مجموعه جذاب دانستنی های شگفت انگیز همراه با 40 % تخفیف حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارت


مبانی فقهی حقوق مدنی ایران (2جلدی)

مولف (پدیدآور) :

ناصری محمد


قیمت پشت جلد: 3200000 ریال
قیمت برای شما: 3,040,000 ریال 5 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: دوشنبه 30 آبان 1401

توضیحات

قانون مدني ايران شامل بخش هاي مختلفي از مقررات حقوق است كه طي سال هاي 1307 تا 1314 هجري شمسي توسط گروهي از فقهاي نامي و حقوقدانان بزرگ ايران تدوين سپس در صدور احكام قضائي مورد استفاده قرار گرفته است. اصول كلي اين مقررات از منافع فقهي شيعه اماميه اخذ، و پس از بررسي و دقت هاي لازم به شكل قانون، به نام قانون مدني ايران درآمده است. كتاب حاضر به بحث مباني فقهي حقوق مدني ايران اختصاص دارد كه خوانندن ان براي دانشجوياني كه با حقوق به خصوص حقوق مدني سر و كار دارند ضروري به نظر مي رسد.

 

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

مقدمهمنشا و سير تكاملي حقوقتوتممنابع حقوق در اسلامتعريف حقاقسام حقوقحق و اقسام آنمنابع حقوق در اسلامسنتاجماععقلمستقلات عقلي ـ استلزامات عقليعرف و عادت در منابع حقوقيتعريف عرف و عادتعرف و عادت در مسائل حقوقيحجيت عرف و اعتبار آن در حقوق اسلاميعلل پيدايش مسائل حقوقيمال و ماليتاقسام مالاقسام كلي مالملكيت و مالكيتتملك و اسباب مالكيتاسباب مفيد ملكاحيا اراضي مواتتحجيرحيازت اشيا مباحهالتقاطدفينهتمليكسكنيعمريرقبيتمليك منفعت و حق انتفاعانتقال اراديبيعتعريف بيعاركان بيعشرايط مبيع و ثمناقاسم بيعخياراتاقسام خياراتارششرايط كليتلف مبيع قبل از قبضتلف در زمان خيارعقدشرايط متعاقديناقسام عقدعقد و ايقاعشرط ضمن العقدشروط باطلهعقود و تعهداتصلحمباني صلح در قرآناركان صلحاقسام صلحمسائل مربوط به صلحهبهاركان هبههبه معوضعقد لازم يا جايزحق رجوع براي واهباستمرار قبص در هبهاثر قبض نسبت به بعضي عقودعاريهاركان عاريهاجارهاركان اجارهاحكام و شرايطوديعهاركان وديعهامانات شرعيهامانات معاوضياحكام كليماخوذ به سوموقفاركان وقفاقسام وقفاحكام و شرايط كليوصيتاركان وصيتمسائل كلي وصيتديناقسام دينحلول ديناحكام و شرايطتوابع دينقرضاركان قرضاحكام و شرايطوكالتاركان وكالتحق الوكالهمباني وكالتاقسام وكالتشرايط و تعهداتانحلال و انقضاء وكلاترهناركان رهناحكام و شرايطضماناركان ضماناقسام ضماناحكام و شرايطكفالتاركان كفالتانواع كفالتاحكام و شرايطحوالهاركان حوالهاحكام و شرايطمضاربهاركان مضاربهجعالهمضارعه و مساقاتاحكام و شرايطمساقاتاحكام و شرايط

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس