ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتخلاصه کتاب

در مجموعه ي «مرز بان حماسه ها » سعي شده است ، تا آنجا كه ميسر است، بيانيه ها ، سخنراني ها ، اطلاعيه ها و بخشي از نامه ها و جرايد و... كه حضرت آية الله العظمي مرعشي نجفي (رحمت الله عليه) در رابطه با انقلاب اسلامي ايران و مبارزات سياسي ايشان در اين برهه از زمان ، همگام با رهبر انقلاب و ديگر مراجع و علماء چه پيش ازانقلاب و چه پس از انقلاب صادر شده است، گردآوري گردد.


سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

برای سفارش این کتاب با شماره 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید.

و یا در واتساپ و یا در ایتا برای ما پیام بگذارید.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی

فهرست مطالب
مقدمه
شناخت نامه حضرت آيت الله العظمي مرعشي نجفي(ره)
بخش اول: پيش‌گفتار
1. پيشينة سياسي
الف. پيشينه سياسي اجداد پدري آيت الله العظمي مرعشي نجفي
ب. پيشينه سياسي اجداد مادري معظم له
2. سير سياسي زندگي معظم له
الف. اوضاع سياسي جامعه در ايام تولد، نوجواني و جواني معظم له
ب. اوضاع سياسي ايران هنگام عزيمت معظم له
ج. دوران سلطنت رضا‌شاه
د. آغاز روابط با امام خميني
هـ. آغاز حكومت محمد رضا پهلوي
و. رابطه با جمعيت فدائيان اسلام
ز. پس از رحلت آيت الله العظمي بروجردي
بخش دوم: نقش آيت الله العظمي مرعشي نجفي در تكوين انقلاب اسلامي
1. لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي
2. لوايح ششگانه شاه تا فاجعه فيضيه
3. قيام 15 خرداد 1342
الف. واكنش به فاجعه 15خرداد و دستگيري امام خميني
ب. تحصن چهار ماهه در تهران
ج. تحريم انتخابات دوره 21 مجلس
د. محاكمه دستگير شدگان 15 خرداد
هـ. استقبال از امام خميني پس از آزادي
و. همگام با امام خميني
4. كاپيتولاسيون و تبعيدهاي سه‌گانه امام خميني
الف. نقش آيت الله مرعشي در افشاگري عليه كاپيتولاسيون
ب. واكنش معظم له در تبعيد امام خميني به تركيه
ج. واكنش معظم له در تبعيد امام خميني به عراق
د. واكنش معظم له در تبعيد امام خميني به فرانسه
5. نقش آيت الله العظمي مرعشي در سال‌هاي تبعيد امام خميني
الف. هدايت و عنايت به مبارزان
ب. رابطه قوي با حاج آقا مصطفي خميني
ج. توجه به مسائل جهان اسلام
د. حضور در جريان قيام 19 دي‌ 1356 قم
هـ. همراهي در سلسله اعتراضات معروف به«چهلم‌ها»
يك. تبريز
دو. يزد
سه. قم
و. واكنش به فجايع رژيم در شهر‌هاي مختلف
يك. فجايع مرداد 1357 اصفهان و شيراز
دو. فاجعه 17 شهريور 1357 تهران
سه. فاجعه 24 مهر 1357 كرمان
چهار. هتك حرمت بارگاه شهر مقدس مشهد رضوي(ع)
ز. حمايت از اعتراض‌هاي سراسري مردم
ح. مكتوبات شخصي
يك. مكتوب ارسالي به پل دختر
دو. مكتوب ارسالي به مرند
سه. مكتوب ارسالي به همدان
ط. مكتوبات اشتراكي
يك. اطلاعيه مشترك 1357/8/18 ش
دو. اطلاعيه مشترك 1357/9/16ش
سه. اطلاعيه مشترك 1357/9/25ش
چهار. اطلاعيه مشترك 1357/10/17ش
ي. مقابله با آخرين دولت رژيم پهلوي
6. استقرار نظام جمهوري اسلامي
الف. استقبال از ورود امام خميني به وطن
ب. حمايت از دولت موقت انقلاب
ج. همه پرستي تثبيت نظام اسلامي
بخش سوم: نقش آيت الله العظمي مرعشي نجفي در استمرار نظام جمهوري اسلامي- فروردين1358- شهريور 1369
1. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
الف. اصلاحيه 65 بندي بر پيش نويس قانون اساسي
ب. پيشنهاد اضافه شدن 15 اصل بر پيش نويس قانون اساسي
ج. مقابله با منتقدان
د. تأييد قانون اساسي
2. همگام با انقلاب اسلامي
الف. ارتباط با رهبري نظام
ب. هدايت مسئولات قواي سه‌گانه كشور
ج. حفظ روحيه انقلابي مردم
3. دوران دفاع مقدس
الف. هشدار به تحركات دشمن در مرز‌ها
ب. آغاز جنگ تحميلي
ج. بعد جهاني جنگ
د.در كنا آسيب‌ديد‌گان و رزمند‌گان
4. عمليات‌هاي تروريستي
الف. ترور شخصيت‌هاي كشوري
ب. ترور شخصيت‌هاي استاني
ج. ترور مردم عادي
د. ترور مسلمانان ساير كشورها
5. انتخابات
الف. انتخابات رياست جمهوري
ب. انتخابات مجلس
6. رحلت امام خميني
الف. تكاپوي آيت الله مرعشي در رحلت امام خميني
ب. تأييد رهبري آيت الله خامنه‌اي
7. رحلت ياور بزرگ انقلاب
الف. آخرين بستر بيماري
ب. ارتحال ياور بزرگ انقلاب
بخش چهارم: پيوست‌ها
1. نظريات اصلاحي بر پيش نويس قانوني اساسي
2. سخنراني‌ها
الف. متن سخنراني آيت الله العظمي مرعشي نجفي در خصوص افشاگري عليه لايحه كاپيتولاسيون
ب. متن سخنراني آيت الله العظمي مرعشي نجفي در جمع شاگردان در خصوص تبعيد امام خميني
ج. متن سخنراني آيت الله العظمي مرعشي نجفي درباره مقاله اهانت آميزي يكي از روزنامه‌ها به امام خميني
3. مقاله (دو يار ديرين) نگاه به روابط امام خميني و آيت الله العظمي مرعشي نجفي
الف. نامه‌ها
ب. تلگراف‌ها
منابع مقاله
منابع و مآخذ كتاب
بخش پنجم: فهرست اعلام
1. نام كسان
2. نام جاها
بخش ششم: اسناد
بخش هفتم: بريده جرايد
بخش هشتم: تصاوير
فهرست مطالب
مقدمه
شناخت نامه حضرت آيت الله العظمي مرعشي نجفي(ره)
بخش اول: پيش‌گفتار
1. پيشينة سياسي
الف. پيشينه سياسي اجداد پدري آيت الله العظمي مرعشي نجفي
ب. پيشينه سياسي اجداد مادري معظم له
2. سير سياسي زندگي معظم له
الف. اوضاع سياسي جامعه در ايام تولد، نوجواني و جواني معظم له
ب. اوضاع سياسي ايران هنگام عزيمت معظم له
ج. دوران سلطنت رضا‌شاه
د. آغاز روابط با امام خميني
هـ. آغاز حكومت محمد رضا پهلوي
و. رابطه با جمعيت فدائيان اسلام
ز. پس از رحلت آيت الله العظمي بروجردي
بخش دوم: نقش آيت الله العظمي مرعشي نجفي در تكوين انقلاب اسلامي
1. لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي
2. لوايح ششگانه شاه تا فاجعه فيضيه
3. قيام 15 خرداد 1342
الف. واكنش به فاجعه 15خرداد و دستگيري امام خميني
ب. تحصن چهار ماهه در تهران
ج. تحريم انتخابات دوره 21 مجلس
د. محاكمه دستگير شدگان 15 خرداد
هـ. استقبال از امام خميني پس از آزادي
و. همگام با امام خميني
4. كاپيتولاسيون و تبعيدهاي سه‌گانه امام خميني
الف. نقش آيت الله مرعشي در افشاگري عليه كاپيتولاسيون
ب. واكنش معظم له در تبعيد امام خميني به تركيه
ج. واكنش معظم له در تبعيد امام خميني به عراق
د. واكنش معظم له در تبعيد امام خميني به فرانسه
5. نقش آيت الله العظمي مرعشي در سال‌هاي تبعيد امام خميني
الف. هدايت و عنايت به مبارزان
ب. رابطه قوي با حاج آقا مصطفي خميني
ج. توجه به مسائل جهان اسلام
د. حضور در جريان قيام 19 دي‌ 1356 قم
هـ. همراهي در سلسله اعتراضات معروف به«چهلم‌ها»
يك. تبريز
دو. يزد
سه. قم
و. واكنش به فجايع رژيم در شهر‌هاي مختلف
يك. فجايع مرداد 1357 اصفهان و شيراز
دو. فاجعه 17 شهريور 1357 تهران
سه. فاجعه 24 مهر 1357 كرمان
چهار. هتك حرمت بارگاه شهر مقدس مشهد رضوي(ع)
ز. حمايت از اعتراض‌هاي سراسري مردم
ح. مكتوبات شخصي
يك. مكتوب ارسالي به پل دختر
دو. مكتوب ارسالي به مرند
سه. مكتوب ارسالي به همدان
ط. مكتوبات اشتراكي
يك. اطلاعيه مشترك 1357/8/18 ش

موارد بیشتر arrow down icon