فروش انواع کتب کمک آموزشی با ارسال رایگان + هدیه حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارت



قیمت پشت جلد: 57200 ریال

توضیحات

هيچ كتابي به اندازه قرآن كريم مورد شرح و تفسير قرار نگرفته است. از صدر اسلام تا كنون هزاران تفسير بر اين كتاب الهي نوشته شده است. اما مع الاسف به دليل ورود برخي مطالب نادرست به متون تفسيري، نمي توان به همه آنها اعتماد كرد. براي داوري در مورد آن ها بايد مباني، اصول، قواعد و روشهاي به كار گرفته شده در هر يك از تفاسير را شناخت و ميزان صحت و سقم آنها را مورد ارزيابي قرا ر داد. كتاب حاضر درصدد است تا در اين مسير گام بردارد. لازم به ذكر است كه اين كتاب تنها به بررسي برخي از مباحث «مباني و روشهاي تفسيري» پرداخته است. چون مباحث اين كتاب بصورت درس نامه مي باشد و ساير مباحث در كتب ديگري بررسي مي شود. فلذا موارد و سر فصلهاي كتاب به شرح ذيل مي باشد. تعريف تفسير، تفاوت و تاويل، نياز به تفسير قرآن، جواز تفسير قرآن، مباني فهم قرآن، معيار هاي تفسير معتبر، روش هاي تفسير قرآن در بستر تاريخ مشتمل بر: 1. روش تفسير در عصر پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم 2. روش تفسير صحابه و ويژگي هاي آن 3. روش تفسير تابعين 4. ارزش تفسير صحابه و تابعين 5. ارزش و روش تفسير اهل بيت عليهم السلام

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت



مقدمه
پيش گفتار
بخش اول: كليات
درس اول: معناشناسي «تفسير» و «تأويل»
1. مقدمه
2. «تفسير» در لغت
3. كاربرد واژه ي «تفسير» در قرآن كريم
4. «تفسير» در اصطلاح
5. «تأويل» در لغت
6. كاربرد واژه «تأويل» در قرآن كريم
تأويل كلام = سرآغاز كلام
تأويل كلام = سرانجام كلام
تأويل فعل = سرآغاز فعل
تأويل فعل = سرانجام فعل
تأويل رؤيا = سرآغاز رؤيا
تأويل رؤيا = سرانجام رؤيا
7. تأويل از ديدگاه برخي صاحب نظران
نظريه ي ابن تيميه در مورد تأويل
نظريه ي علامه طباطبايي در مورد تأويل
نظريه ي يكي از قرآن پژوهان معاصر در باب تأويل قرآن
8. تأويل در اصطلاح
1. تفسير
2. تفسير به رأي
3. تفسير باطني
4. حمل لفظ بر معناي مرجوح
9. رابطه ي منطقي بين تفسير و تأويل
خلاصه و نتيجه
الف) پرسش هاي درس
ب) سئوالات تحقيق
منابع جهت مطالعه و تحقيق
درس دوم اصطلاح شناسي مباني و روش هاي تفسيري
1. مقدمه
2. مباني تفسير قرآن
3. اصول تفسير
4. قواعد تفسير
5. روش ها، گرايش ها و سبك هاي تفسيري
روش تفسيري
گرايش تفسيري
سبك هاي بياني در تفاسير
از مذاهب تفسيري تا تفاسير مذهبي
خلاصه و نتيجه
الف) پرسش هاي درس
ب) سئوالات تحقيق
منابع جهت مطالعه و تحقيق
درس سوم: نياز به تفسير
1. مقدمه
2. نياز به تفسير، ذاتي يا عرضي؟!
نيازهاي ذاتي
اجمال برخي از آيات
آيات متشابه
ذو وجوه بودن برخي آيات
الف ـ نمونه اي از ابهام در مرجع ضمير
ب ـ نمونه اي از اختلاف در وجوه اعراب
ج ـ اختلاف در مستثني منه
د ـ نمونه اي از اختلاف در تقدير
ذو بطون بودن آيات قرآن
نيازهاي عرضي
گذشت زمان و پرده ي ابهام بر موقعيت هاي نزول
غبار غربت بر چهره ي مفردات قرآن
ضعف ادبي مخاطبان
پرسش ها، شبهات و نيازهاي عصري
3. دفع اشكال
خلاصه و نتيجه
الف) پرسش هاي درس
ب) سئوالات تحقيق
منابع جهت مطالعه و تحقيق
درس چهارم: جواز تفسير
1. مقدمه
2. اداله ي موافقان جواز تفسير اجتهادي
آيات مؤيد تفسير اجتهادي
روايات مؤيد تفسير اجتهادي
حديث ثقلين
حديث عرض اخبار به قرآن
جواز استنباط احكام شرعي از قرآن
رد متشابه به محكم
3. اداله ي مخالفان تفسير اجتهادي
آيات مخالف با تفسير اجتهادي
روايات مخالف تفسير اجتهادي
خلاصه و نتيجه
الف ـ پرسش هاي درس
ب ـ سئوالات تحقيق
منابع جهت مطالعه و تحقيق
درس پنجم: معيارهاي تفسير معتبر
1. مقدمه
2. ضوابط سنجش تفاسير
ارتباط منطقي و زبان شناختي با الفاظ
انواع ارتباط زبان شناختي بين الفاظ و تفسير قرآن
الف) رابطه ي وضعي بين لفظ و معنا
ب) رابطه مفهوم و مصداق
رابطه لازم و ملزوم
د) رابطه ي مثل با ممثل
اعتبار منابع در تفسير
معناي لغوي
قواعد ادبي
آيات قرآن
احاديث
الف) احاديث متواتر
ب) احاديث آحاد همراه با قراين قطعي
ج) احاديث آحادي كه مضمون آن ها با قراين قطعي تأييد نمي شود
عقل
اجماع
شهود عرفاني
خلاصه و نتيجه
الف) پرسش هاي درس
ب) سئوالات تحقيق
منابع جهت مطالعه و تحقيق
بخش دوم: مباني فهم قرآن
درس ششم: زبان قرآن
1. مقدمه
2. بيان اصطلاحات
زبان عرفي
زبان رمز
زبان سمبليك
زبان ادبي
زبان علمي
زبان تمثيلي
3. ويژگي هاي زبان قرآن
زبان قرآن، زبان عرف خاص
زبان قرآن؛ زباني تركيبي
زبان قرآن؛ زباني دو لايه
خلاصه و نتيجه
الف) پرسش هاي درس
ب) سئوالات تحقيق
منابع جهت مطالعه و تحقيق
درس هفتم: ظاهر و باطن قرآن و مباني فهم آن
(قسمت اول: روايات ظاهر و باطن و معناشناسي اصطلاحات)
1. مقدمه
2. مروري بر روايات ظاهر و باطن
3. فقه الحديث روايات ظاهر و باطن
معناشناسي واژه ي حرف
معناشناسي ظاهر و باطن
معناشناسي حد و مطلع
خلاصه و نتيجه
الف) پرسش هاي درس
ب) سئوالات تحقيق
منابع جهت مطالعه و تحقيق
درس هشتم: تفسير باطن و مباني فهم آن
(قسمت دوم: روي كردهاي مختلف در مورد تفسير باطن قرآن)
1. مقدمه
2. موضع گيري در برابر روايات ظاهر و باطن
3. نظريه هاي مختلف در تفسير ظاهر و باطن قرآن
ديدگاه وجود شناسانه (حقيقت گرا)
ديدگاه معنا شناسانه
تأويل قرآن (معناي متن)
مقصود اصلي خداوند
مدلول هاي مطابقي آيات
معناي كلي و مجرد از خصوصيات
مدلول هاي التزامي الفاظ
خلاصه و نتيجه
الف) پرسش هاي درس
ب) سئوالات تحقيق
منابع جهت مطالعه و تحقيق
درس نهم: فرآيند ظهور معاني از الفاظ قرآن
1. مقدمه
2. اقسام لفظ از نظر ظهور و خفا
نمونه هايي از لفظ ظاهر در قرآن
تأويل پذيري ظاهر
راه تشخيص ظاهر از نص
تأويل پذيري نص
اقسام محكم
عوامل اجمال
حكم الفاظ مجمل
نظريات گوناگون در تفسير متشابهات
مرحله اول: معناي وضعي
مرحله دوم: معناي كاربردي
مرحله سوم: سياق
مرحله چهارم: هماهنگي با كل قرآن
الف) ظهور تصوري
ب) ظهور تصديقي اول
ج) ظهور تصديقي دوم
خلاصه و نتيجه
پرسش هاي درس
سئوالات تحقيق
منابع جهت مطالعه و تحقيق
درس دهم: عوامل موثر در فهم قرآن
1. مقدمه
2. فهم قرآن در گرو «دانش» و «انديشه»
دانش هاي لازم در فهم قرآن
شناخت زبان و فنون آن سخن
شناخت خداوند به عنوان گوينده سخن
شناخت مخاطبان سخن
شناخت زمان و موقعيت هاي نزول
تدبر در قرآن
شيوه تدبر در قرآن
جايگاه قلب در فهم قرآن
سئوالات درس
پرسش هاي تحقيق
منابع جهت مطالعه و تحقيق
بخش سوم: تفسير قرآن در عصر پيامبر صلي الله عليه و آله ، صحابه، تابعين و اهل بيت عليهم السلام
درس يازدهم: تفسير پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله
1. مقدمه
2. نياز مسلمانان عصر نزول به تفسير قرآن
3. ميزان تفسير نبوي و اقسام آن
4. نمونه هايي از تفسير نبوي
5. محدوديت هاي تفسير نبوي و علل آن
6. خلاصه و نتيجه
پرسش هاي درس
سئوالات تحقيق
منابع جهت مطالعه و تحقيق
درس دوازدهم: تفسير صحابه
1. مقدمه
2. صحابيان مفسر
امام علي بن ابي طالب عليه السلام
آثار تفسيري علي بن ابي طالب
عبدالله بن عباس
آثار تفسيري ابن عباس
1. صحيفه علي بن ابي طلحه
2. «غريب القرآن» به تهذيب عطاء بن ابي رباح (م 114 ق)
3. مسائل نافع بن ازرق
4. تنوير المقباس من تفسير ابن عباس
اهم طرق روايي تفسير ابن عباس
عبدالله بن مسعود
آثار تفسيري ابن مسعود و طرق اسناد به وي
ابي بن كعب
آثار تفسيري ابي بن كعب و طرق اسناد به وي
ساير مفسران از صحابه
3. ويژگي ها و مشخصات تفسير صحابه
4. ارزش و اعتبار تفسير صحابه
5. اسرائيليات در تفسير صحابه
عناصر اصلي نقل اسرائيليات و اهداف آن
خلاصه و نتيجه
پرسش هاي درس
سئوالات تحقيق
منابع جهت مطالعه و تحقيق
درس سيزدهم: تفسير تابعين
1. مقدمه
2. مفسران معروف در عصر تابعين
مجاهدين جبر مكي (21 ـ 104 ق)
سعيد بن جبير (45 ـ 95 ق)
عكرمة (25 ـ 105 ق)
عطاء بن ابي رباح (27 ـ 114 ق)
قتادة بن دعامة السدوسي (61 ـ 118 ق)
حسن بصري (21 ـ 110 ق)
ابوالعالية (... ـ 93 ق)
سدي (... ـ 128 ق)
مسروق (... ـ 63 ق)
شعبي (20 ـ 104 ق)
ابراهيم نخعي (... ـ 96 ق)
زيد بن اسلم (... ـ 136 ق)
سعيد بن مسيب (15 ـ 95 ق)
محمد بن كعب قرظي (40 ـ 118 ق)
3. ويژگي هاي تفسير تابعين
جلوه گوهر اجتهاد در تفسير تابعين
شاخصه هاي اجتهاد در تفسير تابعين
الف ـ عرضه تفسير مخالف با معناي ظاهري متن
ب ـ مخالفت با تفسير صحابه
ج ـ مخالفت با ديگر تابعين
اسرائيليات در تفسير تابعين
4. جهت گيري هاي تفسير تابعين
گرايش ادبي و لغوي
گرايش فقهي
گرايش اخلاقي
5. روش تفسيري تابعين
6. ارزش و اعتبار تفسير تابعين
خلاصه و نتيجه
پرسش هاي درس
سئوالات تحقيق
منابع جهت مطالعه و تحقيق
درس چهارهم: تفسير اهل بيت عليهم السلام
(قسمت اول: مباني، روش، ارزش)
1. مقدمه
2. اصول و مباني تفسير اهل بيت عليهم السلام
مبناي نخست: قرآن كتابي است كه به زبان مردم نازل شده است
مبناي دوم: قرآن كلام خداست
مبناي سوم: التزام به وحي بياني
مبناي چهارم: ياري جستن از قواعد عقلي
مبناي پنجم: جاودانگي قرآن
3. روش شناسي تفسير اهل علهيم السلام
تفسير قرآن به استناد به قواعد ادبي
تفسير قرآن به قرآن
تفسير قرآن به استناد به حديث پيامبر صلي الله عليه و آله
تفسير قرآن با استفاده از قواعد عقلي
4. ارزش و اعتبار تفسير اهل بيت عليهم السلام
خلاصه و نتيجه
پرسش هاي درس
سئوالات تحقيق
درس پانزدهم: تفسير اهل بيت عليهم السلام
(قسمت دوم: مروري بر روايات تفسيري)
1. مقدمه
2. اقسام روايات مأثور در تفسير
روايات تفسيري
روايت جري و انطباق
روايات بطن
رابطه جري و بطن
3. روايات «جري» و «بطن» در بوته نقد
تطبيق صحيح و مقبول
بيان مصداق لفظ عام
بيان مصداق مطلق
تجريد معنا يا الغاي خصوصيت
تطبيق ناروا و مردود
جاعلان تطبيقات ناروا
نمونه هايي از تطبيقات باطل
اهداف حديث سازان از جعل روايات تطبيق
خلاصه و نتيجه
پرسش هاي درس
سئوالات تحقيق
منابع جهت مطالعه و تحقيق
كتاب شناسي

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس