مسابقه کتابخوانی (عسل مثل یه قصه) + همراه با جوایز نقدی حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارت


یکصد موضوع پانصد داستان جلد سوم

مولف (پدیدآور) :

صداقت سید علی اکبر


قیمت پشت جلد: 35200 ریال تاریخ بروزرسانی: بیش از شش ماه پیش

توضیحات

كتاب حاضر شامل داستان هايي اخلاقي و پند و اندرزهايي است كه در قالب داستان ها و تمثيلات اخلاقي بيان شده است. نويسنده با بيان احتضار اخبار راز رگ، اخبار و غيب گويي، استجابت دعا، آزمايش است و به آيات قرآني و ... اين داستان ها را بيان داشته و در بسياري از آنها نيز به روايات و آيات قرآني استناد نموده است.

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

مقدمه
1. احتضار (دم مرگ بودن)
1. سلمان
2. قاري بد صدا
3. سفارش هنگام احتضار
4. ريسمان به گلو
2. اخبار از مرگ
1. وفات كنيز
2. از رجب تا صفر
3. اول محرم
4. در جنگ تبوك خبر داد
5. سال ديگر زنده نخواهم بود
3. اخبار و غيبت گويي
1. حجاج بن يوسف ثقفي
2. باب الفيل
3. سكه و لباس
4. صحيفه و تولد فرزندان
5. با روباه بيعت كردند
4. اذان
1. آتش گرفتن
2. نزول اذان
3. جَعل و دروغ
4. بر بالاي كعبه
5. نام پيامبر كنار نام خدا
5. آزمايش (آزمون)
1. چه آزمايشي
2. موشي در كوزه
3. خروس
4. معاويه ثاني
5. طاقت نداشتن و خودكشي
6. استجابت دعا
1. دعاي مورچه
2. رفع طغيان
3. رُطب تازه
4. قوم يونس
5. پنج دعاي مستجاب
7. اسير
1. جنگ بدر
2. غرامت
3. زنان
4. قتل
5. آزادي
8. استناد به آيات قرآني
1. جوان
2. پاداش نمي‌خواهم
3. نظير حديث
4. قدرت مالي
5. اذان
9. استاد و معلم
1. باب الله
2. افسوس
3. معلم علي عليه السلام
4. صفات معلمان راهبر
5. دو استاد
10. اصحاب امام حسين عليه السلام
1. نافع بن هلال
2. يزيد بن ثبيط قيشي و دو پسر
3. مسلم بن عوسجه و يك پسر
4. يزيد بن زياد
5. دو برادر امي
11. اطعام طعام
1. خورانيدن، عوض بنده آزاد كردن
2. فقه بيگانه
3. برطرف كرده تلخي اخروي
4. اقتباس از آيات
5. سيرة زينت عبادت كنندگان
12. اغماض (در گذشتن از خطاي كسي)
1. بخشيدن قاتل
2. مهدور الدم عفو مي‌شود
3. هفتاد بار
4. تفاوت بني‌هاشم و بني‌اميه
5. بخارا
13. آفات زبان
1. راستي و ترس
2. چهار پادشاه
3. شايد دل به درد آورده
4. دو شيطان
5. با سرعت
14. امثال (اقوال مشهور ميان مردم)
1. بخيل‌تر از «مادِرِ»
2. تاج مردانگي
3. رأي پير،‌بهتر از حاضر شدن جوان
4. چرا بد داشت،‌ آب داد
5. عنقا از ايشان ببريد
15. انبيا (پيامبران)
1. سختي زندگي
2. تعداد انبياء
3. جايگاه بعضي انبياء
4. جنازة حضرت آدم عليه السلام
5. موسي عليه السلام و صورت بر خاك
16. اولياء الله
1. جواب زيبا
2. دفع ملخ
3. سرّ دعا
4. فهميدن از ابرو
5. وحدت عددي
17. پادشاهان
1. هرمز
2. پادشاهي جمشيد
3. بر ملت ناتوان
4. سليمان بن عبدالملك
5. نگران
18. پرخوري
1. پرخوري معاويه
2. هر دو جهان چو لقمه‌اي
3. اثر پرخوري در صورت
4. نصيحت ابليس
5. او را ادب كنيد
19. پرندگان
1. قمري عاشق
2. گنجشك
3. بازِ شكاري
4. خفاش
5. كلاغ معلم
20. پند و موعظه
1. ديوانه و سنگ
2. تأثير در سارق
3. اميد رستگاري
4. سه تا و چه سه تايي!
5. من شعوانه‌ام
21. پيشگويي از‌آينده
1. اخباري از طاعون
2. خربزه فروش
3. فتح‌المبين
4. امام بر جنازة ميّت
5. نجيب‌الدين
22. تأني (درنگ كردن، شتاب نكردن).
1. با آرامش، بهتر از خسته شدن
2. شايد فرجي شود
3. مانع دستور قتل
4. از شتابزدگي پرهيز كن.
5. ماهي بزرگ
23. تسبيح (خداي را به پاكي ياد كردن)
1. همه در تسبيح
تسبيح چوب‌ هاست!
3. محرم راز
4. يك سبحان الله، يك درخت
5. تسبيح حضرت زهرا عليهما السلام
24. تعبير خواب
1. پرستاري نوة پيامبر صلي الله عليه و آله
2. قاتل همانند سگ
3. پادشاه مصر
4. خون مي‌رفت و مي‌آمد
5. هجده دانه
25. تعظيم و احترام
1. عدي بن حاتم
2. سه نفر
3. احترام به برادر مسلمان
4. بي‌احترامي به پدر
5. احترام به ورود جعفر به حبشه
26. تعليم (آموختن و فراگيري)
1. تمسخر به طالبان دانش
2. يادگيري، افضل دعا كردن
3. كتاب در هم زني
4. ميثاق بر جهّال نگرفت
5. مزد تعليم دهنده
27. تقدير
1. علّت وبا در حيوانات
2. دام ببر
3. سرنوشت فقير و پولدار
4. قضاي غالب
5. سرنوشت شوم ابراهيم‌ها
28. تقيه ( خودداري از اظهار عقيده براي ...)
1. رخصت
2. فقيه در دين
3. به خاطر خطر حكومت
4. قلب عمّار
5. آفرين
29. تكلف ( به خود رنج دادن، خلاف عادت كردن)
1. به راستي بگوييد
2. تعارف خشك و خالي
3. عيالوار
4. پياده دنبال سواره
5. تصنّع بر مردن
30. تنبّه و اعتبار
1. از عطاري به عرفان
2. احتمال و تغيير حال
3. از رنگرزي تا ولي شدن
4. از موسيقي به حكمت و عرفان
الحمد‌الله بي‌مورد
31. توصيف دنيا با امثله
1. سايه
2. سواره و نخ
3. آب دريا، پل
4. پيرزن
5. مار
32. جن
1. خدمتكاران جن
2. فوج‌هايي از جن در مدينه
3. خرافه
4. نمايندة امام عليه السلام در ميان جنيان
5. فرشتة به شكل علي عليه السلام
33. جزع (بي‌تابي، ناشكيبايي)
1. جوان بود
2. بي‌تابي صفيه
3. دو ملك
4. اطرافيان بي‌تاب
5. آخرين سفارش
34. چشم برزخي
1. خان الصعاليك
2. خلق ممسوخ
3. مورچه
4. دنيا به صورت بثينه
5. مرد در قيافه زن
35. چهل (اربعين)
1. چهل روز گريه
2. پاداش چهال سال
3. چهل سال سرگرداني
4. چهل سال عقيم
5. چهل سال مهلت
36. حجاب(مانع، حايل)
1. فرزند بلال
2. ابراهيم ساربان
3. به سه جهت
4. لعنت خدا
5. مكافات فرعون
37. حجت‌(دليل، برهان متقن)
1. دليل بر حدوث عالم
2. حجت از آسمان و زمين
3. معجزات موسي عليه السلام
4. برهان
5. دليل بر آمدن باران
38. حديث
1. هزار عابد
2. حسن بن محبوب كوفي
3. حديث در خلوت
4. حديث در سلسله الذهب
5. تحمل احاديث صعب
39. حرّيت و آزادي
1. ثروت و آزادي
2. همه را آزاد كردند
3. شيوه آزادگان
4. حكومتيِ آزاد
5. زني آزاده
40. حزم (هوشياري، دورانديشي)
1. عمروعاص
2. بدون معاويه و نبض گرفتن
3. هر دو بازداشت
4. هوشياري اسكندر در فتوحات
5. فتح قلعه
41. حقيقت صبر
1. صبر بر بيماري
2. سخنان حكيمانه حيف است
3. حكمت از تفكر
4. كلمة از تفكر
5. خطاي پزشك
43. حيوانات (چهارپايان)
1. گورخران
2. اسب امام حسين عليه السلام
3. شتر
4. شتر
5. سگ
44. خضاب (رنگ كردن مو )
1. نور و اسلام و ايمان
2. غلبه و قوت
3. عفت زنان
4. كم توجهي مردان
5. فقط اميرالمومنين عليه السلام خضاب نمي‌كرد.
45. خمس
1. پيرمرد شامي
2. انصاف ندادند
3. از طرف مادر يا پدر
4. منتقم
5. مانند كوه احد
46. دعوت پيامبران و مخالفت اقوام
1. نوح
2. هود
3. صالح
4. ابراهيم
5. لوط
47. دهر(روزگار)
1. زمانه فاسد شده
2. ذوكلاغ
3. هزار هزار و يك درهم
4. نود سال
5. عجب روز بدي
48. دَين(وام، قرض)
1. مفلس از كجا قرضش را بدهد
2. سبك نشماريد
3. بستة هيزم
4. طلبكاري منصف
5. درويشان را وام ده
49. ذكر علي، اميرالمومنين عليه السلام .
1. صالح مؤمنين
2. كفيل تو علي عليه السلام
3. سخن خدا به صداي علي عليه السلام
4. توصيف از جبرئيل
5. الهي به حقّ علي عليه السلام
50. رحمت الهي
1. فاصله مشو
2. امت پيامبران
3. حتي قارون
4. مادر و پسر اسير
5. براي مؤمن
51. رضاع(شير خوردن كودك)
1. شيرخوارگي پيامبر صلي الله عليه و آله
2. ابوالمعالي
3. نمرود
4. امام حسين عليه السلام
5. بخت النصر
52. رهبانيّت (ترك دنيا، گوشه نشيني، ترك لذات)
1. ترك مجامعت
2. مسجدي در خانه
3. ترك زن و بوي خوش
4. انگيزة رهبانيت
5. از من نيست
53. زنان محدّث ( روايت كننده از پيامبر صلي الله عليه و آله )
1. خوله دختر يسار
2. ربيع‌ دختر مَعُوذ انصاري
3. زينب، همسر ابن مسعود ثقفي
4. ام سنان اسلمي
5. ام سعد انصاري
54. زيارت قبور ائمه عليهم السلام
1. زيارت اميرالمؤمنين عليه السلام
2. زيارت امام حسين عليه السلام
3. امام حسن عليه السلام
4. موسي بن جعفر و امام جواد عليهما السلام
5. امام رضا عليه السلام
55. سجده
1. بهشت رفتن
2. سه عارف
3. شكر ربّ
4. هزار مرتبه
5. سه مساجد
56. سفيه ( سبك عقل، نادان، ابله)
1. طالع
2. صدقه از حرام
3. زقّوم
4. ابلهي در ميان
5. تجمع سفيهان
57. شهرها ( وطن‌ها)
1. مدينه
2. فارس (شيراز )
3. بصره
4. كربلا
5. كوفه
58. صفات خدا
1. رؤيت و تكلم
2. او شنواست
3. عالم مطلق
3.رحمت مقدم بر غضب
5. عالم آشكار و نهان
59. صورت (شمايل ظاهري)
1. از دين براي زيبايي
2. معتذر از زشتي صورت
3. پيامبر صلي الله عليه و آله
4. پناه به خدا از اين گفتگوها
5. يوسف آل محمد عليه‌السلام
60. ظالمين
1. حجّاج
2. هشام و جنازة زيد
3. در لشكر فرعون
4. اعوان ظلم
5. ظلم منصور
61. عالم ربّاني
1. سيد احمد كربلايي رحمة الله
2. سيد علي آقا قاضي رحمة الله
3. ميرزا جواد ملكي تبريزي رحمة الله
4. مير‌ فندرسكي رحمة الله
5. شيخ مرتضي كشميري رحمة الله
62. عزلت (گوشه نشيني، كناره گيري از مردم)
1. پرندة تك پرواز
2. قله به قله
3. غار حراء
4. اصحاب كهف
5. حبس در صومعه
63. عقاب (و مجازات اعمال)
1. حرملة بن كامل
2. حارث بن نعمان
3. فرعون
4. عمر سعد و پسرش
5. عقبه
64. علم باطن
1. عسل به شيرخوار
2. سلمان از عالمان
3. معاني افزون
4. پزشك دلسوز
5. راز پوشيده
65. علم و دين براي دنيا
1. به سيرت خوك
2. منظور از شعرا كيست
3. همه صياديم
4. ابو هريره
5. حيرت زدگان
66. علوّ همّت
1. اوج پرواز
2. آهنگري
3. اي كاش
4. مسجد ترك‌ها
5. تقاضاي بلند
67. عنايت
1. استكان شير
2. دست‌ها را شستند
3. باغ چاي
4. الطاف عام
5. اين دعا
68. عيب‌جويي
1. عجب وساطتي
2. شكر و نعمت
3. عيب‌پوشي
4. عيب ناداني بسيار است
5. عيب پنهاني
69. غدير خم
1. حرمت بالاترين عيد
2. بازوي علي عليه السلام
3. نالة ابليس
4. انكار از شهادت
5. تعداد افراد غدير
70. فضايل اصحاب وارسته
1. چهار نفر ممتاز
2. اويس قرني
3. يونس بن عبدالرحمان
4. زكريا بن آدم اشعري
5. عبدالله بن ابي يعفور
71. فضليت بي‌چيزي و نداري
1. سبك باران آزاداند
2. جواب پسر فقير
3. نظر كامل به بنده
4. حسنه
5. گليم پيچيده
72. فضيلت سوره‌ها
1. بقره
2. سورة حمد
3. والعصر
4. سورة‌ طه
5. توحيد
73. فضيلت نيت ( قصد، عزم)
1. حسن نيت
2. اطلاع از نيات
3. ريگ‌ها
4. جنگ
5. نيّتش نيامده است.
74. قدرت
1. پا به فرش صاحبان قدرت
2. مَرخ و عفار
3. قدرت امام
4. قدرت خدا بيشتر است.
5. سوء استفاده از قدرت
75. قسم و نسبت دروغ
1. صدا از قبر پيامبر صلي الله عليه و آله
2. شك كردن
3. سوگند دروغ
4. قصه گويان مجالس
5. به خدا قسم دروغ مي‌گويي
76. قصاص
1. باهلي
2. سه قسمت
3. چشم را كور كرد
4. بي‌گناهان
5. سوادة بن قيس
77. قلب
1. زير و رو شدن
2. درد قلب
3. رقت قلب
4. آرامش دل
5. انشراح قلب
78. كافر
1. فرعون و شيطان
2. اعتقادي
3. شك در علي عليه السلام كفر است
4. كافر به حق شوهر
5. فرعون امت
79. كريم (بخشنده، سخي)
1. كَرم و عذرخواهي!
2. از كرم چوب زر مي‌شود
3. صدر مجلس
4. عطاي پنهاني
5. درب بزرگ و كوچه عمومي
80. گوش برزخي
1. تشنه به دوغ تازه
2. پادشاه ظالم
3. خيار سبز كاكل به سر
4. مسجد جمجمه
5. حمامي
81. مادر
1. نالة هنگام زايمان
2. مادر بر دوش
3. ام وهب
4. اجازة ورود
5. ما

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس