مجموعه جذاب دانستنی های شگفت انگیز همراه با 40 % تخفیف حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 900000 ریال
قیمت برای شما: 855,000 ریال 5 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: شنبه 1 بهمن 1401

توضیحات

اسلام كامل ترين مكتب آسماني است كه پاسخ گويي همة نيازهاي بشري هست و خواهد بود. بر همة مسلمانان لازم است كه آموزه هاي حيات بخشي اسلام را سر لوحة اعمال خود قرار داده و به قصد تقرّب الي الله قدم بردارند. يكي از آموزه هاي اسلامي، مديريت با رعايت شئون و اخلاق آن است. ضرورت اخلاق اسلامي در مديران زماني مشهود مي شود كه تمام اختيارات جامعه تحت اشراف فرد بوده باشد و او از حريم خود پا بيرون ننهد. از اخلاق مديران مي توان به شايسته سالاري، پرهيز از جاه طلبي، پرهيزگاري، صداقت، طرد چاپلوسان، صيانت از بيت المال، نيفتادن به دام هديه، ارتباط با مردم، عدالت و مسئوليت، پرهيز از تكبّر، تواضع و اهميت دادن به شعائر اسلامي اشاره كرد كه در اين مجموعه به شرح آن ها پرداخته شده است.

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

پيش‌گفتارسخني از مولاناداستان بلعم باعوراكافي نبودن وضع موجود براي عاقبت به خيريمردان بزرگ و خدمت به مردمارزش خدمت به مردمحضرت يوسف و نجات انسان‌ها از مرگ حتميخدمات حضرت موسي عليه‌السلامپيامبر اسلام و خدمت به مردماهميت اخلاق براي مديرانالف. نياز عمومي به تذكرات اخلاقيب. مقتضاي گستره شعاع مديرانج. پيروي مردم از حاكماند. نقش ايمان در كارايي مديرانهـ. انگيزه كسب اخلاقو. جمع بين دنيا و آخرتابزار مديريتالف. ابزار انگيزشي1. توجه به محبت خدا بر خلق2. ارزش خدمت به خلق خدا3. عالي‌ترين عروج4. مانع نبودن عنوان در خدمت‌رسانيآية الله حائري يزدي و توجه به مشكلات مردم5. نكوهش بي‌تفاوتي در مشكلات مردم6. مديران مديون مردم‌اند7. مسئوليت پذيريب. ابراز ظاهري و بيروني1. علماهميت علم2. تجربه كاري گذشتگان3. شور و مشاركت4. فوايد مشورت5. تفكر6. شرح صدرنمونه‌اي ديگر از شاگردان مكتب اهل بيت عليهم‌السلام7. نيروي انسانيمهارت در انتخاب نيروي انسانيشايسته سالاري1. پيامبران شايسته‌ترين مردم2. حضرت سليمان عليه‌السلام شايسته‌ترين را مأمور كرد3. انتخاب شايسته‌ترين‌ها را مأمور كرد4. شايسته سالاري در امامت5. شرايط امامت از ديد‌گاه شيعه6. شايسته‌سالاري در مرجعيت7. شيعه يعني شايسته‌ترين‌هاويژگي‌هاي شايستگانالف. ايمانب. تخصصج. توان و اقتدارد. شجاعتهـ. صداقتو. قناعتز. امين بودنح. نيك نام و خوش سابقه بودنط. خفيف المؤونةاوصاف نيروي شايسته از ديد‌گاه علي عليه‌السلامافراد ناشايست براي مسئليت پذيريپرهيز از جاه‌طلبيالف. رفتار علي عليه‌السلام در امر خلافتب. خواستن مقام و منصب از خداج. بي رغبتي شيخ انصاري براي مرجعيتسرزنش حرص به جاه و مقامپرهيزگاريصداقتالف. مكر، زيركي نيستب. مكر و حيله هر كس به خودش برمي‌گرددسرد چاپلوسانراه علاج چاپلوسانالف. خود‌شناسي مديرانب. آسيب‌شناسي چاپلوسيج. نااميد كردن چاپلوسكريم خان زند و مرد چاپلوسعلل پيدايش فرهنگ تمدنعوامل چاپلوسيويژگي‌هاي مديريتغفلت ممدوح با تغافلدو نمونه از تغافل پيامبر اسلام صلي الله عليه و آلهرفاقت و دوستيصيانت از بيت المالالف. اهميت توجه به بيت‌المالب. قبول مسئوليت يا تاراج بيت المال؟ج. خيانت اندك هم زياد استد. زشت‌ترين خيانتهـ. علي عليه‌السلام و صيانت از ذره بيت المالو. عثمان، قرباني تاراج بيت المالز. مراقبت ويژه در مصرف بيت المالح. حقوق نيازمندان در بيت المالط. هشدار علي عليه‌السلام به ناديده گرفتن حقوق فقيراني. حقوق نيازمندان نزد علي عليه‌السلامك. تابلوي عبرت همه دولت‌مردانل. شيخ انصاري و رعايت بيت المالم. امام راحل و رعايت حقوق مردمن. قباله خانه شريح قاضيس. بهانه براي تصرف بيت المالرضايت چه كسي؟توجيه غارت خيمه‌هاي كربلاع. فاصله گفتار تا عملف. چگونگي پي‌بردن به اشتباه خودرضايت چه كسي؟توجيه غارت خيمه‌هاي كربلاع. فاصله گفتار تا عملف. چگونگي پي‌بردن به اشتباه خودنگراني پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله در قبال چهار دينارض. رعايت بيت المال تا چه حد؟درس‌ ديگر از امام خميني رحمة اللهق. خيانت، عامل بي‌اعتبارياعتراض غير مسلمان و جواب سيد مرتضي علم الهديخائن بيت المال، از ديد‌گاه علي عليه‌السلامر. علي عليه‌السلام و شمع بيت المالش. وظيفه امانت دارينيفتادن به دام هديههشياري در گمان ورزيسوء ظنپرهيز از قوم‌گراييخطر قوم‌گرايي در گزينش مسئولاتنكوهش تعصبنكوهش انتصاب مديران براساس تعصبسكوي پرش اقوام خود نباشيدارتباط با مردمسخن مصلحهمه محتاج يك ديگريمموانع همدلي را برچينيمتعيين وقت ملاقاتبرخورد شايسته با همهپرهيز از تند‌خوييرعايت حال نيازمندانعدالت و مسئوليتاهميت عدالتارزش و پاداش عدالتكيفر بي‌عدالتيبستگان خود را ترجيح ندهيمتلاش هر كس به نام خود او تبليغ مي‌شودساكت نبودن در برابر خلافراضي به كاري، شريك آن كار استنظارت بر حسن انجام كارگستره مسئوليت مديرانبهانه‌ها ممنوعبرخورد علي عليه‌السلام با خلاف كارگزارانعلي عليه‌السلام و استفاده كنند‌گان از حلّه‌هاي يمنيمبارزه در مظلوميتپرهيز از تكبّرراه‌هاي درمان تكبّرالف. توجه به خلقت خودب. بي‌اساس بودن كبرج. فنا پذيري بهانه‌هاي كبرد. توجه به عظمت آفرينش خداه. الگو قرار دادن ائمه اطهار عليها‌السلامو. توجه به آثار كبرز. توجه به زشتي كبرح. توجه به ارزش و جاي‌گاه مؤمنانعلت تكبّرتواضعاهميت تواضع در مديراننمره تواضعنبايد موفقيت‌ها موجب غرور گردداهميت دادن به شعائر دينيغيرت دينيخشم براي خداابوذر و غيرت دينيكتاب‌نامه

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس