مسابقه کتابخوانی (عسل مثل یه قصه) + همراه با جوایز نقدی حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 11000 ریال تاریخ بروزرسانی: بیش از شش ماه پیش

توضیحات

كتاب حاضر براي افرادي تنظيم گرديده است كه توان قرائت قرآن كريم ـ با رسم الخط عربي ـ به صورت روان و بدون غلظ را ندارند. با توجه به اين كه بيشتر علامت ها و بعضي از قواعد روخواني قرآن كريم در زبان فارسي موجود است، مشكل اصلي افرادي كه با روان خواني قرآن كريم آشنايي ندارند، عدم تمرين بر روي آيات قرآن كريم مي باشد.

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

 

سخن مترجمعلّامه سيّد جعفر مرتضي عامليابن عربيدرباره كتاب حاضرسخن آغازينمقدّمهپيش درآمددر حال و هواي ابن عربيبخش اول أهل بيت عليهم السلام و تشيّع، دفاعيه ها و استدلال هافصل اوّل: دلايل تشيع ابن عربي و نقد آنهاشيعه كيست؟دلايلي كه بر تشيع ابن عربي نقل شده است1. اعتقاد به ظهور حضرت مهدي عليه السلام2. ورود به كوفه3. باز بودن باب اجتهاد4. عمل نكردن به قياس5. أشعار ابن عربي در مورد جانشيني حضرت امير عليه السلام6. حديث منزلت7. مودّت ذي القربي8. سلمان از ما اهل بيت است9. كتابي با نام: دوازده امام10. ذكر مناقب اهل بيت عليهم السلام11. علي عليه السلام امام عالم12. اشاره به حديث غدير13. ابن عربي از علي عليه السلام به تعبير «فلاني» ياد كرده است14. بركت اهل بيت عليهم السلامفصل دوم: اهل بيت عليهم السلام چه كساني اند و حقيقت عصمت آن ها چيست؟گناهان معصوم بخشوده شده است!آل البيت چه كساني هستند؟عصمت اهل بيت عليهم السلام با انجام گناهان كبيره منافات ندارد!خلاصه آنچه گذشتتجاهل نسبت به اهل بيت عليهم السلام!ياد ائمه تنها براي رفع ملامت!اهانت به اهل بيت عليهم السلام!1. اهانت غير مستقيم به حضرت زهرا عليها السلام2. علي عليه السلام بر فاطمه زهرا عليها السلام اعتراض مي كند و خرده مي گيرد!حديث ثقلين نزد ابن عربيامام از غير اهل بيت عليهم السلام!از خدا نمي خواهد امام زمانش را به او بشناساندگستاخي نسبت به امام علي عليه السلام!مراعات حكام در قضيه امام مهدي عليه السلامفصل سوم: مذمّت شيعه1. رافضي ها به صورت سگ!2. رافضي ها به صورت «خوك»!شيطان شيعه را فريفته است!اماميه اهل بدعت ها هستندفصل چهارم: دفاع از ابن عربي1. دست بردن در كتاب «فتوحات» و تحريف آن2. تحريف تعبير: رافضي يا سگ يا خوك!!رافضي ها همان خوارج هستند!3. ذكر فضائل اهل بيت عليهم السلام از زبان ابن عربيرافضي، سگ يا خوك؟!4. ابن عربي به شيعه اماميه احترام مي گذارد!5. ابن عربي به تقيه پناه مي آورد!6. عبارت «الروافض من الشيعة»7. ابن عربي مستضعف است!8. ابن عربي و شهيد مطهريبخش دوم جنون عظمتفصل اوّل: ستايش گر خويش!اسراء و معراج ابن عربي!ادعاي ختم ولايت در خواب!ادعاي علم غيب!ابن عربي ركن عالم!ابن عربي از اوتاد چهارگانه است و ركن حجرالاسود براي اوست!آشكار شدن حقايق براي او!معارف را از روح الأمين فرا مي گيرد!تأليف فصوص الحكم به دستور پيامبر صلي الله عليه و آله!فتوحات را به امر پروردگار نوشته است!خضر و ابن عربي!خداوند را در خواب ديدن!شناخت نكات ظريف!حالت هاي بيهوشي (از خود بي خود شدن)!وارث پيامبر و ديدن پشت خود!گنگي (لال شدن)!خداوند پيامبران برجسته اش را به وي نشان داده است!ملائكه از رسول خدا صلي الله عليه و آله أفضلند!گنج كعبه به خاطر سببي كه ميان او و خداست بدو رسيده است!فقاهت دختر شيرخوار و سخن گفتن او!درياي معارف در سينه وي!يگانه عصراشتراك ابن عربي با پيامبر صلي الله عليه و آله در حكم و قضاوت!منزل عزّت صوفيّه!ابن عربي از پيامبر صلي الله عليه و آله بلند مرتبه تر است!فصل دوم: اولياء و أقطابمعجزات اولياي صوفيّهبي نيازي متصوفه از معصوم، و اوليا برتر از انبيا!جانشينان پيامبر صلي الله عليه و آلهگوساله پرستان، خدا پرستند!گوساله نمونه اي از تجليات الهي!خاتم اولياء همان خاتم نبوت مطلقه است!خاتم اولياء امام مهدي عليه السلام نيست!كفّار همان اولياء هستند!بخش سوم ابن عربي شيعه نيستفصل اوّل: نشانه ها و شيوه هادعاي ختم صحيح بخاريوضوي ابن عربيابن عربي قائل به قياس نيست اما آن را جايز مي داندعمل به خبر شراب خوار در حالت هشيارياجماع تنها اجماع صحابه است نه ديگرانپيامبر بشري است كه جز هنگامي كه فرمان دهد تبعيت او لازم نيستبدعت ها سنت هاي مشروع هستنداستحساندرود وي بر همه صحابهغيرت پيامبر صلي الله عليه و آلهغنا در خانه رسول خدا صلي الله عليه و آلهشرك أبوطالب«تأبير النخل» و ورود بر آب درجنگ بدرعدالت اهل مذاهبدر مورد صحابهاهل سنت، همان اهل حق هستندنسبت دادن سخن حضرت علي عليه السلام به ديگران!سنت هاي روايات اهل سنّتعدم اشاره به كتب شيعهبدعت روزه عاشوراكسي كه شب قدر را دريابد محرّمات از وي ساقط مي شودفصل دوم: بخشي از عقايد ابن عربيخلقت آدم عليه السلامتعدّد قدماءجبر و كسبمعناي وحدت وجودفرعون عين حق تعالي است!تكليفي كه قابل تحمل نيستمجازات بي گناه و عقايد ديگرحسن و قبح شرعي اندحكمت الهيتجسّم اسرائيلياسلام آوردن شيطان پيامبر صلي الله عليه و آلههروله الهيفرود آمدن خداوند به آسمان دنيااوليا فرشته را مشاهد مي كننددروغ هاي سه گانه حضرت ابراهيم عليه السلامديدن خداوند در آخرتپاداش براي كسي كه هرگز عمل خيري انجام نداده استاسرائيليّات سبتي و شگفتي ابن عربي نسبت به آن هادر آتش، جاودانگي نيست بلكه در آن نعمت استتوحيد فرد مشرك و نعمت و آسايش اوايمان فرعون و طهارت اومؤمن در عين معصيت كردن مأجور استسهو پيامبر صلي الله عليه و آله و كوتاهي ايشانپيامبر صلي الله عليه و آله جانشين باقي نگذاردخداوند تورات را با دست خويش نوشت!كعبه و بيت المقدستخطئه پيامبر صلي الله عليه و آلهختم ولايت محمّديعصمت اولياي صوفيهشيطان سركش و اولياءانبياء بعد از مرگ آزموده مي شونداستدلال به فعل «ابن عمر» و نجات با اقتدا به فاسق!فراموشي پيامبر صلي الله عليه و آله و به ياد داشتن أبيّبرتري ابراهيم عليه السلام بر پيامبر ما صلي الله عليه و آلهيهود را نه تصديق مي كنيم نه تكذيب!نجات يهوديان و مسيحيان دوره فترتعيسي عليه السلام ختم ولايت عامهمتهم ساختن علي عليه السلام به دروغفصل سوم: پيشوايان ابن عربي و مقامات آن ها1. خلافت ظاهري و باطني از آن كيست؟2. «صاحبان مرتبه نورانيّت» در زمان پيامبر صلي الله عليه و آله3. مقامات خلفا4. خلفا اصول اسلامند5. انوار خلفا در انگشتان آدم عليه السلام6. خاتم اوليا و صدّيق و فاروق7. مشاهده خلفا8. پيامبر صلي الله عليه و آله به جاي عثمان، خودش با خود بيعت مي كند!9. عثمان و شفاعت ابن عربي!فصل چهارم: مقامات ابوبكرابوبكر از اهل باطن استخداوند با صداي ابوبكر درود مي فرستدمقام صوفيانه ديگري براي ابوبكربرتري ابوبكر از زبان علي عليه السلامداناترين صحابه به رسول خدا صلي الله عليه و آلهفضل و برتري عيسي عليه السلام بر ابوبكرابوبكر از تمام درهاي بهشت وارد آن مي شودتأويل هاي ابوبكر تبديل به حقايق مي شودابوبكر از عمر برتر استتوجه بسيار به ابوبكر و صديق بودن اومنازل و مراتبي كه ابوبكر وارد آن ها شده استميان پيامبر صلي الله عليه و آله و ابوبكر كسي نيستابوبكر بر عرشخداوند با صداي ابوبكر پيامبر را خطاب قرار مي دهدابوبكر و پيامبر صلي الله عليه و آله از يك گل خلق شده انددوستي ابوبكرابوبكر و عايشهفصل پنجم: عمر بن خطاب وليّ معصوم!قصه زريبعمر و حققلب عمر جز به خدا متصل نيست!عمر فقيهي است كه پيامبر صلي الله عليه و آله بر او گواهي مي دهدعمر و اويسشيطان را همين بس كه از عمر نجات يابد!خدا با عمر حرف مي زندعمر محدّث است در ماجراي «يا سارية الجبل»كارهايت عمري باشددليل بر عصمت عمرعلم عمرعمر ربوبيت را ديدعمر در نماز سپاه را آماده مي كنداقتداي عمّر به پيامبر صلي الله عليه و آلهفصل ششم: شخصيت هايي كه ابن عربي آن ها را تا حد تقديس بزرگ مي داردخلافت باطني و ظاهري براي متوكلعلوم و مقامات ابوهريرهعايشه و مصحف اوآيه (الطّيّبات للطّيّبين) در مورد عايشه نازل شده استتصوير عايشه در قطعه اي از حريرمالك بن انسستايش حجاجمعاويه در فقه رأي و نظر داردفقه روحاني عبدالله بن عمرابوعبيدة، امين اين امّتأحمد بن حنبل از ائمه دينابن حنبل حافظ شريعت و خربزه!زبير بن عوام وارث معجزات پيامبرعلما به منزله انبيافصل هفتم: نكوهش يا ستايش؟!پيامبر به خاطر غذا از عايشه جلو مي زند!علم نهائي عايشه و حفصهدفاع از بدعت معاويه و ستايش اواهانت غير مستقيم به پيامبر صلي الله عليه و آلهاهانت هاي ابوبكر به پيامبر صلي الله عليه و آلهنزول آرامش بر ابوبكرمقايسه و عبرتابوبكر گفت: «لا تحزن أن الله معنا»!دفاع از نماز ابوبكردرست دانست بدعت تثويبابوبكر در كشتن كساني كه زكات نمي دهند مجتهد استاجتهاد عثمان بر ضد اجتهاد پيامبر صلي الله عليه و آلهدرست دانستن نظر عمر درباره طلاقالف) معصيت عمر براي او فضيلت است!ب ـ عثمان زاهدج ـ سعي در اهانت به علي عليه السلامفقاهت عمّرخاتمه1. آيا همه آنچه از ابن عربي نقل كرديم تقيه است؟!2. منشأ شبهه3. نياز حاكمان به اين گونه افراد4. تصوّف ابزار افراد ناتوان و آزمند5. بدعت و شريعتسخن پايانيمنابع مورد استفاده مؤلّفمنابع مورد استفاده مترجم

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس