ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 35200 ریال

توضیحات

ارزش و اهميت دعا به گونه‌اي است كه قرآن صاعد نام گرفته و برترين اعمال و عبادات، مغز و محتواي اطاعات و حتي العباده الكبري لقب يافته است، تقوا با چنان عظمت و عزت، سبب كرامت است، اما دعا خود كرامت چشمگيري است كه افزون بر حل مشكلات ظاهري و باطني، پاسخ به نياز فطري، دستيابي به پشتيبان معنوي در زندگي، معرفت و هدايت و رسيدن به تكامل و تقرب الهي مي‌شود به طوري كه گاه سرنوشت شوم و حتمي انسان به وسيله دعا به تقديري روح بخش‌ و اميد آفرين تبديل مي‌شود. اما درباره دعا با آن همه نكته‌ها و گفته‌هاي گرانبار، پرسش‌ها و شبهات بسياري وجود دارد كه تاكنون به طور جامع مورد بررسي قرار نگرفته است. اثر حاضر پاسخگوي سي پرسش روز است كه از سوي گروه‌هاي سني متفاوت به ويژه تحصيل كرده مطرح مي‌شود.

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایتسپيده سخن
« دعا» چيست؟ آيا غير از « دعا» راه‌هاي ديگري براي گفتگو با خدا وجود دارد؟
لطيف‌ترين و زيباترين ديدگاه قرآن دربارة دعا چيست؟
برترين و بهترين عبادت
نماد و نشان روشن از ياد خدا
قرآن صاعد
نمونه‌‌هاي ناب ذكر خدا
« دعا» در آينة آسماني « دعا‌ها» چگونه بيان شده است؟
بينش‌ها و برداشت‌هاي مختلف از دعا چيست؟
1- تلاش براي رفاع مشكلات
2- انتخاب پشتيبان در زندگي
3- دستيابي به معرفت و هدايت
4-رسيدن به تكامل و تقرّب
5- نياز فطري و خواستة دروني
آيا دعا باعث تنبلي، بي‌حالي و بي‌توجهي به عوامل ظاهري زندگي نمي‌شود؟ آيا دعا كنندگان به جاي اين‌كه همسو يا پديده‌هاي علوم و فن‌آوري روز، دست به تلاش و كوشش زنند،‌ دچار سستي و سگون نمي‌شوند و تنها به ذكر و زمزمه و راز و نياز بسنده نمي‌كنند؟!
آيا دعا و درخواست انسان ت=نوعي مخالفت با اردة الهي و خواست خدا محسوب نمي‌شوند؟!
آيا دعا و درخواست انسان نوعي مخالفت با ارادة الهي و خواست خدا محسوب نمي‌شود؟ آيا شيوه‌اي نادرست و مخالفت با مقام رضاو تسليم بندگان و صالحان نيست؟ !
دعا درماني چيست؟ آيا مي‌توان با تقويت روح و جان، جسم سلامت دوباره داد؟ چگونه؟
آثار دعا بر زندگي انسان چيست؟
1- ايجاد آرامش روحي
2- ايجاد اميد و اطمينان در زندگي
3- تقويت ارتباط با خالق و حسن تعلق به او
4- تغيير سرنوشت به وسيلة دعا
راز تأخير اجابت دعا‌ها چيست؟
1- گناهان و معاصي
2- كمي دعا و درخواست
3- علاقة خداوند به دعاي بندة خويش
4- وجود مصلحت برتر
علت عدم اجابت دعاهايمان چيست؟
1- تنافي با سنّت‌ها آفرينش
2- غفلت دل و ديده
3- ريا، خودنمايي و خود‌آرايي در دعا
4- مال حرام، طعام تيره و ناپاك
5- عاق والدين؛ مطرود و مغضوب پدر و مادر
6- مصلحت نبودن اجابت
شرايط اجابت دعا از نظر قرآن چيست؟
«رب» و «ربّنا» راز اجابت دعاي اولياء
چگونه «دعايمان»‌مستجاب مي‌شود؟ شرايط استجابت دعا چيست؟
1- ثنا و ستايش خدا پيش از دعا
2- ذكر صلوات هنگام دعا
3- دعا كردن به طور پنهان و دور از چشم ديگران
4- دعا با «حضور قلب» و پس از « دو ركعت نماز»
5- دعا در زمان شادي و شدائد؛ راحتي و رفاه
6- دعا در هنگام سحر
7- دعاي پدر نسبت به فرزند
8- بلند همتي و فراخواني در دعاها
9- دعا با حالت اضطرار
10- دعا با رزق پاك و روزي حلال
11- دعا پشت سر ديگران
12- اول استغفار، آنگاه دعا
13- دعا پس از قرائت قرآن
14- انگشتر عقيق در دست راست داشتن
15- تضرع و زاري در دعا
16- گمان خوش به خدا؛ يقيت به استجابت دعا
17- اصرار و پافشاري در دعا‌ها
18- درخواست چيزهاي ممكن، معقول و مشروع
19- دعاي مريض در حق عيادت كنندگان
20- دعا در زمان‌ها و مكان‌هاي خجسته و سراسر عظمت، اجابت و قداست.
الف) حائر حسيني
ب) ملتزم
ج) از سحر تا طلوع خورشيد
د) نيمه شب و ساعات نخست آن
ه) به هنگام ريزش اشك و رقّت قلب
و) به هنگام بارش باران، وزش باد‌ها و شهادت شهيدان
ز) در نماز وتر و پس از نماز صبح، ظهر و مغرب
ح) هنگام قرائت قرآن، گفتن اذان و آمادگي سپاه اسلام براي كارزار
ط) زمان غروب آفتاب به ويژه در روز جمعه
ي) دعا در مكان و زماني كه اطفال حضور دارند
ك) هنگام ظهر و بالا آمدن خورشيد
ل) زمان حضور در عرفات روز عرفه
م) دعا در سجدة شكر
ن) به هنگام آويخته شدن به پردة كعبه
ص) حاجي براي اهل و عيال خود، مريض و مظلوم براي ديگران
«دعاهاي مستجاب» چه دعاهايي است؟
1- تنبّه، توجه و توبه در دعا
2- انقطاع از خود و ديگران و انتظار از خداوند مهربان
3- شناخت و معرفت نسبت به خدا
4- پرداخت صدقه، سپس دعا
5- دعا با زبان روزه
6- تلالش لازم، عصاره اجابت دعا
7- پاكي از سياهي معصيت و آلودگي گناه
8- دعا در بين ديگران و آمين يكايك حاضران
در دعاهاي خود «چه» بخواهيم؟
1- عقل و خرد؛ نوري روحاني
2- پايان زندگي براي زندگي
3- درخواست رحمت و مغفرت خداوند
4- بركت در جلوه‌هاي مادي و معنوي؛ دنيوي و اخروي انسان
5- بينش و بصيرت نسبت به حقايق زندگي
6- توفيق بلند همتي، بلند نگري و بلند نظري
چگونه مي‌توان به بلند همتي و بلند نگري دست يافت؟
الف) دانش و آگاهي؛ درايت و هوشياري
ب) كشف استعداد‌ها، قابليت‌ها و توانايي‌هاي دروني و بيروني
ج) تقويت جلوه‌هاي معنوي يا سعه صدر و بالندگي در زندگي
د) آرامش و نشاط دروني
7- پاكي نيت، نيكويي اخلاق و صفاي وجود
دعا چه نقشي در تغيير قضا و قدر الهي دارد؟ اگر تقديرات هر ساله ما در شب‌هاي قدر رقم مي‌خورد، دل سپردن به دعا‌ها براي ترسيم آينده‌اي بهتر، چه معنايي دارد؟
« اسم اعظم» كه با آن دعاي انسان به طور قطع و يقين مستجاب مي‌شود، چيست؟
چه چيزهايي « نبايد» از خدا خواست؟
1- رزق حلال از خداوند
2- صبر و بردباري
3- بي‌نيازي از مردم
4- بسته شدن دهان مردم
5- امتحان نشدن در زندگي
6- درخواست عذاب اخروي در دنيا براي آسودگي در آن سرا
چرا در موقع دعا به « آسمان» توجه مي‌كنيم؟
چرا در حال « گريه» مي‌كنيم؟ براي همراهي دعايمان بهتر از «اشك» وجود ندارد؟
چرا هنگام دعا، « يا الله» مي‌گوييم؟
آيا ‌« زنده‌دلي»، « نشاط» و «شادماني» دروني و ماندگار رهاورد چشمگيري براي « دعا» محسوب نمي‌شود؟ راز استفاده از قرص‌هاي شادي‌بخش ( ecs يا MDMA ) در بين افراد غير مذهبي دوري از اين پديده الهي نيست؟
«التماس» دعا
فهرست منابع
اشنايي با آثار انتشارات
سخن نويسنده
اشاره
وفاء؛ زينت دوستي و بنيان سربلندي و رستگاري
جلوه‌ها و چهره‌هاي وفاء در زندگي
عفو و گذشت؛ نرمش قهرمانانه در صحنه‌هاي زندگي
راه‌هاي دستيابي به صفت ممتاز « عفو گذشت» چيست؟
1- شناخت حقيقي عفو
2- آگاهي از آثار و بركات بي‌كران عفو و گذشت
3- آشنايي يا سيرة پاكان و پيشوايان
4- استمداد از خداوند و مددخواهي از پاكان و معصومان عليهم‌السلام
ادب در زندگي؛ نشان فضيلت و فرزانگي
حلم و بردباري؛ باعث جلال و عظمت و نشان خرد و فضيلت
حلم و بردباري؛ معنا و مفهوم آن
راهكارهاي دستيابي به حلم و بردباري
حسن خلق در زندگي؛ نشان دينداري، دانايي، فرزانگي
علم و دانش؛ نشان روشن عقل و بينش
چگونه عالم و دانشمند شويم؟
رفق و مدارا؛ بازوي پرتوان مديريت و محبوبيت
سخاوت و بخشش در زندگي؛ پلكان بالندگي و پايندگي
ارتباط نعمت‌هاي الهي با خود
ارتباط نعمت‌هاي خدادادي انسان با خلق خدا
ارتباط داشته‌هاي انسان سخاوتمند با خداوند
ارتباط سخاوت با ديگر صفات و روحيات
انصاف؛ با فضيلت‌ترين فضائل
حيا؛ نشان فضيلت و فرزانگي
عفاف؛ نشان فضيلت‌ و فرزانگي
حجاب، ميوة عفاف، مراقبت و قناعت
كم‌حيايي و بدزباني، نماد بدي‌ها و كليد دشمني‌ها
قناعت؛ كميايي آرامش و گنج آسايش در زندگي
راهكارهاي دستيابي به قناعت در زندگي
تقوا و ورع؛ بيرق برافراشتة خود ترسي و خدا دوستي
آثار دنيوي تقوا در زندگي انسان
آثار اخروي تقوا در فرداي ابديت و جاودانگي
ديد‌گاه انديشمندان دربار ة پرهيزگاري در زندگي
ورع؛ صفتي پسنديده و برتر از تقوا
احسان به همنوعان؛ نشان جامع‌نگري و توسعة وجود انساني
بركت؛ نمادي از احسان به مردم
نيكوكاران در نكاه به نور نشستة قرآن
وقار و سكينه؛ سكّان آرامش آسمان بر زمين وجود انساني
« احتمال» در تصميم‌ها و قضاوت‌ها؛ ايمني و بدبيني‌ها و حقارت‌ها
روش شايسته؛ معرّف باطني بركات بيشتر و حسنات افزون‌تر
معنا و مفهوم شكر
نشانه‌ها و علائم شاكر بودن در زندگي
1- استفادة نعمت‌ها در مسير مورد علاقة پروردگار
2- يادآوري و بيان نعمت‌هاي الهي
3- درخواست از خداوند براي دستيابي به توفيق شكر‌گزاري
4- تشكر از مردم
شكر نعمت‌ها، جلوه‌اي از زهد در دنيا
آثار و بركات بسياري شكر‌گزاري
ظاهري صالح و شايسته؛ نشانگر باطني ارزشمند و برجسته
صمت و سكوت؛ نشان حكت و شكيبايي و باعث عفت و دانايي
كيمياي صمت و سكوت در زندگي
مجاهدة نفس؛ روشنايي فطت و فضيلت
نوشته‌هاي انسان؛ نمودار عقل و خرد و نشانگر فضل و عظمت
تواضع و فروتني؛ نشان بزرگي و بزرگواري
درك و فهم شايسته؛ نشان تصميم‌گيري‌هاي سنجيده و كارهاي پسنديده
نگاه معصومان عليهم‌السلام و ديدگاه لغت شناسان
چگونه فهم و تشخيص يا درك و دريافت خود افزايش دهيم؟
الف) بهره‌مندي تمام عيار از عقل و خرد
ب) بهره‌بردن هر چه بيش‌تر از دانش و آگاهي
ج) استفادة فراوان‌تر از تجربيات خود و ديگران
د) بهره‌بردن از موعظه‌هاي هستي و دل سپردن به اندرز‌هاي پاكان و فرزانگان
و) تقوا و پرهيزگاري در زندگي
ز) دعا و درخواست در پيشگاه پاك ربوبي
بي‌حوصلگي و مرده‌دلي؛ آفت زشت و زيانبار زندگي
راه‌هاي درمان كسالت، بي‌حوصلگي و بي‌حالي
1-ايجاد شناخت نسبت به نشاط و شادكامي
2- ايجاد اميد و زنده‌دلي در پرتو روشني بخش آسماني
3- پرهيز از پرخوري و شكمبارگي
4- درخواست از پيشگاه پروردگار پر مهر و متعالي
عُجب و خودبيني؛ سرآمد ناداني و بيرق بي‌خردي
حرص و طمع؛ نماد ذلّت دروني و فقي و نياز بيروني
اعمال افراد؛ آينة نماي شخصيت انسان‌ها
لجاجت؛ دشمني‌ها را فروزان، باعث هلاكت شخصيت انسان
عجله و شتابزدگي؛ نشان پشيماني و نماد كم‌خردي
مفهوم عدالت و معناي ظلم و ستم
جلوه‌هاي ظلم و آثار آن
غفلت و بي‌خبري ؛ نشان زشتي و بي‌بركتي
ديد‌گاه معارف آسماني دربارة غفلت چيست؟
آثار غفلت در زندگي
عوامل غفلت در زندگي چيست؟
عوامل دور كننده غفلت از شخصيّت انسان چيست؟
تبذير؛ نشان روشن فقر و فلاكت در امروز و فرداي زندگي
تبذير؛ معنا و مفهوم،‌جلوه‌هاي آن
فهرست منابع
آشنايي با آثار انتشارات

موارد بیشتر arrow down icon