مسابقه کتابخوانی (عسل مثل یه قصه) + همراه با جوایز نقدی حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 500000 ریال
قیمت برای شما: 475,000 ریال 5 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: دوشنبه 13 تير 1401

توضیحات

مجموعه ي تفسيري حاضر به نام تفسير حيات آماده و ارائه شده است، نسيم حيات در قطع كوچك رقعي و جزء جزء پيش مي رود تا به عنوان تفسير همراه و قابل حمل در سفرها با محل كار باشد. كم حجم بودن اين تفسير به اين معنا نيست كه از شرح ضروري مطالب قرآن صرف نظر شده، بلكه آنچه مربوط به هدايت انسان است شرح گرديده و حتي نكته هاي علمي كه در آن مطرح شده همه به خاطر پيام هاي هدايتي بوده است و در ارائه مطالب از تفاسير مأخذ مختلفي استفاده گرديده كه از جمله تفسير الميزان، مجمع البيان، الكاشف، آثار شهيد مطهري، تفسير فخررازي ، كشاف، تفسير محي الدين عربي، مفردات راغب اصفهاني، نثر طوبي، اصول كافي، وسائل الشيعه، آداب الصلاة امام خميني و... مي توان نام برد. اينك كتاب حاضر جلد 18 از مجموعه ي تفسير، نسيم حيات است كه براي تفسير جزء18 قرآن كريم، آماده و ارائه شده است.

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

 

معرفي سوره مؤمنونمؤمنون / 1ـ11خصوصيات مؤمنانمفهوم وسيع امانتداريهمه چيز بسته به نماز استمؤمنون / 12ـ16مؤمنون / 17ـ22مؤمنون / 23ـ25مؤمنون / 26ـ30مؤمنون / 31ـ37مؤمنون / 38ـ44مؤمنون / 45ـ50آيات و سلطان چه تفاوتي دارنددو آيت الهي مريم و مسيحمؤمنون / 51ـ56مؤمنون / 57ـ64حكم شرع به وسع استمراد از اين اعمال چيست؟مؤمنون / 65ـ71انكارهاي بي دليلاو كاملا ديوانه نيستمؤمنون / 72ـ77براي تعليمات دين پول نگيريدحزب هاي اسلامي بدون فقيهامتحان الهي با پشت كرد دنيادو نوع عذاب هستمؤمنون / 78ـ83سمع و بصر و فؤادمؤمنون / 84ـ90ملكوت عالم يعني چهمؤمنون / 91ـ98همه جاي هستي يك فكر حاكم استهمزات شياطين چيست؟مؤمنون / 99ـ104مرا به دنيا برگردانيدعالم برزخمؤمنون / 105ـ111مؤمنون / 112ـ118اي كاش در دنيا مي فهميديدجواني را مزمزه نكرده پيري از راه مي رسد يعني چه؟محتواي سوره نورنور / 1ـ3در اجراي حدود نه افراط، نه تفريطچند نوع از زناها حكمش اعدام استچرا زانيه بر زاني مقدم شدنور / 4ـ5قذف، دشنام ناموسينور / 6ـ10حكم اتهام همسردر صورت برابر بودن قسم ها تكليف چيست؟نور / 11ـ13حب و بغض هاي افراطي موجب تحريف استفضيلت ثابت و فضيلت متغيرنور / 14ـ18نور / 19ـ21اول گناه كوچك سپس گناه بزرگنور / 22ـ25نور / 26خبيثات و خبيثون چه كساني هستندآيا اين حكم تشريعي است يا تكوينينور / 27ـ29چند حديث درباره ي مبادي معاشرتچرا اثبات فحشا را دشوار قرار دادهنور / 30ـ31حجاب زنان و چشم چراني مردانحجابآيا حجاب براي حفظ احترام زن استكوتاه ترين جمله قرآني براي كل حجابچرا فقط زنان خود را بپوشانند؟نور / 32ـ34ازدواج آسانتكليف دولت و توانگران در برابر اين آيهقرار داد آزادي بردگاننور / 35ـ36تعريف نورتشبيه مفرد و تشبيه مركبمراد از نور، هدايت الهي و قرآن استنور / 37ـ40فرق عمل نيك با حسنهنور / 41ـ44تسبيح عمومي موجوداتنور / 45ـ50طلسم حياتخود را با اين آيه محك بزنيدنور / 51ـ54فرق ابلاغ و بياننور / 55ـ57نور / 58آداب ورود به اتاق خصوصي پدر و مادر يا زن و مردنور / 59ـ60نور / 61خوردن غذاي ديگران بدون اجازه!فرهنگ غربي ها و فرهنگ اسلامنور / 62نور / 63ـ64معرف سوره فرقانفرقان / 1ـ2فرقان / 3ـ6فرقان / 7ـ10پيامبران نبايد از جنس بشر باشندفرقان / 11ـ16فرقان / 17ـ20معبودان كيانندعامل انحراف از راه خدا

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس
-->