فروش ویژه کتاب «ترجمه الغارات» با مقدمه استاد پناهیان حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 13200 ریال تاریخ بروزرسانی: بیش از شش ماه پیش

توضیحات

اين كتاب ترجمه الاستخبارات العسكريه في الاسلام كه توسط آقاي مناصره نوشته شده و مترجم محترم ان را از روي چاپ دوم آن (1412 ق) بيروت ترجمه نمود است. نويسنده بعد از ذكر مباحث فقهي درباره اطلاعات نظامي، آن را از لحاظ تاريخي نظامي و اطلاعاتي برررسي و تبيين نموده و در محورهاي زير تقسيم نموده است اهمتي و جايگاه اطلاعات در زندگي انسان ها، بررسي اجمالي تاريخ اطلاعات نظامي از روزگاران باستان تا به امروز، اطلاعات نظامي در دوران كنوني ويژگي هاي عناصر اطلاعاتي، اطلاعات نظامي در سيره رسول خدا (ص) و ديگر فرماندهان نظامي بعد از ايشان و در خاتمه ديدگاههاي فقيهان اسلامي درباره اطلاعات نظامي.

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

پيشگفتار
مقدمه مترجم
سپاس و قدر‌دان
مقدمه
بخش اول: مقدمات
فصل اول- تاريخ اطلاعاتي نظامي
مطلب اول- پيشينه تلاش‌هاي اطلاعاتي
مطلب دوم- اطلاعات نظامي پيش از ميلاد
مطلب سوم- اطلاعات نژاد اعراب پيش از اسلام
مطلب چهارم- اطلاعات نظامي اسلامي
شاخه اول- اهتمام پيامبر (ص) و فرماندهان اسلام به اطلاعات
شاخه دوم- روش اطلاعاتي پيامبر اكرم(ص)
شاخه سوم- اطلاعات شناسايي
شاخه چهارم- اهميّت اطلاعات در نزد مسلمانان
مطلب پنجم- ضد اطلاعات دشمنان عليه مسلمانان
مطلب ششم- اطلاعات نظامي جديد(از قرون وسطي تاكنون )
نمونه‌هاي مهم‌ترين سازمان‌هاي اطلاعاتي جهان
سازمان اطلاعات شوروي(سابق)
سازمان اطلاعات بريتانيا
سازمان اطلاعات آمريكا
سازمان اطلاعات آلمان غربي
سازمان اطلاعات فرانسه
سازمان اطلاعات اسرائيل
سازمان اطلاعاتي كشورهاي عربي
فصل دوم- اهميت اطلاعات نظامي
مطلب اول- اهميت دستگاه‌ها اطلاعاتي
مطلب دوم- اهميت اخبار اطلاعاتي
مطلب سوم- ميزان نياز دولت‌ها به سازمان‌هاي اطلاعاتي
مطلب چهارم- گستره اطلاعات
مطلب پنجم- تخصص در مراكز اطلاعاتي
شاخه اول- انواع اطلاعات تخصصي
اطلات ايجابي- تهاجمي
اطلاعات تدافعي- ضد اطلاعات
شخاه دوم
1. اطلاعات استراتژيك
2. اطلاعات تاكتيكي
بخش دوم: تعريف اطلاعات نظامي: حكم اطلاعات نظامي در اسلام، ويژگي‌هاي ماموران اطلاعات نظامي
فصل اول- تعريف اطلاعات نظامي
مطلب اول- معناي لغوي اطلاعات
مطلب دوم- معناي اصطلاحي اطلاعات
اطلاعات تاكتيكي
اطلاعات استراتژيكي
فصل دوم- حكم اطلاعات نظامي ايجابي
مبحث اول- آگاهي از اخبار دشمن
مطلب اول- حكم شرعي درباره اگاهي بر اخبار دشمنان
مطلب دوم- دلايل جواز آگاهي از اخبار دشمن
شاخه اول- دلايلي از قرآن كريم
دليل اول
دليل دوم
دليل سوم
دليل چهارم
دليل پنجم
شاخه دوم- دلايلي از سنت شريف نبوي
دليل اول
دليل دوم
دليل سوم
دليل چهارم
دليل پنجم
دليل ششم
دليل هفتم
دليل هشتم
دليل نهم
دليل دهم
دليل يازدهم
دليل دوازدهم
دليل سيزدهم
شاخه سوم- دلايلي از آثار صحابيان و ديگر فرماندهان اسلامي
شاخه چهارم- دلايل عقلي
1. اطلاعات، ابراز قدرت
2. اطلاعات، فراهم نمودن هشدار‌هاي بهنگام
3. اطلاعات، مبناي اساسي مرز‌داري
5. اطلاعات، جلوگيري از زبان و نابودي
مبحث دوم: تخريب مادّي
مطلب اول- حكم تخريب اموال دشمن
شاخه اول- نظريه‌ تجويز كنند‌گاه و دلايلشان
يكم: رأي تجويز‌كنند‌گان
دوم: دلايل تجويز كنند‌گان
شاخه دوم- نظريه مخالفان و دلايلشان
يكم: نظريه مخالفان
دوم: دلايل مخالفان
شاخه سوم: نظريه برتر و برگزيده
مطلب دوم- حكم كشتن حيوانات متعلق به دشمن
شاخه اول- نظريه و دلايل تجويز‌كنند‌گان
يكم: نظريه تجويز‌كنند‌گان
دوم: دلايل تجويز‌كنندگان
شاخه دوم: نظريه و دلايل مخالفان
يكم: نظريه مخالفان
دوم: دلايل مخالفان
مطلب سوم- حكم ترور»
مبحث سوم- جنگ رواني«جنگ افكار»
مطلب اول- تعريف جنگ رواني و بيا اصطلاحات آن
مطلب دوم- اهداف جنگ رواني
مطلب سوم- اهميت جنگ رواني
مطلب چهارم- دلايل مشروعيت جنگ رواني
شاخه اول- دلايلي از قرآن كريم
شاخه دوم- دلايلي از سنت شريف نبوي
مطلب پنجم- گونه‌هاي جنگ رواني در اسلام
يكم: شعارها و فرياد‌هاي جنگي
دوم: ايجاد تفرقه ميان دشمن و هم پيمانان او
سوم: بي‌طرف ساختن نيرو‌هايي ديگر
چهارم: ايجاد تزلزل و نوميدي در دشمن
پنجم: ترسانيدن و فشار رواني
مطلب ششم- راه‌هاي مقابله با جنگ رواني در اسلام
يكم: ايمان و قدرت عقيده
دوم: آگاهي و شناخت
الف. كشف تلاش‌هاي شكست آور و سستي آفرين
ب. افشا و مبارزه با تلاش‌هاي تفرقه آفرين
فصل سوّم- احكام اطلاعات نظامي پيشگيرانه(ضد اطلاعات)
فصل چهارم- ويژگي‌هاي مأموران اطلاعات نظامي
ويژگي‌ يكم: اطاعت و اجراي دستور‌ها
ويژگي‌ دوم: علاقه آگاهانه به وظيفه و درك اهميت آن
ويژگي‌ سوم: راستي و صداقت
ويژگي‌ چهارم: زيركي، حيله‌گري، فريبكاري و نيرنگ‌بازي
ويژگي‌ پنجم: كارشناسي و مهارت
ويژگي‌ ششم:صبر
ويژگي‌ هفتم: جهان ديدگي
ويژگي‌ هشتم: نيز‌بيني
ويژگي‌ نهم: اخلاص و فداكاري
ويژگي‌ دهم: راز‌داري
ويژگي‌ يازدهم: خو گرفتن به زندگي در غربت
ويژگي‌ دوازدهم: قدرت تغيير قيافه دادن
ويژگي‌ سيزدهم: انتخاب زمان مناسب براي كسب خبر
ويژگي‌ چهاردهم: شجاعت و دليري
ويژگي‌ پانزدهم: آموختن زبان دشمن
ويژگي‌ شانزدهم: به كار گيري كد (زبان رمز)
ويژگي‌ هفدهم: تهذيب نفس و حسن اخلاق
بخش سوم: حكم جاسوسي عليه دولت اسلامي و عقوبت آن در اسلام
فصل اول- جاسوسي عليه دولت اسلام
مبحث اول: حكم جاسوسي عليه دولت اسلامي
مبحث دوم: كيفر جاسوسي عليه دولت اسلامي
مطلب اول- كيفر جاسوس مسلمان
مطلب دوم- كيفر جاسوس ذمي
مطلب سوم- كيفر جاسوس مستأمن(پناهنده)
مطلب چهارم: كيفر جاسوس حربي
فصل دوم: حكم دروغ، تسليم يا خود‌كشي عامل اطلاعاتي
مبحث اول: نظر تجويز كنند‌گان اصل دروغ
مطلب اول- نظر تجويز‌كنند‌گان اصل دروغ
مطلب دوم- نظريه مخالفان اصل دروغ
مطلب سوم- دلايل تجويز كنند‌گان اصل دروغ، به صراحت يا به كنابه
مطلب چهارم: دلايل مخالفان اصل دروغ در جنگ
نظريه برگزيده
مبحث دوم: حكم تسليم شدن عنصر اطلاعاتي به دشمن
مبحث سوم: حكم خود‌كشي عمدي عامل اطلاعاتي
مطلب اول- حكم خود‌كشي عمدي
مطلب دوم- دلايل حرمت خود‌كشي
شاخه اول- دليل قرآني
شاخه دوم- دلايلي از سنت شريف نبوي
بخش چهارم: ابزار گردآوري اخبار اطلاعاتي
فصل اول: جاسوسي
مبحث اول: معناي لغوي جاسوسي
مبحث دوم- تعريف اصطلاحي جاسوسي
مطلب اول- تعريف جاسوس
مطلب دوم- تعريف جاسوس
مظلب سوم- تعريف كلي ماهيت جاسوسي
مطلب چهارم: تعريف فراگير زمينه‌هاي جاسوسي
فصل دوم: ديگر ابزارهاي گردآوري اخبار
مبحث اول: اسيران جنگي
مطلب اول- حكم باز‌جويي
مطلب دوم- حكم قتل اسير
مطلب سوم- حكم آزاد ساختن اسير
مبحث دوم- راهنمايان و مزدوران
مطلب اول- حكم گرفتن راهنما
مطلب دوم- اقسام شناسايي
شاخه اول- تعريف شناسايي از جنبه كاربردي
مبحث چهارم: گرد‌آوري اخبار از طريق ساكمان- سيّاحان و آوارگان
مبحث پنجم: شناسايي از روي نقل و انتقالات و تحركات دشمن
مبحث ششم: جاسوسان و گروه‌هاي مخفي
مبحث هفتم: راديو و تلويزيون
خاتمه
منابع

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس