فروش کتاب های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با تخفیف ویژه (به مناسبت دومین سالگرد) حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 55550 ریال تاریخ بروزرسانی: بیش از شش ماه پیش

توضیحات

در جنگ اطلاعات از اركان مهم به شمار مي رود، سرعت عمل، تامين غافلگيري، موقعيت و كسب پيروزي، مشروط به داشتن اطلاعات جامع و دقيق از منطقه نبرد ،امكانات، تجهيزات، استعداد و نيروها و تحركات دشمن است. كتاب فوق به بحث و بررسي اطلعات رزمي در جنگ هاي صدر اسلام مي پردازد.

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

پيشگفتار
مقدمه
بخش اول: كليات
فصل اول: تعاريف و اصطلاحات
1. اخبار نظام
2. اطلاعات نظامي
1-2. اطلاعات رزمي
2-2. اطلاعات استراتژيكي
3-2. تفاوت ميان اطلاعات رزمي و اطلاعات استراتژيكي
3. اطلاعات فني
4. اطلاعات تربيت نيرو
5. حفاظت اطلاعات
فصل دوم: وظايف
1. جمع‌آوري اخبار
2. پرورش اخبار
3. طبقه‌بندي اطلاعات
4. انتشار اخبار
5. اجراي اقدامات حفاظتي
6. آموزش، توجيه و همراهي
بخش دوّم: نيازمندي‌ها اطلاعاتي
فصل اول: زمين
1. تعريف نظامي زمين
2. اهميت نظامي زمين
3. بررسي زمين
1-3. جنبه‌هاي تشريحي زمين
سيستم‌هاي زه‌كشي و برجستگي‌ها و فروفتگي‌ها
روييد‌تي‌ها
جنس زمين
عوارض مصنوعي
2-3. جنبه‌هاي نظامي زمين
ديد و تير
اختفاء و پوشش
موانع
كاربرد موانع
كاناليزه كردن دشمن
عوارض حساس
معابر وصولي
فصل دوم: شرايط جوّي
1. اهميت شرايط جوّي
2. عوامل جوّي
3. اثرات عوامل جوّي
1-3. اثرات عوامل جوّي بر پرسنل
2-3. اثرات عوامل جوّي بر وسائل و تجهيزات
3-3. اثرات عوامل جوّي بر عوارض طبيعي و مصنوعي
4-3. اثرات عوامل جوّي بر فعاليت‌هاي تاكتيكي
4. بررسي چند عامل جوّي
1-4. آغاز تاريك روشن هوا
2-4. مهتاب
3-4. جهت خورشيد
4-4. درجه حرارت
5-4. فشار جوّ
فصل سوم: مشخصات محلّي
1. اهميت مشخصات محلّي
2. موارد مشخصات محلّي
فصل چهارم: وضعيت دشمن
1. استعداد
1-1. اهميّت شناسايي استعداد دشمن
شناسايي براي مقابله
شناسايي براي استفاده از غنائم
2-1. آگاهي از چگونگي به كار‌گيري يگان‌هاي دشمن
نيروهايي درگير و نيروهاي تقويتي
مسير احتمالي نيروهاي تقويتي دشمن
محاسبه زمان عمل نيرو‌هاي تقويتي
2. تركيب
3. گسترش
1-3. آگاهي از چگونگي گسترش دشمن
2-3. آگاهي از پاسگاه‌هاي دشمن
4. نقاط ضعف و قوت
1-4. پرسنل
انگيزه
روحيه
2-4. اطلاعات
ضعف‌هاي اطلاعاتي دشمن
3-4. عمليات
آموزش
استفاده از زمين
آرايش نيرو
انعطاف پذيري
فريب و خدعه
4-4. پشتيباني
مواد غذايي و ابزار جنگي
بررسي امكانات حياتي و ضروري
آماد‌رساني
خطوط مو‌اصلاني
مسافت زياد
5-4. امور غير نظاميان
شناسايي رابطه غير نظاميان با دشمن
شناسايي رابطه غير نظاميان با نيروهاي خودي
امكان استفاده از غير نظاميان
6-4. شخصيت‌ها
شناخت فرماندهان دشمن
هدف
شجاعت
كارداني و تدبير
تجربه
انعطاف پذيري
بخش سوم:جمع آوري اخبار
فصل اول: منابع اخبار
1. تعريف منابع خبر
2. بررسي منابع اخبار
1-2. فعاليت‌هاي دشمن
حركات و فعاليت‌ها
قرائن و شواهد
ارتباطات
آثار به جاي مانده
2-2. پرسنل‌ نظامي دشمن
3-2. نيروهاي مردمي
افراد محلي
نفوذيان
رهگذران
4-2. عكس‌هاي هوايي و نقشه‌ها
فصل دوم: عوامل
1. تعريف و اهميّت عامل
2. انواع عامل جمع‌آوري اخبار
1-2. گروه گشتي شناسايي
2-2. پست ديده‌باني
3-2. پست شنود
4-2. هم پيمانان
3. ويژگي‌هاي عامل
1-3. توانايي
2-3. تناسب
بخش چهارم: پرورش و انتشار اخبار
فصل اول: پرورش اخبار
1. ثبت
2. ارزيابي
1-2. مربوط بودن خبر
2-2. قابليت وثوق و اعتماد
3-2. دقت خبر
3. تفسير
1-3. تجزيه و تحليل
2-3. تركيب
3-3. نتيجه
فصل دوم: انتشار اخبار
1. حيطه‌بندي اخبار
2. به موقع رساندن خبر
منابع و مآخذ

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس