فروش انواع کتب کمک آموزشی با ارسال رایگان + هدیه حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 38500 ریال

توضیحات

99 درصد مردم افغانستان مسلمانند و اكثريت حنفي مذهب هستند، شيعيان افغانستان حدود 20 درصد جمعيت افغانستان را تشكيل مي دهند. كه بيشتر شيعيان افغانستان، اثني عشري و تعداد كمتري اسماعيلي اند. كه تفاوت بسياري در عقايد كلامي و احكام فقهي با اماميه دارد. شيعيان افغانستان، قرن هاست با تحمل رنج هاي بي شمار توانسته اند عقايد مذهبي خويش را حفظ كنند. با اين وصف، هيچ گاه در طول تاريخ و در هيچ يك از نظام هاي پادشاهي، جمهوري، جمهوري دموكراتيك خلق و امارات اسلامي به رسميت شناخته نشدند. براي اولين بار در نظام جمهوري اسلامي افغانستان، در سال 1382 مذهب شيعه به رسميت شناخته شد و شيعيان در احوال شخصيه و آموزه هاي ديني در مدارس تابع احكام مذهبي خود قرار گرفتند. كتاب و پژوهش حاضر در صدد است، سير تحول، مباني، منابع و قلمرو احوال شخصيه شيعيان افغانستان مثل: ازدواج، وضع اموال زن و شوهر، طلاق و افتراق، جهيزيه، مهر، ابوت، نسب، فرزند خواندگي، رشد، قيوميت، ولايت، حجر، وصيت و امثال آن را طبق نظرات و تعاريف علماي شيعه، بيان نمايد. تا قبل استفاده براي قانون گذاران و وكيلان و پژوهش گران باشد.

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایتسخن ناشر
پيش گفتار
مقدمه
بخش اول: پيشينه، مباني، منابع و قلمرو احوال شخصيه شيعيان افغانستان
1. روند تحول و مباني خودمختاري شيعيان افغانستان در احوال شخصيه
مبحث اول: روند تحول احوال شخصيه در افغانستان
گفتار اول ـ احوال شخصيه شيعيان افغانستان پيش از دوره قانون گذاري
گفتار دوم ـ روند تحول احوال شخصيه شيعيان افغانستان پس از دوره قانون گذاري
1. جايگاه مذهب و نقش آن در احوال شخصيه
2. روند تحول اصلاحات در حوزه احوال شخصيه
الف) اصلاحات امان الله خان
ب) اصلاحات در قانون مدني
مبحث دوم ـ مباني استقلال قضايي شيعيان افغانستان در احوال شخصيه
گفتار اول ـ مباني حقوق تفكيك احوال شخصيه شيعيان از قانون مدني
1. حقوق اقليت هاي مذهبي
الف) تعريف اقليت هاي مذهبي
ب) شناسايي حقوق اقليت هاي مذهبي در زمينه احوال شخصيه
اول ـ شناسايي حقوق اقليت هاي مذهبي درباره احوال شخصيه در اسناد بين المللي
دوم ـ شناسايي حقوق اقليت هاي مذهبي در زمينه احوال شخصيه در اسلام
2. احوال شخصيه بيگانگان از ديدگاه حقوق بين الملل خصوصي
3. مباني جامعه شناسي و فلسفي استقلال قضايي شيعيان افغانستان
الف) عدالت
ب) كثرت گرايي حقوقي
گفتار دوم ـ مباني استقلال قضايي مذاهب از ديدگاه اسلام
1. اصل مدارا
2. قاعده الزام
الف) مفهوم قاعده الزام
ب) تفاوت قاعده التزام و قاعده الزام
اول ـ دو طرف قضيه حقوقي
دوم ـ مدرك قاعده
يك ـ روايات
دو ـ بناي عقلا
سه ـ قاعده التزام، استقلال قضايي احوال شخصيه شيعيان افغانستان
2. منابع و قلمرو احوال شخصيه شيعيان افغانستان
مبحث اول ـ منابع احوال شخصيه شيعيان در افغانستان
گفتار اول ـ منابع فقهي احوال شخصيه شيعيان افغانستان
1. كتاب
2. سنت
3. اجماع
4. عقل
گفتار دوم ـ منابع حقوقي احوال شخصيه شيعيان افغانستان
1. قانون
الف) ارزش هاي حاكم بر قانون اساسي
اول) اسلام
دوم) ارزش هاي انساني
ب) تعهدات بين المللي دولت افغانستان
اول) منشور ملل متحد
دوم) اعلاميه جهاني حقوق بشر
سوم) ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
چهارم) ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
پنجم) كنوانسيون بين المللي محو هر نوع تبعيض نژادي
ششم) كنوانسيون حقوق كودك
هفتم) كنوانسيون محو هرگونه تبعيض عليه زنان
2. عرف
مبحث دوم ـ قلمرو احوال شخصيه شيعيان در افغانستان
گفتار اول ـ قلمرو احوال شخصيه در موضوع ها
1. اهليت
2. وضعيت
گفتار دوم ـ قلمرو احوال شخصيه شيعيان افغانستان در زمان و مكان
1. قلمرو قانون احوال شخصيه شيعيان افغانستان در مكان
2. قلمرو قانون احوال شخصيه شيعيان افغانستان در زمان
گفتار سوم ـ قلمرو قانون احوال شخصيه در فرض تعارض قوانين داخلي
گفتار چهارم ـ پيوند نهادهاي حقوقي ويژه شيعيان با نظم عمومي
1. اختلاف در منابع حقوق
الف) بناي عقلا
ب) اصول عمليه
ج) اجتهاد
2. مهم ترين مصداق هاي اختصاصي شيعيان در زمينه احوال شخصيه
الف) طبقات ارث
طبقه اول ـ فرض بران
طبقه دوم ـ عصبه
طبقه سوم ـ ذوالارحام
ب) برخي مسائل نكاح و طلاق
اول ـ شروط صحت نكاح
يك ـ حضور شاهد در عقد نكاح
دو ـ نوع نكاح
دوم ـ برخي محرمات نكاح
سوم ـ انحلال نكاح
يك ـ دسته بندي اسباب انحلال نكاح
دو ـ بي اثر بودن طلاق مقترن به عدد در فقه شيعه
سه ـ طلاق در طهر غير مواقعه
چهار ـ حضور دو شاهد در طلاق
3. جايگاه نظم عمومي در حقوق افغانستان
4. اختصاصات فقه شيعه در نظم عمومي
بخش دوم: مصداق هاي مهم احوال شخصيه شيعيان افغانستان (ازدواج و انحلال آن، وصيت و ارث)
مقدمه
1. نكاح
مبحث اول ـ مقدمات نكاح
گفتار اول ـ خواستگاري
1. مفهوم خواستگاري
2. موارد منع خواستگاري
الف) عده
اول ـ عده طلاق رجعي
دوم ـ عده طلاق بائن
سوم ـ عده فسخ نكاح
چهارم ـ عده طلاق نوبت سوم
پنجم ـ عده وفات
ب) موانع ديگر
3. خواستگاري در ميان شيعيان افغانستان
گفتار دوم ـ نامزدي
1. مفهوم نامزدي
2. نامزدي در جامعه شيعيان افغانستان (خويشي)
3. هديه هاي نامزدي
4. خسارت هاي دوران نامزدي
مبحث دوم ـ شرايط و موانع نكاح
گفتار اول ـ شرايط درستي نكاح
1. اهليت طرفين
الف) بلوغ از ديدگاه فقيهان اماميه
ب) بلوغ در ميان شيعيان افغانستان
ج) بلوغ از ديد حقوق تطبيقي و قوانين افغانستان
د) ولایت بر نکاح صغیر
2. قصد و رضا
الف) عقد
ب) وکالت در عقد نکاح
ج) اشتباه در شخص طرف عقد
د) اکراه
3. منجز بودن عقد نکاح
الف) تعلیق در عقد نکاح
ب) شرط خیار در عقد نکاح
4. شرایط شکلی نکاح
گفتار دوم ـ موانع نكاح
1. قرابت
الف) قرابت نسبي
ب) قرابت سببي
2. نكاح با زن شوهر دار
3. لواط
4. احرام
5. آميزش با دختر پيش از بلوغ
6. طلاق سوم و طلاق نهم
7. كفر
8. لعان
9. استيفاي عدد
10. عده
گفتار سوم ـ اثر توافق در نكاح
1. شروط ناظر به احكام نكاح
الف) شرط صفت
ب) شرط فعل
ج) شرط نتيجه
2. شروط مربوط به انحلال نكاح
الف) شرط خيار فسخ در عقد نكاح
ب) شرط وكالت بلاعزل زوجه در طلاق
مبحث سوم ـ آثار نكاح
گفتار اول‌ ـ آثار مالي نكاح
1. مهر
الف) نزديكي
ب) فوت زوج يا زوجه
ج) ارتداد
د) ابراء
2. نفقه
گفتار دوم ـ آثار غير مالي نكاح
1. حقوق و تكاليف مشترك زوجين
2. رياست شوهر بر خانواده
الف) سكونت زن در سراي شوهر
ب) شغل زن
2. انحلال نكاح
مبحث اول ـ فسخ نكاح
گفتار اول ـ موجبات فسخ نكاح
1. عيب
الف) عيب هاي مشترك
ب) عيب هاي ويژه مرد
ج) عيب هاي ويژه زن
2. تدليس
3. تخلف از شرط صفت
گفتار دوم ـ إعمال فسخ و آثار آن
1. اعمال فسخ
الف) فوري بودن خيار فسخ
ب) مراجعه به حاكم
ج) اسقاط و انتقال حق فسخ
2. آثار فسخ
الف) مهر
ب) عده
مبحث دوم: طلاق
گفتار اول ـ شرايط و موجبات طلاق
1. شرايط طلاق
الف) شرايط طلاق دهنده
اول ـ بلوغ
دوم ـ عقل
سوم ـ اختيار
چهارم ـ جزميت
ب) شرايط مطلقه
اول ـ پاك بودن زن از حيض و نفاس
دوم ـ غير مواقعه بودن طهر
ج) شرايط اجراي صيغه طلاق
اول ـ حضور دو شاهد عادل
دوم ـ‌ ارجاع به داوري
2. موجبات طلاق
الف) طلاق به اراده مرد
ب) طلاق به درخواست زن
ج) طلاق به توافق
گفتار دوم ـ گونه ها و آثار طلاق
1. گونه هاي طلاق
الف) طلاق بائن
اول ـ طلاق زني كه با او نزديكي نشده باشد (طلاق غير مدخوله)
دوم ـ طلاق زن يائسه
سوم ـ طلاق زوجه صغيره
چهارم ـ طلاق خلع
پنجم ـ مبارات
ششم ـ طلاق سوم پس از سه وصلت متوالي
هفتم ـ طلاق قضايي
ب) طلاق هاي رجعي
2. آثار طلاق
الف) آثار طلاق بائن
اول ـ نفقه زن حامل
دوم ـ طلاق در بيماري موت
ب) آثار طلاق رجعي
3. وصيت و ارث
مبحث اول ـ ماهيت حقوقي وصيت
گفتار اول ـ ماهيت حقوقي وصيت
1. تعريف وصيت
2. وصيت؛ عقد يا ايقاع
گفتار دوم ـ اركان و مقررات وصيت
1. وصي
2. موصي له
3. موصي به
4. اندازه وصيت
5. وصيت عهدي (وصايت)
6. وصيت واجب
مبحث دوم ـ ارث
گفتار اول ـ مفاهيم و طبقات ارث
1. مفاهيم
الف) ارث
ب) تركه
2. طبقات ارث (وارثان)
3. عول و تعصيب
الف) عصبه
اول ـ عصبه بنفسه
دوم ـ عصبه به سبب غير
سوم ـ عصبه مع غير
چهارم ـ عصبه مع الغير هنگامي كه با وي دختر ميت باشد
ب) عول
گفتار دوم ـ ترتيب تقسيم تركه
1. اصول و قواعد تقسيم ارث
الف) حقوق مالي مقدم بر حق ورثه
ب) فرض برها
اول ـ تعداد فرض بر ها
دوم ـ ترتيب ارث فرض بر ها
ج) قرابت
اول ـ قرابت نسبي
يك ـ حجب از تمام ارث (حرماني)
دو ـ حجب از قسمتي از ارث (نقصاني)
دوم‌ ـ قرابت نسبي
د) حكومت وارث بلا وارث
2. موانع ارث
الف) قتل مورث
ب) كفر
ج) رقيب
د) لعان
هـ ) حمل
و) غايب
3. ميراث برخي طوايف
الف) ميراث زوجين
ب) ميراث پدر
ج) ميراث مادر
د) ميراث اولاد و اولاد اولاد
هـ) ميراث خواهران و برادران
اول ـ خواهران و برادران پدر و مادري (عيني)
دوم ـ برادران و خواهران مادري
و) ميراث پدر كلان (جد) و مادر كلان (جده)
فرجام سخن
كتابنامه
1. كتاب
الف) فارسي
ب) عربي
2. نشريه
3. مجموعه قوانين
4. منابع لاتين و سايت ها

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس