فروش کتاب های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با تخفیف ویژه (به مناسبت دومین سالگرد) حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 250000 ریال تاریخ بروزرسانی: بیش از شش ماه پیش

توضیحات

بنا به قول نويسنده محترم اني كتاب تلاش مي كند روش را براي تجزيه و تحليل اصلاحات صهيونيستي ارائه نمايد و در كنار آن به عنوان مثال به برخي اصطلاحات اساسي نيز پرداخته شود. اين كتاب در دوازده فصل نگاشته شده است: گفتمان علمي و تفسيري، اصطلاحات عربي صهيونيستي، گفتمان نيرنگ آميز صهيونيستي، رمز گشايي از گفتمان نيرنگ آميزصهيونيسم، قوميت يهود و ديگر اوهام، وحدت و هويت يهودي، ملت يهودي يا گروه هاي يهودي، تاريخ يهودي يا تاريخ هاي گروه هاي يهود، اصطلاحات يهود و يهوديت ستيزي، شكست انحصار صهيونيستي در حوزه اصطلاح سازي، باز نايستادن روند جعل اصطلاحات صهيونيستي.

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

پيشگفتارمقدمهفصل اول: گفتمان عملي و گفتمان تفسيريبرخي از انواع گفتمان عملي تبليغي(تبليغاتي)1. گفتمان دسيسه‌اي2. گفتمان شبه ديني3. گفتمان تبليغاتي(رسانه‌اي)4. گفتمان حقوقي5. گفتمان اخلاقي6. گفتمان عمل‌گرا (پراگماتيسمي )7. گفتمان آرزوگرگفتمان تفسيري1. گفتمان روان‌شناسانه2. گفتمان متن‌گرا3. گفتمان عيني‌گراي دريافت كنندهتفسير‌گراييفصل دوم: اصطلاحات غربي صهيونيستيواژه شناسي اصطلاحات غربي صهيونيستيگرايش‌هاي معنايي پنهان در اطصطلاحاتبرخ ويژگي‌هاي اصطلاحات غربي- صهيونيستيعادي‌سازي اصطلاحاتمصاديق عادي‌سازيفصل سوم: گفتمان نيرنگ‌آميز صهيونيستيويژگيهاي گفتمان نيرنگ آميز صهيونيسم1. پنهان كردن اصطلاحات و مفاهيم نهفته در پس آنها2. تلاش براي ناديده گرفتن يا تحريف ريشه‌هاي تاريخ اصطلاحات3. غلبه عنصر مكان بر زمان4. نگاه به پديده‌هاي صهيونيستي تنها از درون5. استفاده از اصطلاحات به ظاهر بي‌گرايش، اما در واقع محو كننده تاريخ واقعيت اعراب6. استفاده از اصلاحات ديني يهود در سياق‌هاي تاريخي و زماني7. محو اعراب يا به كارگيري اصلاحي خاص با هدف محو آنان8. در هم آميختن اصطلاحات ديني يهود در سياق‌هاي تارخي و زماني9. به كار‌گيري نامهايي كه بر اشياء ‌گوناگون دلالت دارند10. به كار‌گيري نامهاي متعدد دلالت كننده بر يك مصداق بر مصاديق متعدد با حوزه دلالتي مشترك و گسترده ميان آنها11. به ‌كار گيري اصطلاحاتي با دو معنا لفظي و آشكار و معنايي ناپيدا12. به ‌كارگيري اصطلاحاتي كه بيانگر معناي پايين‌تر از حداقل صهيونيستي ‌اند اما به آن دلالت دارند13. رها كردن عرصه‌هاي خالي ميان عناصر مختلف و ارتباط ندادن مقدمه‌هاي با نتايج گفتمان14. نوسان عمدي و مستمر ميان سطح تعميم و تجريد و پايين‌ترين سطوح تخصيص15. شمايل سازي برخي اصطلاحات و عبارات16. رواج برخي تصوير‌ها كه واقعيت را انحصاري مي‌كند17. تغيير دستاويز‌ها و گونه‌گون سازي آنها متناسب با تغيير مخاطبموضوع اصلي تبليغات صهيونيستيفصل چهارم: رمز‌گشايي از گفتمان نيرنگ آميز صهيونيسمبرخي گامهاي مشخص شده براي رمز‌گشايي از گفتمان صهيونيسم1. باز‌گرداندن اعتماد به نفس2. پرهيز از پذيرش صيغه‌هاي لفظي رايج و پيش ساخته3. كنار زده دوتايي‌هاي متضاد4. اصطلاح با مفهوم نهفته در آن مساوي نيست5. تبيين مباني اصطلاحات6. درك بعد شهرك‌نشيني7. جستجوي متون صهيونيستي كه چهره واقعي صهيونيسم را فاش مي‌سازد8. استناد به واقعيت صهيونيستي9. واژگان صهيونيستي همان اصطلاحات10. دوري گزيني از مقوله‌هاي تحليلي كه ريشه توراني و انجيلي دارند11. تأكيد بر بعد تاريخي و نسبي پديده‌هاي يهودي و صهيونيستي12. معنا كاوي متن13. توليد اصطلاحات14. برخي از ويژگيهاي اصطلاحات جديد15. مشكل ترجمه اصطلاح16. تعيين سطح تعميم و تخصيص17. ريز كردن برخي اصطلاحات رايج18. ارائه تعريف براساس حوزه دلالتي اصطلاحات19. مجاز، ابزاري تحليلي20. فعال كردن فرهنگ نامه عربيتجزيه و تركيب برخي اصطلاحات صهيونيستي1. سرزمين بدون ملت براي ملت بدون سرزمين2. ماسادا3. معابد يهود4. تخزيب هيكل6. صهيونيسم سوسياليستيتجزيه و تركيب متون صهيونيستياهداف صهيونيسمفصل پنجم: صهيونيسم،‌در هم آميختگي دلالتي و مسأله داري تعريفدرهم آميختگي مداول‌هاطرح جامع و اساسي صهيونيستي يهودي شدهبرخي اصطلاحات منشعب از طرح صهيونيستيفصل ششم: قوميت يهود و ديگر اوهامتوهم تبعيد و بازگشت1. تبعيد‌گاه و بازگشت2. جمع‌آوري تبعيد‌شدگان3. تعجيل در پايان (حيكات‌ها كنس) صهيونيسم سازي يهود4. دياسپوراي اسرائيلي5. دياسپوراي دائمي6. دياسپوراي الكترونيكي7. انتشار اعضاي گروههاي يهوديقوميت يهودي1. قوميت يهودي2. وطن قومي يهود3. حكومت يهودي4. صهيونيسم جهانيفصل هفتم: وحدت و هويت يهوديوحدت يهوديت و برخي اصطلاحات ديگر1. وحدت يهود2. طبيعت يهود3. استقلال يهود4. اخلاقيات يهود5. نژاد يهود6. پاكي نژاد يهودخصوصيت يهودي و برخي اصطلاحات ديگر1. خصوصيت يهودي2. انزواي يهود3. پيوستن(اقدام)4. وفاداري دو‌گانه يهوديفصل هشتم: ملت يهودي يا گروههاي يهودي؟1. يهوديان به عنوان مجموعه‌اي منسجم2. ملت يهود3. ملت4. دو ملت5. گروههاي يهوديهويت يا هويت‌هاي يهودي؟1. شخصيت يا هويت ديني؟2. هويت يهودي به عنوان تركيب تراكمي زمين شناختي3. عقيده يا عقايد يهودي؟فصل نهم: تاريخ يهود يا تاريخ گروههاي يهوديمسأله تاريخ يهود1. تاريخ يهود2. انتفاضه شميلنيكي3. گذشته و آينده يهود4. سرنوشت يهود(وحدت و تداخل)5. استمرار يهود6. حقوق تاريخي7. تنازل تاريخي8. پيشنهاد‌ي‌هاي سخاوتمندانه9. انكار تاريخ عربيفصل دهم: اصطلاحات يهود و يهوديت ستيزياصطلاحات صهيونيستي و نژاد پرستانه توصيف كننده برخي پديده هاي يهودي1. يهود ستيزي2. اخراج يهود3. تهمت خون4. دسيسه‌ بزرگ يا جهاني يهوددشمني اعراب با يهود و يهوديتفصل يازدهم: شكستن انحصار صهيونيستي در حوزه اصلاح سازيصهيونيسم و ناريسم1. نابود‌سازي يهوديان اروپا به دست ناريسم2. شش ميليون يهودي3. اعراب مسلمانان و نابود سازي يهوديان اروپا به دست نازي‌هاجمل اصطلاحات جديد1. فلسطين المحنلة(فلسطين اشغالي)2.المجتمع الصهيوني(اجتماع صهيونيستي)3. الكيان الصهيوني(رژيم صهيونيستي )4. المشروع الصهيوني(طرح صهيونيستي)5. فلسطين المحتلة عام 1948(فلسطين اشغالي سال 1648)6. الانتفاضه(انتفاضه)‌7. صهيونيتان(دو صهيونيسم)8. صهيونية المرتزفة(صهونيسم مزدور)اصطلاحات مربوط به گفتگو و صلح1. التطبيع(عادي سازي)2. الاعتدال و التطرف(ميانه روي و افراط )3. الحوار و الحوار النقدي و الحوار المسلح(گفتگو، گفتگوي انتقادي و گفتگوي مسلحانه)4. السلام الشامل الدائم(صلح فراگير و هميشگي)5. نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية(زدودن صبغة صهيونيستي از حكومت صهيونيستي)6. حق بازگشت فلسطينفصل دوازدهم: باز نايستادن روند جعل اصطلاحات صهيونيستيتروريسم و اصطلاحات منشعب از آن1. تروريسم2. تشكيلات خود‌گردان3. آشوب گري و خشنوت4و5. متوقف كردن خشونت و خويشتن‌داري6. روند صلح7. كاشتن نفرت8. «چرا اعراب از ما بيزازند؟»9. مانع رواني10. انتحاري11. متعصب‌هاسرزمين و شهرك‌نشيني1. ارتس يسرائيل2. يهودا و سامره3. سرزمين و منطقه4. توسعه طلبي صهيونيستي5. از نيل تا فرات6. آزاد‌سازي و يك دست سازي قدس7. اعلام استقلال اسرائيل8. آفرينش حقايق جديد(ايجاد حقايق در مورد سرزمين )9. نفوذ10. مخاصمه11. چرخ خشونت12. رشد طبيعي13. شهرك‌هاي غير قانوني14. مناطق يهودي نشين15. غير نظاميان اسرائيلي16. اعاده نشر القوات(انتشار دوباره نيروها)17. اراضي مورد نزاعامنيت اسرائيل1. امنيت اسرائيل2. مرزهاي تاريخي و مقدس3. مرزهاي امن4. بيم جمعيت شناختي5. كشتار بازدارنده با كشتار هدف6. مرد صلح7. ارتش دفاع اسرائيلبحران صهيونيستي و اصطلاحات صهيونيستي1. صهيونيسم نو2. صهيونيسم خط سبز3. صهيونيسم دمرگرافي(جمعيت شناختي) يا جامع شناسي4. صهيونيسم انساني يا صهيونيسم حداقلي5. صهيونيسم حداكثري6. صهيونيسم وحشي7. صهيونيسم مشبحاني8. صهيونيسم اراضي9. صهيونيسم توسعه طلب10. صهيونيسم فوري(ضرب الاجلي)11. صهيونيسم جسماني12. صهيونيسم لوكس(ياءفن كوپلي)13. صهيونيسم ماكوبيصهيونيسم اقتصادي يا مالي و انواع آن

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس