ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 44000 ریال

توضیحات

كتاب حاضر با نام، تشريح و مورفولوژي گياهي، براي تمامي كساني كه به نوعي با مطالعه ويژگي هاي ظاهري و تشريحي گياهان سرو كار دارند، تدوين شده است و مي تواند مورد استفاده دانشجويان رشته هاي زيست شناسي، كشاورزي و منابع طبيعي، با گرايش هاي مختلف و نيز دبيران محترم زيست شناسي قرار گيرد. آگاهي از ويژگي هاي ساختماني مواد و موجودات زنده در تحقيقات علمي ، اهميت بسزايي دارد. در آناتومي يا تشريح گياهي، ساختمان و نمو بافت و سلول گياهي ونيز محتويات دروني آنها مورد مطالعه قرار مي گيرد و موضوع ريخت شناسي يا مورفولوژي گياهي، مطالعه ساختارهاي ظاهري گياهان است. در درس سيستماتيك گياهي اطلاعات مربوط به تشريح و بخصوص مورفولوژي، بيشترين كاربرد را دارند. بنابراين لازم است، گياه شناسان اطلاعات جامعي در مورد تشريح و مورفولوژي گياهي داشته باشند و مطالعه اين كتاب، مي تواند بخشي از اين نياز را برآورده كند.

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایتفصل اول: سلول گياهي
اجزاء سلول گياهي
ديواره سلولي
ساختار شيميايي ديواره سلولي
تبادل مواد از خلال ديواره سلولي
تغييرات شيميايي ديواره سلول (تغييرات پسين)
تغييرات تغييرات تيغه مياني
طرز تشكيل تيغه مياني و ديواره نخستين
غشاء سيتوپلاسمي
سيتوپلاسم
ريبوزوم ها
شبكه آندوپلاسمي
ديكتيوزوم ها
ميكروبادي ها
ليزوزوم ها
واكوئل
بلورهاي واكوئلي
ميتوكندري
پلاست ها
ميكروفيلامنت ها و ميكروتوبول ها
هسته
فصل دوم: بافت هاي گياهي
بافت مريستمي
بافت پارانشيم
انواع بافت پارانشيم
بافت هاي محافظ
بافت بشره يا اپيدرم
تقسيم بندي روزنه ها
روزنه هاي آبي
تيپ هاي مختلف روزنه اي
كرك هاي اپيدرمي
پريدرم
مكان و زمان تشكيل پريدرم
عدسك ها
بافت هاي نگهدارنده يا استحكامي
بافت كلانشيم
انواع بافت هاي كلانشيمي
بافت اسكلرانشيم
ساختار ترشحي
ساختارهاي ترشحي دروني
ساختارهاي ترشحي بيروني
بافت هاي هادي يا آوندي
بافت چوبي
اجزاي بافت چوبي
تراكئيدها يا آوندهاي ناقص
آوندهاي كامل يا وسل ها
تيلوز
بافت آبكشي (غربالي)
عناصر آبكشي
سلول هاي همراه
مقايسه بافت چوبي و آبكشي
فصل سوم: اندام هاي گياهي
ريشه
مشخصات خارجي و اوليه ريشه
بافت هاي تشكيل دهنده ريشه
منشأ ريشه هاي جانبي
ريشه هاي نابجا
ساختمان ريشه هاي ذخيره اي
ساقه
شكل ظاهري ساقه
ساقه گياهان علفي دو لپه
ساقه گياهان تك لپه اي
ساختمان اوليه ساقه
تعريف استل
انواع استل ها
ساقه هاي علفي چند ساله
ساقه خزنده
ريزوم ها
غده هاي پيازي شل يا بنه
پيازها
ساقه غده اي
مكانيسم فعاليت لايه زاينده آوندي
قلب چوب يا مغز اول
مغز دوم يا چوب شيره دار
لايه زاينده چوب پنبه
برگ
اختصاصات خارجي برگ ها
دمبرگ
فيلوتاكسي
تشريح برگ (پهنك)
فاكتورهاي موثر محيطي برگ
تغييرات برگ ها
فصل چهارم: گل و گل آذين
شكل و ساختار گل
پرچم و چگونگي تشكيل ياخته هاي جنسي نر
مادگي
جفت بندي يا تمكن
اقسام تخمك ها
ساختمان تخمك
تكوين كيسه جنيني
لقاح
انواع گل از نظر اجزاي تشكيل دهنده آنها
گرده افشاني
متحد شدن اجزاي مختلف گل
انواع گل ها از نظر وضع قرار گرفتن اجزاي آنها نسبت به مادگي
وضعيت استقرار پرچم ها
گل آذين
انواع گل آذين
آپوميكسي
فصل پنجم: ميوه و دانه
ميوه
بخش هاي مختلف يك ميوه
انواع ميوه ها
ميوه هاي ساده خشك
ميوه هاي ساده آبدار
ميوه هاي مجتمع
ميوه هاي مركب
دانه، چگونگي تشكيل و تكامل آن
اقسام دانه ها
ذخاير دانه
منابع

موارد بیشتر arrow down icon