ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارت


کتب ماه مبارک رمضان را در کتاب قم با تخفیف ویژه دریافت کنید ادامه مطلب

اطلس تشریحی ریسه داران و خزگیان

مولف (پدیدآور) :

امیرجانی محمد رضا


قیمت پشت جلد: 44000 ریال

توضیحات

ريسه داران، گروهي از جانداران ميكروسكوپي و ماكروسكوپي هستند كه فاقد تمايز سلولي و در نتيجه بافت و اندام واقعي هستند. ساختار زايشي اين گروه ساده و فاقد سلولهاي عقيم دراطراف آن مي باشد. ريسه داران به طور كلي به سه گروه ريسه دارن كلروفيل دار، ريسه داران بدون كلروفيل و ريسه داران مركب تقسيم مي شوند. خزگيان شاخه اي از سلسله گياهي با ساقه و برگهاي تمايز يافته اما فاقد سيستم ريشه اي هستند. در قاعده ساقه آنها ريزوئيدها قرار دارند. لقاح محدود به آب موجود محدوديت اندازه در اين گياهان مي گردد. خزگيان با توزيع وسيع به طور انبوه در اقليم هاي مربوط و نواحي گرمسيري يافت مي شوند. درس تالوفيتها(ريسه داران) از دروس اصلي دانشجويان رشته زيست شناسي مي باشد كه به صورت نظري و عملي تدريس مي گردد. باتوجه به عدم وجود اطلس جامع و توصيفي ريسه داران و خزگيان، مولفين بر آن شدند تا اطلس تشريحي ريسه داران و خزگيان را به رشته تحرير درآورند. در اين اطلس علاوه بر مشخصات رويشي، مشخصات زايشي و چرخه زندگي اين جانداران نيز مورد بررسي قرار گرفته است. براي تفهيم بهتر ساختار گروه هاي مختلف علاوه بر اشكال واقعي و ميكروسكوپي، طراحي ساده اين اشكال ونامگذاري قسمتهاي مختلف انجام گرفته است.

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایتباسیلوس
کوکوس
اسپایریلیوم
گره ریشه یک نیام دار
پلانکتون های گیاهی
کلامیدوموناس
سنه دسموس
اوگلنا
نوستوک
پاندورینا
ادورینا
گونیوم
پدیاستروم
ولوکس
وچریا
اسپیروژیرا
ادوگونیوم
هیدرورودیکتیون
کلادوفورا
زیگنما
پلوروکوکوس
کلوستریوم
کارا
مایکراستریاس
پلوروسیگما
کاسینودیسکوس
اکتوکارپوس
لامیناریا
فوکوس
دیکتیوتا
پلی سیفونیا
پلاسمودیوفورا
سینکیتریوم
ساپرولگنیا
پیتیوم
موکور
ریزوپوس
فیتوفتورا
سوردارینا
پرونوسپورا
سیستوپوس
مایکوریز
مونیلیا
اسکلروتینیا
پوکسینیاستروم
اوستیلاگو
ریتیسما
فیتوفتورا
ساکارومیسس
شیزوساکارومیسس
اریزیفه
پنی سیلیوم
کلاویسپس
پزیزا
پوکسینیا
قارچهای کلاهک دار بازیدیومیست
گلسنگ ها
رده هپاتیک ها
آنتوسروس
مارکانسیا
رده خزه ها
راسته اسفگنال ها
راسته بریال ها
1. باسیلوس
2. کوکوس
3. اسپایریلیوم
4. گره ریشه یک نیام دار
5. طراحی بخشی از گره ریشه
6. کلامیدوموناس
7. سنه دسموس
8. یوگلنا
9. نوستوک
10. پاندورینا،‌ اسلايد ميكروسكپي
11. پاندورينا،‌ نمونه زنده
12. ادورينا،‌ اسلايد ميكروسكپي
13. ادورينا، نمونه زنده
14. گونيوم، اسلايد ميكروسكپي
15. گونيوم،‌ نمونه زنده
16. پدياستروم، اسلايد ميكروسكپي
17. پدياستروم،‌ نمونه زنده
18. ولوكس، با كلني هاي دختر
19. ولوكس،‌ نمونه زنده
20. وچريا
21. اسپيروژپرا، مرحله رويشي
22. اسپيروژيرا، مرحله آميزشي
23. ادوگونيوم،‌ ساختمان رويشي
24. ادوگونيوم، نر قد كوتاه
25. هيدروديكتيون،‌ نمونه زنده
26. كلادوفورا،‌ ساختمان رويشي
27. كلادوفورا، مراحل زايشي
28. زيگنما، اسلايد ميكروسكپي
29. زيگنما،‌ نمونه زنده
30. پلوروكوكوس، اسلايد ميكروسكپي
31. كلوستريوم،‌ اسلايد ميكروسكپي
32. كارا،‌ رأس ساقه
33. كارا، جوانه جانبي
34. كارا،‌ بخش زايشي
35. ميكراسترياس
36. پلوروسيگما
37. كاسينوديسكوس
38. اكتوكارپوس، بخش توليد مثلي
39. لاميناريا،‌ ساقه
40. فوكوس، برش عرضي ريسه
41. فوكوس، كانسپتيكل ماده
42. فوكوس،‌ كانسپتيكل نر
43. ديكتيوتا،‌ ناحيه رأسي
44. ديكتيوتا، آنتريديوم
45. ديكتيوتا،‌ ائوگونيوم
46. پلي سيفونيا،‌ ناحيه رأسي
47. پلي سيفونيا،‌ آنتريدويم
48. پلي سيفونيا، كارپوسيست
49. پلي سيفونيا، تتراسپور
50. پلاسموديوفورا، پلاسموديوم
51. پلاسموديوفورا، مرحله اسپور
52. سينكيتريوم
53. ساپرولگنيا، زئوسپورانژيوم
54. ساپرولگنيا، آنتريديوم و ائوگونيوم
55. ساپرولگنيا، ائوسپورهاي در حال نمو
56. پيتيوم، زئوسپورانژيوم
57. موكور، هايفي و اسپورانژيوم
58. موكور، توليد مثل جنسي
59. ريزوپوس، مراحل غيرجنسي
60. فيتوفتورا، كنيديوم
61. سورداريا، پري تسيوم
62. پيرونوسپورا، توليد مثل جنسي و هوستوريوم ها
63. سيستوپوس، توليد مثل جنسي ائوسپورها
64. مايكوريزا،‌ اكتوكارپ
65. مايكوريزا، اندوكارپ
66. مونيليا، كليدي بر روي ميزبان
67. اسكلروتيليا، آپوتسيوم
68. نمونه هاي زنده قارچ
69. ساكاروميسس
70. شيزوساكروميسس
71. اريزيفه، كليستوسيوم و هوستوريوم
72. پني سيليوم، كنيدي بر
73. كلاويسپس، پري تسيوم
74. پزپزا، هايمنيوم و آسك ها
75. پوكسينيا، اسيديوم و پوكنيديوم
76. پوكسينيا، تلوتوسور
77. ساليوتا
78. كاپرينوس، بازيديوم ها
79. فيزيا، آپوتسيوم
80. نمونه هاي زنده گلسنگ
81. آنتوسروس، ريسه و آنتريديوم
82. آنتوسروس، اسپوروفيت
83. لافوكول،‌ ريسه و آنتريديوم
84. پليا،‌ آنتريديوم، برش طولي
85. پليا،‌آركگونيوم
86. پليا،‌ اسپورانژيوم
87. ماركانسيا، آنتريديوفور
88. ماكانسيا، آركگونيوفور
89. ماركانسيا، ريسه و كوپول
90. ماركانسيا، آنتريديوم
91. ماركانسيا، آركگونيوم
92. ماركانسيا، اسپوروفيت بالغ
93. نمونه هايي از ريسه داران
94. پروتونماي خزه
95. پلي تريوكوم، برگ
96. اسفاگنوم،‌ برگ
97. اسفاگنوم،‌ ساقه
98. پلي تريكوم،‌ ساقه
99. منيوم،‌ ساقه

موارد بیشتر arrow down icon