فروش کتاب های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با تخفیف ویژه (به مناسبت دومین سالگرد) حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 19800 ریال تاریخ بروزرسانی: بیش از شش ماه پیش

توضیحات

جنگ رواني امروزه بخش مهمي از فعاليت هاي سياسي، نظامي، اقتصادي، اجتماعي و تبليغاتي كشورهاي استعماري و استكباري را تشكيل مي دهد. اين فعاليت تحت پوشش سازمان هاي اطلاعاتي در سطح ملي و بين المللي داراي كاركردهاي گوناگون مي باشد و هدف عمده آن تخريب و تضعيف روحيه حريف يا دشمن و تغيير در نگرش و تصميم آنها است كه با شويه ها و روش ها، ابزارها و سيستم هاي مختلف اعمال مي گردد.

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

فصل اول: كليات و مفاهيم
1-1. بيان موضوع
2-1. اهداف بحث
3-1. تعريف واژه‌ها
1-3-1.فرق جنگ رواني با عمليات رواني
2-3-1. فرق جنگ رواني و جنگ سرد
فصل دوم: تاريخچه و سير پيدايش و تحول جنگ رواني
1-2. ادوار جنگ رواني
1-1-2. جنگ رواني در عصر باستان
2-1-2. جنگ رواني در عصر ميانه
3-1-2. جنگ رواني در عصر جديد
2-2. ديد‌گاه‌ها و دكترين‌هاي موجود درباره جنگ رواني
3-2. عوامل مؤثر در جنگ رواني
1-3-2. عوامل ذهني
2-3-2. عوامل عيني و محيطي
3-3-2. ساير شرايط مؤثر در جنگ رواني
فصل سوم: اهداف جنگ رواني
1-3. القاي غم
2-3. القاي يأس و نااميدي
3-3. ايجاد رعب و وحشت
فصل چهارم: عمليات رواني
1-4. ماهيت عمليات رواني
2-4. اصول عمليات رواني
1-2-4. اصل هدف
2-2-4. اصل تمركز
3-2-4. اصل وحد فرماندهي
4-2-4. اصل هماهنگي عمليان رواني با نظامي
5-2-4. اصل غافلگيري و فريب
6-2-4. اصل انعطاف
7-2-4. اصل حفظ پشتيباني مردمي
8-2-4. اصل تهاجم و شدن عمل رواني
9-2-4. اصل كسب و حفاظت اطلاعات
10-2-4. اصل پوشش عمليات رواني
11-2-4. اصل استفاده از جنگ رواني
12-2-4. اصل آموزش
3-4. مدار اطلاعات عمليات رواني
1-3-4. مرحله هدايت
2-3-4. مرحله جمع‌آوري اطلاعات
3-3-4. مرحله پروش اخبار
4-3-4. مرحله انتشار
5-3-4. مرحله بهره‌برداري
6-3-4. مرحله ارزيابي نتايح حاصله از عمليات رواني
4-4. برآورد اطلاعات عمليات رواني
5-4. طرح‌هاي عمليات رواني
1-5-4. طرح استراتژيكي
2-5-4. طرح تاكتيكي
6-4. سازمان عمليات رواني
فصل پنجم: شيوه‌هاي جنگ رواني
1-5. تبليغات
1-1-5. تعريف تبليغات
2-1-5. عناصر تبليغ
3-1-5. اهداف تبليغ
4-1-5. اصول تبليغات
2-5. شايعه
1-2-5. شايعه سازري و شايعه پراكني از ديد‌گاه روايات
2-2-5. عوامل و علل شايعه پراكني
3-2-5. كاربرد شايعه
4-2-5. اهداف شايعه پراكنان
5-2-5. ابعاد شايعه
6-2-5. كيفيت پخش شايعات
7-2-5. عواقب شايعه پراكني
8-2-5. كيفر شايعه از نظر اسلام
9-2-5. راه‌هاي پيشگيري از شايعه پراكني
10-2-5. راه‌هاي مقابله با شايعات
11-2-5. كنترل شايعات
3-5. شست و شوي مغزي
1-3-5. تاريخچه
2-3-5. فرآيند شست و شوي مغزي
4-3-5. امكانات و محدوديت‌ها
4-5. تحريف واقعيات
1-4-5. معاني تحريف
2-4-4. انواع تحريف
5-5. تفرقه افكني
6-5. فريبكاري
1-6-5. فريب در عمليات‌ها
7-5. ترور
1-7-5. انواع ترور
8-5. سانسور
1-8-5. انواع سانسور
2-8-5. استكبار و سانسور
9-5. تهديد
1-9-5. اقسام تهديدات
فصل ششم: سيستم‌‌ها، ابزار‌ و امكانات جنگ رواني
1-6. مطبوعات
1-1-6. نقش رواني- اجتماعي مطبوعات در جنگ رواني
2-1-6. مطبوعات در خدمت اهداف سياست خارج استكبار جهاني
3-1-6. روزنامه‌ها و نقش آنها در جنگ رواني
4-1-6. خصوصيات مهم روزنامه
5-1-6. نقش مجلات در جنگ رواني
2-6. راديو
3-6. تلويزيون
1-3-6. نقش سياسي
2-3-6. نقش آموزش و رواني
3-3-6. انتشار اخبار
4-3-6. شاخص‌هاي عمده برنامه‌هاي تلويزيون براي ايجاد جنگ رواني
4-6. ماهواره
1-4-6. اهداف ماهواره‌ها
2-4-6.تأثيرات منفي ماهواره
3-4-6.تأثيرات جهاني ماهواره ارتباطي
4-4-6.راه‌هاي مقابله با برنامه‌‌هاي ماهواره‌ها
5-6. كامپيوتر(رايانه)
فصل هفتم: كاربرد جنگ رواني در مأموريت رزمي
1-7. انواع عمليات رواني
2-7. هماهنگي اقدامات نظامي و غير نظامي
3-7. جنگ رواني در پشتيباني از عمليات رزمي
1-3-7. جنگ رواني در پشتيباني از عمليات رزمي منظم
2-3-7. جنگ رواني در پشتيباني از عمليات رزمي نانظم
4-7. جنگ رواني در پشتيباني توسعه پدافند داخلي
1-4-7. اهداف جنگ رواني براي گروه‌هاي عمده هدف
2-4-7. اصول طرح ريزي براي جنگ رواني
3-4-7. سازمان‌هاي مسؤول در فعاليت‌هاي جنگ رواني
منابع و مأخذ

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس