خرید کتاب رو به پایان - بیانات رهبری در خصوص صهیونیسم و پایان آن - خرید با 16% تخفیف حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارت


تاریخ فلسفه غرب ـ از آغاز دوره یونانی تا پایان قرون وسطی

چاپخانه :

امیران

مولف (پدیدآور) :

بنایی مهدی


قیمت پشت جلد: 41250 ریال تاریخ بروزرسانی: بیش از شش ماه پیش

توضیحات

فلسفه را هرگز نبايد با فيزيك، شيمي و رياضي و يا هر يك از علوم ديگر مقايسه كرد؛ چرا كه اين علوم را به راحتي يا به دشواري مي توان آموخت و به ديگران ياد داد؛ ولي فلسفه چيزي نيست كه آموختني باشد و كساني كه آن را آموختني مي دانند، خواندن و حفظ انديشه هاي فيلسوفان گذشته يا امروز را با خود «فلسفه » اشتباه گرفته اند. «فيلسوف» درد حقيقت دارد و در مسير كشف حقيقت، دشواري هاي فراواني را بايد تحمل كند. اين درد يا حيرت كه جست و جو و تحمل را نيز در پي خواهد داشت، با آموختن در كسي ايجاد نمي شود؛ البته مطالعه فلسفه و تاريخ انديشه هاي فلسفه مي تواند زمينه ساز خوبي براي نيل به اين حس دردمندانه باشد، ولي در عين حال ضعيف و نفس اين درد كه اساس حركت و تفكر فلسفي را بنا مي نهد هرگز آموختني نيست.

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایتپيشگفتار
مقدمه
جايگاه و اهميت تاريخ فلسفه
ورود به عالم فلسفه
آغاز فلسفه
خلاصه
1. دوره پيش سقراطي
فيلسوفان ايونيايي
1. تالس
2. آنالكسيماندروس
زمان در نگاه آناكسيماندروس
3. آناكسيمنس
گسنوفانس
فلسفه الهي گسنوفانس
نگاهي به فلسفه طبيعي گسنوفانس
فيثاغورس
نگاهي به انديشه هاي فيثاغورس
نظريه تناسخ
هراكليتوس
انديشه هاي هراكليتوس
1. حركت و سيلان
2. ارتباط كثرت با وحدت
3. لوگوس
4. زمان
سخناني از هراكليتوس
پارمنيدس
امپدوكلس
اتميان
اجزاي تقسيم ناپذير
نظريه «خلأ»
گفته هايي از دموكريتوس
خلاصه
پرسش
2. دوره سقراطي سوفسطاييان؛ سقراط
سوفسطاييان
مهم ترين عوامل كه به ظهور «سوفسطاييان» انجاميد
1. اختلاف در جهان شناسي هاي فيلسوفان گذشته
2. بي اعتبار شدن ادراك حسي در انديشه هراكليتوس و پارمنيدس
3. گسترده شدن آشنايي يونانيان با ساير فرهنگ ها و تمدن ها
4. بن بست معرفتي در حوزه الهيات
پروتاگوراس
گراگياس
سقراط
نگاهي كوتاه به زندگي سقراط
سقراط و تفكر
سقراط و اخلاق
روش سقراطي
1. پرسش
2. طنز
3. برابري
4. حضور
خلاصه
پرسش
3. افلاطون
مقدمه
نگاهي به زندگي افلاطون
نگاهي به آثار افلاطون
نگاهي به انديشه هاي افلاطون
هستي شناسي
نگاهي به زمينه هاي شكل گيري هستي شناسي افلاطون
نظريه «مثل»
عمده ترين مشكلات نظريه «مثل»
معرفت شناسي
مراحل معرفت
فلسفه و فيلسوف در نظر افلاطون
تمثيل «غار»
نگاهي به اخلاق در انديشه افلاطون
خلاصه
پرسش
4. ارسطو مكاتب فلسفي بعد از ارسطو / افلوطين
مقدمه
اهميت ارسطو
نگاهي به آثار ارسطو
منطق رسطويي
متافيزيك
1. متافيزيك چيست؟
2. مفهوم عليت در نظر ارسطو
3. حركت و مباني آن در فلسفه ارسطو
تصوير كلي عالم در نگاه ارسطو
اخلاق در نظر ارسطو
فضيلت در مقابل رذيلت
مكاتب فلسفي بعد از ارسطو
1. حوزه رواقي
اصالت عقل
منطق و معرفت در حوزه رواقي
اخلاق رواقي
نكاتي در باب اخلاق رواقي
2. حوزه اپيكوري
نگاهي به انديشه هاي اپيكوروس
طبيعيات
افلوطين
نظريه واحد
خلاصه
پرسش
5. فلسفه در قرون وسطي
مقدمه
نگاهي به زمينه هاي تفكر فلسفي در قرون وسطي
1. نگاهي به دين يهود و تمايز جهان شناسي آن با جهان شناسي يوناني
2. ورود عناصر تفكر يوناني به دين يهود
3. تأثير پذيري مسيحيت از فرهنگ يهودي ـ يوناني
آباي كليسا
آباي يوناني زبان كليسا
1. پدران رسول
2. پدران مدافع
ديونيسيوس مجعول
ديونيسيوس و كلام سلبي
آباي لاتيني زبان كليسا
اوگوستينوس قديس
زندگي اوگوستينوس
محورهاي اصلي فلسفه اوگوستينوس
نظريه شناخت
انديشه هاي اوگوستينوس در باب خدا
1. اثبات وجود خدا
2. تثليث
3. اوصاف الهي
الف) تغيير ناپذيري
ب) آفرينندگي و خلاقيت
ج) سرمديت
د) خير مطلق
مسئله شر
اريوگنا
تقسيم طبيعت
جايگاه ايمان و عقل
آنسلم قديس
انديشه هاي آنسلم
براهين آنسلم براي اثبات وجود خدا
1. براهين پيشيني
2. برهان پيشين
نقدي بر برهان آنسلم
ملاحظات پاياني
انسان در نظر آنسلم
پتروس آبلاردوس
بحث كليات
انتقال فلسفه از جهان اسلام به جهان مسيحيت
آلبرتوس كبير
الهيات و فلسفه
توماس آكويناس
آثار
انديشه ها
ايمان و معرفت عقلي
«فلسفه و دين» در ديدگاه آكويناس
شناخت و معرفت در نظر آكويناس
فرايند معرفت
انواع عقل
1. عقل فعال
2. عقل منفعل
نظريه آكويناس در باب كليات
خدا و براهين اثبات او
براهين اثبات وجود خدا
1. برهان نخست
2. برهان دوم
3. برهان سوم
4. برهان چهارم
5. برهان پنجم
ملاحظات
خلاصه
پرسش
كتابنامه
منابع فارسي
منابع انگليسي

موارد بیشتر arrow down icon

کتاب‌های مشابه

سوالی داری بپرس