کتاب "تنها گریه کن" روایت اشرف سادات منتظری (همراه با مسابقه + جوایز نقدی) حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 33000 ریال تاریخ بروزرسانی: بیش از شش ماه پیش

توضیحات

هركه خدانند را با اسماء حسنه او شناخت سنت هاي الهي را شناخته، كه در واقع تجليات اين اسما در هستي است و كسي كه سنت هاي الهي را شناخت از حكمت برخوردار شده است. از اين رو پيوند محكمي ميان شناخت خدا وقفه وجود دارد از سوي ديگر عبادات، گسترده ترين ابواب فقه را تشكيل مي دهد كه هدف از آن افزايش تقوي و يقين مي باشد. هر جا كه انسان بنگرد آثار حكمت الهي و گستره حسن تدبر و دقت در نظم را مشاهده مي كند. بحث پيرامون حقايق ايمان به خدا ابعاد تقوي الهي افق هاي حق و محور بودن آن براي ايان مفاهيم و فرمانبري از خدا و پرستش او ذكر خدا، نماز، دعا، سجود، قنوت، راه هاي ياري جستن از درگاه خداف افق هاي نزديكي، او در نتيجه لقاء الله ... .

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

پيش‌گفتار
درآمد
فصل اوّل: ايمان، حقايق و نشانه‌ا
گزيده سخن
بخش اوّل: حقايق و نشانه‌هاي ايمان
نور ايمان
حقايق ايمان و نشانه‌هاي مؤمنين
نشانه‌اي مؤمن
عشق به خدا دليل وجود ايمان
خود‌محوري، دليل ضعف ايمان
ايمان به تمامي حق
پيروي از حق نه هوي و هوس
سرانجام ايمان؛ هدايت و رستگاري
دوست داشتن اولياي خدا
اطاعت، دليل ولايت
ايمان، حقيقت اسم نه مراسم
ايمان، ميزان ارزشها
ايمان، سرچشمه ارزشها
در پرتو احاديث
الف. صفات پرهيزكاران
ب. حقايق ايمان
پ. بينايي و پايداري
ت. مؤمن كيست؟
بخش دوم- حق، محور ايمان
كرانه‌هاي حق
يك- حق، سرچشمه ارزشها
دو. محوريّت حق
سه- حق، از سوي خداست
چهار. خدا همان حق است
پنج. خداوند، نگهبان حق
الف. خداوند اين چنين حق را حفظ مي‌كند
ب. خداوند، حافظ ذكر (قرآن)
پ. هنگام پايان يافتن مهلت
شش. حق، دورنمايه قرآن
هفت. حق، پيام پيامبران
هشت. پيامبر حق
نه. حق، بر جادو چيره مي‌شود
ده. حق، ابزار آفرينش
يازده. وعده حق
دوازده. حق بر بشر چيره مي‌شود
سيزده. حق ماندگار است
چهارده. داوري بر پايه حق
پانزده. خداوند حق را چنين استوار مي‌دارد
شانزده/ ميزان حق
هفده. پس از حق، گمراهي خواهد بود
هيجده. كيفر كسي كه پاره‌اي از حق را فراموش كند
نوزده. حسد، مانه حق
بيست. هر كه از حق پيروي كند خدا او را هدايت مي‌كند
بيست و يك. ابعاد واژه حق
الف. حق است، نه دروغ
ب. حق است، نه خطا
پ. حق در همه ابعاد
ت. حقّ، به معناي مالكيت
بيست و دو. كرانه‌هاي ايمان به حق
بيست و سه. دعوت به سوي حق
بخش سوم: تسليم، زير ساخت ايمان
اوّل- پيوند تسليم و ايمان
دوم- چرا تسليم در برابر خدا؟
سوم- ابراهيم عليه‌السلام، الگول تسليم
چهارم- تسليم در برابر حق نه سنّت‌ها
پنجم- تسليم در برابر حق نه تعصّب
ششم- تسليم، رنگ و لعاب الهي
هفتم- تسليم قلبي در برابر حق
هشتم- تسليم عملي در برابر حق
نهم- طاعت و تسليم در برابر پيامبر
دهم- درود و تسليم
يازدهم- تسليم در برابر سنّتهاي خدا
دوازدهم- تسليم در برابر ولايت الهي
سيزدهم- آشكار كردن ولايت
چهاردهم- تسليم در برابر آنچه نفس، ناخوش مي‌دارد
پانزدهم- تسليم، از اهداف نعمتهاست
شانزدهم- از حقايق تسليم
هفدهم- پاداش كساني كه تسليم شدند
هيجدهم- تسليم، چارچوب ولايت
نوزدهم- اسلام، نيكوترين پايان
بخش چهارم- تقوي، جامه ايمان
اوّل- واژه تقوي
دوم- ايمان، ريشه تقوي
سوم- تقوي و ايمان به آخرت
چهارم- تقوي و فرمانبري از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله
پنجم- چرا تقوي؟
الف. از آتش بپرهيزيد
ب. سراي پرهيزگاران چه نيكو سرايي است
پ. نيكي در اين دنيا
ششم. حقايق تقوي
هفتم- تقوي و خصلتهاي والا
نهم- رشد دادن تقوي
دهم- عاقبت تقوي در زندگي
يازدهم- عاقبت پرهيزكاران در آخرت
دوازدهم- مرزهاي تقوي
در پرتو احاديث
اوّل- پرهيزكار، كسي است كه پند را مي‌شنود و زير بار مي‌رود
دوم- از خدا به سوي خدا بگريزيد
سوم- از راههاي شيطان بپرهيزيد
چهارم- از خدا فرمان بريد
پنجم- دامن همّت به كمر زنيد
ششم. سخن هكيمانه‌اي بشنود و بپذيرد
هفتم. گواه، همان حاكم است
هشتم. تقوي عامل بيرون رفتن از فتنه‌ها
نهم. توشه‌ رساننده
دهم. از نفس بر حذر باش
يازدهم. آتشي كه گرمي آن سخت است
دوازدهم- تقوي، نوري در برابر تاريكي
سيزدهم- از مرگ، پيشي بگيريد
چهاردهم- آرزومنداني كه به آرزويشان نمي‌رسند
پانزدهم- مركب‌هاي رام
شانزدهم- روابط خود را اصلاح كنيد
هفدهم- دژ شكست ناپذير
هيجدهم. تقوي، دژي بلند
نوزدهم- راه بهشت
بيستم. تقوي، داروست
فصل دوم- ايمان... مراتب و قلّه‌ها
گزيده سخن
بخش اوّل- خشنودي خدا، والاترين هدف
بخش دوم- پرستش خداوند، نيكترين رنگ
اوّل- توحيد خدا در عبادت
دوم- نفي چند خدايي
سوم- نفي شريكان
چهارم- نفي تثليث
پنجم- نفي رقيبان
ششم- نفي هر وليّي غير از خدا
هفتم- نفي خداواره‌ها
هشتم- نفي طاغوت
نهم- چرا خداواره‌ها را برگزيدند؟
دهم- فرشتگان،‌بندگان ارجمند
يازدهم- طبيعت، مسخّر امر الهي است
دوازدهم- عبادت شيطان، بزرگترين گناه
سيزدهم- هدف عبادت خدا تقوي و يقين
چهاردهم- توكّل- ميراث عبادت
پانزدهم- سپاس از خدا، نشانه عبادت
شانزدهم- عاقبت كساني كه از عبادت خدا روي بر مي‌تابند
بخش سوم- فرمانبري از خدا، وسيله برتر
اوّل- فرمانبري از خدا و رسول
دوم- فرمانبري و محبّت
سوم- فرمانبري از رسول، همان فرمانبري از خداست
چهارم- فرمانبري و تقوي
پنجم- فرمانبري و تسليم
ششم- فرمانبري در جنگ
هفتم - فرمانبري در مسايل سياسي
هشتم- فرمانبري در مسايل اقتصادي
نهم- فرمانبري در قضاوت
دهم- فرمانبري در مسايل اجتماعي
يازدهم- سرانجام اطعات و عاقبت معصيت
بخش چهارم- لقاء الله، بر فراز تمام قلّه‌ها
اوّل- لقاء الله و هدايت
دوم- لقاء الله و ويژگيهاي والا
سوم- اميد نداشتن به لقاء الله
چهارم- كفر ورزيدن به لقاء الله،‌سرچشمه همه تباهيها
در پرتو احاديث
اوّل- چه كسي مرگ را آرزو مي‌كند؟
دوم- مرگ، موجب را حتي مؤمن از فتنه‌هاست
سوم- چه هنگام، آدمي ديدار خدا را دوست دارد؟
چهارم- مرگ، در هم كوبنده لذّات
پنجم- ياد مرگ، بهترين امور
ششم- مرگ، عامل ناچيز شمردن مصيبتها
هفتم- مرگ، بهترين پند دهنده
هشتم- زندگي همراه با اطاعت بهتر است از مرگ همراه با سركشي
نهم- مرگ در راه عشق اهل البيت عليهم‌‌السلام بهتر است از زندگي همراه با دشمني با ايشان
دهم- هر كسي لقاي خدا را دوست دارد خدا نيز لقاي او را دوست دارد
فصل سوّم- ايمان ... ذكر و شكر
چكيده سخن
بخش اوّل- ياد خدا، ارزشي ايماني
اوّل- ياد خدا، ارزشي ايماني
دوم- ياد خدا، دژ ولايت الهي
سوم- ترس، هنگام ياد خدا
چهارم- جايگاههاي ذكر الهي
پنجم- نامهاي نيك از آن خداوند است
ششم- رستگاري، ميراث ذكر اله
هفتم- ياد خدا موجب فرو فرستاده شدن رحمت الهي
هشتم- منافقان، خدا را جز اندكي ياد نمي‌كنند
در پرتو احاديث
اوّل- فرمانبري از خدا، ذكر الهي
دوم- ياد خدا، بهترين اعمال
سوم- ياد خدا بهتر است از تقاضاي خدا
چهارم- ياد آورنده خدا دوست اوست
پنجم- مجالس يادآورندگان خدا، بهترين مجالس
ششم- ترك ذكر، سخت كننده دل
هفتم- ذكر خدا در همه جا
هشتم- ذكر، باغها بهشت است
نهم- ذكر خدا به هنگام خشم
دهم- خداوند ياد‌آوران را ياد مي‌آورد
بخش دوم- نعمتهاي الهي، كرانه‌هاي بي‌حدّ و مرز
اوّل- نعمتهاي الهي شايسته ذكر
دوم- اهداف ياد نعمتها
سوم- نعمتها الهي غير قابل شماراند
چهارم- انكار نعمتهاي الهي
در پرتو احاديث
اوّل- تأثير حقيقي نعمت
دوم- فزوني نعمتها وامدار شكر است
بخش سوم: كرانه‌هاي ذكر الهي
اوّل- تسبيح خدا
دوم- طلب آمرزش و بازگشت به درگاه الهي
سوم- تكبير الهي
چهارم- ستايش الهي
پنجم- شب زنده داري
ششم- اِخبات و فروتني به درگاه الهي
بخش چهارم- شكر‌گزاري، پيامد ايمان
اوّل- شكرگزاري و به يادآوردن نعمتها
دوم- چرا آنها شكر خداي را به جا نمي‌آورند؟
سوم- تقوي، ميراث شكر
چهارم- شاكر، از اسماي نيكويي خداوندي
پنجم- شكر‌گزاري اخلاق پيامبران است
ششم. فايده شكر
هفتم- شكر، راه هدايت
هشتم- پاداش خدا براي شاكران
نهم- شكر‌گزاري و فطرت سالم
در پرتو احاديث
اوّل- مرز شكر
دوم- چگونه مخلوق را سپاس گزاريم
سوم- برخوردراي از نعمتها را نيكو بداريد
چهارم- مراحل شكر
پنجم- داستان يك شكر‌گزار
فصل چهارم- ايمان... دعا و نماز
چكيده سخن
بخش اوّل- دعا، زبان ايمان است
اوّل- امر به دعا
دوم- فروتني و تسليم، گوهر دعا
سوم- فايده‌هاي دعا
چهارم- دعا، اصلاح و احسان
پنجم- دعا، شعار پيامبران است
ششم. آداب دعا
هفتم- كرانه‌ها دعاهاي قرآني
در پرتو احاديث
اوّل- دعا، بالاترين كلام
دوم- دعا، جنگ افزاري مؤمن
سوم- دعاي حقيقي از‌آن خداست
چهارم- رويكرد به دعا
پنجم- دعا، دگرگون كننده قضا وقدر
ششم- دعا، برترين عبادت
هفتم- دعا، كليد گنجينه‌هاي رحمت
هشتم- ذكر خداوند در همه لحظات
نهم- درود بر محمّد صلي الله عليه و آله و خاندان او، وسيله پذيرش دعا
دهم- دعا، شفاي درد‌ها
يازدهم- دعا براي دفع بلا
دوازدهم- ذكر خدا بهتر از تقاضا كردن از اوست
سيزدهم- آداب دعا
چهاردهم- از شرايط دعا
پانزدهم- دعا كليد رستگاري
شانزدهم- پافشاري در دعا
هفدهم- گاهي دعاي مؤمن استجابت نمي‌شود
هيجدهم- شناخت، شرط استجابت
بخش دوم- نماز، شعار ايمان
اوّل- نماز از تجليّات ايمان
دوم- نشانه ايمان
سوم- والاترين اعمال
چهارم- شرط ولايت
پنجم- شعار مؤمنان
ششم- خشوع در نماز
هفتم- بر پا كردن نماز
هشتم- ياري گرفتن از نماز
نهم- برپا كردن نماز، نشانه فروتنان
دهم- پاسدراي نماز
يازدهم- برپا كردن نماز در همه حال
دوازدهم- برپا كردن نماز، شرط توبه
سيزدهم- بر پا كردن نماز، نشانه دعوتگران به سوي خدا
چهاردهم- نماز، نشانه امّت اسلامي
پانزدهم- نماز، پاكسازي نفس
شانزدهم- نماز، ذكر است
هفدهم- احكام نماز
هيجدهم- نماز منافق، چونان كف زدن است
نوزدهم- كساني كه نماز را تباه مي‌كنند
بخش سوم- سجده، نماد ايمان
اوّل- همه آفرينش در برابر خداوند سجده مي‌كنند
دوم- سجده، عبادت مؤمنان
سوم- پيوند سجده با نماز
چهارم- سجده فرشتگان، نشانه طاعت
پنجم- سجده در برابر غير خدا گمراهي است
در پرتو احاديث
اوّل- فراواني سجده، گناهان را فرو مي‌ريزد
دوم- طول سجده از ويژگيهاي رسول اكرم صلي الله عليه و آله
سوم- طولاني كردن سجده، نشانه اطاعت
بخش چهارم- خضوع، نماد ايمان
اوّل- آفريده‌ها، همگي خاضع هستند
دوم- خاضعانه براي خدا به پاخيزيد
سوم- خضوع، نشانه ايمان
چهارم- زنان صالح، خاضع‌اند
پنجم- خضوع و شب‌زنده‌دراي
فصل پنجم- ايمان ... طلب آمرزش و توبه
چكيده سخن
بخش اوّل- توبه، ميراث ايمان
اوّل- توبه، ميراث ايمان
دوم- خداوند، تنها توبه پذير
سوم- ابعاد توبه خداوند رحمان
چهارم- فراگيري توبه رحمان
پنجم- شرايط توبه
ششم- عاقبت ترك توبه
در پرتو احاديث
اوّل- تأخب توبه، خود فريبي است
دوم- اقرار به گناه، موجب رستگاري است
سوم- جواز گواهي توبه كار
چهارم- خير در توبه نهفته است
پنجم- چه هنگام توبه پذيرفته مي‌شود؟
ششم- چه هنگام درهاي توبه بسته مي‌شود؟
هفتم- خداوند با توبه بنده‌اش شاد مي‌شود
هشتم- توبه، شفاعت است
نهم- توبه نصوح
بخش دوم- طلب آمرزش و توبه، راه ايمان
اوّل- اسماء خدا، ابراز طلب آمرزش
دوم- طلب آمرزش در سحر‌گاهان
سوم- طلب آمرزش براي مؤمنان
چهارم- دي جايگاههاي شكيبايي و سپاس
پنجم- استغفار و توبه
ششم- بازگشت به درگاه الهي
هفتم- پيامبر براي مؤمنان استغفار مي‌كند
هشتم- كرانه‌هاي استغفار
در پرتو احاديث
اوّل- استغفار، بوي خوش
دوم- استغفار، داروي گناهان
سوم- مرز استغفار
چهارم- استغفار، موجب اميدواري
پنجم- استغفار، موجب اميدواري
پنجم- استغفار، بهترين دعا
ششم- استغفار، موجب جلب رزق و روزي
هفتم- استغفار، دژي در برابر عذاب
هشتم- فايده استغفار
نهم- استغفار، موجب رهايي
دهم- خداوند از گناهان شما در مي‌گذرد
يازدهم- استغفار اين چنين است
فصل ششم- ايمان ... تصميم و تمسّك
چكيده سخن
بخش اوّل- توكّل بر خدا يعني تصميم
اوّل- حقيقت واژه توكّل
دوم- توكّل پناهگاه مؤمنان
سوم- توكّل، تجلّي كننده اسماء خداوندي
چهارم- توكل از قلّه‌هاي ايمان
پنجم- كرانه‌هاي توكّل
ششم- توكّل، دليل توحيد
هفتم- توكّل، ويژگي‌ رهبر الهي
هشتم- توكّل و پيوند آن با جهاد
نهم- توكّل در پيوند‌هاي اجتماعي جامعه
در پرتو احاديث
اوّل- آنكه كار خود را به خدا واگذارد در آرامش ابدي است
دوم- شخص خشنود در درجه انبياست
سوم- پايه‌هاي ايمان
چهارم- آنچه خداوند مي‌خواهد، نه آنچه انسان مي‌خواهد
پنجم- متوكّل، با تقواترين مردم
ششم- توكّل و بي‌نيازي و عزّت
هفتم- درجات توكّل
بخش دوم- تمسّك جستن، مصونيّت است
اوّل- حقايق تمسّك جويي
دوم- سرانجام اعتصام
سوم- تمسّك به خدا و توبه
چهارم- نگهدارنده‌اي جز خدا نيست
بخش سوم- ياري جُستن از خداوند، عزّت است
اوّل- چگونه از خدا ياري بجوئيم
دوم- ياري جستن از غير خدا
بخش چهارم- پناه بردن به خدا،‌ دژي استوار
اوّل- پناه بردن از وسوسه‌هاي شيطان
دوم- پناه بردن هنگام تلاوت قرآن
سوم- پناه بردن به خدا هنگام فتنه
چهارم- پناه بردن از انگيزشهاي شياطين
پنجم- پناه بردن ديگران به خدا
ششم- پناه بردن به خدا هنگام رويارويي با كافران
هفتم- پناه بردن، تنها به خدا
در پرتو احاديث
اوّل- پناه جستن از اتش
دوم- پناه جستن از گناه

موارد بیشتر arrow down icon

کتاب‌های مشابه

سوالی داری بپرس