فروش کتاب های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با تخفیف ویژه (به مناسبت دومین سالگرد) حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 13200 ریال تاریخ بروزرسانی: بیش از شش ماه پیش

توضیحات

اين كتاب سعي دارد آخرين نظرات صاحب نظران حوزه فقه و اقتصاد را درباره مباني صنعت بيمه بيان مي دارد و خوانندگان محترم را با جوانب گوناگون اين صنعت روبه رشد فراگير و پررونق آشنا سازد، مباحث كتاب در چهار بخش و يك خاتمه سامان يافته است. بخش نخست زير عنوان كليات و در چهار فصل درباره واژه شناسي بيمه، منشا پيدايش بيمه، پيشينه بيمه و ماهيت ويژگيهاي بيمه، اصول بنيادي، انواع و ملاك هاي آن اطلاعاتي را در اختيار خوانندگان قرار مي دهد. بخش دوم به مباني فرهنگي بيمه در اسلام اختصاص يافته و در دو فصل، مباني فرهنگي، فردي و اجتماعي بيمه را بررسي مي كند. مباني اجتماعي و اقتصادي و بيمه عدالت و امنيت اجتماعي مطالعه كرد. در بخش چهارم كتاب مباني فهي بيمه به عنوان يك عقد مستقل مطرح مي گردد آنگاه استدلال هاي مخالفان و موافقان نمايانده مي شود. سپس در فصل سوم اين بخش، موضوع بيمه و عقود معين تقديم مخاطبان عزيز مي شود. در ختمه نيز فتاواي سيزده نفر از فقها و مجتهدان طرز اول شيعه گردآوري شده و در اختيار خواننده قرار گرفته است.

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

مقدمه
بخش اول: كليات
فصل اول: واژه شناسي بيمه
1. واژه بيمه در زبان فارسي
2. واژه بيمه در زبان عربي، انگليسي و فرانسه
3. تعريف اصطلاحي بيمه
4. عناصر تشكيل دهنده عقد بيمه
1-4-بيمه گذار
2-4-بيمه‌گر
3-4-حق بيمه
4-4-موضوع بيمه
5-4-مبلغ بيمه
6-4-نفع بيمه‌اي
7-4-بيمه نامه
8-4-فرانشيز
فصل دوم: پيدايش بيمه، پيشينه و سير تخول آن
1. منشأ پيدايش بيمه
1-1- فطرت
2-1-نيازهاي اجتماعي
3-1-نيازهاي اقتصادي
2. پيشينه تاريخي و سير تحوّل بيمه
1-2- سابقه تاريخي و بيمه در جهان
2-2- روند تاريخي و تحول بيمه در ايران
3-2- شباهت بيمه با پيمان برادري در اسلام
فصل سوم: ماهيت ويژگي‌هاي بيمه
1. مختصات بيمه
1-1-بيمه عقد است نه ايقاع
2-1-ايجاب و قبول در عقد بيمه
3-1-بيمه، عقد معاوضي
4-1-بيمه، عقد لازم
5-1-بيمه، عقد احتمالي
6-1-بيمه، عقد مستمر
7-1-بيمه، عقد رضايي
8-1-بيمه، عقد تحميلي
9-1-بيمه، عقد معلّق
10-1-بيمه، عقد غير معين
11-1-بيمه، عقد عهدي
12-1-بيمه، عقد مستقل
2. عقد بيمه و شرايط عمومي قرارداد‌ها
1-2-انشاي عقد بيمه
2-2- متعادفين در عقد بيمه
3-2-موضوع و عوضين در عقد بيمه
4-2-جهت عقد بيمه
3. شرايط اختصاصي عقد بيمه
1-3- مشخص بودن در مورد بيمه
2-3-معين بودن متعافدين
3-3-مشخص بودن حق بيمه
4-3-مشخص نمودن خطري كه موجب خسارت مي‌شود
5-3-تعبين زمان بيمه
6-3-انعقاد عقد بيمه
7-3-بيمه نامه
8-3-تعهدات بيمه‌‌گذار و بيمه‌گر در عقد بيمه
9-3-پرداخت وجه بيمه
10-3-دريافت كننده مبلغ بيمه
11-3-خيار شرط در ضمن عقد بيمه
12-3-انحلال عقد بيمه
13-3-فسخ عقد بيمه
14-3-خق فسخ بيمه‌گر
15-3- حق فسخ بيمه‌گذار
16-3- حق فسخ بيمه‌گر يا بيمه‌گذار يا شخص ثالث
17-3-اقاله
فصل چهارم: اصول بنيادي بيمه
1. اصل حسن نيت
2. اصل جبران خسارت(اصل غرامت)
3. اصل جانشيني
4. اصل نفع بيمه‌اي
فصل پنجم: انواع بيمه و ملاك‌ها آن
1. بيمه اجتماعي
1-1. تعريف زمينه‌هاي پيدايش بيمه اجتماعي
2-1. طبقات تحت پوشش بيمه‌هاي اجتماعي
3-1. خطر‌هاي مربوط به بيمه اجتماعي
4-1. بيمه‌گر و بيمه‌گذار در بيمه‌هاي اجتماعي
5-1. ويژگي‌هاي بيمه اجتماعي
2. بيمه خصوصي
1-2. تعريف ويژگي‌هاي بيمه‌هاي خصوصي
2-2. انواع بيمه‌هاي خصوصي
1-2-2. بيمه اموال
2-2-2. بيمه مسئوليت و انواع آن
3. بيمه‌هاي اشخاص و انواع آن
1-3. تعريف بيمه‌هاي اشخاص
2-3. انواع بيمه‌هاي اشخاص
1-2-3. بيمه عمر
2-2-3.بيمه مستمري
3-2-3.بيمه حوادث
4-2-3.بيمه درماني
5-2-3. بيمه بازنشستگي
4. بيمه انكايي
بخش دوم: مباني فرهنگ بيمه در اسلام
فصل اول: مباني فرهنگي(فردي) بيمه در اسلام
1. بيمه و تدبير
1-1. تدبير در زندگي فردي
2-1. تدبير در زندگي از ديد‌گاه برخي از دانشمندان
3-1. آثار فقدان آينده‌نگري
1-3-1. تقدير معيشت در روايات
2-3-1.تدبير، آينده‌نگري و حوادث
3-3-1.بيمه و آينده‌نگري
4-1. بيمه و عزت نفس
1-4-1. عزت نفس و تأمين اجتماعي
2-4-1.بيمه و پيشگيري از خسارت معنوي
5-1. بيمه و آرامش خاطر
1-5-1. تأمين اجتماعي، امنيت و خطر
2-5-1. رابطه بيمه و قضا و قدر
فصل دوم: مباني فرهنگي(اجتماعي) بيمه
1. بيمه و فقر‌زدايي (مبارزه با فقر)
1-1. تعريف لغوي و اصطلاحي فقر
2-1.عوارض فقر
3-1.ايجاد روح برداري و همبستگي راه مبارزه با فقر
4-1.بيمه و مبارزه با فقر
2. بيمه و انفاق و احسان
3. كمك به همنوع يكي از ويژگي‌هاي بشر
4. بيمه و قاعده «رَحْم»
1-4. معنا و مفهوم رحم
2-4. بيمه، تجلي احساس ترحم و عواطف انساني
بخش سوم: مباني اجتماعي و اقتصادي بيمه
فصل اول: بيمه و همبستگي و خدمات اجتماعي
1. بيمه و همبستگي اجتماعي
1-1. انسان و زندگي اجتماعي
2-1. اسلام و تأكليد بر همبستگي اجتماعي
3-1. بيمه و رفاه اجتماعي
4-1. انسان مسئول تأمين اجتماعي
2. بيمه و خدمات اجتماعي
1-2. واژه خدمات اجتماعي
2-2. فلسفه خدمات اجتماعي در اسلام
3-2. مسئوليت فردي و اجتماعي انسان
4-2. مسئوليت همگاني يا تكافل اجتماعي
5-2. بيمه تبلور همكاري‌هاي گروهي
فصل دوم: بيمه عدالت و امنيت اجتماعي
1. بيمه و عدالت اجتماعي
1-1. مفهوم عدالت اجتماعي
2-1. عدالت و مساوات
3-1. عدالت اجتماعي در قرآن و روايات
4-1. اجراي عدالت يك ضرورت اجتماعي
5-1. عدالت و انسجام اجتماعي
6-1. نقش تعاوت در ايجاد عدالت اجتماعي
7-1. راهكارهاي تحقق عدالت اجتماعي
8-1. بيمه، نمادي از تعاوت و زمينه‌سازي عدالت اجتماعي
2. بيمه و امنيت اجتماعي
1-2. نياز به امنيت يك نياز اساسي
2-2. تهديدات امنيت اجتماعي
3-2. پيشرفت جامعه و امنيت
4-2. بيمه و امنيت
فصل سوم: بيمه و مباني اقتصايد آن
1. بيمه و تضمين سرمايه‌گذاري
1-1. بيمه و تضمين سرمايه‌گذاري در بخش زير ساخت‌هاي اقتصادي
2. بيمه و تضمين سرمايه‌گذاري در بخش توليد
3. بيمه و تضمين سرمايه‌ها در تجارت بين الملل
4. بيمه و توسعه اقتصادي
5. بيمه و مشاركت اقتصادي
فصل چهارم: مباني فقيهي بيمه
فصل اول: بيمه، يك عقد مستقل
1. بيمه و بناي عقلا
1-1. مفهوم بناي عقلا
2-1. عناصر و اركان بناي عقلا
3-1. احكام امضايي و تأسيسي
4-1. چگونگي استدلال به بناي عقلا
2. بيمه و دليل عقل
1-2. كيفيت استدلال
3. بيمه و عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود
1-3. نظريات فقها در زمينه دلالت«افوا بالعفود»
4. دلالت آية «لا تأكلو اموالكم بينكم بالباطل» بر لزوم وقاي به عقود
5. دلالت حديث نبوي«المومنون عند شروطهم»
1-5. كيفيت استدلال به روايات نبوي
6. دلالت حديث «لا يحل مال امرء الا يطلب نفسه»‌بر لزوم وفاي به عقود
7. انحصاري نبودن عقود(اصل آزادي قرارداد‌ها)
فصل دوم: مخالفان عقد بيمه
1. بيمه و معامله خرجي
2. بيمه و معامله ضرري
3. بيمه و غرر
1-3. معناي لغوي غرر
2-3. ادله نهي از معامله غرري
3-3. بيمه و عقد غرري
4-3. بيمه و جهل به عوضين
4. بيمه و تعليق آن
5. بيمه و سفهي بودن آن
6. بيمه و ربا
7. بيمه و قمار
8. بيمه و ضمان مالم يجب
فصل سوم: بيمه و عقود معين
1. بيمه و عقد مضاربه
1-1. تطبيق بيمه با مضاربه
2-1. اشكال‌هاي انطباق بيمه با مضاربه
2. بيمه و عقد مصلح
1-2. تعريف صلح
2-2. صلح، عقد مستقل
3-2. تطبيق بيمه بر عقد مصلح
3. بيمه و عقد هبه
1-3. تطبيق قرارداد‌ بيمه با عقد هبه معوضّ
2-3. نقد نظريه انطباق بيمه با عقد هبه معوض
4. بيمه و تطبيق آن با جعاله
1-4. نقد انطباق بيمه با جعاله
5. بيمه و تطبيق آن با قرض
1-5. نقد نظريه انطباق بيمه با قرض
6. بيمه و تطبيق آن با ضمان
1-6. اركان عقد ضمان
2-6. اثر ضامن عقدي
3-6. انواع ضامن عقدي
ضمان ديون
ضمان اعيان
1-3-6. نظريات فقها در زمينه اعيان
2-3-6. تطبيق بيمه با ضمان اعيان
3-36. بررسي اشكال‌هاي وارده شده بر تطبيق عقد بيمه با ضمان
4-6. عقد بيمه و ضمان جريره
1-4-6. تطبيق بيمه با ضمان جريره
2-4-6. نقد تطبيق بيمه با ضمان جريره
7. عقد بيمه و ديه بر عاقله
1-7. تطبيق عقد و بيمه با ديه بر عاقله
2-7. نقد تطبيق عقد بيمه با ديه بر عاقله
8. عقد بيمه و حق عمري و نفقه دائم العمر
1-8. نقد تطبيق حق عمري و نفقة‌دائم يا بيمه
خاتمه: فتاواي برخي از فقها و مجتهدين شيعه
1. نظريه فقهي سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي
2. نظريه فقهي امام خميني(ره)
3. نظريه فقهي آية الله خامنه‌اي
4. نظريه فقهي آية الله شهيد مرتضي مطهري
5. نظريه فقهي آية الله سيد محمد حسيني بهشتي
6. نظريه فقهي آية الله سيد محسن حكيم
7. نظريه فقهي آية الله سيد ابوالقاسم خويي
8. نظريه فقهي آية الله سيد محمد رضا گلپايگاني
9. نظريه فقهي آية الله سيد علي سيستاني
10. نظريه فقهي آية الله محمد علي اراكي
11. نظريه فقهي آية الله وحيد خراساني
12. نظريه فقهي آية الله نوري همداني
13. نظريه فقهي آية الله مرعشي نجفي
فهرست منابع
مقدمه
بخش اول: كليات
فصل اول: واژه شناسي بيمه
1. واژه بيمه در زبان فارسي
2. واژه بيمه در زبان عربي، انگليسي و فرانسه
3. تعريف اصطلاحي بيمه
4. عناصر تشكيل دهنده عقد بيمه
1-4-بيمه گذار
2-4-بيمه‌گر
3-4-حق بيمه
4-4-موضوع بيمه
5-4-مبلغ بيمه
6-4-نفع بيمه‌اي
7-4-بيمه نامه
8-4-فرانشيز
فصل دوم: پيدايش بيمه، پيشينه و سير تخول آن
1. منشأ پيدايش بيمه
1-1- فطرت
2-1-نيازهاي اجتماعي
3-1-نيازهاي اقتصادي
2. پيشينه تاريخي و سير تحوّل بيمه
1-2- سابقه تاريخي و بيمه در جهان
2-2- روند تاريخي و تحول بيمه در ايران
3-2- شباهت بيمه با پيمان برادري در اسلام
فصل سوم: ماهيت ويژگي‌هاي بيمه
1. مختصات بيمه
1-1-بيمه عقد است نه ايقاع
2-1-ايجاب و قبول در عقد بيمه
3-1-بيمه، عقد معاوضي
4-1-بيمه، عقد لازم
5-1-بيمه، عقد احتمالي
6-1-بيمه، عقد مستمر
7-1-بيمه، عقد رضايي
8-1-بيمه، عقد تحميلي
9-1-بيمه، عقد معلّق
10-1-بيمه، عقد غير معين
11-1-بيمه، عقد عهدي
12-1-بيمه، عقد مستقل
2. عقد بيمه و شرايط عمومي قرارداد‌ها
1-2-انشاي عقد بيمه
2-2- متعادفين در عقد بيمه
3-2-موضوع و عوضين در عقد بيمه
4-2-جهت عقد بيمه
3. شرايط اختصاصي عقد بيمه
1-3- مشخص بودن در مورد بيمه
2-3-معين بودن متعافدين
3-3-مشخص بودن حق بيمه
4-3-مشخص نمودن خطري كه موجب خسارت مي‌شود
5-3-تعبين زمان بيمه
6-3-انعقاد عقد بيمه
7-3-بيمه نامه
8-3-تعهدات بيمه‌‌گذار و بيمه‌گر در عقد بيمه
9-3-پرداخت وجه بيمه
10-3-دريافت كننده مبلغ بيمه
11-3-خيار شرط در ضمن عقد بيمه
12-3-انحلال عقد بيمه
13-3-فسخ عقد بيمه
14-3-خق فسخ بيمه‌گر
15-3- حق فسخ بيمه‌گذار
16-3- حق فسخ بيمه‌گر يا بيمه‌گذار يا شخص ثالث
17-3-اقاله
فصل چهارم: اصول بنيادي بيمه
1. اصل حسن نيت
2. اصل جبران خسارت(اصل غرامت)
3. اصل جانشيني
4. اصل نفع بيمه‌اي
فصل پنجم: انواع بيمه و ملاك‌ها آن
1. بيمه اجتماعي
1-1. تعريف زمينه‌هاي پيدايش بيمه اجتماعي
2-1. طبقات تحت پوشش بيمه‌هاي اجتماعي
3-1. خطر‌هاي مربوط به بيمه اجتماعي
4-1. بيمه‌گر و بيمه‌گذار در بيمه‌هاي اجتماعي
5-1. ويژگي‌هاي بيمه اجتماعي
2. بيمه خصوصي
1-2. تعريف ويژگي‌هاي بيمه‌هاي خصوصي
2-2. انواع بيمه‌هاي خصوصي

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس