خرید انواع کتاب قرآن و مفاتیح الجنان با بالاترین تخفیف + طراحی یادبود رایگان حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارت


عقل و ایمان از دیدگاه ابن رشد، صدرالمتأهلین شیرازی و ایمانوئل کانت

چاپخانه :

توحید

مولف (پدیدآور) :

ملک اف علاءالدین


قیمت پشت جلد: 49500 ریال تاریخ بروزرسانی: بیش از شش ماه پیش

توضیحات

در اين كتاب، با توسعه ي راهي كه نويسنده آغازيده است، ميتوان به افق هاي تازه اي از انديشه ي ديني دست يافت. از ارتباط مباحث ديني و فلسفي، موضوعاتي پديد آمده است كه در فلسفه، كلام و معرفت شناسي ديني و به طور خاص در دانش هاي جديدتري همچون فلسفه ي دين و كلام جديد مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. يكي از اين موضوعات مهم و تاثير گذار، موضوع ارتباط عقل و ايمان است. آشكار شدن آراء در اين موضوع، مي تواند سرنوشت بسياري از مباحث ديگر فلسفه و دين را دگرگون سازد. كتاب حاضر ارتباط عقل و ايمان از حيث تطبيقي را پي گرفته و به دنبال آن است كه امكان و اندازه و چگونگي عقلاني شدن ايمان را از ديدگاه سه فيلسوف مكتب ساز بررسي نمايد.

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایتپيشگفتار
مقدمه
مسئله عقل و ايمان در گذر تاريخ
بيان موضوع
دلايل انتخاب موضوع
چرا عقل و ايمان؟
اهميت و ضرورت تحقيق
پرسش هاي اصلي و فرعي
روش شناسي تحقيق
سازماندهي تحقيق
1. كليات
معرفت شناسي
معرفت شناسي ديني
رابطه معرفت شناسي با فلسفه دين
مفهوم شناسي
تعريف لغوي و اصطلاحي عقل
اقسام عقل
عقل مورد نظر در اين موضوع
تعريف لغوي و اصطلاحي ايمان
انواع ايمان
سير تاريخي و رويكردهاي عقل و ايمان در اسلام و غرب
1. مسئله عقل و ايمان در اسلام
عقل و ايمان از ديدگاه متكلمان
رويكرد شيعه
رويكرد اهل حديث
رويكرد معتزله
رويكرد اشاعره
عقل و ايمان از ديدگاه فيلسوفان
2. مسئله عقل و ايمان در غرب
رهيافتي بر ديدگاه هاي رابطه عقل و ايمان در غرب
عقل گرايي حداكثري
نقد و بررسي عقل گرايي حداكثري
ايمان گرايي
ارزيابي ديدگاه ايمان گرايي
عقل گرايي انتقادي
بررسي و ارزيابي عقل گرايي انتقادي
عقل گرايي اعتدالي
نتيجه گيري
2. نسبت عقل و ايمان در منظر ابن رشد
زندگي نامه مختصر ابن رشد
اهميت ابن رشد
آثار ابن رشد
فصل المقال فيما بين الحكمة و الشريعة من الاتصال
الكشف عن مناهج الادلة
تهافت التهافت
رهيافتي بر منزلت و جايگاه فيلسوف و قرطبه
ابن رشد زمينه ساز رنسانس
خواندن فلسفه از نظر دين در انديشه ابن رشد
بررسي دليل ابن رشد
چگونگي دريافت فلسفه از نگاه شرع
نقد و بررسي بيان ابن رشد
لزوم تأويل در شريعت
قانون تأويل
شرائط تأويل از ديدگاه ابن رشد
تفكيك تعريف فلسفه از تحقق فلسفه
اشكالات و پاسخ هاي ابن رشد
تيپولوژي انسان ها
مشكلات طبقه بندي مردم به جهت حقايق
نسبت دين و فلسفه در تفكر ابن رشد
عقل از ديد ابن رشد
اتصال عقل بشري يا عقل فعال
ايمان از ديد ابن رشد
اتصال يا انفصال عقل و ايمان
راه حل ابن رشد در صورت تعارض عقل و ايمان
اثبات وجود خدا
پيروان لاتيني ابن رشد و انديشه دوگانگي حقيقت
ارزيابي ديدگاه ابن رشد
متعارض نمودن مبدأ عقل و ايمان
جمع بندي ديدگاه ابن رشد
نتيجه گيري بخش ابن رشد
3. رابطه عقل و ايمان در ديدگاه صدرالدين شيرازي، (مؤسس مكتب حكمت متعاليه)
رهيافتي بر آراء و افكار صدرالدين شيرازي و جايگاه علمي او
زندگي نامه صدرالدين شيرازي
مراحل زندگي علمي صدرالدين شيرازي
اساتيد و شاگردان صدرالدين شيرازي
مهم ترين كتاب هاي صدرالدين شيرازي
روش شناسي (متدلوژي) صدرالدين شيرازي
نظرات مهم و ابتكاري صدرالدين شيرازي
1. مفهوم وجود مشترك معنوي است
2. اعتقاد به اصالت وجود
3. كثرت در وحدت و وحدت در كثرت
4. ايجاد اصطلاح امكان فقري
5. معلول به خاطر امكان فقري نيازي به علت دارد
6. رابطه علت و معلول
7. حركت جوهري
7. جسمانية الحدوث و روحانية البقاء بودن نفس
9. برهان صديقين با تقرير صدرالدين شيرازي
10. اتحاد عاقل، عاقل و معقول
تعريف، معاني و تقسيمات عقل از منظر صدرالدين شيرازي
نظريه صدرا درباره عقل نظري و عملي
ايمان در نظر صدرالدين شيرازي
حقيقت ايمان از منظر صدرالدين شيرازي
تصديق منطقي
اقسام تصديق منطقي
تمايز ايمان و تصديق منطقي
ارزيابي
معاد جسماني و تطبيق شريعت بر حكمت در ديدگاه صدرا
رابطه عقل و ايمان در نظر صدرالدين شيرازي
فلسفه مطلوب انبياء است
جمع بندي و نتيجه گيري فصل
4. نسبت عقل و ايمان در منظر ايمانوئل كانت
مختصري از شرح حال ايمانوئل كانت
اهميت كانت در دوران معاصر
چگونگي ورود كانت به فلسفه
فلسفه كانت به مثابه تلاقي دو جريان
كانت به كدام عصر متعلق است؟
خلاصه و جمع بندي كتاب «دين در محدوده عقل تنها»
نظر كانت در مورد معرفت
آيا ما بعد الطبيعه نظري ممكن هست يا نه؟
كانت و الهيات طبيعي
كانت و ارتباط با عالم معقول و محسوس
كانت و ما بعد الطبيعه
رد دلايل سنتي در مورد اثبات وجود خدا از طرف كانت
برداشت كانت از خدا
ارزيابي كانت از مسيحيت
فلسفه دين كانت
تأثير تفكر ديني كانت
رويكردهاي نسبت عقل و ايمان در تفكر غربي
معناي دين در نظر كانت
تمايز دين با ايمان در نظر كانت
ايمان عقلاني با ديدگاه كانت
عقل عملي و عقل نظري
نسبت عقل عملي با عقل نظري از ديدگاه كانت
نسبت عقل نظري با عقل عملي در فلسفه كانت
نسبت عقل و ايمان از منظر كانت
كانت و نقادي عقل با عقل
تحقير عقل نارواست!
جمع بندي، ارزيابي و نقد و بررسي ديدگاه كانت
خاتمه
مقايسه ديدگاه ها و استخراج همساني ها و ناهمساني ها
تفاوت هاي اسلام و مسيحيت در مسئله عقل و ايمان
مبناگروي مسلمانان
مباني معرفت شناختي باورهاي ديني در مبناگروي فيلسوفان مسلمان
جمع بندي و نتيجه گيري
ابن رشد
رابطه ظواهر شريعت و ادله قطعي عقل در نظر ابن رشد
نكته مشترك ابن رشد با كانت
صدرالدين شيرازي
كانت
همساني ها
ناهمساني ها
منابع و مآخذ
منابع فارسي
مجلات
منابع عربي
منابع انگليسي

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس