني هستندعنكبوت / 12ـ16گناهان عقيم و گناهان زايندهگناهان شما را به عهده ما!عنكبوت / 17ـ21قانون مماثلتعنكبوت / 22ـ25پاسخ تهديد به حضرت ابراهيم عليه السلامروز قيامت دوستي ها باطل مي شودعنكبوت / 26ـ30ماجراي مهاجرت ابراهيم عليه السلاميك خاطره علمي تفسيريآنچه خدا در دنيا به ابراهيم عليه السلام دادجاهليت غرب و قوم لوط عليه السلامعنكبوت / 31ـ35سرنوشت قوم زشت كارهجوم قوم به خانه حضرت لوط عليه السلاملوط به آن ها پيشنهاد ازدواج سالم دادمهاجمين همه كور شدندعنكبوت / 36ـ39عنكبوت / 40ـ42عنكبوت / 43ـ45شفاف گويي و قدرت تفهيم، فصاحت استخلقت ريز و درشت با هم قدرت استنمازي كه مانع فحشا نشود مشكل داردعقد قرارداد با خدادو خاصيت مهم نماز

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس
-->