فروش کتاب های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با تخفیف ویژه (به مناسبت دومین سالگرد) حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 12100 ریال تاریخ بروزرسانی: بیش از شش ماه پیش

توضیحات

در اين كتاب چهار فصل شامل كليات، عوامل ساختاري تعيين كننده استراتژي معاصر نقش عوامل ويژه و نظامي در استراتژي و خصوصيات استراتژ موفق در نظر گرفته شده است. در فصل اول تعريف انواع سير تاريخي تحول در مفهوم استراتژي و رابطه آن با مفاهيمي همچون جنگ و سياست و ... مورد بررسي قرار مي گيرد. در فصل دوم مهمترين عوامل موثر بر شكل گيري استراتژي معاصر كه مركب از كشور نظام بين الملل و سازمان هاي بين المللي است مطرح مي شود در فصل سوم از عوامل كم اهميت تري در شكل گيري استراتژي نقش ايفا مي كنند، سخن گفته مي شود در فصل پاياني، به اختصار به برخي از اصول ثابت استراتژي موفق اشاره مي گردد اصولي كه در هر شرايط زماني و مكاني موجبات كاميابي استراتژي را فراهم مي آورند.

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

پيشگفتار
مقدّمه
فصل اول: كليات و مفاهيم
بررسي مفهوم استراتژي
1. تعريف استراتژي
الف. مفهوم استراتژي
ب. مفهو اصطلاحي استراتژي
ج. تعريفهاي مختلف استراتژي
2. مفاهيم مرتبط و نزديك به استراتژي
الف. تاكتيك
ب. جنگ
ج. سياست
د. مناطق استراتژي
3. مباني و اصول استراتژي
4. تئوريهاي بزرگ استراتژي
سير تاريخي و تحوّل در استراتژي
روند تاريخي و تحوّل در استراتژي نظامي سنتي
الف. استراتژي نشظامر در جنگهاي كلاسيك
ب. استراتژي نظامي در جنگهاي داخلي آمريكا و بعد از آن
ج. استراتژي نظامي از جنگ جهاني اول تا شروع جنگ جهاني دوم
د. استراتژي نظامي در جنگ جهاني دون
سير تاريخي و تحوّل در استراتژي هسته‌اي
الف. استرتژي هسته‌اي آمريكا و شوري (سابق)
ب. استراتژي هسته‌اي فرانسه
ج. استراتژي هسته‌اي چين
انواع استراتژي
استراتژيهاي سياسي (غير مستقيم)
الف. استراتژي انزوا طلبي
ب. استراتژي بيطرفي
ج. استراتژي عدم تعهد
د. استراتژي اتحاد و ائتلاف
استراتژيهاي نظامي(مستقيم)
الف. استراتژي زميني
ب. استراتژي دريايي
ج. استراتژي هوايي
د. استراتژي جنگ كم شدت
استراتژي و ژنوپلتيك
عوامل مورد بررسي در ژئوپلتيك
1. موقعيت جغرافياي كشور
2. وسعت كشور
3. منابع طبيعي
4. جمعيت
5. آب و هوا
6. ناهمواريها
7. شكل كشور
8. عوامل ديگر ژئولتيتيك
تعريف و انواع جنگ
تعريف جنگ
انواع جنگ
1. جنگ هسته‌اي
الف. جنگ عمومي
ب. جنگ محدود
2. جنگ هسته‌اي
الف. جنگ محدود
ب. جنگ چريكي
ج. جنگ رواني
د. جنگ شيميايي و ميكروبي
علل جنگ
آيا انگيزه در طبيعت انسان وجود دارد؟
علل مادي جنگ
1. علل سياسي جنگ
2. علل اقتصادي جنگ
3. ساير علل مادي جنگ
علل معنوي جنگ
فصل دوم: عوامل ساختار تعيين كننده استراتژي معاصر
كشور
عناصر تشكيل دهنده دولت
الف. سرزمين
ب. مردم
ج. حكومت
د. حاكميت
نظام بين الملل
تعريف نظام بين الملل
ساختار حاكم بر نظام بين الملل
عناصر قدرت در نظام بين الملل
سير تاريخي نظام بين الملل
انواع نظامهاي بين الملل
سازمانهاي بين المللي
الف. تعريف سازمانهاي بين المللي
ب. خصوصيات سازمانهاي بين الملل
ج. انواع سازمانهاي بين المللي
د. علل و انگيزه‌هيا تشكيل سازمانهاي بين المللي
ه. استراتژي كشورها و رابطه آن با عملكرد سازمنهاي بين المللي
فصل سوم: نقش عوامل ويژه نظامي در استرتژي
ابزارهاي جنگي
الف. سير تكامل جنگ افزار
ب. مسابقه تسليحاتي و خلع سلاح
ج. نقش تسليحات در استراتژي بازدارندگي
د. وابستگي تسليحاتي
ه. تأثير متقابل تسليحات و استراتژي
نيروهاي نظامي
الف. نيروهاي استراتژيك
ب. نيروهاي كلاسيك
ج. نيروهاي واكنش سريع
د. نيروي حافظ صلح ملل متحد
ه. ارتش سالاري
سلاحهاي استراتژيك
الف. موشكهاي قاره پيماي بالستيكي
ب. هواپيماي استرتژيك
ج. زير درياييهاي استرتژيك
د. سلاحهاي شيميايي و ميكروبي استرتژيك
ه. سلاحهاي استرتژيك مدرن
جنگ هسته‌اي و آثار آن
الف. تلفات انساني
ب. اثرات بر محيط زيست
ج. آثار جسمي و رواني
د. بمب ئيدوژني و آثار آن
ه. آثار مرگبار بمب نوتروني
سازمانها و وسايل گرد اوري اطلاعات
الف. سازمانهاي اطلاعاتي
1. سازمان سيا
2. كا.گ.ب
3. اينتلجنت سرويس
4. ساير سازمانهاي اطلاعاتي
ب. وسايل گردآوري اطلاعات
1. ماهواره
2. هواپيما
3. ايستگاه‌هاي جاسوسي زميني
4. ساير وسايل جاسوسي
فهرنك ملّي
الف. اعتبار ملي
ب. روحيه ملي
ج. ايدئولوژي
د. رهبري
ه. همبستگي اجتماعي
اقتصاد و تصميم گيري‌هاي استراتژيك
الف. عناصر اقتصادي و تصميمات استرتژيك
1. عناصر غير اقتصادي
2. اقتصاد و تصميمات استراتژيك
ب. راههاي اعمال قدرت اقتصادي
1. ابزاراي تنبيه اقتصادي
2. ابزارهاي پاداش اقتصادي
فصل چهارم: استراتژي در عمل(خصوصيات استرتژي موفق )
استراتژي در عمل
هدفمندي استراتژي و خصوصيات آن
همگوني با ارزشها
انطباق با واقعيات
اتكا به توانائيها اقتصادي
برخورداري از ابزارهاي مناسب
منابع و مآخذ

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس